Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
ประตูรั้ว
Oak Fence Gate JE4 BE2.pngSpruce Fence Gate JE4 BE2.pngBirch Fence Gate JE3 BE2.pngJungle Fence Gate JE3 BE2.pngAcacia Fence Gate JE3 BE2.pngDark Oak Fence Gate JE3 BE2.pngCrimson Fence Gate JE1 BE1.pngWarped Fence Gate JE1 BE1.png
Oak Fence Gate (Opened).pngSpruce Fence Gate (Opened).pngBirch Fence Gate (Opened).pngJungle Fence Gate (Opened).pngAcacia Fence Gate (Opened).pngDark Oak Fence Gate (Opened).pngCrimson Fence Gate (Opened).pngWarped Fence Gate (Opened).png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

เครื่องมือ

ความต้านทานระเบิด

3

ความแข็ง

2

ความสว่าง

ไม่

ความโปร่งใส

ได้

ติดไฟได้

ไม้โลกปกติ: ได้ (5)
ไม้เนเทอร์: ไม่

ติดไฟจากลาวา

ไม้โลกปกติ: ได้
ไม้เนเทอร์: ไม่

ประตูรั้ว (อังกฤษ: Fence Gate) คือบล็อกที่มีคุณสมบัติเป็นทั้งประตูและรั้ว

การได้รับ[]

การทุบ[]

ประตูรั้วทุบได้ด้วยมือและเครื่องมือทุกชนิด แต่ใช้ขวานจะทุบเร็วที่สุด

บล็อก Fence Gates
ความแข็ง 2
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[note 1]
มือ 3
ไม้ 1.5
หิน 0.75
เหล็ก 0.5
เพชร 0.4
ทอง 0.25
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที

การเกิดตามธรรมชาติ[]

ประตูรั้วชนิดต่าง ๆ จะพบได้ตามธรรมชาติในสถานที่ดังต่อไปนี้

ประตูรั้วไม้โอ๊ก
ประตูรั้วไม้สน
  • หมู่บ้านไทกา, ทุนดราหิมะ และไทกาหิมะ
ประตูรั้วไม้ป่าดงดิบ
  • หมู่บ้านทะเลทราย
ประตูรั้วไม้อะเคเซีย
  • หมู่บ้านสะวันนา
ประตูรั้วไม้โอ๊กดำ

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
ชนิดของไม้แปรรูปที่ต้องการ +
แท่งไม้

การใช้งาน[]

การวาง[]

A fence gate can provide access to a fenced-in area.

A fence gate can be used as a switchable barrier that can be opened and closed by hand or by redstone power.

To place a fence gate, use the Place Block control while pointing at a block facing the space the fence gate should occupy. When placed, a fence gate automatically faces toward the player who placed it, regardless of any other fences around it.

A fence gate can be placed whether there is a solid block beneath it or not.

Fences, nether brick fences and walls connect to fence gates, but glass panes and iron bars do not. A fence gate floats in mid-air when placed with no connection to anything else.

การเป็นเครื่องกีดขวาง[]

A fence gate can be used as a switchable barrier.

To open or close a fence gate, use the Use Item control. When a fence gate opens or closes, it immediately changes its orientation without affecting anything in the space it "passes through"—moving fence gates don't push entities the way that pistons do. When opened by hand, a fence gate always opens away from the player.

Although a fence gate appears to be only one block tall, a closed fence gate is a barrier one and a half blocks high. Most mobs cannot jump over a fence gate, and entities on top of the fence gate stand half a block above it.

An open fence gate is completely non-solid, including the open gates. Multiple open fence gates next to each other can be passed through as if the entire space is open.

Hostile mobs recognize closed fence gates as a block and cannot detect players through it unless they were already detected.

The sound of opening and closing of a fence gate can be heard up to 16 blocks away, like most mob sounds.

เรดสโตน[]

ดูเพิ่มเติมที่: วงจรเรดสโตน

A fence gate can be controlled with redstone power.

A fence gate is a redstone mechanism and can be activated by:

  • an adjacent active power component, including above or below: for example, a redstone torch, a block of redstone, a daylight sensor, etc.
  • an adjacent powered block (for example, a block with an active redstone torch under it), including above or below
  • a powered redstone comparator or redstone repeater facing the fence gate
  • powered redstone dust configured to point at the fence gate or a directionless "dot" next to it; a fence gate is not activated by adjacent powered redstone dust that is configured to point in another direction.

When activated, a fence gate opens immediately. When deactivated, a fence gate closes immediately.

An activated fence gate can still be closed by a player, and won't re-open until it receives a new activation signal (if a fence gate has been closed "by hand", it still needs to be deactivated and then reactivated to open by redstone).

Fence gates can be moved by pistons. When an activated fence gate is moved by a piston to a position where it shouldn't be activated, it doesn't change its state until it receives a redstone update.

