Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

หน้านี้โยงไปยังรายการประวัติเวอร์ชัน สำหรับการพัฒนาการของเวอร์ชันและรุ่น "Minecraft" ที่แตกต่างกัน

รุ่น Java[]

 • ประวัติเวอร์ชัน
  • Pre-classic (10 พฤษภาคม 2552 – 16 พฤษภาคม 2552)
  • คลาสสิก (16 พฤษภาคม 2552 – 10 พฤศจิกายน 2552)
  • Indev (23 ธันวาคม 2552 – 23 กุมภาพันธ์ 2553)
  • Infdev (27 กุมภาพันธ์ 2553 – 30 มิถุนายน 2553)
  • Alpha (30 มิถุนายน 2553 – 3 ธันวาคม 2553)
  • Beta (20 ธันวาคม 2553 – 11 พฤศจิกายน 2554)
  • เกมอย่างเป็นทางการ, หรือ รุ่น Java (18 พฤศจิกายน 2554 – ปัจจุบัน)
 • เวอร์ชันที่กำลังพัฒนา (9 กันยายน 2554 – ปัจจุบัน)

รุ่น Bedrock[]

 • ประวัติเวอร์ชัน
  • รุ่น Pocket Alpha (16 สิงหาคม 2554 – 19 ธันวาคม 2559)
  • รุ่น Pocket (19 ธันวาคม 2559 – 20 กันยายน 2560)
  • รุ่น Bedrock (20 กันยายน 2560 – ปัจจุบัน)
 • เวอร์ชันที่กำลังพัฒนา (22 พฤศจิกายน 2556 – ปัจจุบัน)

รุ่น Legacy Console[]

 • ประวัติเวอร์ชัน
  • รุ่น Xbox 360 (9 พฤษภาคม 2555 – 19 มีนาคม 2562)
  • รุ่น PlayStation 3 (17 ธันวาคม 2556 – 19 มีนาคม 2562)
  • รุ่น PlayStation 4 (4 กันยายน 2557 – ปัจจุบัน)
  • รุ่น Xbox One (5 กันยายน 2557 – 24 สิงหาคม 2561)
  • รุ่น PlayStation Vita (14 ตุลาคม 2557 – 19 มีนาคม 2562)
  • รุ่น Wii U (17 ธันวาคม 2558 – 19 มีนาคม 2562)
  • รุ่น Nintendo Switch (11 พฤษภาคม 2560 – 21 มิถุนายน 2561)

รุ่น New Nintendo 3DS[]

 • ประวัติเวอร์ชัน (15 กันยายน 2560 – 15 มกราคม 2562)

รุ่นสำหรับการศึกษา[]

 • ประวัติเวอร์ชัน (1 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน)
 • เวอร์ชันที่กำลังพัฒนา (7 มีนาคม 2562)

รุ่น Pi[]

Minecraft Earth[]

 • Beta (16 กรกฎาคม 2562 – ปัจจุบัน)
Disambig color.svg หน้าแก้ความกำกวมนี้รวมบทความที่มีชื่อเหมือนหรือใกล้เคียงกัน
ถ้าลิงก์ภายในใดนำคุณมาหน้านี้ คุณอาจต้องการแก้ไขลิงก์ให้ชี้ไปยังหน้าที่ต้องการโดยตรง
Advertisement