ตัวเริ่มเกมไมน์คราฟต์/รุ่น

จาก Minecraft Wiki
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล
บทความนี้ต้องได้รับการอัปเดท
ข้อมูลบาส่วนนั้นไม่สามารถใช้ได้กับเวอร์ชั่นล่าสุดของเกมได้อีกต่อไป

Minecraft launcher (ไมน์คราฟต์ลันเชอร์) เริ่มมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2013 (พ.ศ. 2556) ซึ่งระหว่างนี้ลันเชอร์มีเวอร์ชันหลักอยู่ 2 เวอร์ชัน เวอร์ชันแรกเขียนในภาษาจาวา (เวอร์ชันประเภท Java) ซึ่งมีการอัปเดตระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2013 ถึง 21 มิถุนายน 2018 ส่วนเวอร์ชันที่สองเขียนในภาษา C++ (เวอร์ชันประเภท Stage/Beta/Release) ซึ่งเริ่มปล่อยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2016 และได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน

เรียงตามเวอร์ชัน[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เรียงตามวันปล่อย[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

2019[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวอร์ชัน ประเภท วันที่ปล่อย สิ่งที่เพิ่มและแก้ไขในอัปเดต
2.1.7660 Windows
2.1.7659 MacOS
2.1.7658 Linux
Beta 23 กันยายน
 • Launcher can now be used to play the Minecraft: Java Edition demo without a login.
 • Massive improvements to accessibility and screen reader usability in general.
 • Screen reader support on linux.
 • Launcher window sizing and positioning has been overhauled on all platforms.
 • Launcher logging improvements - launcher components append to, instead of overwriting the log.
 • Launcher can now resume interrupted downloads where applicable.
 • Launcher no longer becomes offline when you fail to add an account and have a valid one already.
 • Display scaling support has been improved on Windows.
 • Launcher now has better desktop integration on linux, and can use system dialogs (file browsing and similar).
 • Linux packages no longer depend on Java 8, instead they require any suitable Java runtime environment. Also, a dependency on GTK 3 has been added. Fixes for old game versions will have to come separately.
 • UI performance improvements in general - counteracted by technical difficulties in screen reader support on linux.
2.1.7614 Windows
2.1.7613 Linux
Beta 20 กันยายน
2.1.7608 Linux
2.1.7607 MacOS
Beta 19 กันยายน
2.1.5969 Linux Beta 23 กรกฎาคม
 • อัปเดตการแปลภาษา
2.1.5965 Linux
2.1.5964 Windows
2.1.5963 MacOS
Release 23 กรกฎาคม
 • Added support for Dark mode on OS X.
 • The Help screen now has a link to the Minecraft Launcher Feedback site.
 • Updated log window with new styling.
 • The arrow on drop down now dims when the drop down is disable.
 • Log more information about how the Launcher starts the game.
 • Removed weird pixels from login background image.
 • Various small styling improvements.
 • อัปเดตการแปลภาษา
2.1.5908 Linux
2.1.5907 MacOS
2.1.5906 Windows
Beta 22 กรกฎาคม
2.1.5819 Linux
2.1.5816 MacOS
2.1.5815 Windows
Beta 16 กรกฎาคม
 • More information about how the launcher starts the game is now logged.
2.1.5560 Windows
2.1.5559 MacOS
2.1.5558 Linux
Beta 3 กรกฎาคม
 • Added support for Dark mode on OS X.
 • Updated log window with new styling.
 • Removed weird pixels from login background image.
 • อัปเดตการแปลภาษา
2.1.5478 Windows
2.1.5477 Linux
2.1.5476 MacOS
Beta 28 มิถุนายน
 • The arrow on drop downs now dims when the drop-down is disabled.
 • The Help screen now has a link to the Minecraft Launcher Feedback site.
 • Various small styling improvements.
 • อัปเดตการแปลภาษา
2.1.5410 Linux Release 26 มิถุนายน
2.1.5411 Linux Beta 26 มิถุนายน
2.1.5387 Windows
2.1.5386 MacOS
2.1.5385 Linux
Release 26 มิถุนายน
 • Added more logging to track down MCL-11112: Launcher cannot establish connection to the internet.