เชื้อเพลิง[]

Fence gates can be used as a fuel in furnaces, smelting 1.5 items per fence gate.

กล่องตัวโน้ต[]

Fence gates can be placed under note blocks to produce "bass" sound.

หมวก[]

Steve wearing Oak Fence Gate.pngAlex wearing Oak Fence Gate.png

While a fence gate cannot be equipped in the head slot in Survival mode, equipping it using commands causes it to appear as eyeglasses.

เสียง[]

รุ่น Java:

ชื่อของเสียงคำบรรยายแหล่งที่มาของเสียงคำอธิบายไอดีเนมสเปซTranslation keyความดังระดับเสียงระยะห่างที่ได้ยิน
Block brokenBlocksBreaking the blockblock.wood.breaksubtitles.block.generic.break1.00.816
MC-177082BlocksFalling on the block with fall damageblock.wood.fallMC-1770820.50.7516
Block breakingBlocksMining the blockblock.wood.hitsubtitles.block.generic.hit0.250.516
Block placedBlocksPlacing the blockblock.wood.placesubtitles.block.generic.place1.00.816
FootstepsBlocksWalking on the blockblock.wood.stepsubtitles.block.generic.footsteps0.151.016
Fence Gate creaks? ? block.fence_gate.opensubtitles.block.fence_gate.toggle? ? 16
Fence Gate creaks? ? block.fence_gate.closesubtitles.block.fence_gate.toggle? ? 16

ค่าข้อมูล[]

ไอดี[]

รุ่น Java:

ชื่อไอดีเนมสเปซBlock tags (JE)Item tags (JE)Translation key
ประตูรั้วไม้โอ๊กoak_fence_gate fence_gates
unstable_bottom_center
ไม่มีblock.minecraft.oak_fence_gate
ประตูรั้วไม้สนspruce_fence_gate fence_gates
unstable_bottom_center
ไม่มีblock.minecraft.spruce_fence_gate
ประตูรั้วไม้เบิร์ชbirch_fence_gate fence_gates
unstable_bottom_center
ไม่มีblock.minecraft.birch_fence_gate
ประตูรั้วไม้ป่าดงดิบjungle_fence_gate fence_gates
unstable_bottom_center
ไม่มีblock.minecraft.jungle_fence_gate
ประตูรั้วไม้อะเคเซียacacia_fence_gate fence_gates
unstable_bottom_center
ไม่มีblock.minecraft.acacia_fence_gate
ประตูรั้วไม้โอ๊กดำdark_oak_fence_gate fence_gates
unstable_bottom_center
ไม่มีblock.minecraft.dark_oak_fence_gate
ประตูรั้วไม้สีเลือดcrimson_fence_gate fence_gates
non_flammable_wood
unstable_bottom_center
non_flammable_woodblock.minecraft.crimson_fence_gate
ประตูรั้วไม้ป่าวิปริตwarped_fence_gate fence_gates
non_flammable_wood
unstable_bottom_center
non_flammable_woodblock.minecraft.warped_fence_gate

รุ่น Bedrock:

ชื่อไอดีเนมสเปซไอดีเลข Translation key
ประตูรั้วไม้โอ๊กfence_gate 107tile.fence_gate.name
ประตูรั้วไม้สนspruce_fence_gate 183tile.spruce_fence_gate.name
ประตูรั้วไม้เบิร์ชbirch_fence_gate 184tile.birch_fence_gate.name
ประตูรั้วไม้ป่าดงดิบjungle_fence_gate 185tile.jungle_fence_gate.name
ประตูรั้วไม้อะเคเซียacacia_fence_gate 187tile.acacia_fence_gate.name
ประตูรั้วไม้โอ๊กดำdark_oak_fence_gate 186tile.dark_oak_fence_gate.name
ประตูรั้วไม้สีเลือดcrimson_fence_gate 513tile.crimson_fence_gate.name
ประตูรั้วไม้ป่าดงดิบwarped_fence_gate 514tile.warped_fence_gate.name

ข้อมูลบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: ค่าข้อมูล

ในรุ่น Bedrock ประตูรั้วใช้ค่าข้อมูลดังต่อไปนี้

ประตูรั้ว/DV

สถานะบล็อก[]

ประตูรั้ว/BS

วิดีโอ[]

ประวัติ[]

