Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
ทั่ง
Anvil (N) JE3.pngChipped Anvil (N) JE3.pngDamaged Anvil (N) JE3.png
Anvil (N) BE3.pngChipped Anvil (N) BE3.pngDamaged Anvil (N) BE3.png
Broken Anvil (N) BE2.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64), ในสถานะความเสียหายที่เท่ากันเท่านั้น

เครื่องมือ

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

No

ความโปร่งใส

Yes

ติดไฟได้

ไม่

ติดไฟจากลาวา

ไม่

Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

ทั่ง (อังกฤษ: anvil) นั้นเป็นบล็อกที่ผู้เล่นสามารถใช้ในการซ่อมแซมไอเทม, เปลี่ยนชื่อของไอเทม, และรวมการร่ายมนตร์

การได้รับ[]

การขุด[]

ทั่งสามารถขุดหรือทุบด้วยการใช้อีเต้อใดๆ ถ้าไม่ใช้อรเต้อในการขุดจะทำให้ทั้งไม่ดรอปไอเทมใดๆ

บล็อก Anvil
ความแข็ง 5
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[FN 1]
ปกติ 25
ไม้ 3.75
หิน 1.9
เหล็ก 1.25
เพชร 0.95
เนเธอร์ไรต์ 0.85
ทอง 0.65
 1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ การทำลาย § ความเร็ว

การเกิดตามธรรมชาติ[]

ทั่งที่มีความเสียหายจะเกิดขึ้นตามธรรมชาติใน "ห้องตีเหล็ก" ภายในคฤหาสน์กลางป่า

การคราฟต์[]

ต้องใช้แท่งเหล็กทั้งสิ้น 31 แท่ง (ซึ่งได้รวมถึงเเท่งเหล็กอีก 27 สำหรับบล็อกแหล็ก 3 บล็อก) ในการคราฟต์ทั่ง

ส่วนผสม สูตร Crafting
Block of Iron +
Iron Ingot

การใช้งาน[]

การซ่อมแซม และกลารเปลี่ยนชื่อไอเทม[]

บทความหลัก: Anvil mechanics

Anvils have two modes to repair items that have a durability rating:

 • As with the grindstone, a player may repair items by combining two similar items. With the anvil, however, the target retains its enchantments and may gain new ones from the sacrificed items.
 • Alternatively, a player can use materials originally required in the crafting of the item (iron ingots for iron items with durability, diamonds for diamond items with durability) to repair a single item. One material can repair 25% of the target's maximum durability. This is a very good deal in the case of a chestplate, for example; a full repair (four materials) would total only half of the item's original cost (eight materials). In the case of tools and weapons, however, this may be a significantly less economical option; combining two diamond shovels would cost two diamonds in total, while up to four diamonds could be required to directly repair one. Still, it may be worth making the more expensive upgrade if the enchantments are considered difficult to obtain.

In addition, the player can rename any item - not just items with durability - by using an anvil.

การซ่อมแซม[]

ดูเพิ่มเติมที่: Repair

Example showing a repair of two diamond pickaxes.

Repairing with materials works for the most part, but not with all items: in general, repairing works for items with their material in the default name. For example, an anvil can repair an iron pickaxe with materials (iron in this case) while an anvil cannot repair bows or shears except with other bows or shears. As a special case, chain armor can be repaired with iron ingots, turtle shells can be repaired with scutes, and elytra can be repaired with phantom membranes. The repair does not need to be complete; one material repairs 14 of the item's maximum durability.

Repairing with a matching item works for any item with durability including bows, shears and so on. The items must be a matching tool and of a matching material. For example, a golden pickaxe cannot combine with a golden sword or iron pickaxe.

Note that in both cases the resulting durability is limited to the item's maximum, and there is no discount for "over-repair".

As a subset of repairing one item with another, the anvil can transfer enchantments from the sacrifice to the target. This can have a synergistic effect when both items share identical enchantments, or simply add to each other when they do not. Two Sharpness II swords can be combined to make a Sharpness III sword, for example, or a pickaxe with Efficiency can be combined with one that has Unbreaking. This can produce enchantments and combinations that are not possible with an enchanting table. But even so, some enchantments cannot be combined if they are similar, or contradicting, in terms of what they do. If the target is damaged, the player has to pay for the repair as well as the transfer.

Transferring high-level enchantments is more expensive, and renaming an item has an additional surcharge. The anvil has a limit of 39 levels; beyond that, repairs are refused. This limit is not present in Creative mode.

Every time armor or tools are repaired, the minimum experience cost doubles (e.g., 1 level, 2 levels, 4 levels, 8 levels, etc.).

