Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
น้ำ
Water.gif
Water BE.gif
Water
Transparent

บางส่วน (-1 to light)

Luminance

ไม่

Blast resistance

?

Tool

?

Creates sources?

ใช่

Flow distance

8

Flow speed

5 ติ๊ก/บล็อก

Duncan Geere Mojang avatar.png คุณอาจไม่ตัดสินว่าน้ำนั้นก็มีอยู่ในรูป"บล็อก"มากนัก นั้นเป็นเพราะว่าคุณไม่สามารถหยิบมันขึ้นมา และเก็บไว้ในช่องเก็บของได้ หากไม่มีอุปกรณ์ช่วย แต่เราสร้างกฎขิ้นมา และน้ำก็คือบล็อก
Duncan Geere[1]

น้ำ เป็นของเหลวที่พบได้ตาธรรมชาติ ที่เกิดอยู่ทั่วไปตามโลกปกติ

การเกิด[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

น้ำจะเกิดตามธรรมชาติยู่ในโลกปกติ ในรูปของมหาสมุทร, ทะเลสาบ, แม่น้ำ และแอ่งน้ำ และยังสามารถเกิดในหมู่บ้าน, บ่อน้ำทะเลทราย, สตรองโฮลด์, woodland mansion, และอนุสรณ์สถานใต้ทะเล น้ำจะไม่สามารถเกิดอยู่ในเนเธอร์ได้ และจะ "ระเหย" หายไปไปเป็นไอทันที หากพยายามที่จะวางน้ำในเนเธอร์โดยการใช้ถัง อย่างไนก็ตาม น้ำยังสามารถใส่น้ำลงในหม้อปรุงยา ขณะอยู่ในเนเธอร์ได้ ในรุ่น Bedrock, น้ำยังจะเกิดในฐาณะที่เป็นส่วนหนึ่งของ underwater ruins คู่กับหีบสมบัติ, แต่จะเกิดบล็อกน้ำเพียง 2 บล็อก ซึ่งได้แก่:

 • บล็อกน้ำที่เกิดอยู่รอบๆหีบ ซึ่งทำให้หีบน้ำเป็นหีบชุ่มน้ำ
 • และอีกบล็อกที่เกิดอยู่ด้านบนบล็อกหีบสมบัติ

ซึ่งยังไม่เป็รที่ราบว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาตั้งใจหรือไม่[2] ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่สามารถพบได้ในรุ่น Java

โดยทางเทคนิกแล้ว น้ำเกิดในระดับที่ต่ำกว่า Y=63 โดยการแทนที่บล็อกอากาศที่ไม่ใช่เป็นส่วนหนึ่งของถ้ำ หรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ถึงแม้ว่าถ้ำใต้น้ำ และหน้าผาใต้น้ำนั้นจะท่วมไปด้วยน้ำ

การได้รับ[]

ทะเลสาบน้ำทั่วไป

บล็อกน้ำนั้นไม่สามารถพบในรูปไอเท็มได้‌[รุ่น Java เท่านั้น] แต่น้ำสามารถเก็บขึ้นมาได้โดยการใช้ถัง และคลิ๊กไปบังบล็อกแหล่งน้ำ หรือจากหม้อปรุงยาที่มีน้ำอยู่เต็มถัง

ในรุ่น Bedrock, ยังสามารถรับน้ำเป็นไอเท็มได้โดยการใช้เครื่องมือปรับแต่งช่องเก็บของ (inventory editing)

พฤติกรรม[]

รูปแบบการปรากฎ[]

โดยเทกซ์เจอร์ในรุ่น Bedrock จะค่อนค้างแตกต่างจากเทกซ์เจอร์ในรุ่น Java โดยสามารถสังเกตได้จากรูปที่ด้านข้าง

Water source texture in Bedrock.

ภาพเคลื่อนไหวแสดงการไหลของน้ำ ในรุ่น Java 1.13.

