Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
ถัง
Bucket.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

Yes

กองรวมกันได้

Yes (16), except in furnace fuel slot

Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับไอเท็ม สำหรับซอร์ฟแวร์สำหรับเซิร์ฟเวอร์ ดูที่ Custom servers/Bukkit
Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับถังเปล่า สำหรับถังที่มีของเหลว ดูที่ ถัง (แก้ความกำกวม)
Duncan Geere Mojang avatar.png ถังน้ำกู้ภัย! แค่เพียงแท่งเหล็กสามอัน และโต๊ะคราฟต์ คุณก็สามารถทำภาชนะสำหรับเคลื่อนย้ายของเหลว หรือปลาไปยังที่ที่ต้องการได้! และฉันก็เข้าใจว่าหัวใจของคุณนั้นต้องการปลาเปียกมากเท่าใด
Duncan Geere[1]

ถัง เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บของเหลวต่างๆ เช่นน้ำ, ลาวา, นม และยังสามารถใช้เก็บปลา (ปลาค็อด, ปลาปักเป้า, แซลมอน, และปลาเขตร้อน เท่านั้น) ขึ้นมาได้อีกด้วย

การได้รับ[]

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Iron Ingot

การเกิดตามธรรมชาติ[]

Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Bucket Dungeon Chest 1 18.5%
Village Savanna house chest 1 11.3%
Woodland mansion Chest 1 18.5%
Bedrock Edition
Bucket Dungeon Chest 1 18.5%
Village Savanna house chest 1 11.3%
Woodland mansion Chest 1 18.5%

การใช้งาน[]

ถังเปล่าสามารถมช้ในการ "ตัก" น้ำ หรือลาวา ที่เป็นบล็อกเต็ม ได้โดยการกดใช้ ในขณะที่ถือไอเท็มถังไว้ในมือ

ซึ่งยังสามารถกดใช้ ไปยังวัว แล้วจากถังเปล่า จะกลายไปเป็นถังนม

ถัง้ปล่ายังสามารถใช้ในการตักปลาขึ้นมาได้อีกด้วย

ซึ่งถังสามารถทำการวางของเหลวที่ตักขึ้นมาได้(ยกเว้นนม) ไปยังด้านใด ด้านหนึ่งของบล็อกที่ผู้เล่นได้มองอยู่

ถังนม จะกลับไปเป็นถังเปล่าหากผู้เล่นกำการดื่มมัน หรือใช้ในการคราฟต์(เช่น เค้ก)

ถังเปล่ายังสามารถถูกเติมได้ หากนำไปใส่ในช่องเชื่อเพลิงของเตาอบ ในขณะที่ทำการเผาบล็อกฟองน้ำเปียก

ถังเปล่ายังสามารถตักน้ำออกมาจาก หม้อปรุงยาที่มีน้ำอยู่ แต่การกระทำนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นกับ dispensers[2]

ถังเปล่ายังสามารถใช้ในการตักลาวาขึ้นมาจากหม้อปรุงยาที่มีลาวาอยู่ได้อีกด้วย‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

เสียง[]

เสียงคำบรรยายแหล่งที่มาคำอธิบายตำแหน่งของรีซอร์สชื่อคีย์ท้องถิ่นความดังเสียงระดับความสูงต่ำของเสียงระยะการลดความดังเสียง
ถังถูกเติม??item.bucket.fillsubtitles.item.bucket.fill??16
ถังถูกเทออก??item.bucket.emptysubtitles.item.bucket.empty1 = 0.9; 1, 2, 3 = ??16
ถังถูกเติม??item.bucket.fill_lavasubtitles.item.bucket.fill??16
ถังถูกเทออก??item.bucket.empty_lavasubtitles.item.bucket.empty??16
??เมื่อผู้เล่นตักปลาitem.bucket.fill_fish???16
??เมื่อผู้เล่นปล่อยปลาitem.bucket.empty_fish???16
วัวโดนรีดนมวัว??entity.cow.milksubtitles.entity.cow.milk??16

ค่าข้อมูล[]

