Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
ถ่าน
Coal.pngCharcoal.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ไม่ได้ (64)

Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับไอเท็ม สำหรับแร่ ดูที่ แร่ถ่านหิน สำหรับบล็อกแร่ ดูที่ บล็อกถ่านหิน


ถ่านหิน (อังกฤษ: Coal) คือไอเทมส่วนใหญ่ที่ได้จากการขุดแร่ถ่านหิน (Coal ore) ซึ่งพวกมันใช้เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้คราฟต์คบเพลิง (Torch)

ถ่านไม้ (อังกฤษ: Charcoal) เป็นทางเลือกในการทำถ่านอย่างหนึ่งโดยนำท่อนไม้ หรือไม้ไปเผา ซึ่งมันสามารถทำได้เหมือนถ่านหินทุกอย่าง ยกเว้นการนำไปแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านหรือนำไปคราฟต์เป็นบล็อกถ่านหิน (Block of coal) ถ่านหินและถ่านไม้ไม่สามารถรวมกันได้

การได้รับ[]

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างถ่านหิน กับถ่านไม้คือวิธีการได้รับ

การขุด[]

แร่ถ่านหิน ถ้าขุดด้วยที่ขุด จะดรอปถ่านหิน 1 อัน แต่ถ้าใช้ที่ขุดที่ผ่านการร่ายมนตร์โชกลาภ (Fortune) จะทำให้มีโอกาสดรอปถ่านหินได้มากกว่า 1 อัน จะดรอปมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับของการร่ายมนตร์ ซึ่งจะดรอป สูงสุดได้ 4 อัน ด้วยการร่ายมนตร์ โชกลาภ ๓

การคราฟต์[]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
ถ่านหิน บล็อกถ่านหิน

การเผา[]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Smelting
ถ่านหิน แร่ถ่านหิน +
เชื้อเพลิงชนิดใดก็ได้


ถ่านไม้ ท่อนไม้ชนิดใดก็ได้ +
เชื้อเพลิงชนิดใดก็ได้


โครงกระดูกวิทเธอร์[]

โครงกระดูกวิทเธอร์มีโอกาส 13 ที่จะดรอปถ่านหิน 1 อันเมื่อมันตาย โดยปริมาณมากสุดของถ่านหินที่ได้จะถูกเพิ่มขึ้นที่ละ 1 อันตามระดับของการร่ายมนตร์ฉกชิง โดยโอกาศที่โครงกระดูกวิทเธอร์จะไม่ดรอบถ่านหินจะมีสามารถคำนสนโดยการใช้สูตรต่อไปนี้ 2 / (ระดับการร่ายมนตร์ฉกชิง + 3) ยกตัวอย่างเช่น ฉกชิง ๓ จะมีโอกาส 13 ที่จะไม่ดรอปถ่านหินใดๆ จำนวนอื่น ๆ ทั้งหมดมีโอกาสเท่ากันที่จะเกิดขึ้น

การเกิดเองตามธรรมชาติ[]

Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Coal Dungeon Chest 1–4 26.6%
Mineshaft Chest 3–8 27.3%
Igloo Chest 1–4 70.4%
Shipwreck Supply chest 2–8 37.3%
Stronghold Storeroom chest 3–8 34.3%
Underwater ruins Small ruins chest 1–4 84.2%
Big ruins chest 1–4 81%
Village Butcher's chest 1–3 27.9%
Snowy house chest 1–4 41.2%
Fisherman's chest 1–3 43%
Toolsmith's chest 1–3 9.9%
Woodland mansion Chest 1–4 26.6%
รุ่น Java 1.19[กำลังจะมา]
Coal Ancient City Chest 6–15 48.2%
Bedrock Edition
Coal Dungeon Chest 1–4 26.6%
Mineshaft Chest 3–8 27.3%
Igloo Chest 1–4 70.4%
Shipwreck Supply chest 2–8 37.3%
Stronghold Storeroom chest 3–8 28.5%
Underwater ruins Small ruins chest 1–4 84.2%
Big ruins chest 1–4 81%
Village Snowy house chest 1–4 41.2%
Toolsmith's chest 1–3 9.9%
Butcher's chest 1–3 27.9%
Woodland mansion Chest 1–4 26.6%

