สถิติ

สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา889
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
4,798
ไฟล์ที่อัปโหลด117
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง Minecraft Wiki16,881
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย3.52
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน (รายการสมาชิก)28,439,040
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
8
บอต (รายการสมาชิก)5
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)1
ผู้ดูแลระบบอินเตอร์เฟซ (รายการสมาชิก)0
ผู้ดูแลระบบสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)0
emailconfirmed (รายการสมาชิก)0
FANDOM Staff (รายการสมาชิก)0
FANDOM Utilities (รายการสมาชิก)0
FANDOM Helpers (รายการสมาชิก)0
Spam Obliteration and Prevention (รายการสมาชิก)0
Wiki Managers (รายการสมาชิก)0
Content Team Members (รายการสมาชิก)0
Global Discussions Moderator (รายการสมาชิก)0
threadmoderator (รายการสมาชิก)0
Vanguards (รายการสมาชิก)0
Content Reviewers (รายการสมาชิก)0
Fandom Translators (รายการสมาชิก)0
Image Reviewers (รายการสมาชิก)0
Volunteer Developers (รายการสมาชิก)0
News and Stories Wordpress access (รายการสมาชิก)0
Request To Be Forgotten Tool Admin (รายการสมาชิก)0
Content Volunteers (รายการสมาชิก)0
content-moderator (รายการสมาชิก)0
bot-global (รายการสมาชิก)0
rollback (รายการสมาชิก)0
Autopatrol (รายการสมาชิก)0
Wiki guardians (รายการสมาชิก)0
ผู้ตรวจสอบผู้ใช้ (รายการสมาชิก)0
Widget editors (รายการสมาชิก)0
Database dumps