Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
ปลาเขตร้อน
Blue Dory.pngButterflyfish.pngCichlid.pngClownfish.pngCotton Candy Betta.pngGoatfish.pngParrotfish.pngQueen Angelfish.pngRed Lipped Blenny.pngTomato Clown.pngTomato Clownfish.pngTriggerfish.pngWhite-Gray Dasher.pngWhite-Silver SunStreak.pngYellowtail Parrot.png
Anemone.pngBlack Tang.pngBlue Tang.pngDottyback.pngEmperor Red Snapper.pngMoorish Idol.pngOrnate Butterfly.pngRed Cichlid.pngRed Snapper.pngThreadfin.pngYellow Tang.png
หลอดเลือด

3 (Heart.svgHalf Heart.svg)[JE เท่านั้น]
6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg)[BE เท่านั้น]

พฤติกรรม

เป็นมิตร

ขนาดฮิตบ็อกซ์

ในรุ่น Java:
สูง: 0.4 บล็อก
กว้าง: 0.5 บล็อก

ในรุ่น Bedrock:
สูง: 0.52 บล็อก
กว้าง: 0.52 บล็อก

การเกิด

Lukewarm Ocean และชนิดย่อย
Warm Ocean และชนิดย่อย

ไอเทมที่สามารถใช้ได้
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

ปลาเขตร้อน (อังกฤษ: Tropical Fish) นั้นเป็นม็อบที่เป็นมิตรทั่วไป พบได้ในมหาสมุทร โดยพวกมันมีรูปแบบที่เกิดได้เองตามธรรมชาติ 2,700 รูปบบ และการใช้คำสั่งจะทำสามารถมีรูปแบบที่แยกแยะด้วยตาเปล่าได้ถึง 3,584 แบบ

การเกิด[]

รุ่น Java[]

ในรุ่น Java ปลาเขตร้อนสามารถเกิดเป็นกลุ่มละ 8 ตัวในระยะ 24 บล็อก (ทรงกระบอก) ถึง 64 บล็อก (ทรงกลม) จากผู้เล่น โดยมีลวดลายอย่างสุ่ม(ดูเพิ่มด้านล่าง) ในมหาสมุทรอุ่นกลาง และมหาสมุทรอุ่นกลางแบบลึก

รุ่น Bedrock[]

ในรุ่น Bedrock ปลาจะเกิดใช้น้ำที่ 12-32 บล็อกออกไปจากผู้เล่น ปลาเขตร้อนจะสามารถเกิดในไบโอมมหาสมุทรอุ่นกลางเป็นกลุ่ม ที่ 3 ถึง 5 ตัวต่อกลุ่มในลวดลายเดียวกัน หรือที่ 1 ถึง 3 ตัวในลวดลานอย่างสุ่ม นอกจากนี้แล้ว ปลาเขตร้อนจะสามารถเกิดได้เพาะบนพื้นผิว (กล่าวคือ พวกมันจะต้องไม่สามารถเกิดเหนือกว่าบล็อกจุดเกิดที่มีบล็อกทึบอยู่ด้านบน).

ดรอป[]

พฤติกรรม[]

ปลาเขตร้อนนั้นสามารถว่ายน้ำไปเป็นกลุ่ม (โดยมีปลาเขตร้อนมากสุดได้ที่ 9 ตัวต่อกลุ่ม)

ผู้เล่นอาจเก็บปลาเขตร้อน หรือปลาใด ๆ ขึ้นมาด้วยถังน้ำ ซึ่งจะได้ออกมาเป็นถังปลา

จุดอ่อน[]

ปลาเขตร้อนนั้นไม่สามารถอยู่รอดได้หากไม่มีน้ำ เมื่อไม่ได้อยู่ในน้ำแล้ว พวกมันจะกระโดดเผละผละไปมาคล้ายกับการ์เดียนเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่พวกมันจะขาดอากาศหายใจและตายเหมือนกับหมึก โดยในรุ่น Bedrock พวกมันจะหมุนไปมาในระหว่างการกระโดดเผละผละ ปลาไม่สามารถว่ายหรือหายใจได้เมื่ออยู่ในหม้อต้มยาที่ใส่น้ำไว้[1]

ปลามีจุดอ่อนต่ออาวุธที่มีการร่ายมนตร์ทิ่มแทง วึ่งจะยังมีผลต่อหมึก, เต่า, การ์เดียน, การ์เดียนอาวุโส และโลมา[รุ่น Java เท่านั้น]

ชนิด[]

