Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Composter
สร้างทดแทนใหม่ได้

?

กองรวมกันได้

?

เครื่องมือ

?

ความต้านทานระเบิด

0.6

ความแข็ง

0.6

ความสว่าง

?

ความโปร่งใส

?

ติดไฟได้

?

ติดไฟจากลาวา

?

ถังหมักปุ๋ย (อังกฤษ: Composter) เป็นบล็อกที่แปลงผลผลิตทางเกษตรและพืชเป็นผงกระดูก และยังเป็นบล็อกไซต์งานของชาวบ้านอีกด้วย

การได้รับ[]

การคราฟต์[]

ชื่อ ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Composter Any wood Fence +
Any Planks

[รุ่น Java เท่านั้น]
Composter Any wood Slab

[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

ถังหมักปุ๋ยสามารถเกิดได้ในฟาร์มของ หมู่บ้าน

การใช้งาน[]

ถังหมักปุ๋ยสามารถผลิตผงกระดูกโดยใส่ไอเทมที่รองรับ

สัญญาณหินแดง[]

เมื่อนำด้านรับสัญญาณของRedstone Comparatorมาวางติดกับบล็อกถังปุ๋ยหมักและหันด้านส่งสัญญาณออกจะสามารถสร้างสัญญาณให้กับหินแดงได้ ระดับของสัญญาณนั้นจะเพิ่มขึ้นตามชั้นของปุ๋ยในถังปุ๋ยหมัก สูงสุด 8 ระดับ

การหมัก[]

ถังหมักปุ๋ยผลิตปุ๋ยโดยการเติมไอเทมที่ย่อยสลายได้ (ส่วนใหญ่เป็นพีช) เมื่อเพิ่มไอเทมสำเร็จอนุภาคสีเขียว จะปรากฏขึ้น ดูตารางด้านล่างสำหรับไอเทมที่รับรองทั้งหมด ไอเทมเหล่านี้มีความสามารถในการย่อยสลายได้ในเปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างกัน ยิ่งเปอร์เซ็นต์ของไอเทมสูงมากเท่าไร่ก็ยิ่งมีโอกาสมากขึ้นที่จะเพิ่มชั้นของปุ๋ยอีกหนึ่งชั้น แต่ละชั้นของปุ๋ยหมักมีเท็กซ์เจอร์เหมือนกับบล็อกpodzol เมื่อปุ๋ยถึงชั้นที่ 7 ปุ๋ยหมักมันจะเปลี่ยนเท็กซ์เจอร์ที่แสดงว่าผงกระดูกสามารถเก็บได้โดยการเติมไอเทมเป็นครั้งสุดท้าย

ตารางต่อไปนี้แสดงไอเทมที่สามารถใช้ในถังหมักปุ๋ย เปอร์เซ็นต์สำหรับไอเทมที่จะเพิ่มชั้นของปุ๋ยหมักและจำนวนเฉลี่ยของไอเทมที่จำเป็นในการเติมในถังปุ๋ยหมัก:

30% 50% 65% 85% 100%
จำนวนไอเทมโดยเฉลี่ยที่ต้องใช้ในถังหมักปุ๋ย
≈23.33 14 ≈10.77 ≈8.24 7

ท่อส่ง[]

Information icon.svg
ฟีเจอร์นี้พิเศษเฉพาะใน รุ่น Java 

ถังหมักปุ๋ยสามารถใช้กับท่อส่งโดยวางท่อส่ง ที่ด้านบนซึ่งจะส่งไอเทมที่รองรับเข้าถังหมักปุ๋ยและ ผงกระดูกจากถังหมักปุ๋ยจะถูกเก็บไว้ในที่เก็บ (ท่อส่งด้านล่าง) โดยอัตโนมัติ (ดู Hopper § Redstone component สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลไกเฉพาะของ hopper-specific)

การเปลี่ยนอาชีพชาวบ้าน[]

Information icon.svg
ฟีเจอร์นี้พิเศษเฉพาะใน รุ่น Bedrock 

หากหมู่บ้านมีบล็อกถังปุ๋ยหมัก แต่ไม่มีอาชีพเกษตรกรชาวบ้านที่ยังไม่ได้เลือกอาชีพมีโอกาสที่จะเปลี่ยนอาชีพเป็นเกษตรกร‌[กำลังมา: BE 1.11]

เชื้อเพลิง[]

สามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในเตาเผาเพื่อเผา 1.5 ไอเทม

ค่าข้อมูล[]

สถานะบล็อก[]

ถังหมักปุ๋ย/BS

ประวัติ[]

รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1419w03aเพิ่มถังหมักปุ๋ย
19w03bบล็อกเห็ดสามารถใช้หมักปุ๋ยได้
19w04aถังหมักปุ๋ยเกิดในฟาร์มของหมู่บ้าน
19w05aเปลี่ยนความถี่ที่ผู้เล่นเติมชั้น
โอกาสเปลี่ยนจาก 10/20/50/80/100% เป็น 30/50/65/85/100%
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.10.0beta 1.10.0.3เพิ่มถังหมักปุ๋ย, มีเฉพาะใน Experimental Gameplay มีสูตรคราฟต์ที่ต่างกัน
1.11.0beta 1.11.0.1ถังหมักปุ๋ยใช้งานได้แล้ว

แกลเลอรี[]

Advertisement