การว่ายน้ำ[]

บทความหลัก: การว่ายน้ำ

ปุ่มว่ายน้ำคือปุ่มเดียวกันกับปุ่มกระโดด ผู้เล่นหรือม็อบจะจบลงใต้น้ำอย่างช้าๆ หากไม่ว่ายน้ำ เว้นแต่การที่กดปุ่มว่ายน้ำจะช่วยให้ผู้เล่นว่ายน้ำ แล้วลอยขึ้นมา และเมื่อถึงผิวน้ำแล้วผู้เล่นจะผลุบๆ โผล่ๆ บริเวณผิวน้ำ

การว่ายน้ำในน้ำนั้นจะช้าลงหากเราว่ายทวนทิศทางการไหลของน้ำ(ดู การไหล ด้านล่าง0) แต่จะเร็วขึ้นหากว่ายน้ำตามกระแสน้ำ

ม็อบส่วนมากจะยืน แล้วว่ายน้ำตลอดเวลาที่อยู่ในน้ำ ยกเว้นโกเล็มเหล็ก และม็อบอันเดด(เช่น ซอมบี้้ สเกเลตั้น เป็นต้น)

การแพร่กระจาย[]

บทความหลัก: ของเหลว § การแพร่

น้ำจะกระจายตัวในแนวนอน และไหลลงไปยังบล็อกอากาศ น้าสามารถไหลลงไปได้เรื่อยๆจนกว่าจะถึงก้นสุดของโลก และ 7 บล็อกออกไปในแนวนอน จากบล็อก้นกำเนิดบนพื้นผิวเรียบ การแพร่กระจายของน้ำจะใช้เวลา 5 เกมติ้กต่อ 1 บล็อก หรือ 4 บล็อกต่อวินาที

การแพรากระจายของน้ำจะดับ ไฟ และพัดพาไอเท็มไป และทำให้บล็อกบางชนิดพัง และดร็อบเป็นไอเท็ม และพัดไปตามกระแสน้ำจนถึงขอบของการไหลของน้ำ บล็อกที่หมายถึงได้แก่ พืช(ยกเว้นต้นไม้) หิมะ คบเพลิง พรม รางรถไฟชนิดต่างๆ Red Stone dust และ อุปกรณ์ Red Stones ต่างๆ ใยแมงมุม end rods หัวม็อบ และ กระถางดอกไม้

การไหล[]

การไหลของบล็อกน้ำนั้นจะมีการกำหนดทิศทางในการไหลของมัน และทิศทางในการดันเอนทิตี้เช่น ผู้เล่น ม็อบ เรือ หรือไอเท็มต่างๆ

ความเร็วในการดันม็อบ หรือผู้เล่นของการไหลของน้ำนั้นมีความเร็วอยู่ที่ 1.39 เมตร/วินาที หรือราวๆ 25 บล็อก/18 วินาที

แสง[]

ในรุ่น Bedrock ทุกๆบล็อกของน้ำจะลดค่าแสงลง 1 ระดับพิเศษ(ในการเีบยกับการเฟดออกของแสงปกติ) แต่ในรุ่น Java น้ำจะไม่ทำการรบกวนการเฟดของแสงของบล็อกแต่อย่างใด เพียงแค่จะลดค่าแสงของท้องฟ้าเท่านั้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้แสงมืดลงหากทำการว่ายน้ำลงไปด้านล่าง ทัศนวิสัยใต้น้ำนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามไบโอมที่ผู้เล่นอยู่ เอฟเฟค Night Vision และ Conduit Power จะช่วยขยายทัศนวิสัยในการมองเห็นใต้น้ำได้กว้างขึ้น

สี[]

น้าในเกมนั้นมีอมีอยู่หลายสีด้วยกัน โดยจะขึ้นอยู่กับภูมิประเทศ

รุ่น Java[]