การเปลี่ยนชื่อ[]

Any item or stack of items can be renamed at a cost of one level plus any prior-work penalty. If the player is only renaming, the maximum total cost is 39 levels. The maximum length for renaming is 35[จนถึง JE 1.17] or 50‌[กำลังมา: JE 1.17]characters. Some items have special effects when renamed:

 • A name tag must be renamed before it can be used.
 • Renaming a bucket of fish names the fish inside as well, meaning a fish can be named without a name tag.
 • A renamed item (can be any item, doesn't need to be a weapon) that kills another player or tamed mob causes the name to appear in the death message.‌[รุ่น Java เท่านั้น]
 • A renamed spawn egg produces a mob with the same name.
 • Chests, trapped chests, shulker boxes, furnaces, hoppers, droppers, dispensers, minecarts with chests, minecarts with hoppers, enchantment tables, barrels, smokers, blast furnaces and brewing stands display the name in their GUI when placed.
 • Renamed command blocks use their name in chat messages instead of [@].

Any name changes to items are applied to the data tag {Item:{tag:{display:{Name:"{\"text\":\"<name>\"}"}}}}. Similarly this data tag can be accessed by the nbt argument using target selectors.

หนังสือร่ายมนตร์[]

Enchanted books are used to enchant tools. Enchanted books themselves can be combined to create higher-tiered books. This makes an anvil the alternative to an enchantment table.

การตกของทั่ง[]

Falling anvil
Anvil (N) JE3.pngChipped Anvil (N) JE3.pngDamaged Anvil (N) JE3.png
Anvil (N) BE3.pngChipped Anvil (N) BE3.pngDamaged Anvil (N) BE3.png
Broken Anvil (N) BE2.png
ไอดีเน็ตเวิร์ก

PC: 68

บทความหลัก: Falling Block

When there is no supporting block below an anvil, the anvil falls in the same way sand, gravel, concrete powder, and dragon eggs fall. A placed anvil cannot be pushed or pulled by pistons,‌[รุ่น Java เท่านั้น] but a falling anvil can be pushed (though cannot be pulled), as it is an entity. This is different ในรุ่น Bedrock where anvils can be pushed and pulled by pistons. Anvils make a metallic clang sound when they land.

A falling anvil damages any player, mob or item[รุ่น Java เท่านั้น] that it falls on. The damage amount depends on fall distance: 2 (Heart.svg) per block fallen after the first (e.g., an anvil that falls 4 blocks deals 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg) damage). The damage is capped at 40 (Heart.svg × 20), no matter how far the anvil falls. Wearing a helmet reduces the damage by 14, but this costs durability on the helmet. When a player dies by an anvil falling on them, the death message "<player> was squashed by a falling anvil" appears. However, if a player is merely touched by a falling anvil entity, no damage is dealt unless the falling anvil becomes an anvil block in the same block where the player is located.

If an anvil falls onto a block with a solid top surface, but the same block it is in cannot be replaced (torch, slab, etc.), it breaks and drops as an item.

An anvil that falls for 3 blocks and longer destroys any item entity it lands on.‌[รุ่น Java เท่านั้น]

แผนที่[]

บทความหลัก: Map

ในรุ่น Bedrock, an anvil can be used instead of a crafting table to zoom a map out, to clone a map, or to place a player position marker on a map. Map/BE However, with the introduction of the cartography table, this feature became dispensable.

การไดรับความเสียหาย[]

With each use, an anvil has a 12% chance to become damaged – degrading one stage at a time, first becoming chipped, then damaged, then eventually destroyed. An anvil typically survives for 25 uses on average or approximately one use per 1.24 iron ingots used in crafting the anvil.

An anvil can be damaged and destroyed from falling. If it falls from a height greater than one block, the chance of degrading by one stage is 5% × the number of blocks fallen.

The damage state does not affect the anvil's function, but only anvils of the same damage state can stack in inventory.

เสียง[]

ทั่วไป[]

แม่แบบ:Sound table/Block/Anvil

เฉพาะ[]

รุ่น Java:

เสียงคำบรรยายแหล่งที่มาคำอธิบายตำแหน่งของรีซอร์สชื่อคีย์ท้องถิ่นความดังเสียงระดับความสูงต่ำของเสียงระยะการลดความดังเสียง
Anvil destroyedบล็อก?block.anvil.destroysubtitles.block.anvil.destroy1.01.016
Anvil landedบล็อก?block.anvil.landsubtitles.block.anvil.land1.01.016
Anvil usedบล็อก?block.anvil.usesubtitles.block.anvil.use1.01.016

ค่าข้อมูล[]

ID[]

