Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
ทิ่มแทง
ระดับสูงสุด

ไอเทมปฐมภูมิ

ไอเทมทุติยภูมิ

ไม่มี

น้ำหนักการร่ายมนตร์

2

ทิ่มแทง (อังกฤษ: Impaling) นั้นเป็นการร่ายมนตร์สำหรับตรีศูล โดยจะเพิ่มความเสียหายในการโจมตีกับม็อบน้ำ

การใช้งาน[]

ในแต่ละระดับของการร่ายมนตร์ทิ่มแทงจะเพิ่มความเสียหาย 2.5 (Heart.svg × 1 14) ต่อการโจมตีหนึ่งครั้ง

ในรุ่น Java, ม็อบน้ำเท่านั้นที่จะได้รับความเสียหายเพิ่ม ม็อบน้ำในที่นี้ประกอบด้วย โลมา, การ์เดียน, พยาการ์เดียน, ปลาหมึก, เต่า และ ปลาทุกชนิด, axolotl[กำลังมา: JE 1.17], ปลาหมึกเรืองแสง[กำลังมา: JE 1.17], แต่จะไม่เพิ่มความเสียหายต่อซอมบี้ใต้น้ำ, เนื่องจากซอมบี้ใต้น้ำนั้นถูกจัดว่าเป็นม็อบอันเดต มากกว่าที่จะเป็นม็อบใต้น้ำ

ในรุ่น Bedrock, เช่นเดียวกับในรุ่นจาวา Combat Test 4 และถัดไป, ความเสียหายจะเพิ่มกับม็อบทั้งหมด หรือผู้เล่นอื่นๆที่สัมผัสกับน้ำ อยู่ใต้น้ำ อยู่ในน้ำไหล และภายใต้ฝนที่ตก

ความเสียหายของตรีศูลต่อระดับของการร่ายมนตร์ทิ่มแทง
ระดับ เพิ่มขึ้น ระยะประชิด ระยะไกล
เพิ่ม 2.5 (Heart.svgHalf Heart.svg) 11.5 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 10.5 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
เพิ่ม 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 14 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) 13 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
เพิ่ม 7.5 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 16.5 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 15.5 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
เพิ่ม 10 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg) 19 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 18 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
เพิ่ม 12.5 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg) 21.5 (Heart.svg × 10.75) 20.5 (Heart.svg × 10.25)

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.1318w07aการร่ายมนตร์ทิ่มแทงถูกเพิ่มเข้ามาในเกมพร้อมกับตรีศูล
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
Combat TestsCombat Test 4การร่ายมนตร์ทิ่มแทงตอนนี้จะเพิ่มความเสียหายแก่ทุกม็อบที่อยู่ในน้ำหรือฝน
1.1720w51aการร่ายมนตร์ทิ่มแทงตอนนี้สามารถเพิ่มความเสียหายแก่ axolotl ได้แล้ว
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.13.8การร่ายมนตร์ทิ่มแทงในส่วนหนึ่งของ Experimental Gameplay ซึ่งจะสามารถใช้ได้กับตรีศูลที่เพิ่มเข้ามาใหม่
beta 1.2.14.2การร่ายมนตร์ทิ่มแทงนั้นถูกเพิ่มเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบ
รุ่น Legacy Console
TU69 1.76 Patch 38การร่ายมนตร์ทิ่มแทงถูกเพิ่มเข้ามาในเกมพร้อมกับตรีศูล

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ทิ่มแทง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Advertisement