ในรุ่น Bedrock, ถังจะมีค่าข้อมูลที่ถูกกำหนดโดยสิ่งที่อยู่ภายในถัง ซึ่งค่าจะถูกตั้งเป็น 0 (ถังเปล่า) และหากไม่มีค่าข้อมูลให้มัน มันจะเป็นค่าข้อมูลเป็น 0

ถัง ค่าข้อมูล
ถัง 0
นม 1
ถังปลาค็อด 2
ถังปลาแซลมอน 3
ถังปลาเขตร้อน 4
ถังปลาปักเป้า 5
ถังน้ำ 8
ถังลาวา 10

วิดิโอ[]

ประวัติ[]

รุ่น Java Infdev
June 15, 2010Bucket JE1 BE1.png เพิ่มถัง
ถังในตอนนั้น สามารถเก็บน้ำ และลาวาขึ้นมาได้เท่านั้น
June 25, 2010, 2ถังตอนนี้สามารถพบได้ในหีบของดันเจียน ที่เพิ่มเข้ามาใหม่
รุ่น Java Alpha
v1.0.11วัว ตอนนี้สามรถรีดนมวัวออกมาได้แล้ว โดยการใช้ถัง
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prereleaseวัวเห็ดได้ถูกเพิ่มเข้ามา ซึ่งสามารถรีดนมวัวำด้แล้ว ซึ่งหากรัดจะได้นมวัวปกติ เหมือนกับวัวปกติ
Beta 1.9 Prerelease 5ในโหมดสร้างสรรค์ ถังจะไม่อยู่ในสถานะว่างอีกต่อไป หากทำการตักน้ำ หรือลาวา
1.2.112w06aBuckets are now renewable.
1.3.112w21aBuckets are now stackable up to 16.
12w22aSmelting in a furnace with a lava bucket now leaves an empty bucket for the player to retrieve.
1.814w25aAn empty bucket in the fuel slot now fills and become a water bucket after a wet sponge is dried. This happens for empty buckets placed by the player while the furnace is still smelting, and for empty buckets left by lava buckets.
Stacked buckets in the fuel slot now become a single water bucket.
14w26aThe player can now place only one bucket in the fuel slot, which fixes the bug above.
1.915w44aA full cauldron can now be emptied with a bucket, filling the bucket with water.
The average yield of buckets from dungeon chests has now been substantially decreased.
15w46aBuckets now replace single snow layers when used on the top, instead of placing the water or lava in the air above the snow layer.
15w50aAdded sounds for buckets: item.bucket.fill, item.bucket.fill_lava, item.bucket.empty, and item.bucket.empty_lava.
1.1116w39aBuckets are now found in the new woodland mansion chests.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this item's numeral ID was 325.
18w08bAdded fish buckets, which turn into regular buckets when used.
1.1418w43aBucket JE2 BE2.png The texture of buckets has now been changed.
รุ่น Pocket Alpha
0.7.0Bucket JE1 BE1.png Added buckets.
?Filled buckets no longer stack.
?Empty buckets no longer allow liquid sources to be targeted and broken like blocks.
?The stack limit for empty buckets has now been changed from 64 to 16.
0.14.0build 1A full cauldron can now be emptied with a bucket, filling the bucket with water.
0.16.0build 1Added sounds when using buckets.
An empty bucket in the fuel slot now fills and becomes a water bucket after a wet sponge is dried. This happens for empty buckets placed by the player while the furnace is still smelting, and for empty buckets left by lava buckets.
?Buckets no longer highlight fluid blocks when aiming at them.
รุ่น Pocket
1.1.0alpha 1.1.0.0Buckets now generate in woodland mansion chests.
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.14.2Added fish buckets, which turn into regular buckets when used.
Empty buckets can now be used to catch fish.
1.9.0beta 1.9.0.2Cauldrons filled with lava can now be emptied by using a bucket, filling it with lava.
1.10.0beta 1.10.0.3Bucket JE2 BE2.png The texture of buckets has now been changed.
1.11.0beta 1.11.0.1Buckets can now be found in savanna village house chests.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Bucket JE1 BE1.png Added buckets.
TU9Buckets are now stackable up to 16.
รุ่น PlayStation 4
1.90Bucket JE2 BE2.png The texture of buckets has now been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Bucket JE1 BE1.png Added buckets.

Issues[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ถัง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

See also[]

References[]

Advertisement