Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Disambig color.svg สำหรับรอยแยกในแนวตั้ง ที่ยาว และลึก ดูที่ หุบเขาลึก
Disambig color.svg สำหรับการอัพเดทหนึ่ง ดูที่ Caves & Cliffs

A cave with a zombie inside.


ถ้ำ (อังกฤษ: Cave หรือ Carvern) นั้นเป็นลักษณะภูมิประเทศหนึ่งที่พบได้ทั่วไป โดยสามารถพบได้ในโลก และในเนเทอร์ ถ้ำโดยทั่วไปแล้วจะสามารถพบอยู่ใต้ดิน โดยมีปลายเปิดในหลายรูปร่าง และขนาดที่ตัดผ่านกับตัวมันเอง หรือสิ่งก่อสร้างที่เกิดอื่นๆ, ทำให้ได้ออกมาเป็นระบบโพรงถ้ำขนาดใหญ่ โดยถ้ำมักจะมีแร่อยู่มากมาย และเป็นแหล่งทรัพยกรที่ดี แต่ถ้ำยังสามารถเป็นที่ที่อันตรายอยู่ด้วย เนื่องจากม็อบที่ไม่เป็นมิตรจะสามารถเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา

การเกิด[]

ถ้ำเป็นโครงสร้างใต้ดินที่ประกอบด้วยบล็อกอากาศ และลาวา (ที่ระดับ 10 ลงไป), จะเจาะผ่านพื้นที่ และตัดเปิดบล็อกที่อยู่ในภูมิประเทศ (เช่น หิน และสายแร่) โดยโครงสร้างของถ้ำมันจะประกอบด้วยชุดของอุโมงค์ที่ผิดปกติ ที่แตกแขนงคดเคี้ยวออกไปในทิศทางอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้มันเชื่อมต่อกับพื้นผิวของภูมิประเทศได้ ทำให้เกิดเป็นทางเข้าถ้ำได้โดยธรรมชาติ ในไบโอมป่าดงดิบต่างๆ, เถาวัลย์จะเกิดอยู่ตามถ้ำใกล้กับพื้นผิว ทรายมันจะถล่ม หรือตกลงไปในถ้ำที่เกิดอยู่ใกล้กับพื้นผิวของทะเลทราย หรือชายหาด จะทำให้เกิดเป็นหลุมยุบที่สามารถบบ่งบอกถึงการมีอยู่ของถ้ำใต้พื้นผิวนี้ได้ ถ้ำไม่สามารถตัดผ่านทรายแดง หรือบล็อกหิมะ ถึงแม้ว่าบล็อกเหล่านี้จะสามารถเกิดอยู่เป็นพื้นผิวในหลายไบโอมก็ตาม[1]

ถ้ำสามารถเกิดขึ้นได้ที่ระดับความสูงใดๆ ตั้งแต่ ระดับ Y 128 ลงไป และอาจมีช่วงระยะตั้งแต่พื้นผิวไปจนถึงชั้นหินด่านได้ (ระดับ Y 5) โดยถ้ำมักจะตัดผ่านสิ่งก่อสร้างที่เกิดตามธรรมชาติ รวมไปถึงถ้ำอื่นๆ อีกด้วย ดันเจียน, หุบเขาลึก, และเหมือง เนื่องจากในถ้ำจะมีดับของแสงที่ต่ำ ทำให้ม็อบที่ไม่เป็นมิตรและ ค้างคาวมักจะเกิดอยู่ในถ้ำเป็นประจำ

โครงสร้าง[]

ถ้ำมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ ถ้ำธรรมดา และถ้ำสัญญาณรบกวน

ถ้ำธรรมดา[]

โพรง[]

โพรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

โพนงนั้นเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายกับถ้ำ สามารถพบได้ในไบโอมภูเขา และ shattered savanna โดยพวกมันมักจะตัดผ่านเป็นปลายเปิดที่สามารถเข้าสู่ระบบถ้ำที่ใหญ่กว่าได้อยู่บ่อยครั้ง