รุ่น Java:

ชื่อตัวระบุรูปแบบแท็กบล็อก (JE)แท็กไอเทม (JE)ชื่อคีย์ท้องถิ่น
Anvilanvilบล็อก & ไอเทมanvilanvilblock.minecraft.anvil
Chipped Anvilchipped_anvilบล็อก & ไอเทมanvilanvilblock.minecraft.chipped_anvil
Damaged Anvildamaged_anvilบล็อก & ไอเทมanvilanvilblock.minecraft.damaged_anvil

รุ่น Bedrock:

ชื่อตัวระบุไอดีตัวเลข รูปแบบชื่อคีย์ท้องถิ่น
Anvilanvil145บล็อก & ไอเทมที่สามารถให้ได้[i 1]tile.anvil.intact.name
tile.anvil.slightlyDamaged.name
tile.anvil.veryDamaged.name
 1. สามารถให้ได้ด้วยคำสั่ง /give

ข้อมูลเมตา[]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

ในรุ่น Bedrock, anvils use the following data values:

ค่าข้อมูล คำอธิบาย
0 Anvil, facing West
1 Anvil, facing North
2 Anvil, facing East
3 Anvil, facing South
4 Slightly Damaged Anvil, facing West
5 Slightly Damaged Anvil, facing North
6 Slightly Damaged Anvil, facing East
7 Slightly Damaged Anvil, facing South
8 Very Damaged Anvil, facing West
9 Very Damaged Anvil, facing North
10 Very Damaged Anvil, facing East
11 Very Damaged Anvil, facing South
12 Broken Anvil, facing West
13 Broken Anvil, facing North
14 Broken Anvil, facing East
15 Broken Anvil, facing South

สถานะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

รุ่น Java:

ชื่อ ค่าเริ่มต้น ค่าที่สามารถใช้ได้ คำอธิบาย
facingnortheast
north
south
west
An anvil pointing north or south is aligned with its long dimension pointing north–south.
An anvil pointing east or west is aligned with its long dimension pointing east–west.
This value is 90° clockwise from the direction a player faces while placing an anvil.

รุ่น Bedrock:

ชื่อ ค่าเริ่มต้น ค่าที่สามารถใช้ได้ คำอธิบาย
damageundamaged broken Broken Anvil (inaccessible, uses anvil base texture)
slightly_damaged Slightly Damaged Anvil.
undamaged Anvil.
very_damaged Very Damaged Anvil.
direction00
1
2
3
An anvil pointing north or south is aligned with its long dimension pointing north–south.
An anvil pointing east or west is aligned with its long dimension pointing east–west.
This value is 90° clockwise from the direction a player faces while placing an anvil.

เอนทิตี้บล็อกที่ตก[]

Falling Block/Infobox

บทความหลัก: Falling Block

Falling Block/ED

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Organizational WizardName a Shulker Box with an AnvilNoPS4YesNo30GBronze

ประวัติ[]

รุ่น Java Indev
February 5, 2010Anvils were mentioned by Notch.
รุ่น Java
October 7, 2012Dinnerbone tweets the first images of the anvil's interface.
October 10, 2012Anvil (N) (pre-release).png Dinnerbone tweets the first screenshot of the anvil.
1.4.212w41aAnvil (N) JE1 BE1.png Chipped Anvil (N) JE1 BE1.png Damaged Anvil (N) JE1 BE1.png Added anvils.
Anvils currently require one iron ingot and six blocks of iron:
ส่วนผสม สูตร Crafting
Block of Iron +
Iron Ingot

