Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
พลังยิง
ระดับสูงสุด

ไอเทมปฐมภูมิ

ไอเทมทุติยภูมิ

ไม่มี

น้ำหนักการร่ายมนตร์

10

พลังยิง (อังกฤษ: Power) นั้นเป็นการร่ายมนตร์สำหรับธนู ซึ่งจะเพิ่มความเสียหายของลูกธนูที่ยิงออกไป

การใช้งาน[]

การร่ายมนตร์พลังยิงนั้นจะเพิ่มคาวมเสียหายของลูกธนูที่ 25% × (ระดับ + 1) ซึ่งจะเป็นการปัดไปยังครึ่งหัวใจที่ใกล้เคียงที่สุด

ความเสียหายที่มากที่สุดต่อต่อระดับของการร่ายมนตร์ และระดับการชาร์จของธนู
ระดับ เพิ่มขึ้น ไม่ชาร์จ ชาร์จปานกลาง ชาร์จเต็ม ชาร์จเต็ม (คริติคัล)
ไม่มีการร่ายมนตร์ +0% (2.0) 1 (Half Heart.svg) 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg) 11 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
+50% (3.0) 2 (Heart.svg) 8 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) 9 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 16 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
+75% (3.5) 2 (Heart.svg) 9 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 11 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 19 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
+100% (4.0) 2 (Heart.svg) 10 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) 12 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) 20 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
+125% (4.5) 3 (Heart.svgHalf Heart.svg) 12 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) 14 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) 23 (Heart.svg × 11.5)
+150% (5.0) 3 (Heart.svgHalf Heart.svg) 13 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 15 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 25 (Heart.svg × 12.5)

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.1releaseเพิ่มการร่ายมนตร์พลังยิง
1.814w02aพลังยิง ๕ ตอนนี้สามารถร่ายให้กับธนูโดยไม่ต้องใช้ทั่งได้แล้ว
รุ่น Pocket Alpha
v0.12.1build 1เพิ่มการร่ายมนตร์พลังยิง

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “พลังยิง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Advertisement