ถ่านสามารถเจอในกล่องตามดันเจี้ยน 27.4%, ในกล่องของกระท่อมน้ำแข็ง 74.3% และในกล่องของ Woodland Mansion 27.4% ที่กล่าวมาทั้งหมดมีโอกาสเจอ 1-4 อัน; และในรถรางพร้อมกล่องของเหมืองร้าง 32.0% และกล่องในห้องเก็บของของ Stronghold 3-8 อัน 35.6%

แคมป์ไฟ[]

หากขุด/ทำลายแคมป์ไฟโดยการใช้เครื่องมือที่ไม่ผ่านการร่ายมนตร์ นุ่มนวล จะทำให้มันดรอปถ่านหิน 2 อัน

การสร้างสารประกอบ[]

ถ่านไม้สามารถสร้างขึ้นได้จากแร่พื้นฐาน, โดยการใช้ compound creator(เครื่องสร้างสารประกอบ)‌[Bedrock และ Education เท่านั้น]

ส่วนผสม สูตร Crafting
7 Carbon
4 Hydrogen
1 Oxygen
74


การใช้[]

เป็นส่วนผสมของการคราฟต์[]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting
Campfire Stick +
Coal หรือ
Charcoal +
Any Log หรือ
Any Stripped Log หรือ
Any Wood หรือ
Any Stripped Wood

Soul Torch ถ่านหิน หรือ
ถ่านไม้ +
แท่งไม้ +
ดินวิญญาณ หรือ
ทรายวิญญาณ
Torch ถ่านหิน หรือ
ถ่านไม้ +
แท่งไม้

เชื้อเพลิง[]

เมื่อนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผา โดยใช้ถ่านหินหรือถ่านไม้จะสามารถเผาของได้ 80 วินาที (8 ชิ้น) ถ่านหินและถ่านไม้จะสามารถเผาของได้มากกว่าไม้แปรรูป หรือไม้ ถึง 5 เท่า

ถ่านหินและถ่านไม้ยังสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการเดินทางของรถรางพร้อมเตาเผา ซึ่งการใช้ครั้งหนึ่งจะสามารถใช้ได้ประมาณ 4 นาที

การแลกของ[]

บทความหลัก: การแลกของ

ชาวบ้านอาชีพช่างทำชุดเกราะ และช่างทำเครื่องมือระดับน้องใหม่มีโอกาส 40% ที่จะรับซื้อถ่านหิน 15 อัน ต่อมรกต 1 อัน และชาวบ้านอาชีพช่างทำอาวุธระดับน้องใหม่มีโอกาส 23 ที่จะรับซื้อถ่านหิน 15 อัน ต่อมรกต 1 อันเช่นกัน

ค่าข้อมูล[]

ถ่านหินและถ่านไม้มีชื่อไอดีที่เหมือนกัน นั่นคือ minecraft:coal แต่ถ่านไม้มีค่าข้อมูลเป็น 1

ค่าข้อมูล คำอธิบาย
0 Coal
1 Charcoal

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Renewable EnergySmelt wood trunks using charcoal to make more charcoal.YesYesYesYes10GBronze

วิดีโอ[]

หมายเหตุ: วิดีโอนี้ไม่ได้บอกวิธีการคราฟต์บล็อกถ่านหิน เพราะว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอก่อนเวอร์ชั่น 1.6.1 ซึ่งบล็อกถ่านหินถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่น 1.6.1
หมายเหตุ: วิดีโอนี้ถ่านไม้จะเหมือนกับถ่านหิน เพราะว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอก่อนเวอร์ชั่น 1.6.1 ซึ่งถ่านไม่ก็ได้การเปลี่ยน Texture ใหม่ในเวอร์ชั่น 1.6.1

ประวัติ[]