ถ้ำขนาดเล็ก[]

ถ้ำขนาดเล็กที่เกิดอยู่ในไบโอมทุนดรา

ถ้ำขนาดเล็กส่วนใหญ่นั้นจะอยู่ใกล้กับระดับน้ำทะเล และมักจะไม่เชื่อมต่อกับถ้ำชนิดอื่นๆ เนื่องจากคุณลักษณะความตื้นสัมพัทธ์ของมัน โดยพวกมันมันจะไม่มีแร่ที่มากไปกว่ากระจุกแร่เล็กๆ ของแร่พื้นฐานเช่นถ่านหิน และเหล็ก ถ้ำดังกล่าวอาจมีทางเข้าออกที่โดนแสงแดด หรือแสงจันทร์โดยตรง ถ้ำชนิดนี้มักจะมีบ่อน้ำ หรือบ่อลาวาอยู่ภายใน

ถ้ำขนาดกลาง[]

ถ้ำขนาดกลางและโครงกระดูก

ระบบถ้ำขนาดกลางมักพบได้ทั่วไปไม่ไกลจากถ้ำขนาดกลางอื่น มักจะเป็นถ้ำที่เล็กกว่า สามารถเขาถึงได้โดยการขุดเข้าไป ถ้ำขนาดกลางนี้มักมีกระจุกแร่พื้นฐานขนาดใหญ่ และมีกระจุกแร่ขนาดเล็กของแร่ที่หายากกว่า สามารถพบน้ำไหล หรือลาวาไหลได้เล็กน้อย เช่นเดียวกับการที่สามารถพบเห็นดันเจี้ยนได้

ถ้ำขนาดใหญ่[]

ถ้ำขนาดใหญ่กับแร่เรดสโตน, แร่เหล็ก และแร่ถ่านหิน

ถ้ำขนาดใหญ่เป็นระบบถ้ำขนาดใหญ่ สามารถพบได้ลึกลงไปในโลกปกติ มักจะอยู่ใกล้กับหินด่าน สามารถพบแร่ได้ทุกชนิด เช่นเพชร และมรกต โดยแร่มรกตสามารถพบได้ในไบโอมภูเขาเท่านั้น ถ้ำนี้ประกอบด้วยบึงทุกประเภท เช่นเดียวกับน้ำไหล หรือลาวาไหลจำนวนมาก

ถ้ำทั้งสามขนาดที่กล่าวไปในข้างตั้นนั้น มีข้อแตกต่างที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น นอกเหนือไปจากขนาด และความซับซ้อน

ช่องว่างทรงกลม[]

ช่องว่างทรงกลมเหนือพื้นผิว

ในระหว่างกระบวนการสร้างภูมิประเทศ ช่องว่างสมมาตรขนาดใหญ่ หรือช่องว่างทรงกลมในหลากหลายขนาดสามารถเกิดอยู่ใต้ดินได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งมักจะถูกรวมเข้ากับระบบถ้ำอื่นๆ โดยถ้ำที่ผิดแปลกเหล่านี้มีความสูงได้หลากหลายตั้งแต่ 1 ถึง 27 บล็อก และมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ราวๆ 13 ถึง 30 บล็อก โดยขนาดของที่ว่างจะแปรผันตรงกับความหายากของมัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีอะไรพิเศษในมุมมองของการทำเหมือง มันอาจปรากฎตัวแปลกๆ อยู่บ่อยๆ หากเปรียบเทียบกับภูมิประเทศโดยรอบ โดยที่ว่างขนาดเล็กนั้นแถบจะไม่สามารถพบแร่อยู่ภายในได้เลย แต่ที่ว่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมา จะมีประโยชน์ต่อการขุดเหมือง เนื่องจากที่ว่างขนาดใหญ่จะมีพื้นที่ผิวมาก ซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้ทะลุไปยังระบบถ้ำอื่นๆ ได้