 • ไบโอมทะเลอบอุ่นมีสีเขียวอ่อน
 • มหาสมุทรอบอุ่นมีสีสีนกเป็ดน้ำอ่อน(สีเขียวอมน้ำเงินอ่อน)
 • มหาสมุทรทั่วไป แม่น้ำส่วนใหญ่ ทะเลสาป และแหล่งน้ำส่วยมากมีสีฟ้าอ่อน
 • มหาสมุทรเย็นมีสีครามเข้ม
 • มหาสมุทรน้ำแข็ง และแม่น้ำแช่แข็งมีสีม่วงเข้ม
 • หนองน้ำมีสีเขียวขุ่นอมเทาอ่อน
 • ส่วนน้ำที่เหลื่อ ที่ไม่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นมีสีน้ำเงิน

รุ่น Bedrock[]

โดยค่าสีที่แสดงอยู่นี้เป็นค่าสีรูปแบบ Hex

ไบโอม สีของผิวน้ำ สีของหมอกใต้น้ำ สีของหมอกใต้น้ำจากระยะ ความใสของผิวน้ำ
Sunflower Plains

Plains

#44AFF5 #44AFF5 - -
Desert #32A598 #32A598 - -
Mountains #007BF7 #007BF7 - -
Forest #1E97F2 #1E97F2 - -
Flower Forest #20A3CC #20A3CC - -
Taiga #287082 #287082 - -
Taiga Mountains #1E6B82 #1E6B82 - -
Swamp #4c6559 #4c6559 8 1.0
Swamp Hills #4c6156 #4c6156 8 1.0
River #0084FF #0084FF 30 -
Nether #905957 #905957 - -
The End #62529e #62529e - -
Frozen River #185390 #185390 20 -
Snowy Tundra

Ice Spikes

#14559b #14559b - -
Snowy Mountains #1156a7 #1156a7 - -
Mushroom Fields #8a8997 #8a8997 - -
Mushroom Field Shore #818193 #818193 - -
Beach #157cab #157cab 60 -
Desert Hills #1a7aa1 #1a7aa1 - -
Wooded Hills #056bd1 #056bd1 - -
Taiga Hills #236583 #236583 - -
Mountain Edge #045cd5 #045cd5 - -
Jungle

Bamboo Jungle

#14A2C5 #14A2C5 - -
Jungle Hills

Modified Jungle Bamboo Jungle Hills

#1B9ED8 #1B9ED8 - -
Jungle Edge #0D8AE3 #0D8AE3 - -
Stone Shore #0d67bb #0d67bb - -
Snowy Beach #1463a5 #1463a5 50 -
Birch Forest #0677ce #0677ce - -
Birch Forest Hills #0a74c4 #0a74c4 - -
Dark Forest #3B6CD1 #3B6CD1 - -
Snowy Taiga

Snowy Taiga Mountains

#205e83 #205e83 - -
Snowy Taiga Hills #245b78 #245b78 - -
Giant Tree Taiga

Giant Spruce Taiga Giant Spruce Taiga Hills

#2d6d77 #2d6d77 - -
Giant Tree Taiga Hills #286378 #286378 - -
Wooded Mountains

Gravelly Mountains Gravelly Mountains+

#0E63AB #0E63AB - -
Savanna #2C8B9C #2C8B9C - -
Savanna Plateau

Shattered Savanna

#2590A8 #2590A8 - -
Badlands 4E7F81 4E7F81 - -
Eroded Badlands

Wooded Badlands Plateau

#497F99 #497F99 - -
Badlands Plateau

Modified Badlands Plateau

#55809E #55809E - -
Ocean #1787D4 #1165b0 60 -
Deep Ocean #1787D4 #1463a5 60 -
Warm Ocean #02B0E5 #0289d5 60 0.55
Warm Deep Ocean #02B0E5 #0686ca 60 -
Lukewarm Ocean #0D96DB #0a74c4 60 -
Lukewarm Deep Ocean #0D96DB 0e72b9 60 -
Cold Ocean #2080C9 #14559b 60 -
Cold Deep Ocean #2080C9 #185390 60 -
Frozen Ocean #2570B5 #174985 60 -
Frozen Deep Ocean #2570B5 #1a4879 60 -
Default