รุ่น Java Classic
May 21, 2009Notch ได้แสดงถึงความสนใจในการเพิ่มถ่านหินเข้ามาในเกม โดยให้ความเห็นถึงการนำถ่านหินไปผสมกับแร่เหล็กในการทำเหล็กกล้า
รุ่น Java Indev
0.31 (January 29, 2010) Coal-Indev.png เพิ่มถ่านหิน โดยที่จะกลายเป็นถ่านหินต้องให้แร่ถ่านหินโดนไฟ
เอาไว้ใช้คราฟต์ คบเพลิง
0.31 (January 31, 2010)ถ่านหินสามารถขุดได้จากแร่ถ่านหิน โดยจะดรอป 1 อัน เมื่อขุดด้วยมือ และดรอป 3 อันเมื่อขุดด้วยที่ขุด[1]
?การขุด แร่ถ่านหิน ตอนนี้จะดรอปถ่านหิน 1 อัน (ลดลงมาจาก 2-5อัน)
February 19, 2010Coal JE2 BE1.png เทกเจอร์ของถ่านหินถูกเปลี่ยนไป
รุ่น Java Beta
December 25, 2010Notch ถูกแนะนำถึงถ่านไม้ โดย @Moleculor บนทวิตเตอร์ เป็นลายลักษณ์อักษร
1.2Charcoal JE1 BE1.pngถ่านไม้ถูกเพิ่มเข้ามาโดยใช้ Texture เหมือนถ่านหิน
ถ่านหินตอนนี้ยังไม่ถูกใช้เป็นลายลักษณ์อักษร
1.8pre1ถ่านหินสามารถเจอได้ในกล่องในห้องเก็บของของสตรองโฮลด์ และหีบในเหมืองร้างที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่
รุ่น Java
1.2.112w04aถ่านหินแล้วถ่านไม้สามารถใช้คราฟต์ลูกไฟ (Fire charge)
1.3.112w21aตอนนี้ชาวบ้านอาชีพช่างทำอาวุธและคนขายเนื้อจะรับซื้อทั้งถ่านหินและถ่านหม้ 16–23 อัน ต่อมรกต 1 อัน
1.4.212w36aถ่านหินสามารถดรอปได้จากวิทเธอร์สเกเลตัน ทำให้มันกลายเป็นทรัพยากรทดแทนได้
1.6.113w18aถ่านหินสามารถใช้คราฟต์เป็นบล็อกถ่านหิน
13w19aCharcoal.png ถ่านไม้ถูกเปลี่ยน Texture
1.814w02aตอนนี้ชาวบ้านอาชีพอาชีพชาวประมง, ช่างทำชุดเกราะ, ช่างทำอาวุธ และช่างทำเครื่องมือจะรับซื้อถ่านหิน 16–24 ต่อมรกต 1 อัน และถ่านไม้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้แล้ว
1.915w43aถ่านหินจะสามารถเจอได้ในกล่องชั้นใต้ดินที่กระท่อมหิมะ
15w44aลดเปอร์เซ็นต์ที่จะเจอถ่านหินในกล่องของเหมืองร้าง และเพิ่มในกล่องตามดันเจี้ยน
1.1116w39aตอนนี้ถ่านหินสามารถเจอได้ในกล่องของ Woodland Mansion
1.1317w47aข้อแตกต่างของค่าข้อมูลสำหรับ ID coal ได้ถูกแบ่งเป็นสองอันและใช้ ID เป็นปัจเจกของตัวเอง
ก่อนหน้าการ The Flattening, ID ตัวเลขของไอเท็มนี้มีค่า 263
18w09aถ่านหินตินนี้สามารถพบได้ในหีบของ underwater ruins
18w11aถ่านหินตินนี้สามารถพบได้ในหีบของ shipwreck
1.1418w43aCoal JE3 BE2.png Charcoal JE3 BE3.png เทกเจอร์ของถ่านหิน และถ่านไม้ ได้เปลี่ยนไป
19w02aถ่านหิน และถ่านไม้ตอนนี้ใช้ในการคราฟต์แคมป์ไฟได้แล้ว และการทำลายแคมป์ไฟจะดรอปถ่านหิน 2 อัน