หลุมลึก[]

หลุมลึกใกล้เนินเขา

ถ้ำชนิดนี้มีทางเข้าเป็นหลุมขนาดใหญ่ และจึงหมุนวนลงไป มักจะตัดผ่านสายแร่ถ่านหิน และแร่เหล็ก ในบางครั้งทางเข้าเหล่านี้สามารถลงดึงลึกลงไปได้ ทำให้สามารถตัดผ่านแร่ที่หายากกว่านี้ได้ในบางครั้ง

ถ้ำที่เชื่อมต่อกัน[]

ถ้ำที่เชื่อมต่อกันขนาดกลางที่มีสองกึ่งชั้น และคบเพลิงที่ถูกวางโดยผู้เล่น

ถ้ำที่เชื่อมต่อกันนั้นมีขนาดใหญ่ เกิดเป็นโพรงเนื้อที่มาก โดยมักจะเกิดมาจากถ้ำขนาดเล็กมารวมกันทำให้เกิดเป็นถ้ำเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่ รุงรัง โดยพวกมันมีลักษณะคล้ายกับถ้ำขนาดใหญ่ แต่มีความรุงรัง และมีเนื้อที่มากกว่า โดยมีอยู่หลายชั้น โดยถ้ำที่เชื่อมต่อกันนี้มักจะมีน้ำตก หรือลาวาตกออกมาจากเพดานถ้ำ และอาจมีทั้งสองแบบในบางกรณี โดยพวกมันจะมี "ชั้นพื้น" ที่แตกต่างกัน กล่าวคือถ้ำจะมีพื้นหินหลายชั้นที่ตัดผ่านกันและเชื่อมต่อกัน โดยปกติแล้ว ถ้ำที่เชื่อต่อกันมันจะมี 2-4 ชั้น และในบางครั้งแล้ว ระบบถ้ำขนาดเล็กที่อยู่ใกล้เคียงจะเชื่อต่อเข้ามาด้วย ถ้ำสามารถเข้ามาเชื่อมต่อได้จากทุกทิศทาง รวมถึงจากด้านบนด้วย ถ้ำที่เชื่อมต่อกันนั้นไม่ได้หายากมาก แต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ท้าทายเล็กน้อยในการหาถ้ำประเภทนี้

ถ้ำติดทะเล[]

ตัวอย่างของถ้ำที่ติดกับทะเล

ถ้ำเหล่านี้จะมีทางเข้าออกที่ติดกับทะเล และมักจะเป็นหุบเขาลึกมากกว่าที่จะเป็นถ้ำ เมื่อถูกบล็อกหินหนืดที่มีอยู่ภายในเเปล่งแสงออกมาแล้ว ผู้เล่นจะสามารถมองเห็นถ้ำที่ได้จากเหนือผิวน้ำลงไปได้

เนื่องจากถ้ำมักจะสร้างขึ้นมาโดนหลีกเลี่ยงน้ำ ถ้ำติดทะเลแท้นั้นหายาก และมักจะเกิดขึ้นโดยการที่บล็อกที่มีผลจากแรงโน้มถ่วงถล่มลง ทำให้เกิดเป็นทางที่ติด และออกไปยังทะเลได้

ถ้ำใต้น้ำ[]

ถ้ำใต้น้ำ ที่มีน้ำอยู่ภายใน

ถ้ำใต้น้ำอาจมีหินอ็อบซิเดียนตามแนวพื้นด้านล่างของถ้ำได้เนื่องจากการสัมผัสของน้ำกับลาวาในแนว และยังสามารถพบบล็อกหินหนืดได้อีกด้วย