 • Added the Launcher version to the log file.
 • Added more icons to choose for installations.
 • อัปเดตการแปลภาษา
 • Changed networking settings to try to alleviate MCL-11112 – Launcher cannot establish connection to the internet.
 • New drop down component to fix accessibility and selection problems.
2.1.5381 Linux
2.1.5380 MacOS
2.1.5379 Windows
Beta 25 มิถุนายน
2.1.5373 Windows
2.1.537x MacOS
2.1.537x Linux
Beta 25 มิถุนายน
2.1.5322 Windows
2.1.5321 MacOS
2.1.5320 Linux
Release 25 มิถุนายน
 • Added more logging to track down MCL-11112 – Launcher cannot establish connection to the internet.
 • Added the Launcher version to the log file.
 • Added more icons to choose for installations.
2.1.5239 Windows
2.1.5238 MacOS
2.1.5236 Linux
Release 24 มิถุนายน
2.1.5197 Windows
2.1.5196 MacOS
2.1.5195 Linux
Beta 20 มิถุนายน
 • อัปเดตการแปลภาษา
 • Reduced the launcher update download size.
 • Enabled linux versions of the launcher beta.
2.1.5129 MacOS
2.1.5128 Windows
2.1.5127 Linux
Beta 19 มิถุนายน
 • Added more logging for connectivity issues.
 • Enabled selecting of text for copy-paste in various parts of the interface.
 • Spell checking is now disabled in input fields.
 • Clicking outside a create/edit installation dialog no longer closes it.
 • อัปเดตการแปลภาษา
2.1.5071 Linux
2.1.5070 MacOS
2.1.5069 Windows
Beta 18 มิถุนายน
 • อัปเดตการแปลภาษา
2.1.5000 Linux
2.1.4999 MacOS
2.1.4998 Windows
Beta 17 มิถุนายน
 • อัปเดตการแปลภาษา[3]
2.1.4976 Linux
2.1.4975 MacOS
2.1.4974 Windows
Beta 14 มิถุนายน
2.1.3677 MacOS
2.1.3676 Linux
2.1.3674 Windows
Release 23 เมษายน
2.1.3610-beta Windows
2.1.3609-beta Linux
2.1.3608-beta MacOS
Beta 12 เมษายน
 • ไม่ทราบ
2.1.3599-beta Windows Beta 12 เมษายน
2.1.3514-beta Linux
2.1.3513-beta MacOS
2.1.3512-beta Windows
Beta 9 เมษายน
 • Keyboard navigation is now supported for the username and password fields[4]
 • The game can now be started by pressing enter on any screen where the Play button is visible
 • Sound cues can now be enabled for login state and results
2.1.2496-beta Linux
2.1.2495-beta MacOS
2.1.2494-beta Windows
Beta 21 กุมภาพันธ์
 • New download system that should improve download reliability and speed.[5]
2.1.2482 Linux
2.1.2481 Windows
2.1.2480 MacOS
Release 21 กุมภาพันธ์
 • Fixed the launcher updater failing when the .minecraft folder is a symbolic link.
 • Added a function where the launcher will re-validate its files after failing to start on Mac.
 • Fixed the launcher stalling during startup if YouTube is not responding.
 • อัปเดตการแปลภาษา
2.1.2474 Windows
2.1.2473 MacOS
2.1.2472 Linux
Release 18 กุมภาพันธ์
2.1.2468-beta MacOS
2.1.2467-beta Windows
2.1.2466-beta Linux
Beta 14 กุมภาพันธ์
 • The progress bar now updates properly in the "Prepare" phase[6]
 • Speed of the "Prepare" phase has been improved on multi-core machines
 • Fixed a bug causing game launches to stall on Linux
 • Fixed an error that would pop up when changing game directory in any configuration
 • Fixed the launcher update progress bar not working on mac
 • Fixed sounds not working in Minecraft versions prior to 1.6
2.1.2366-beta Windows
2.1.2365-beta MacOS
2.1.2364-beta Linux
Beta 11 กุมภาพันธ์
 • Fixed a bug that caused the launcher to soft-lock when there was no launcher_profiles.json file on disk.
 • The launcher will now display a notification of new launcher versions, even if they release while the launcher is already running.
2.1.2358-beta Windows Beta 8 กุมภาพันธ์
 • ไม่ทราบ
2.1.2350-beta Windows Beta 7 กุมภาพันธ์
2.1.2339-beta Linux
2.1.2338-beta MacOS
2.1.2337-beta Windows
Beta 6 กุมภาพันธ์

