Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki

หน้านี้แสดงรายการและความหมายของป้ายระบุที่ซอฟต์แวร์อาจใช้ทำเครื่องหมายกำกับการแก้ไข

ชื่อป้ายกำกับสิ่งที่แสดงในรายการการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายความหมายโดยละเอียดแหล่งที่มาเปิดใช้งานหรือไม่การเปลี่ยนแปลงที่ติดป้ายระบุ
mw-new-redirectเปลี่ยนทางใหม่การแก้ไขที่สร้างหน้าเปลี่ยนทางใหม่หรือเปลี่ยนแปลงหน้าเป็นหน้าเปลี่ยนทางนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่2,603 การเปลี่ยนแปลง
mobile editแก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ (เว็บหรือแอป)นิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่2,054 การเปลี่ยนแปลง
mobile web editแก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แก้ไขจากเว็บไซต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่นิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่2,054 การเปลี่ยนแปลง
visualeditor-wikitextการแก้ไขต้นฉบับปี 2560การแก้ไขที่ทำโดยใช้ตัวแก้ไขข้อความวิกิปี 2560นิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่1,401 การเปลี่ยนแปลง
mw-changed-redirect-targetเปลี่ยนเป้าหมายหน้าเปลี่ยนทางการแก้ไขที่เปลี่ยนเป้าหมายของหน้าเปลี่ยนทางนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่730 การเปลี่ยนแปลง
visualeditorVisual editแก้ไขโดยใช้ VisualEditorนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่387 การเปลี่ยนแปลง
mw-undoทำกลับการแก้ไขที่ทำกลับการแก้ไขก่อนหน้าโดยใช้ลิงก์ทำกลับนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่137 การเปลี่ยนแปลง
mw-rollbackย้อนรวดเดียวการแก้ไขซึ่งย้อนการแก้ไขก่อนหน้าโดยใช้ลิงก์ย้อนรวดเดียวนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่89 การเปลี่ยนแปลง
visualeditor-switchedVisualEditor:เปลี่ยนผู้ใช้เริ่มแก้ไขโดยใช้ VisualEditor จากนั้นจึงเปลี่ยนเป็น wikitext editorนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่56 การเปลี่ยนแปลง
mw-blankทำหน้าว่างการแก้ไขที่ทำหน้าว่างนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่42 การเปลี่ยนแปลง
mw-removed-redirectลบหน้าเปลี่ยนทางการแก้ไขี่เปลี่ยนหน้าเปลีี่ยนทางเดิมให้มิใช่หน้าเปลี่ยนทางนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่42 การเปลี่ยนแปลง
mw-replaceถูกแทนการแก้ไขซึ่งลบเนื้อหากว่า 90% ของหน้านิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่25 การเปลี่ยนแปลง
2021071906210120210719062101เลิกใช้แล้วไม่1 การเปลี่ยนแปลง
2021071906210220210719062102เลิกใช้แล้วไม่1 การเปลี่ยนแปลง
mw-contentmodelchangeการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเนื้อหาEdits that change the content model of a pageนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่0 การเปลี่ยนแปลง
mw-manual-revertย้อนด้วยมือการแก้ไขของผู้ใช้ที่ทำให้หน้ามีสถานภาพที่ตรงกับรุ่นใด ๆ ก่อนหน้านิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่0 การเปลี่ยนแปลง
mw-revertedถูกย้อนกลับแล้วEdits that were later reverted by a different editนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่0 การเปลี่ยนแปลง
mw-server-side-uploadServer-side uploadMedia files that were uploaded via a maintenance scriptนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่0 การเปลี่ยนแปลง
mw-add-media(hidden)การแก้ไขที่เพิ่มสื่อนิยามโดยซอฟต์แวร์ไม่0 การเปลี่ยนแปลง
mw-remove-media(hidden)การแก้ไขที่ลบสื่อนิยามโดยซอฟต์แวร์ไม่0 การเปลี่ยนแปลง
visualeditor-needcheckVisualEditor: ตรวจสอบการแก้ไขโดยใช้ VisualEditor ระบบตรวจพบ wikitext ที่อาจถูกเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้ตั้งใจนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่0 การเปลี่ยนแปลง
advanced mobile editแก้ไขขั้นสูงด้วยมือถือแก้ไขโดยผู้ใช้ด้วยโหมดขั้นสูงนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่0 การเปลี่ยนแปลง
maps-visual-editVisual map editEdit made with the visual editor provided by the Maps extensionนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่0 การเปลี่ยนแปลง
disambiguator-link-addedDisambiguation linksEdits that add links to disambiguation pagesนิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่0 การเปลี่ยนแปลง
abusefilter-condition-limitถึงขีดจำกัดเงื่อนไขแล้วการแก้ไขหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้โดยตัวกรองการละเมิดกฎที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด (ความช่วยเหลือ)นิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่0 การเปลี่ยนแปลง
torMade through TorIf this tag is set, an edit was made from a Tor exit node.นิยามโดยซอฟต์แวร์ใช่0 การเปลี่ยนแปลง