Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki

บล็อคทั้งหมดในรุ่น Java (1.16.4)

บล็อก (อังกฤษ: Block) เป็นหน่วยพื้นฐานของโครงสร้างในเกม ไมน์คราฟต์ ที่ผู้เล่นสามารถวางได้โดยตรงในโลกของเกม

พฤติกรรม[]

ความหลากหลายของบล็อกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแนวปะการังใต้น้ำ สามารถมองเห็นทรายเรียงรายไปตามพื้นดิน หินทรายตัดในซากปะระหักพังใต้น้ำและปะการังหลากหลายรูปแบบ

ส่วนมาก มีแค่หนึ่งบล็อกที่สามารถบรรจุในหนึ่งช่องว่างเท่านั้น ยกเว้น ชั้นหิมะ[รุ่น Bedrock เท่านั้น] ซึ่งสามารถวางทับกันได้ถึง 8 ครั้งในหนึ่งช่อง และ น้ำ ซึ่งสามารถรวมกับบล็อกไม่เต็มได้ด้วยระบบ น้ำขัง

ทั้งบล็อกของแข็งและบล็อกของเหลวนั้น ต่างก็สร้างสิ่งแวดล้อมในเกม และสามารถเก็บและใช้ในแฟชั่นที่หลากหลาย บางบล็อก เช่น ดิน, หินทราย จะทึบแสง ในขณะที่บล็อกอื่น ๆ เช่น กระจก, น้ำแข็ง จะโปร่งแสง

บางบล็อก เช่น คบเพลิง, หินเรืองแสง จะเปล่งแสง ซึ่งปริมาณของแสงที่มันเปล่งนั้นก็จะแตกต่างกันไป (ดูที่ ตารางค่าของแสง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) บล็อกทึบแสงส่วนใหญ่จะกันแสงโดยสมบูรณ์ ในขณะที่บล็อกโปร่งแสงจะไม่มีผลใด ๆ ต่อแสงหรือการกระจายของแสงเลย

บล็อกส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อแรงโน้มถ่วง ยกเว้น ทราย, ทรายแดง, กรวด, ทั่ง, ไข่มังกร, ผงคอนกรีต, นั่งร้าน และแผ่นหิมะ[Legacy Console และ Bedrock editions เท่านั้น]

ความสูงของบล็อก[]

บล็อกตันส่วนใหญ่จะสูง 1 เมตร (3.28084 ฟุต) แต่บางบล็อก (อย่างเช่น แผ่น และบันได) จะมีความสูงที่ไม่เป็นมาตรฐาน

ผู้เล่นสามารถเดินขึ้นจากบล็อกที่ต่ำกว่าไปยังบล็อกที่สูงกว่าได้โดยอัตโนมัติ โดยบล็อกนั้นจะต้องสูงต่างกันได้มากสุดแค่ 0.6 (35) ของบล็อก หรือ 1.9685 ฟุต

นอกจากนี้ขีดจำกัดความสูงของโลกคือ 256 บล็อก/เมตร (839.895 ฟุต)

เทกซ์เจอร์[]

เทกซ์เจอร์บนหน้าของบล็อกนั้นเป็น 16×16 พิกเซล โดยบล็อกส่วนใหญ่จะมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรโดยค่าเริ่มต้น แต่รูปร่างของมันสามารถเปลี่ยนได้โดยโมเดล และบล็อกส่วนใหญ่ก็มีเทกซ์เจอร์ที่ขยับได้ด้วย เช่น น้ำ, ลาวา, ประตูมิติเนเทอร์, ประตูมิติเอนด์, เอนด์เกตเวย์, ไฟ, โคมไฟทะเล, บล็อกคำสั่ง, พริสมารีน และบล็อกหินหนืด

การใช้รีซอร์ซแพ็กนั้น ผู้เล่นจะสามารถเปลี่ยนเทกซ์เจอร์ และความละเอียดของบล็อกได้ รวมไปทั้งเท็กเจอร์ ที่ขยับได้ด้วย มันสามารถที่จะเปลี่ยนรูปร่างของบล็อกโดยโมเดลและขนาดของบล็อกเป็นขนาดเท่าไรก็ได้ที่เท่ากับความกว้างและความสูงของการยกกำลัง 2

รายชื่อบล็อก[]

บล็อกทั่วไป[]

บล็อกที่แสดงชื่อเป็น ตัวเอียง หมายถึงบล็อกที่ไม่มีในช่องเก็บของ ซึ่งรวมถึงบล็อกที่เกิดขึ้นจากการใช้ไอเทมชนิดต่าง ๆ เช่น ที่จุดไฟและลูกไฟใช้จุดไฟ ถังน้ำและถังลาวาใช้วางบล็อกน้ำและลาวา บล็อกพืชผลเช่นข้าวสาลี พุ่มเบอร์รีหวาน และโกโก้ได้จากการใช้ไอเทมเมล็ดของพืชดังกล่าว เป็นต้น

บล็อกเทคนิค[]

บล็อกเทคนิคคือบล็อกที่เกิดขึ้นในระหว่างเหตุการณ์ในเกม หรือใช้ไอดีเนมสเปซต่างหากเพื่อไม่ให้รวมเข้ากับสถานะบล็อกโดยไม่จำเป็น ในรุ่น Java บล็อกเทคนิคไม่มีอยู่ในรูปไอเทม ขณะที่ในรุ่น Bedrock สามารถดึงบล็อกเทคนิคมาใช้ได้เมื่อใช้ตัวปรับแต่งช่องเก็บของหรือ add-on

บล็อกที่มีเฉพาะใน รุ่นสำหรับการศึกษา[]

บล็อกดังต่อไปนี้มีเฉพาะในรุ่นสำหรับการศึกษา และในรุ่น Bedrock เมื่อเปิดใช้ตัวเลือกเพื่อการศึกษา (บล็อกธาตุไม่ได้แสดงในรายชื่อนี้)

  • Hardened Glass BE1.png กระจกแข็ง (Hardened Glass)
  • Hardened White Stained Glass BE1.png กระจกแข็งสีขาว (Hardened White Stained Glass)
  • Hardened Green Stained Glass BE1.png กระจกแข็งสีเขียว (Hardened Green Stained Glass)
  • Hardened Lime Stained Glass BE1.png กระจกแข็งสีเขียวอ่อน (Hardened Lime Stained Glass)
  • Hardened Pink Stained Glass BE1.png กระจกแข็งสีชมพู (Hardened Pink Stained Glass)
  • Hardened Red Stained Glass BE1.png กระจกแข็งสีแดง (Hardened Red Stained Glass)
  • Hardened Black Stained Glass BE1.png กระจกแข็งสีดำ (Hardened Black Stained Glass)
  • Hardened Gray Stained Glass BE1.png กระจกแข็งสีเทา (Hardened Gray Stained Glass)
  • Hardened Light Gray Stained Glass BE1.png กระจกแข็งสีเทาอ่อน (Hardened Light Gray Stained Glass)