2018[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวอร์ชัน ประเภท วันที่ปล่อย สิ่งที่เพิ่มและแก้ไขในอัปเดต
2.1.2033-beta Linux
2.1.2032-beta MacOS
2.1.2031 Windows
Beta 18 ธันวาคม
 • ไม่ทราบ
2.1.2024 Windows
2.1.2023 MacOS
2.1.2024 Linux
Beta 14 ธันวาคม
2.1.1911 Windows
2.1.1910 MacOS
2.1.1909 Linux
Beta 7 ธันวาคม
 • Restructured Code
2.1.1462 Windows Release 23 ตุลาคม
2.1.1433 MacOS
2.1.1432 Windows
2.1.1431 Linux
Release 26 กันยายน
 • Added Kiosk Mode for event organizers, which removes logout/account info to keep users logged in.[7]
2.1.1351 Windows
2.1.1350 MacOS
2.1.1349 Linux
Release 27 กรกฎาคม
2.1.1345 Linux Release 26 กรกฎาคม
 • ไม่ทราบ
2.1.1342-stage MacOS
2.1.1341-stage Windows
2.1.1338-dev Linux
Stage 26 กรกฎาคม
 • ไม่ทราบ
2.1.1218 Linux
2.1.1217 MacOS
2.1.1216 Windows
Release 28 มิถุนายน
 • Added option to sort profiles either by name or by last played.
 • Added a "Copy" button next to profiles.
2.1.1215 Linux Release 28 มิถุนายน
 • ไม่ทราบ
2.1.1144 MacOS Release 21 มิถุนายน
 • MCL-9319 – Launcher crashes after staying on and exiting the game
 • Other unknown changes
2.1.1143 Windows Release 21 มิถุนายน
 • Other unknown changes
2.1.1139 Linux Release 21 มิถุนายน
 • MCL-7387 – First login of fresh install is not remembered (Linux launcher only)
 • MCL-9304 – Linux: ICU version issues
1.6.91 Java Java 21 มิถุนายน

เวอร์ชันพัฒนาภาษาจาวาเวอร์ชันสุดท้าย

 • ไม่ทราบการแก้ไขบั๊ก
2.0.1051 MacOS Release 8 พฤษภาคม
 • ไม่ทราบ
2.0.1049 Windows Release 8 พฤษภาคม
1.6.89 Java Java 8 พฤษภาคม
 • ไม่ทราบ
2.0.1009 Linux Release 5 พฤษภาคม
 • ไม่ทราบ