ปลาเขตร้อน 22 ชนิดที่มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันในรุ่น Jav
บนสุด: ปลาซันสตรีคสีขาว-เงิน, ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ, ปลาแทงค์เหลือง, ปลาแดชเชอร์สีขาว-เทา
แถวที่ 2: ปลานกแก้ว, ปลาควีนแองเจิลฟิช, ปลาหมอสีสีแดง, ปลาลิปเบลนนีสีแดง, ปลากะพงแดง, ปลากุเรา
แถวที่ 3: ปลากัดสายไหม, ปลาดอทติแบล็ค, ปลากะพงแดงหน้าตั้ง, ปลาแพะลาย, ปลาโนรีเทวรูป, ปลาผีเสื้อลายส้ม
ล่างสุด: ปลาแอนาโมนี, ปลาแทงค์ดำ, ปลาดอรี่นำ้เงิน, ปลาผีเสื้อ, ปลาหมอสี, ปลาการ์ตูน

รุ่น Java[]

When tropical fish spawn in the wild, 90% of the time they appear as one of the 22 varieties seen on the right, and the other 10% of the time their patterns, size, and colors are completely random, drawn from any of 2 shapes, 15 colors, 6 patterns, and 15 colors for the pattern. The color black does not appear on any naturally-spawned tropical fish, since the eyes are usually hard to see.[2] These result in 2,700 naturally-occurring combinations.

Tropical fish can be summoned with black as one or both of their colors, and/or without any visible pattern,[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม] though even without the pattern they can still have a pattern color, causing a further 884 possible combinations, 480 of which look the same due to the missing pattern.

รุ่น Bedrock[]

Tropical fish do not have common varieties ในรุ่น Bedrock. Instead, for naturally spawned tropical fish spawn in attempt as 22 preset and another attempt use randomly chosen patterns, sizes, and colors (except black). Tropical fish from spawn egg will use randomly chosen patterns, sizes, and colors (except black).

ชื่อ[]

Tropical fish variants in buckets have names that are assigned based on their colors and type. ในรุ่น Bedrock, the names are in the name of the bucket, giving names like "Bucket of Plum Blockfish", "Bucket of Sky-Orange Snooper", or "Bucket of Orange-Lime Dasher". ในรุ่น Java, the type, and colors are displayed as item tooltips.

ในรุ่น Bedrock, the following colors are renamed from their defaults when they refer to tropical fish. Parentheses indicate default name and color id - see § Entity data.

  • Sky (Light Blue; 3)
  • Rose (Pink; 6)
  • Silver (Light Gray; 8)
  • Teal (Cyan; 9)
  • Plum (Purple; 10)

The base color is first, and the pattern color is next if it is different.

The fish type is determined according to the shape and pattern of the fish:

Flopper Glitter Betty
Stripey Blockfish Clayfish
Tropical Fish Patterns.png
Kob Snooper Brinely
Sunstreak[n 1] Dasher Spotty

Some varieties of tropical fish don't follow the normal naming system; instead, they reference real-life fish species. ในรุ่น Java, these unique fish are limited to the 22 common varieties. ในรุ่น Bedrock, there are also 22 uniquely-named tropical fish, though they are not all the same as ในรุ่น Java. These uniquely-named tropical fish aren't different from regular tropical fish in terms of design or behavior.

These varieties are:

ชื่อไทย ชื่ออังกฤษ ชนิด
ปลาแอนาโมนี Anemone Orange-Gray Stripey
ปลาแทกค์ดำ Black Tang Gray Flopper
ปลาดอรี่น้ำเงิน Blue Dory‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] Gray-Sky SunStreak
ปลาแทงค์น้ำเงิน Blue Tang‌[รุ่น Java เท่านั้น] Gray-Blue Flopper
ปลาผีเสื้อ Butterfly Fish ‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]/Butterflyfish ‌[รุ่น Java เท่านั้น] White-Gray Brinely
ปลาหมอสี Cichlid Blue-Gray SunStreak
ปลาการ์ตูน Clownfish Orange-White Kob
ปลากัดสายไหม Cotton Candy Betta Rose-Sky Spotty
ปลาดอทติแบล็ค Dottyback Plum-Yellow Blockfish
ปลากระพงแดงหน้าตั้ง Emperor Red Snapper White-Red Clayfish
ปลาแพะลาย Goatfish White-Yellow Spotty
ปลาโนรีเทวรูป Moorish Idol White-Gray Glitter
ปลาผีเสื้อลายส้ม Ornate Butterfly‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]/Ornate Butterflyfish‌[รุ่น Java เท่านั้น] White-Orange Clayfish
ปลากนกแก้ว Parrotfish Teal-Rose Dasher
ปลาควีนแองเจิลฟิช Queen Angel Fish ‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]/Queen Angelfish ‌[รุ่น Java เท่านั้น] Lime-Sky Brinely
ปลาหมอสีสีแดง Red Cichlid Red-White Betty
ปลาลิปเบลนนีสีแดง Red Lipped Blenny Gray-Red Snooper
ปลากระพงแดง Red Snapper Red-White Blockfish
ปลากุเรา Threadfin White-Yellow Flopper
ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ Tomato Clown ‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] Red-White SunStreak
ปลาการ์ตูนมะเขือเทศ Tomato Clownfish ‌[รุ่น Java เท่านั้น] Red-White Kob
ปลาวัว Triggerfish Gray-White SunStreak
ปลานกแก้วหางเหลือง Yellowtail Parrot ‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]/Yellowtail Parrotfish ‌[รุ่น Java เท่านั้น] Teal-Yellow Dasher
ปลาเยลโล่แทงค์ Yellow Tang Yellow Stripey
  1. MC-126819 – "ปลาจะกระโดดเผละผละ และขาดอากาศหายใจอยู่บนหม้อต้มยาที่ใส่น้ำไว้" ซึ่งสถานะแก้ไขเป็น "จะไม่แก้ไข"
  2. MC-169763 Resolved as "Works as Intended"

