Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
ต้นไม้
Oak Tree.pngSpruce Tree.pngBirch Tree.pngJungle Tree.pngAcacia Tree.pngDark Oak Tree.png
ไบโอม

ทุกแห่งในโลกปกติที่มีแสงและดิน ยกเว้นไบโอมทุ่งเห็ด

ส่วนประกอบ
สามารถเกิด
ภายหลัง

ได้

Gear (item).gif
บทความนี้อยู่ในช่วงการเขียน 
โปรดช่วยเราในการขยายและสร้างบทความนี้ได้โดย การเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูล ซึ่งในหน้าพูดคุยอาจมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อยู่
Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับต้นไม้ในโลกปกติ สำหรับต้นไม้ในดิเอ็นด์ ดูที่ Generated structures#Chorus tree

ต้นไม้เป็นสิ่งก่อสร้างที่ประกอบมาจากไม้และใบไม้ สร้างขึ่นเมื่อChunkทำการgeneratedหรือโตจากการปลูกต้นอ่อน พวกมันอยู่ในเกือบทุกbiomes, and are abundant in forest-related biomes. There are four different types of trees – oak trees, giant oak trees,spruce trees, birch trees, jungle trees, and giant jungle trees.

อ้างอิง[]


Advertisement