2017[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวอร์ชัน ประเภท วันที่ปล่อย สิ่งที่เพิ่มและแก้ไขในอัปเดต
1.6.84 Java Java 26 ตุลาคม
 • ไม่ทราบ
2.0.1007-stage MacOS
2.0.1006-stage Windows
Stage 25 ตุลาคม
 • ไม่ทราบ
2.0.1005 Linux
2.0.1004 MacOS
Release 25 ตุลาคม
 • Support for arguments block instead of minecraftArguments template string in the version JSON
2.0.1003 Windows Release 25 ตุลาคม
1.6.82 Java Java 25 ตุลาคม
 • Support for arguments block instead of minecraftArguments template string in the version JSON
2.0.996 MacOS Release 25 ตุลาคม
 • ไม่ทราบ
2.0.995 Windows Release 25 ตุลาคม
 • Support for arguments block instead of minecraftArguments template string in the version JSON
1.6.81-stage Java Java 25 ตุลาคม
 • ไม่ทราบ
1.6.79-stage Java Java 13 มิถุนายน
 • ไม่ทราบ
2.0.935 MacOS
2.0.934 Windows
2.0.931 Linux
Release 13 มิถุนายน
 • ไม่ทราบ
2.0.932-stage Stage 13 มิถุนายน
 • ไม่ทราบ
2.0.897 MacOS
2.0.895 Windows
Release 30 พฤษภาคม
MacOS
 • MCL-7333 – Minecraft Launcher 2.0.847 hangs at Preparing after clicking the Play Download 1.11.2 - Latest release
Windows
 • New translations[9]
2.0.847 Windows Release 10 เมษายน
 • ไม่ทราบ
2.0.845 Linux Release ไม่ทราบ
 • ไม่ทราบ
2.0.834 MacOS
2.0.833 Linux
2.0.832 Windows
Release 10 มีนาคม
 • ไม่ทราบ
2.0.808-stage Windows Stage ไม่ทราบ
 • ไม่ทราบ
2.0.806 Windows
2.0.805 MacOS
Release 9 กุมภาพันธ์
2.0.792 MacOS
2.0.791 Windows
Release ไม่ทราบ
 • ไม่ทราบ
2.0.775 MacOS
2.0.774 Windows
Release 8 กุมภาพันธ์
MacOS
Windows
2.0.775-stage MacOS
2.0.774-stage Windows
Stage 8 กุมภาพันธ์
 • ไม่ทราบ
2.0.764 MacOS Release 7 กุมภาพันธ์
 • ไม่ทราบ
2.0.760 Windows Release 4 กุมภาพันธ์
 • แก้บั๊ก
2.0.760-stage Windows Stage 3 กุมภาพันธ์
 • ไม่ทราบ
2.0.757-stage Windows Stage 3 กุมภาพันธ์
 • ไม่ทราบ
2.0.729 Windows
2.0.728
Release 1 กุมภาพันธ์
 • Fehlerkorrekturen für den Update-Prozess und für Probleme mit Mods [10]
2.0.726-stage Windows Stage 1 กุมภาพันธ์
 • Fixed some issues with the update process.
2.0.713 Windows Release 31 มกราคม
2.0.710-stage Windows Stage 31 มกราคม
 • Fixed some issues with mods.
2.0.700 Windows Release 31 มกราคม
 • First official release that replace the old launcher.[11]
1.6.76-j Java
1.6.76 Java
Java 30 มกราคม
 • Der Launcher kann sich ab sofort auf den neuen Launcher 2.0 aktualisieren, was innerhalb der nächsten zwei Wochen automatisch passieren wird. Details dazu siehe unter Launcher-Version 2.0.700. In der Datei nativelog.txt, die in dem Ordner zu finden ist, in dem der Launcher steht, steht "Using old launcher as we're not in the rollout", bis man mit der Auslieferung dran ist.
 • Die j-Version ("j" steht für "Java") führt keine automatische Aktualisierung auf den neuen Launcher durch und ist für diejenigen gedacht, bei denen der neue Launcher nicht funktioniert.
2.0.682-dev Linux Stage 30 มกราคม
 • ไม่ทราบ
2.0.673-stage Windows Stage 27 มกราคม
 • ไม่ทราบ
1.6.73 Java Java 26 มกราคม
 • ไม่ทราบ
2.0.663-stage Stage 25 มกราคม
 • No security popups for Mac anymore.
2.0.581-stage Windows
2.0.580-stage MacOS
2.0.579-dev Linux
Stage 18 มกราคม
 • Added a launcher version information tab.
 • Support for Linux
2.0.511-stage MacOS
2.0.510-stage Windows
Stage 3 มกราคม
 • Changed font from the Minecraft default to Segoe UI.
 • Fixed a bug where the resolution was 2304×1202 regardless of launch option or window size.