เสียง[]

ชื่อของเสียงคำบรรยายแหล่งที่มาของเสียงคำอธิบายไอดีเนมสเปซTranslation keyความดังระดับเสียงระยะห่างที่ได้ยิน
-None[sound 1]? Randomlyentity.tropical_fish.ambientNone[sound 1]? ? ?
Tropical Fish dies? Plays when it diesentity.tropical_fish.deathsubtitles.entity.tropical_fish.death? 0.816
Tropical Fish flops? Plays when on landentity.tropical_fish.flopsubtitles.entity.tropical_fish.flop0.3? 16
Tropical Fish hurts? Plays when damagedentity.tropical_fish.hurtsubtitles.entity.tropical_fish.hurt? ? 16

ความสำเร็จ[]

แม่แบบ Template:Load achievements: แม่แบบไม่ทราบถึงชื่อความสำเร็จนี้จากในหน้า ความสำเร็จ

ความก้าวหน้า[]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngTactical Fishingตกปลา.. โดยไม่ใช้เบ็ดตกปลา!
(Catch a fish... without a fishing rod!)
Fishy Businessใช้ถังน้ำกับม็อบปลาเพื่อทำถังใส่ปลาminecraft:husbandry/tactical_fishing

ประวัติ[]

รุ่น Java Alpha
June 28, 2010Notch mentioned that fish might be a feature of coral, if he were able to add coral: "... I do know that the corals will have tiny fish particles around them."
October 4, 2010Fish were a passive mob that Notch showed interest in adding. In the promotional graphic for the Halloween Update, Notch indicated he would add fish. However, they were only added as an item; there was no code for a fish mob.
รุ่น Java
October 5, 2012Fish were jokingly teased in the fake snapshot 12marc40awesome, along with coral and "fish blocks".
April 13, 2013When Jon Kågström was asked in his AMA on Reddit, "What mob would you like to implement into the game?" He responded, "I would like to add birds, fish and tree animals to make it more alive. However this will take some time before it can be done."
July 31, 2013During Notch's AMA on Reddit, when asked about what happened to his plans of adding fish as a mob, he responded, "Oh yeah, the fish!"
1.13November 18, 2017Tropical Fish Preview Green.png Tropical Fish Preview White.png Two fish mobs, presumably early tropical fish, were shown off in a clip presented at MineCon Earth.
18w10aAdded tropical fish.
18w10bTropical fish now make sounds and no longer use the player damage sound.
1.13.118w31aFish now have a 5% chance of dropping bone meal when killed.
1.1720w51aTropical fish are now attacked by axolotls.
21w13aTropical fish spawned from buckets in the creative inventory now only spawn as white kobs.[1]
1.17.1Pre-release 2Tropical fish spawned from buckets in the creative inventory no longer only spawn as white kobs.
รุ่น Bedrock
March 1, 2018ThorsHand11 states on the official Minecraft Discord that "more than a handful" of tropical fish will be added.
1.4.0beta 1.2.14.2Added all 4 variants of fish mobs.
1.8.0beta 1.8.0.8Tropical fish are now slightly bigger.
1.13.0beta 1.13.0.9Tropical fish now drop experience when killed.
1.17.0beta 1.16.230.52Tropical fish are now attacked by axolotls.
รุ่น Legacy Console
TU69 1.76 Patch 38Added fish mobs.
รุ่นสำหรับการศึกษา
1.4.0Added all 4 variants of fish mobs.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Tropical fish“ จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี่[]

งานศิลป์อย่างเป็นทางการ[]

ดูเพิ่ม[]

อ้างอิง[]


อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "n" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="n"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>
อ้างอิงผิดพลาด: มีป้ายระบุ <ref> สำหรับกลุ่มชื่อ "sound" แต่ไม่พบป้ายระบุ <references group="sound"/> ที่สอดคล้องกัน หรือไม่มีการปิด </ref>

Advertisement