(Biome not listed above)

#44AFF5 #44AFF5 15 0.65

น้ำ และลาวา[]

บทความหลัก: Liquid § Mixing

น้่และลาวาสามารถให้กำเนิด หิน, หินหยาบ หรือ อ็อบซีเดียน โดยจะขิ้นอยู่กับวิธีการสัมผัสของน้ำ และลาวา

การให้ความเสียหายแก่ม็อบ[]

น้าจะให้ความเสียหายแก่ เอนเดอร์แมน, โกเล็มหิมะ, และ เบลซ

ทำให้ขุดบล็อกใด้ช้าลง[]

ผู้เล่นที่หัวอยู่ตำกว่าระดับผิวน้ำ และเท้านั้นยืนอยู่บนพื้นนั้นจะขุดบล็อกต่างๆได้ช้าลงกว่าปกติถึง 5 เท่าเมื่อเทียบกับปกติ และทำให้ช้าลงมากถึง 25 เท่าหากเท้านั้นไม่ได้เหยีบพื้นอยู่ ยังไงก็ตามหากผู้เล่นนั้นใส่หวกที่ผ่านการร่ายมนต์ Aqua Affinity จะทำให้การขุดน้นใช้เวลาเหมือนปกตหากเหยียบพื้นอยู่ใต้น้ำ และจะช้าลงเพียง 5 เท่าหากไม่ได้เหยียบพื้นอยู่ใต้น้ำ

การจมน้ำ[]

บทความหลัก: Damage § Drowning

ผู้เล่น และม็อบ(ยกเว้น ปลาต่างๆ, เต่า, โลมา, หมึก, การ์เดียน, นางพญาการ์เดียน, โครงกระดูกชนิดต่างๆ, ซอมบี้ใต้น้ำ, ม้าโครงกระดูก, ซอมบี้ชาวบ้าน และ โกเล็มเหล็ก) จะสามารถกลั้นหายใจใต้น้ำได้ 15 วินาที หลังจากนั้นเมื่อลมหายใจหมดแล้ว พวกมันจะได้ความเสียหายจากการจมน้ำ 2 (Heart.svg) ทุกๆวินาทีจนตาย หรือจนกว่าจะขึ้นมายังบนผิวน้ำ

ถ้า ซอมบี้ทะเลทราย จมน้ำตายใต้น้ำ มันจะเริ่มตัวสั่นและค่อยๆกลายเป็นซอมบี้ และหากซอมบี้ได้จมน้ำตาย มันจะเริ่มตัวสั่นและค่อยๆกลายเป็นซอมบี้ใต้น้ำ

การทำให้ผงคอนกรีตแข็งตัว[]

เมื่อน้ำได้มาสัมผัสกับ ผงคอนกรีต จะทำให้ผงแข็งตัวกลายเป็นของเเข็งเป็น คอนกรีต

ฟองน้ำ[]

เมื่อ ฟองน้ำแห้งได้มาสัมผัสกับแหล่งกำเนิดน้ำ หรือกระแสน้ำที่ไหลมันจะกลายเป็น ฟองน้ำเปียกและดูดซับน้ำในรัศมี 3-5 บล็อกรอบๆ ในทุกทิศทาง หาก สาหร่ายทะเล และ ใบบัว นั้นอยู่ในรัศมีการดูดซับของฟองน้ำนั้นจะถูกทำลายแล้วดรอบเป็นไอเท็มนั้นๆ และหาก หญ้าทะเล ถูกทำลายด้วยวิธีที่กล่าวมาข้างต้นนี้มันแค่จะถูกทำลาย แต่จะไม่ดรอบอะไรทั้งสิ้น