2016[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวอร์ชัน ประเภท วันที่ปล่อย สิ่งที่เพิ่มและแก้ไขในอัปเดต
2.0.497-stage Stage 29 ธันวาคม
 • Added more languages.
2.0.490-stage Stage 27 ธันวาคม
 • ไม่ทราบ
2.0.465-stage MacOS
2.0.464-stage Windows
Stage 8 ธันวาคม
 • ไม่ทราบ
2.0.455-stage Stage 7 ธันวาคม
 • ไม่ทราบ
2.0.447-stage Stage 6 ธันวาคม
 • Fixed a crash when you launched any minecraft.jar except for "1.11 Latest release" or lower.[citation needed]
2.0.429-stage Windows Stage 30 พฤศจิกายน
 • ไม่ทราบ
2.0.425-stage MacOS
2.0.424-stage Windows
Stage 29 พฤศจิกายน
 • ไม่ทราบ
2.0.414-stage Windows Stage 28 พฤศจิกายน
 • Fixed a bug where the Launcher could get stuck on 'Loading...' everywhere.[12]
2.0.388-stage MacOS
2.0.387-stage Windows
Stage 25 พฤศจิกายน
 • Added language selection
1.6.70 Java Java 17 พฤศจิกายน
 • ไม่ทราบ
2.0.320-stage Windows
2.0.319-stage MacOS
Stage 4 พฤศจิกายน
 • ไม่ทราบ
2.0.283-stage MacOS
2.0.282-stage Windows
Stage 2 พฤศจิกายน[13]
 • Now supports running multiple instances of Minecraft at the same time
 • Can now be kept open while the game is running
 • Now backs ups "launcher_profiles.json" before migrating settings to new launcher
 • Made launch options slightly smaller
 • The button to add a new launch option is now at the top of the list
 • "Keep launcher open" and "Show game log" are now separate settings
 • Multiple bug fixes:
  • Fixed running modded versions
  • Resolution setting should now work properly
  • Fixed an issue where opening the game directory would give an error message even when it worked
  • Pressing Del in input fields no longer removes the rest of the line
  • Pressing Tab ↹ on the news page no longer messes with the news carousel
  • Fixed a crash that sometimes happened when the game closed
  • Selecting input with your mouse and hitting backspace on the keyboard should now properly delete the input
  • The version information page no longer selects all text when you click it
1.6.69 Java Java 26 ตุลาคม
 • ไม่ทราบ
2.0.164-stage Windows
2.0.163-stage MacOS[14]
Stage 26 ตุลาคม
 • New launcher iteration for testing initially for Windows and macOS
 • Runs as a native application that no longer requires Java
 • Interface redesign
2.0.154-dev Windows
2.0.153-dev MacOS
Stage 25 ตุลาคม
 • Im Oktober 2016 wird die erste Testversion veröffentlicht[15]. Der Launcher kann auf Reddit heruntergeladen und kommentiert werden. Er hat nahezu alle Funktionen des bisherigen Launchers, allerdings kann man das Spiel noch nicht mit zwei Accounts parallel starten, was bisher möglich war.
1.6.66 Java Java 24 ตุลาคม
 • Now warns the player when their profile has been opened in the new launcher.
2.0.0 alpha-nobridge Stage 12 พฤษภาคม MacOS
10 พฤษภาคม Windows[16]
 • Das neue Aussehen des neuen Launchers steht fest[17].
1.6.61 Java Java 3 มีนาคม
 • Game Session ID is now hidden in the game output tab when launching the game, now says Session ID is <censored>
1.6.59 Java Java 25 กุมภาพันธ์
 • ไม่ทราบ
1.6.57 Java Java 24 กุมภาพันธ์
 • ไม่ทราบ
1.6.51 Java Java 4 กุมภาพันธ์
 • ไม่ทราบ

2015[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวอร์ชัน ประเภท วันที่ปล่อย สิ่งที่เพิ่มและแก้ไขในอัปเดต
2.0.0 alpha Stage 15 ตุลาคม
 • Im Juli 2013 kündigte Dinnerbone ein "schöneres Aussehen" für den Launcher an[18]. Im Oktober 2015 begannen er und Måns Olson mit der Arbeit an einem neuen Launcher[19].
1.6.48 Java Java 9 ตุลาคม
 • Other unknown changes
1.6.44 Java Java 11 กันยายน
 • Added information about new macOS Installer. (Showing only on macOS)
1.6.43 Java Java 11 กันยายน
 • ไม่ทราบ
1.6.39 Java Java 8 กันยายน
 • Fixed Launcher window closing.
 • Fixed closing the "Profile Editor" window.
 • Minor changes.
1.6.38 Java Java 8 กันยายน
 • MCL-3800 – Unable to download remote file
1.6.19 Java Java 24 กรกฎาคม
 • Added Windows 10 support
 • Added new argument -winTen
 • MCL-3410 – Shows wrong OS
1.6.13 Java Java 1 กรกฎาคม
 • Launcher now creating folder "server-resource-packs" in game directory.
 • MCL-3732 – Server Resource Packs not downloading: "Internal Exception: java.lang.IllegalArgumentException: Parameter 'directory' is not a directory"
1.6.12 Java Java 1 กรกฎาคม
 • ไม่ทราบ
1.6.11 Java Java 30 มกราคม
 • Installer uses Java 8[20]
 • Executable downloads its own runtime; Java no longer needs to be installed

