Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Disambig color.svg บทความนี้เกี่ยวกับบล็อกที่เล่นแผ่นเสียง สำหรับบล็อกที่เล่นเสียงเมื่อถูกตี ดูที่ บล็อกตัวโน้ต
ตู้เพลง
Jukebox.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ไม่

กองรวมกันได้

ได้ (64)

เครื่องมือ

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

ไม่

ความโปร่งใส

ไม่

ติดไฟได้

ไม่

ติดไฟจากลาวา

ได้

ตู้เพลง (อังกฤษ: jukebox) นั้นเป็นบล็อกใช้ในการเล่นแผ่นเสียง

การได้รับ[]

การขุด[]

ตู้เพลงสามารถขุด ทุบ หรือทำลายได้โดยเครื่อมือใด ๆ แต่การใช้ขวานนั้นจะใช้เวลาน้อยที่สุด ตู้เพลงจะดรอปเเผ่นเสียงที่เล่นอยู่หากมี

บล็อก Jukebox
ความแข็ง 2
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[FN 1]
ปกติ 3
ไม้ 1.5
หิน 0.75
เหล็ก 0.5
เพชร 0.4
เนเธอร์ไรต์ 0.35
ทอง 0.25
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ การทำลาย § ความเร็ว

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Any Planks +
Diamond

การใช้งาน[]

การเล่นเพลง[]

การกดใช้ขณะที่ถือแผ่นเสียงที่ต้องการไปยังตู้เพลงจะเป็นการใส่แผ่นลงไป และจะเริ่มเล่นเพลงตามชนิดของแผ่นเสียงที่ได้ใส่ลงไป การกดใช้ไปยังตู้เพลงอีกรอบจะเป็นการดีดแผ่นเสียงออกมา และจะหยุดเล่นเพลงที่กำลังเล่นอยู่ แผ่นเสียงนั้นจะเล่นเพลงเพียงรอบเดียว ซึ่งหากต้องการเล่นเพลงอีกครั้งต้องทำการดีดแผ่นออก และใส่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง ในรุ่น Bedrock, ในระหว่างการเล่นเดผ่ยเสียงของตู้เพลง จะเกิดอนุภาคตัวโน้ตออกมาทางด้านบนของบล็อกตู้เพลง เสียงที่เล่นจากตู้เพลงจะสามารถเดินทางไปได้ราว ๆ 65 บล็อกในทุกทิศทาง โดยตู้เพลงรองรับแผ่นเสียงทุกแผ่นที่มีอยู่ภายในเกม

ในรุ่น Bedrock, สามารถใช้เครื่องดรอป หรือท่อส่ง ในการใส่เเผ่นเสียงเข้าไปในตู้เพลงได้

นกแก้วที่เชื่องแล้ว จะเต้นเมื่ออยู่ในรัศมี 3 บล็อกจากตูเพลงที่กำลังเล่นเพลงอยู่

ส่วนประกอบเรดสโตน[]

ดูเพิ่มเติมที่: วงจรเรดสโตน

ตู้เพลงที่กำลังทำงานจะส่งสัญญาณเรดสโตนผ่านตัวเปรียบเทียบนั้นถูกวางอยู่ติดกับด้่นข้างดานใดด้านหนึ่งของบล็อกตู้เพลง โดยความแรงของสัญญาณเรดสโตรจะขึ้นอยู่กับค่า ID ของแผ่นเสียงที่เล่น โดยตารางด้านล่างนี้จะแสดงถึงความแรงของสัญญาณเรดสโตรที่ออกมาตามชนิดของแผ่นเสียงที่ใส่เล่น

ระดับความแรง แผ่นเสียง
0 ไม่ได้ใส่แผ่นเสียง
1 "13"
2 "cat"
3 "blocks"
4 "chirp"
5 "far"
6 "mall"
7 "mellohi"
8 "stal"
9 "strad"
10 "ward"
11 "11"
12 "wait"
13‌[รุ่น Java เท่านั้น] "pigstep"
15‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น][1] "pigstep"

ในรุ่น Bedrock, จะมีการเปล่งสัญญาณเรดสโตนออกมาด้วยในระหว่างการเล่นแผ่นเสียง

การวนลูป[]

