Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
น้ำแข็ง
Ice JE2 BE3.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

?

กองรวมกันได้

?

เครื่องมือ

?

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

?

ความโปร่งใส

?

ติดไฟได้

?

ติดไฟจากลาวา

?

Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับIce สำหรับthe block that's used in the Ice Spikes Biome's generated structure ดูที่ Packed Ice สำหรับother uses ดูที่ น้ำแข็ง (แก้ความกำกวม)
Marsh Davies Mojang avatar.png The slippery properties of ice make it a surprisingly useful block. Pour water across its surface and items and players can move super fast in the direction of the water’s flow. Try dashing across ice enclosed in a two-block-high tunnel, and you’ll zip along at twice the speed of a minecart! Why? Because of SCIENCE. Well, it’s either that or a bug relating to how ground friction is calculated, but I’m going with science - and only partly because I fear Jens’ kung fu training.
Marsh Davies[1]

Ice is a translucent solid block.

Obtaining[]

Ice can be easily destroyed without tools, but the use of a pickaxe speeds up the process. The block only drops when using a tool with the Silk Touch enchantment. Frosted ice cannot be obtained (created from a Frost Walker enchantment). It can be broken instantly with Efficiency III on a Diamond Pickaxe.

บล็อก Ice
ความแข็ง 0.5
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[note 1]
มือ 0.75
ไม้ 0.4
หิน 0.2
เหล็ก 0.15
เพชร 0.1
ทอง 0.1
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที

Natural generation[]

Ice can be found naturally as part of the landscape in snowy biomes from frozen lakes, rivers, and oceans. It can also be found in igloos, Ice Spikes, and Icebergs.

Snowy biomes[]

ดูเพิ่มเติมที่: Ice farming

Water source blocks in a snowy biome will eventually freeze into ice if exposed to the sky from directly above, the light level immediately adjacent to the water block on all sides is less than 13, and there is at least one horizontally adjacent non-water block. This can happen at any time of day, and in any weather condition. If the highest adjacent light level is 12, an ice block will alternately melt and re-freeze when it receives a block tick.

Water will also freeze into ice in mountains biomes above the level that snow forms.

Ice Bomb[]

When an Ice Bomb is thrown to the water, it will transform the water in a 3x3 square into ice. This works for source water or flowing water on hit‌[Bedrock และ Education เท่านั้น].

Usage[]

Crafting ingredient[]

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน

Ice is slightly slippery, causing entities (excluding minecarts[2]) to slide, including items. This also allows for increased speed in water currents by placing the ice block under the water current. If a player runs and jumps repeatedly on ice, they will travel faster than they would on any other block type.

When a non-full block is placed on top of ice, the block has the same "slipperiness" as the ice below it; although, if ice is placed below soul sand, it just increases the slowing effect of the soul sand rather than making it slippery.‌[Java และ Legacy Console เท่านั้น]

Ice can be used to create water: if there is another block directly underneath the ice block, the ice will revert to water when broken. Ice will also melt into water if the light level immediately next to it on any side is sufficiently high (greater than 11), from light sources other than sunlight. If ice melts or is broken in the Nether, no water will be produced.

Video[]

หมายเหตุ: This video is outdated, as it is now possible to harvest ice using a Silk Touch-enchanted pickaxe as of Java Edition 1.3.1.

History[]

รุ่น Java Classic
May 20, 2009Notch briefly mentioned, "Winter is an awesome idea. I can see snow and tiles slowly getting covered in a layer of snow. Also, ice on lakes. :D"
May 21, 2009Notch shows interest in adding ice as a slippery block.
รุ่น Java Alpha
v1.0.4Ice JE2 BE3.png Added ice.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 4Mining ice with a tool enchanted with Silk Touch will now cause ice to drop, which can then be brought to the Nether as a source of water.
Beta 1.9 Prerelease 5Ice blocks can now no longer be collected with the Silk Touch enchantment because of the water loophole above.
1.3.112w17aIce blocks can now be legitimately obtained in survival mode by harvesting them with a Silk Touch enchanted tool.
Ice will now no longer produce water in the Nether.
12w22aInventory sprites for blocks have been flipped from left to right, changing to .
1.7.213w41aIce, water and portals are now visible through each other.
1.915w43aIce blocks will now generate as a part of igloos.
15w51aWater produced by melting ice blocks will now flow.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this block's numeral ID was 79.
18w15aMobs can now spawn on top of ice.
18w19aOnly polar bears can now spawn on top of ice.
pre2Ice can now be used to craft packed ice.
รุ่น Pocket Alpha
0.1.0Ice JE2 BE3.png Added ice.
0.2.0 Ice blocks are now opaque.
0.12.1build 1Ice blocks can now be legitimately obtained in survival mode by harvesting them with a Silk Touch enchanted tool.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Ice JE2 BE3.png Ice blocks are now fully transparent.
1.4.0beta 1.2.14.2Ice blocks will now generate naturally in the new icebergs and deep frozen oceans.
beta 1.2.20.1When a thrown ice bomb hits water, it will now transform water into ice in 3×3 area.
1.8.0beta 1.8.0.10Ice can now be used to craft packed ice.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Added ice.
TU14 1.04 Ice blocks can now be obtained in survival mode by harvesting them with a Silk Touch enchanted pickaxe.
The ability for ice to create water in the Nether has now been removed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added ice.

Issues[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “น้ำแข็ง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Trivia[]

  • Riding a pig on ice using a saddle, the pig moves incredibly fast, making journeys across long frozen lakes easier.
  • By sprinting and jumping while on ice and inside a 2-block tall tunnel, it is possible to move 16 blocks a second, twice as fast as a full-speed minecart. By replacing the 2-block ceiling with trapdoors, it's possible to travel 1000 blocks in 54 seconds, or 18.518 blocks per second. However, this will drain the player's hunger bar extremely quickly at roughly 1 unit per second.
  • If you place a boat on Ice, and then hop in and ride on it, you can go extremely fast, making it difficult to slow down.
  • Sugar cane can be found next to ice, though when updated they will drop as items. This can be observed at random when running through a snowy biome.
  • Attempting to set ice on fire with a flint and steel no flames will appear, but the flint and steel will still act as if it had been used (its durability will decrease by 1).‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] The same thing happens with glass and the sides of non-flammable blocks.
  • Ice does not conduct redstone in Minecraft Bedrock edition. It is classed as a transparent block.

Gallery[]

See also[]

References[]

  1. "Block of the Week: Ice" – Minecraft.net, มีนาคม 17, 2017
  2. MC-8265


Advertisement