เนื่องจากอยู่ใต้น้ำโดยสมบูรณ์ บล็อกหินหนืดจะเป็นแหล่งอากาศ(แถบฟองบนแถบเลือด เมื่ออยู่ใต้น้ำ)เพียงแหล่งเดียว เพื่อที่สามารถให้เอนทิตี้สามารถมีอากาศหายใจได้ และสามารถพบบล็อกที่ได้ทั่วไปในถ้ำประเภทนี้

ถ้ำสัญญาณรบกวน[]

Grass Block.svg
หน้านี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับฟีเจอร์ที่อาจมีการเพิ่มเข้ามาในอัปเดตถัดไป 
ฟีเจอร์เหล่านี้ได้ปรากฏตัวในเวอร์ชันที่กำลังพัฒนา แต่อัปเดตตัวเต็มที่มีฟีเจอร์เหล่านี้ยังไม่ได้มีการปล่อยออกมา

ถ้ำสัญญาณรบกวนนั้นมาอยู่ในรูปของถ้ำชีส ถ้ำสปาเกตตี และถ้ำหินอุ้มน้ำ[2]

โดยพวกมันถูกตั้งชื่อนี้เนื่องจากมีการใช้ตัวสร้างสัญญาณรบกวน

ถ้ำชีส[]

ส่วนนี้ต้องการการขยาย. 
คุณสามารถช่วยได้โดยการเพิ่มเนื้อหา

เสาหินในถ้ำชีส

ถ้ำชีสนั้นมีความสูงต่ำ ครอบคลุมเป็นพื้นที่กว้าง และมีหินย้อย และหินงอกจำนวนมาก (เสาหิน)

ถ้ำสปาเกตตี[]

ส่วนนี้ต้องการการขยาย. 
คุณสามารถช่วยได้โดยการเพิ่มเนื้อหา

จุดเริ่มต้นของถ้ำสปาเกตตี

ถ้ำสปาเกตตีมีลักษณะยาว แคบที่ขดม้วนทะลุผ่านใต้ดิน

ถ้ำหินอุ้มน้ำ[]

ถ้ำหินอุ้มน้ำ เป็นถ้ำที่มีน้ำขังเต็มปริมาตร

ถ้ำหินอุ้มน้ำนั้นเป็นระบบถ้ำที่มีน้ำขังโดยการมีน้ำอยู่ในถ้ำสัญญาณรบกวน โดยถ้ำสัญญาณรบกวนทั้งหมดระหว่าง Y=31 และระดับน้ำทะเล (หรือ Y=63) นั้นจะถ้ำขังท่วมทั้งหมด[3] ถ้ำหินอุ้มน้ำนั้นอาจปรากฎเป็นทะเลสาบใต้ดินได้[2]

บล็อกหินหนืดนั้นอาจปรากฎที่ก้นพื้นของถ้ำหินอุ้มน้ำ ทำให้เกิดเป็นแถวฟองได้[2]

ถ้ำหินอุ้มน้ำนั้นมีแร่อยู่จำนวนมาก ซึ่งมากกว่าปกติ อาจสามารถพบสายแร่เพชรได้มากกว่าหนึ่งสายในแต่ละถ้ำหินอุ้มน้ำ

ทะเลสาบใต้ดิน[]

บทความหลัก: Lake

ทะเลสาบน้ำ[]

ทะเลสาบน้ำใต้ดิน

สามารถพบได้ทุกส่วนตลอดทั้งโลก ทะเลสาบน้ำใต้ดินนั้นเป็นชนิดของทะเลสาบใต้ดินที่สามารถพบได้ทั่วไปที่สุด ทะเลสาบน้ำอาจเกิดต้ำว่าพื้นผิวลงไปได้ 1–20 บล็อก และมักจะสามารถมองเห็นได้จากพื้นผิว สามารถพบได้อยู่บ่อยครั้ง และสามารถเกิดลึกยาวลงไปได้ถึงชั้นหินด่าน

ทะเลสาบลาวา[]

ทะเลสาบลาวามีลักษณะคล้ายเคียงกับทะเลสาบน้ำ และสามารถเกิดได้ทุกระดับ มักมีบล็อกหินเกิดอยู่รอบๆ