รุ่น Java Beta
November 29, 2010Fence gates were first mentioned on Get Satisfaction,[1] then confirmed by Jeb on Twitter.[2]
1.8Pre-releaseOak Fence Gate (EW) JE1.png Added fence gates.
The inventory sprite did not have holes.
Sound UpdateThe opening and closing sounds of fence gates have been changed.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 5Oak Fence Gate (EW) JE2.png The texture of fence gates has been changed as a result of the planks texture being updated.
Beta 1.9 Prerelease 6Fence gates are now broken faster using an axe.
1.112w01aNow have hitboxes more akin to fences.
releaseFence gates can now be opened and closed with redstone.
1.814w11a The texture of the fence gate inventory icon has been changed. The inventory icon now shows the two holes.
14w32bBirch Fence Gate JE1.png Spruce Fence Gate JE1.png Jungle Fence Gate JE1.png Acacia Fence Gate JE1.png Dark Oak Fence Gate JE1.png Added birch, spruce, jungle, acacia, and dark oak fence gates.
The crafting recipe now requires 2 plank blocks of the same species, but a gate and a wooden fence can connect without matching.
Fence gates can now catch fire.
1.915w43aFence gates now have their own sounds.
1.1317w47aThe oak fence gate ID has been changed from fence_gate to oak_fence_gate.
Fence gates can now be placed without requiring a block below them.
Prior to The Flattening, these blocks' numeral IDs were 107, 183, 184, 185, 186 and 187.
1.1418w43aOak Fence Gate 18w43a.png Spruce Fence Gate 18w43a.png Birch Fence Gate 18w43a.png Jungle Fence Gate 18w43a.png Acacia Fence Gate 18w43a.png Dark Oak Fence Gate 18w43a.png The textures of fence gates have been changed.
18w47aOak Fence Gate JE4 BE2.png Spruce Fence Gate 18w47a.png Birch Fence Gate JE3 BE2.png Jungle Fence Gate JE3 BE2.png Acacia Fence Gate JE3 BE2.png Dark Oak Fence Gate JE3 BE2.png The textures of fence gates have been changed.
18w50aSpruce Fence Gate JE4 BE2.png The texture of spruce fence gates have been changed.
1.1620w06aCrimson Fence Gate JE1 BE1.png Warped Fence Gate JE1 BE1.png Added crimson and warped fence gates.
รุ่น Pocket Alpha
0.2.0 Added fence gates.
0.3.0Survival players no longer start out with an infinite amount of fence gates in the inventory.
0.10.0build 1Birch Fence Gate JE3 BE2.png Spruce Fence Gate JE4 BE2.png Jungle Fence Gate JE3 BE2.png Acacia Fence Gate JE3 BE2.png Dark Oak Fence Gate JE3 BE2.png Added birch, spruce, jungle, acacia and dark oak fence gates. Note that these are not the textures used at the time.
The inventory models of fence gates have been changed to be more akin to the old Java original model.
"Fence Gate" has been renamed to "Oak Fence Gate".
0.13.0build 1Fence gates can now be opened and closed with redstone.
รุ่น Pocket
1.1.0alpha 1.1.0.0Dark oak fence gates now generate naturally in woodland mansions.
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Oak, spruce, jungle, and acacia fence gates now generate in the new villages.
Oak Fence Gate JE4 BE2.png Spruce Fence Gate JE4 BE2.png Birch Fence Gate JE3 BE2.png Jungle Fence Gate JE3 BE2.png Acacia Fence Gate JE3 BE2.png Dark Oak Fence Gate JE3 BE2.png The textures of fence gates have been changed.
1.16.0beta 1.15.0.51Fence gates can now be placed without a block below them.
beta 1.16.0.51Crimson Fence Gate JE1 BE1.png Warped Fence Gate JE1 BE1.png Added crimson and warped fence gates.
1.16.20beta 1.16.20.50Crimson and warped fence gates now uses regular plank sounds instead of their stem variant sounds.
รุ่น Legacy Console
TU5CU1 1.0 Patch 1Oak Fence Gate JE4 BE2.png Added fence gates. This is not the texture used at the time though.
TU9Fence gates can now be opened and closed with redstone.
TU25CU14 1.17 Birch Fence Gate JE3 BE2.png Spruce Fence Gate JE4 BE2.png Jungle Fence Gate JE3 BE2.png Acacia Fence Gate JE3 BE2.png Dark Oak Fence Gate JE3 BE2.png Added spruce, birch, and jungle fence gates. These are not the textures used at the time.
"Fence Gate" has been renamed to "Oak Fence Gate".
TU27CU15 1.18 Acacia and dark oak fence gates have been added to the creative inventory.
รุ่น PlayStation 4
1.90Oak Fence Gate JE4 BE2.png Spruce Fence Gate JE4 BE2.png Birch Fence Gate JE3 BE2.png Jungle Fence Gate JE3 BE2.png Acacia Fence Gate JE3 BE2.png Dark Oak Fence Gate JE3 BE2.png The textures of fence gates have been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0 Birch Fence Gate JE3 BE2.png Spruce Fence Gate JE4 BE2.png Jungle Fence Gate JE3 BE2.png Acacia Fence Gate JE3 BE2.png Dark Oak Fence Gate JE3 BE2.png Added fence gates, but not with these textures.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ประตูรั้ว” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

อ้างอิง[]

Advertisement