12w42aAnvils now have an easier crafting recipe.
It is now possible to repair tools using anvils, by using more of the material it is made of (such as adding diamonds to a nearly broken diamond pickaxe).
Items that are renamed now have item names that appear as italic text.
The # Levels information inside anvils has been renamed to Enchantment cost.
1.4Added new sounds for the anvil.
The level cap for anvils for creative mode have been removed.
1.4.612w49aEnchanted books have been added, which can be used only with the anvil.
12w50aEnchanting non-tools with enchanted books using the anvil now works only in creative mode.
Silk Touch can now be applied to shears by using the anvil, meaning cobwebs can now be harvested.
1.513w02aMobs spawned from renamed spawn eggs, from using the anvil, have the name of their spawn egg, and their names appear in the death message of them killing a player.
Mobs that are spawned from renamed spawn eggs, from using the anvil, can now display their custom name as nametag using an NBT tag.
Brewing stands, chests, dispensers, enchantment tables, furnaces and trapped chests that are renamed using anvils now display their new name in their GUI where the normal name used to appear.
13w04aMobs now show the name given to them (either by renaming their spawn egg using an anvil or by external editors) above their head when the player looks directly at them within hitting range.
1.6.11.6Renaming a spawn egg "Dinnerbone" or "Grumm" using an anvil now causes the mob to spawn upside down (this also works with renaming name tags).
1.7.413w48bRenaming a sheep spawn egg to jeb_ using an anvil now causes the sheep to spawn with multicolored wool (this also works with renaming name tags).
1.814w02aThe costs of using anvils have been reduced to balance out with the new enchanting system.
Renaming items using anvils now costs only 1 level.
Repairing costs using anvils have been reduced, 1 level per raw material or sacrifice regardless of durability restored.
Extra costs for repairing an enchanted tool using anvils have been eliminated. Costs for combining enchantments have been reduced.
Repairing costs while using anvils can no longer be kept down by renaming items.
14w04aPrior work cost increase while using anvils has been changed from linear (1 per repair) to exponential (times 2 plus 1 per repair).
Repairing with a "sacrifice" while using anvils now costs 2 levels rather than only 1.
14w10aAnvil (N) JE2.png Chipped Anvil (N) JE2.png Damaged Anvil (N) JE2.png The models of anvil have been changed.
1.915w42aRenaming an item while using anvils no longer incurs a prior work penalty.
1.1116w32aAnvils now give sounds when they break.
16w35aRenamed items from anvils now keep their name when picked back up.
16w39aA damaged anvil now generates in woodland mansions.
1.11.1?Anvils no longer allow enchanted books to apply to items, if no change in enchantments would take effect. This can occur if all enchantments on the book are incompatible with existing enchantments on the item – or if the enchanted book has no enchantments.
1.1317w47aThe different anvil damage block states for the anvil ID have been split up into their own IDs.
"Slightly Damaged Anvil" and "Very Damaged Anvil" renamed to "Chipped Anvil" and "Damaged Anvil", respectively.
Prior to The Flattening, this block's numeral ID was 145.
1.1418w43aAnvil (N) JE3.png Chipped Anvil (N) JE3.png Damaged Anvil (N) JE3.png The textures of anvils have been changed.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1721w19aThe maximum length of names in the anvil UI has been increased from 35 to 50.
รุ่น Pocket Alpha
v0.12.1build 1Anvil (N) JE1 BE1.png Chipped Anvil (N) JE1 BE1.png Damaged Anvil (N) JE1 BE1.png Added anvils.
v0.14.0build 1Anvils are now needed to add the markers onto maps by putting a map and a compass in.
v0.15.0build 1Anvils can now be moved by pistons.
รุ่น Pocket
?Renamed items using anvils now keep their name when picked back up.
1.1.0alpha 1.1.0.0Very damaged anvils now generate in woodland mansions.
รุ่น Bedrock
?Broken Anvil (N) BE1.png Added broken anvils.
1.2.13beta 1.2.13.5Anvil (N) BE2.png Chipped Anvil (N) BE2.png Damaged Anvil (N) BE2.png Changed models of anvils. The models of anvils now also use top texture on top face of the raised portion. Mirrored textures vertically on sides.
1.10.0beta 1.10.0.3Anvil (N) BE3.png Chipped Anvil (N) BE3.png Damaged Anvil (N) BE3.png Broken Anvil (N) BE2.png The textures of anvils have been changed.
รุ่น Legacy Console
TU14CU1 1.05 Patch 11.0.1Anvil (N) JE1 BE1.png Chipped Anvil (N) JE1 BE1.png Damaged Anvil (N) JE1 BE1.png Added anvils.
TU31CU19 1.22 Patch 3Anvil repairing has been rebalanced as per Java 1.8 changes.
1.90 Anvil (N) JE3.png Chipped Anvil (N) JE3.png Damaged Anvil (N) JE3.png The textures of anvils have been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Anvil (N) JE1 BE1.png Chipped Anvil (N) JE1 BE1.png Damaged Anvil (N) JE1 BE1.png Added anvils.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ทั่ง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • If an item is renamed, such as diamonds, it cannot stack with unnamed or differently-named items.
 • For unenchanted items, "unit repair" can easily cost more material than just crafting a new item or combining damaged items. The exception is armor, where players can use less material at the cost of experience levels.
 • If placed on top of exploding TNT blocks, the explosion does not affect the surrounding area. This is because the anvil falls into the space the TNT entity is occupying, and since the TNT's explosion power is not high enough to destroy the anvil, no blocks are destroyed.
 • ในรุ่น Java, any item can be enchanted with the anvil in Creative mode.

แกลเลอรี่[]

อ้างอิง[]

Advertisement