รุ่น Pocket Alpha
0.3.0 Coal.png เพิ่มถ่านหิน ซึ่งเอาไว้ใช้คราฟต์คบเพลิง
0.3.2เพิ่มถ่านไม้
0.8.0ถ่านหินสามารถใช้คราฟต์เป็นบล็อกถ่านหิน
0.8.1Charcoal.png ถ่านไม้ถูกเปลี่ยน Texture
0.12.1build 1ตอนนี้ถ่านหินสามารถดรอปได้จากวิเธอร์สเกเลตัน
0.15.0build 1ตอนนี้ถ่านหินและถ่านไม้สามารถใช้คราฟต์ลูกไฟ
รุ่น Pocket
1.0build 1ถ่านหินสามารถเจอได้ในกล่องในห้องเก็บของของ Stronghold
ถ่านหินจะสามารถเจอได้ในกล่องชั้นใต้ดินที่กระท่อมหิมะ]]
1.0.4build 1ตอนนี้ชาวบ้านอาชีพอาชีพชาวประมง, ช่างทำชุดเกราะ, ช่างทำอาวุธ และช่างทำเครื่องมือจะรับซื้อถ่านหิน 16–24 ต่อมรกต 1 อัน.
1.1build 1ตอนนี้ถ่านหินสามารถเจอได้ในกล่องของWoodland Mansion
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.13.8เพิ่มท่อนไม้ลอกชนิดต่างๆ ซึ่งสามารถเผาแล้วกลายไปเป็นถ่านไม้ได้
beta 1.2.14.2ถ่านหินตินนี้สามารถพบได้ในหีบของ shipwreck
beta 1.2.20.1ถ่านหินตินนี้สามารถพบได้ในหีบของ underwater ruins
ถ่านไม้ตอนนี้สามารถคราฟต์ได้โดยการใช้ คาร์บอน 7 อัน ไฮโดรเจน 4 อัร และออกซิเจน 1 อันใน compound creator.
ถ่านไม้ตอนนี้สามารถใช้ใน lab table ในการคราฟต์ heat block
1.10.0beta 1.10.0.3ถ่านหิน และถ่านไม้ตอนนี้ใช้ในการคราฟต์แคมป์ไฟได้แล้ว และการทำลายแคมป์ไฟจะดรอปถ่านหิน 2 อัน
Coal JE3 BE2.png Charcoal JE3 BE3.png เทกเจอร์ของถ่านหิน และถ่านไม้ ได้เปลี่ยนไป
1.11.0beta 1.11.0.1ถ่านหินตอนนี้สามารถพบได้ในหีบของบ้านในหมู่บ้านในไบโอมทุนดราหิมะ และหีบของที่ทำงานของชาวบ้านคนขายเนื้อ และช่างทำอาวุธ
beta 1.11.0.4ชาวบ้านอาชีพช่างทำชุดเกราะ ช่างทำอาวุธ ช่างทำเครื่องมือ และคนขายเนื้อจะรับซื้อถ่านหิน 15 อันเพื่อแลกกับมรกต 1 อัน
ชาวบ้านชาวนาจะมีโอกาส 50% ที่จะรับซื้อถ่านหิน 10 อัน
1.16.0beta 1.16.0.51ถ่านหิน และถ่านไม้ตอนนี้สามารถใช้ในการคราฟต์คบเพลิงวิญญาณได้แล้ว
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Coal.png Coal.png เพิ่มถ่านหินและถ่านไม้
TU19CU7 1.12 Charcoal.png ถ่านไม้ถูกเปลี่ยน Texture
1.90 Coal JE3 BE2.png Charcoal JE3 BE3.png เทกเจอร์ของถ่านหิน และถ่านไม้ ได้เปลี่ยนไป
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Coal JE2 BE1.png Charcoal JE2 BE2.png เพิ่มถ่านหิน และถ่านไม้

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Coal” หรือ “Charcoal“ จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

อ้างอิง[]


Advertisement