หากเราทำการใช้ฟองน้ำดูดซับน้ำที่ไหลมันจะแค่ดูดซับน้ำในบริเวณนั้นเท่านั้น แต่บล็อกแหล่งกำเนิดน้ำนั้นจะไม่ถูกดูดซับทำให้น้ำไหลลงมากใหม่อีกรอบทำให้การดูดซับน้ำนั้นไม่เกิดผล เป็นการสิ้นเปลืองฟองน้ำ ดังนั้นการจะใช้ฟองน้ำ ควรจะคำนึงถึงการวางฟองน้ำด้วย

การหยดของน้ำ[]

หากมีน้าอยู่หนือบล็อกที่ไม่โปร่งใส (ไม่รวมถึง บันได รั้ว และ slabs) จะทำให้เกิดการหยดของน้ำด้านใต้บล็อกนั้นๆ โดยการหยดของน้ำนั้นมีความสวยงามหมดจด

ค่าข้อมูล[]

ID[]

น้ำ/ID

Water spends most of its time as stationary, rather than 'flowing' – regardless of its level, or whether it contains a current downwards or to the side. When specifically triggered by a block update, water will change to 'flowing', update its level, then change back to stationary. Water springs are generated as flowing, and oceans, lakes, and rivers are generated as stationary. This happens before most types of generated structure are created, and the main cause of water "glitches" is that generated structures do not trigger a block update to let water flow into them.

Block data[]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

If bit 0x8 is set, this liquid is "falling" and only spreads downward. At this level, the lower bits are essentially ignored, since this block is then at its highest fluid level.

The lower three bits are the fluid block's level. 0x0 is the highest fluid level (not necessarily filling the block - this depends on the neighboring fluid blocks above each upper corner of the block). Data values increase as the fluid level of the block drops: 0x1 is next highest, 0x2 lower, on through 0x7, the lowest fluid level. Along a line on a flat plane, water drops one level per meter from the source.

Block states[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

น้ำ/BS

Fluid states[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

น้ำ/FS

รางวัล[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Free DiverStay underwater for 2 minutes.Drink a potion of water breathing that can last for 2 minutes or more, then jump into the water or sneak on a magma block underwater for 2 minutes.Xbox OneYesYesYes20GSilver
Xbox 360Alt30G
I'm a Marine BiologistCollect a fish in a bucketUse a water bucket (or an empty bucket[รุ่น Bedrock เท่านั้น]) on any fish mob to collect it.NoAltYesNo20G
Marine BiologistPS4Bronze
Sleep with the Fishesอยู่ใต้น้ำทั้งวัน
(Spend a day underwater)
อยู่ใต้น้ำเป็นเวลา 20 นาทีโดยไม่มีอากาศXbox 360YesYesWii U30GSilver

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngTactical Fishingตกปลา.. โดยไม่ใช้เบ็ดตกปลา!
(Catch a fish... without a fishing rod!)
Fishy Businessใช้ถังน้ำกับม็อบปลาเพื่อทำถังใส่ปลาminecraft:husbandry/tactical_fishing

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “น้ำ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • ในระหว่างที่ผู้เล่นอยู่ใต้น้ำนั้นค่า FOV (Field of Vision) ของผู้เล่นนั้นจะถูกลดลงโดย 10 เพื่อเป็นการจำลองการหักเหของแสง
 • เทกซ์เจอร์เก่าของน้ำนั้นยังอยู่ในระบบเกมอยู่ และยังถูกใช้เมื่อผู้เล่นอยู่ใต้น้ำ
 • น้ำนั้นไม่ได้บล็อกความเสียหายจากแรงระเบิด แต่ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะน้ำนั้นมีความต้านทานต่อการระเบิดที่สูงมาก ทำให้สามารถดูดซับการระเบิด ยกเว้นแรงระเบิดจาก ระเบิดใต้น้ำ

รูปภาพ[]

ดูอีก[]

 • Waterlogging

อ้างอิง[]

Advertisement