2014[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวอร์ชัน ประเภท วันที่ปล่อย สิ่งที่เพิ่มและแก้ไขในอัปเดต
1.6.5 Java Java 18 ธันวาคม
 • Test launcher
  • Launcher Log takes note of 'proxy', for instance showing 'proxy == DIRECT'
 • MCL-3287 – "unknown error" when running Minecraft.msi
1.6.3 Java Java 17 ธันวาคม
 • Test launcher[21]
  • Launcher for Windows now available as .msi, installs to the /Program Files (x86)/Minecraft directory
 • First installable launcher.
1.5.5 Java Java 16 ธันวาคม
 • Test launcher
  • ไม่ทราบ
1.5.4 Java Java 12 ธันวาคม
 • Test launcher[22]
  • Update for the native bootstrap
  • Uses a local, launcher-managed Java runtime instead of system Java.
1.5.3 Java Java 1 กันยายน
1.5.2 Java Java 19 สิงหาคม
 • Re-launching Minecraft with a user used previously will override the game output tab for that user
 • MCL-2964 – Inherited JSON is overwritten when a library download takes place
1.5.1 Java Java 29 กรกฎาคม
 • Fix launcher stuck on Loading...[23]
1.5 Java Java 28 กรกฎาคม
 • Development Console tab renamed to Launcher Log
 • You can now run multiple instances of Minecraft at once, provided they're on different users
 • Play button renamed to Already Playing... if Minecraft is open while looking at launcher
 • New tab called Game Output (yourusername) appears after launching minecraft
1.4.7 Java Java 25 กรกฎาคม
 • Prepend libraries instead of appending(?)
1.4.6 Java Java 25 กรกฎาคม
 • Added some command-line switches on the Profile Editor(?)
 • Added version inheritance[24]
1.4.5 Java Java 25 กรกฎาคม
 • Added a "Switch users" button to make switching users easier
 • Another attempt to fix MCL-2494, but the fix didn't work.
1.4.4 Java Java 19 พฤษภาคม
 • Attempt to fix MCL-2494, but the fix didn't work.
1.4.3 Java Java 19 พฤษภาคม
 • Der Fortschrittsbalken beim Laden eines Spiels ist jetzt blau statt grün, breiter und zeigt zusätzlich als Text die Datei an, die geladen wird
 • MCL-2561 – Unused Libraries Being Deleted
1.4.2 Java Java 2 พฤษภาคม
 • MCL-2490 – Custom Versions are not loading
1.4.1 Java Java 2 พฤษภาคม
 • MCL-2487 – Snapshot 14w18b not fully downloading Twitch linux library throws 403 error
1.4 Java Java 2 พฤษภาคม
 • Loading bar displays file currently being downloaded
 • MCL-2350 – Slowly eats large amounts of heap
 • Removed tab Local Version Editor (NYI)
 • Auto cleanup unused libraries
1.3.11 Java Java 12 มีนาคม
 • Update Notes website frame uses JavaFX if available
 • Profiles are now displayed in alphabetical order
1.3.10 Java Java 13 กุมภาพันธ์
 • Libraries use SHA-1 for validation
1.3.9 Java Java 24 มกราคม
 • Updated bug tracker links
1.3.8 Java Java 8 มกราคม
 • Added "(Why can I only play demo?)" link for demo accounts, under the "play demo" button. The link redirects you here