ในรุ่น Bedrock, ตู้เพลงจะหยุดการทำงานของท่อส่งที่ติดชิดกับด้านใดด้านหนึ่งของบล็อกตู้เพลงเมื่อตู้เพลงนั้นกำลังเล่นแผ่นเสียงอยู่ เนื่องจากการส่งสัญญาณเรดสโตนออกมาแม้ไม่ได้ใช้ตัวเปรียบเทียบเรดสโตน เนื่องจากท่อส่งจะสามารถกลับมาทำงานอีกครั้งเมื่อเพลงจบ ดังนั้นสามารถใช้ระบบท่อส่งในการเล่นเพลงแบบวนลูป โดยใ้หท่อส่งใส่ และรับแผ่นเสียงจากตู้เพลงได้โดยอัตนโมัติเมื่อตู้เพลงเล่นจบแล้ว ซึ่งจะเป็นการเล่นวนลูปไปไม่มีสิ้นสุด ซึ่งลักษณะดังกล่าวจะไม่สามารถทำงานได้โดยการใช้ตัวเปรียนเทียบ เป็นเพราะว่าตู้เพลงนั้นจะให้สัญญาณเรดสโตนเมื่อมีแผ่นเสียงอยู่ภายใน และพวกมันจะไม่ดีดเเผ่นออกเมื่อเพลงจบ และตู้เพลงจะยังคงส่งสัญญาณเรดสโตนออกมาเมื่อใช้ตัวเปรียบเทียบ ซึ่งหมายความว่าท่อส่งจะยังคงถูกล็อก และทำให้ระบบนี้ไม่สามารถทำงานได้

เชื้อเพลิง[]

ตู้เพลงสามารถใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงใตเตาเผาชนิดต่าง ๆ ได้ โดนจะเผา 1.5 ไอเทมต่อบล็อก

บล็อกตัวโน้ต[]

ตู้เพลงสามารถวางไว้ใต้ล็อกตัวโน้ต ซึ่งจะให้เสียง "เครื่องเบส"

การโต้ตอบต่อลูกสูง[]

ตู้เพลงไม่สามารถถูกผลักโดยลูกสูบ และไม่สามารถถูกผลักหรือดึงโดยลูกสูบเหนียว


ประวัติ[]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาส่วนนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
รุ่น Java Alpha
v1.0.14Jukebox JE1 BE1.png เพิ่มตู้เพลง
ตู้เพลงที่เพิ่มเข้ามาใหม่นั้นรองรับแผ่นเสียง 15 แบบ โดนการใช้ค่าข้อมูลดังต่อไปนี้ 0 คือไม่ได้ใส่แผ่น, 1 คือมีแผ่นเสียง "13" ใส่อยู่, และ 2 คือมีแผ่นเสียง "cat" ใส่อยู่ โดยค่า 3–15 นั้นถูกทำมาเผื่อรองรับแผ่นเสียงที่อาจเพิ่มเข้ามาในอนาคต เพราะในขณะนั้นใ่ตัวเกมแบบปกติ สามารถพบแผ่นเสียงได้เพียงสองแบบเท่านั้นได้แก่ "13" และ "cat"
รุ่น Java Beta
1.6Test Build 3ตู้เพลงนั้นรองรับแผ่นเสียงมากกว่า 15 แบบแล้ว เนื่องจากว่าตู้เพลงนั้นมีบล็อกเอนทิตี้ ซึ่งจะสามารถสามารถติดตามจำนวนขอ

เเผ่นเสียงได้โดยไอดีของไอเทมของแผ่นเสียง

ตู้เพลงนั้นไม่ได้ใช้ค่าข้อมูลเฉพาะแยกอีกต่อไป
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 6Jukeboxes are now broken faster using an axe.
1.513w04aActive jukeboxes now give off a redstone signal when a comparator is placed behind it; its strength (1–12) depends on which disc is inserted.
1.1116w32aThe block entity ID has been changed from RecordPlayer to jukebox.
1.1217w14aParrots now dance to playing jukeboxes.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this block's numeral ID was 84.
1.1418w43aJukebox JE2 BE2.png The texture of jukeboxes has been changed.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Jukebox JE1 BE1.png เพิ่มตู้เพลง.
1.10.0beta 1.10.0.3Jukebox JE2 BE2.png The texture of jukeboxes has now been changed.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Jukebox JE1 BE1.png เพิ่มตู้เพลง
Jukeboxes spit out the music disc when done playing.[ตรวจสอบ]
TU9The distance jukeboxes can be heard from has now been increased.
1.90 Jukebox JE2 BE2.png The texture of jukeboxes has now been changed.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ตู้เพลง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

ดูเพิ่ม[]

  • เพลง

อ้างอิง[]

Advertisement