มหาสมุทรลาวา[]

ตัวอย่างของมหาสมุทรลาวาใต้ดิน

คล้ายกับการที่มหาสมุทรน้ำเปลี่ยนบล็อกอากาศใต้ระดับความสูงหนึ่งของพื้นผิวลงไป และเมื่อถ้ำนั้นลึกพอถึงระดับ 1-10 บล็อกทั้งหมดที่เกิดเป็นอากาศ จะเปลี่ยนไปเป็นลาวาแทน

ประวัติ[]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาส่วนนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
รุ่น Java pre-Classic
Cave game tech testการพัฒนา "Cave Game" ได้เริ่มต้นขึ้น ถ้ำและโพรงนั้นได้ถูกแสดงขึ้น
รุ่น Java Classic
0.0.3aเพิ่มถ้ำ
August 25, 2009ถ้ำนั้นปรากฎว่ามีลักษณะที่ยาวขึ้น และแคบลง
แสดงให้เห็นว่าถ้ำขนาดใหญ่ตั้งอยู่ลึกลงไปใต้ดิน
0.24_SURVIVAL_TESTAdded the above cave changes.
รุ่น Java Indev
0.3120100122Caves are no longer filled with water as often.
รุ่น Java Infdev
Minecraft Infdev20100227-1Removed caves.
20100325Caves were reimplemented.
20100327Removed caves again.
20100616Again reimplemented caves.แม่แบบ:Check version
Caves are now clustered instead of random.แม่แบบ:Check version
Caves have 1–5 exits, enabling multiple escapes.
Caves are now so clustered that a cave could be described as "Swiss cheese".
More water and lava springs generate in caves.
Tunnels have a wider variety of thickness.แม่แบบ:Check version
20100617-2Gravel and dirt can now be found in caves.แม่แบบ:Check version
รุ่น Java Alpha
v1.0.3Caves now have ambient noises such as moans and train whistles.
v1.2.6Pools of water and lava can now be found in caves.
รุ่น Java Beta
1.2Ores can now be found more often on the walls of caves.
รุ่น Java
1.4.212w38aBats added, and are the only passive mob to spawn in dark caves.
12w38bNew cave sounds added.
1.7.213w36aCave generation tweaked, making caves less dense and interconnected.[4][5]
1.814w02aCaves now generate with granite, diorite, and andesite below Y:80, in a similar abundance to gravel or dirt.
14w20aCaves now generate on the surface of desert, mesa, mega taiga and mushroom biomes.
14w32aCaves surfacing in mesa biomes now generate with red sandstone rather than sandstone.
1.1016w20aCaves no longer generate with sandstone in the ceiling, when they surface through sand of any type. The sand instead shows unstable sand particles, until it is disturbed.
1.1318w08aCaves and ravines can now generate underwater.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
October 3, 2020Aquifers and noise caves are revealed at Minecraft Live 2020.
1.1721w06aRevamped cave generation by adding cheese caves, spaghetti caves, and flooded aquifer caves.
Removed flooded carver caves, as they are replaced by aquifers.
Caves can now generate down to Y=-60.
21w07aNoise caves and aquifers appear less often as if caves that are below the Y level of 0 will now be made with grimstone
รุ่น Pocket Alpha
v0.9.0build 1Added caves.
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.20.1Caves can now generate underwater.
1.16.0beta 1.16.0.57Added ambient cave sounds.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Added caves.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Added caves.
1.3.12Improved visibility in caves.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ถ้ำ” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

  • Caves often intersect other generated structures.
  • In deserts, husks spawn in caves because zombies do not spawn commonly in the desert.

แกลเลอรี่[]

ดูเพิ่ม[]

  • Ambience, which are sounds that can be heard around and within dark caves.

อ้างอิง[]


Generated structures and terrain features

Advertisement