Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
ผึ้ง
Bee.pngBee (angry).pngBee with nectar.pngBee with nectar (angry).png
Bee.pngBee (angry).pngBee with nectar.pngBee with nectar (angry).png
Bee types.gif
Bee types.gif
Bee (sting).pngBee (stingless).png
พลังชีวิต

10 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

พฤติกรรม

Neutral

ความแข็งแกร่ง
ในการโจมตี

ง่าย: 2 (Heart.svg)
ปานกลาง: 2 (Poisoned Heart.svg)
ยาก: 3 (Poisoned Heart.svgPoisoned Half Heart.svg)
พิษจากการถูกต่อย:
1 (Poisoned Half Heart.svg) per 1.25 วินาที
ปานกลาง: Poison for 10 วินาที (Poisoned Heart.svgPoisoned Heart.svgPoisoned Heart.svgPoisoned Half Heart.svg)
ยาก: Poison for 18 วินาที (Poisoned Heart.svgPoisoned Heart.svgPoisoned Heart.svgPoisoned Heart.svgPoisoned Heart.svgPoisoned Heart.svgPoisoned Heart.svg)

ขนาด

ตัวเล็ก:
สูง: 0.6 บล็อก
กว้าง: 0.6 บล็อก
ตัวใหญ่:
สูง: 0.3 บล็อก
กว้าง: 0.3 บล็อก

การเกิด

ดูที่ การเกิด

เสียง
ไอดีภายใน

?

ไอดีเนมสเปซ

bee

Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับthe mob สำหรับความหมายอื่น ดูที่ ผึ้ง (แก้ความกำกวม)


ผึ้ง (อังกฤษ: Bee) เป็นม็อบประเภทเป็นกลาง อาศัยอยู่ใน bee nests และ bee hives ถ้าผึ้งตัวใดตัวหนึ่งถูกโจมตี ผึ้งจะโจมตีเป็นฝูงเพื่อต่อยผู้เล่น และทำให้ไ้ด้รับเอฟเฟกต์ของสถานะพิษ

การเกิด[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

Bees spawn in small groups around bee nests hanging from oak and birch trees found in Plains, Sunflower Plains and Flower Forest biomes. Every tree in these biomes has a 5% chance to have a bee nest only during world generation. Bee hives are most commonly found in the Flower Forest biome because of its tree density, as opposed to the few scattered trees found in the others biomes.

พฤติกรรม[]

A bee coming out of a bee nest.

Bees fly around their nests, and are attracted by flowers. After circling a flower for a while a bee can collect pollen. A bee carrying pollen changes its texture to include pollen spots on its back, and emits pollen particles.

Bees that have pollen have a chance to pollinate crops they fly over. When a crop is pollinated, it will advance to another growth stage, similar to using bone meal. In order to fertilize crops, the pollen particles that fall off the bee have to touch the crop. A bee can fertilize crops only a few times when they have pollen.

When a bee that has pollen enters and then leaves its bee nest or bee hive, the honey level of the nest/hive is increased by one. Bees will stay in their nest or hive for at least 2400 ติ๊กในเกม (2 นาที) before coming back out.

Bees will follow players holding small flowers.

Bees that enter and then leave their nest/hive keep their data (name, health, etc.)

Bees return to their nest when it rains. They do the same when night falls.

Despite being arthropods in real life, bees are not considered arthropods in Minecraft and do not take increased damage against the Bane of Arthropods enchantment.[1]

Attacking[]

Bees will attack and swarm the player as a group when angered, much like wolves and zombie pigmen. The eyes of angered bees turn red. All bees nearby are angered when one individual is attacked, or when a nest is destroyed. Collecting a honeycomb or a honey bottle from a nest or hive will cause the bees from that nest or hive to leave and swarm the player. Placing a campfire below the hive prevents the bees from swarming when comb or honey is harvested. Bees do not attack in Peaceful difficulty.

After attacking and poisoning the player, bees lose their stinger and die within 50–60 seconds. Bees do not attack the player if they have already lost their stinger. Bees can, therefore, attack only once. Bee stingers will stick in the player, much like when the player is hit by an arrow.[ตรวจสอบ]

If a player holding a flower in either their main or offhand attacks a bee, the bee will not attack the player. The bee's eyes will turn red and it may flip as if to sting the player, but the player will not receive the poison effect or damage. The player may also shear honeycomb or collect honey bottles while holding a flower and not get attacked.

Bees will also swarm and attack other mobs when damaged, for example when a skeleton shoots a bee.

Breeding[]

บทความหลัก: Breeding

If bees are given a flower, they enter love mode and pair off to create baby bees, granting the player a small amount of experience. The parent bees have a cooldown of 5 minutes before they can breed again. Babies take 20 นาที (1 วันในเกม) to grow up. The growth of baby bees can be accelerated using flowers; each use reduces the remaining time by 10%.

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngThe Parrots and the Batsผสมพันธุ์สัตว์สองตัวด้วยกัน
(Breed two animals together)
Husbandryminecraft:husbandry/breed_an_animal
Advancement-fancy-raw.pngTwo by Twoผสมพันธุ์สัตว์ทั้งหมดเลย!
(Breed all the animals!)
The Parrots and the Bats การผสมพันธุ์ม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/bred_all_animals

ค่าข้อมูล[]

ข้อมูลเอนทิตี้[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

Bees have entity data associated with them that contains various properties of the mob. ผึ้ง/ED

ประวัติ[]

รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1519w34aAdded bees.
19w35aBees will now try to avoid water.
Bee nests now spawn less frequently making bees more rare.
Breeding bees now counts towards the the "Two by Two" advancement.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ผึ้ง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[]

เกร็ดความรู้[]

  • Bees are the first flying insects and first flying neutral mobs introduced to Minecraft.
    • The others insects are silverfish and endermites.
  • Bees can be leashed, even when angered.

อ้างอิง[]

  1. MC-159385 – Bees are not affected by Bane of Arthropods enchantment

ดูเพิ่ม[]

แม่แบบ:ม็อบ

Advertisement