2013[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

เวอร์ชัน ประเภท วันที่ปล่อย สิ่งที่เพิ่มและแก้ไขในอัปเดต
1.3.7 Java Java 12 ธันวาคม
 • ไม่ทราบ
1.3.6 Java Java 5 ธันวาคม
 • MCL-1895 – Cannot play offline in 1.3.5 version - immediately gamecrash when launching
1.3.5 Java Java 4 ธันวาคม
 • Rearranged the assets folder for the new Assets Management System.[25]
1.3.4 Java Java 26 พฤศจิกายน
 • Faster downloading of some big files.[26]
 • MCL-1764 – "Play Offline" tries to download files with proxy connection active
1.3.3 Java Java 20 พฤศจิกายน
 • Bridging of Mojang and Twitch accounts.[27]
 • MCL-1672 – macOS: Minecraft cannot download
1.3.2 Java Java 18 พฤศจิกายน
 • Added time it took to finish jobs.
 • Faster resource downloading.[28]
1.3.1 Java Java 29 ตุลาคม
 • Speed improvements
 • Basic read-only popup on version list tab
 • Misc fixes and cleanups
1.2.8 Java Java 25 ตุลาคม
1.2.7 Java Java 18 ตุลาคม
 • Added an open game directory button in the profile editor.
 • MCL-1664 – Launcher doesn't work
1.2.6 Java Java 17 ตุลาคม
 • ไม่ทราบ
1.2.5 Java Java 23 กันยายน
1.2.4 Java Java 19 กันยายน
 • ไม่ทราบ
1.2.3 Java Java 12 กันยายน[29]
 • MCL-1270 – Can not log out of launcher
1.2.2 Java Java 3 กันยายน[30]
 • MCL-1461 – Many versions makes the launcher slow
1.2.1 Java Java 7 สิงหาคม[31]
 • 5 old Minecraft versions from Classic and Pre-classic have been pushed to the launcher.
 • MCL-1421 – Selecting Alpha 1.2.0 version launches Alpha 1.2.0_02 instead
6 สิงหาคม[32] [33]
2 สิงหาคม
 • Added a warning about using Beta, Alpha, and snapshot versions
1.2 Java Java 1 สิงหาคม
 • Added a "Time Machine" feature to use Beta versions.
  • An option for Alpha has been included but the versions are not available yet.
 • Also allows players to play versions 1.2.5-1.4.7
1.1.4 Java Java 31 กรกฎาคม
 • Some small text updates
1.1.3 Java Java 27 กรกฎาคม[34]
 • Fixed low FPS issues on Intel HDXXXX chipsets.
1.1.2 Java Java 22 กรกฎาคม
1.1.1 Java Java 19 กรกฎาคม
 • New-look launcher and login screen
 • Launcher now closes automatically when game window opens
1.0.10 Java Java 12 กรกฎาคม
 • Further support for Hopper
 • Client crashes can be flagged as Public
  • Nothing is currently done with these
 • Profiles have the option to disable Hopper support
 • Reporting directly to the bug tracker is only allowed if Hopper is turned off or the launcher can't connect to Hopper
  • Hopper will not send crash report to bug tracker if the game is modded
 • MCL-646 – "Report to Mojang" Button creates blank report without crash report
1.0.9 Java Java 10 กรกฎาคม
 • Added support for the new crash-reporting system, Hopper[35]
  • Any client crash will automatically submit the crash report
 • MCL-862 – Client token collisions can prevent players from logging in to servers
1.0.8 MacOS Java 9 กรกฎาคม[36]
 • Fixes to the launcher having trouble playing 1.6.2 on Mac OS X 10.5.8 (Leopard)
8 กรกฎาคม[37]
 • Fixes to the launcher having trouble playing 1.6.2 on Mac OS X 10.5.8 (Leopard), doesn't work
1.0.8 Java Java 2 กรกฎาคม
 • The launcher now has a high-definition icon[citation needed]
 • Mac OS X 10.5.8 users have had Minecraft 1.6.1 disabled pending a LWJGL fix, however 1.5.2 is not affected[38]
1.0.7 Java Java 2 กรกฎาคม
 • MCL-590 – Saves Password no matter what
1.0.6 Java Java 1 กรกฎาคม
1.0.5 Java Java 1 กรกฎาคม
 • Added a 'snapshot' setting in the profile editor, enabling/disabling snapshots.
 • MCL-546 – Unknown Publisher, Missing digital Signature
1.0.4 Java Java 28 มิถุนายน
 • Added a 'resolution' setting in the profile editor.
1.0.3 Java Java 27 มิถุนายน
1.0.2 Java Java 27 มิถุนายน
 • ไม่ทราบ
1.0.1 Java Java 26 มิถุนายน
 • Yggdrasil authentication re-deployed
  • Fixed: MCL-568 – Migrated Account - Can't login in 1.6 prerelease on 1.0.1 launcher
1.0.0 Java Java 26 มิถุนายน
 • Launcher downgraded to 1.0.0
 • Disabled Yggdrasil because of login error
1.0.1 Java Java 26 มิถุนายน
 • Enabled Yggdrasil, The new auth system
 • More secure and much more featureful.
1.0 Java Java 25 มิถุนายน
 • ไม่ทราบ
0.9.5 Java Java 18 มิถุนายน
 • ไม่ทราบ
0.9.4 Java Java 18 มิถุนายน
 • Added "New Profile" and "Edit Profile" Buttons to the profile selection panel
0.9.3 Java Java 14 มิถุนายน
 • MCL-461 – Crash after using custom version
0.9.2 Java Java 13 มิถุนายน
 • MCL-434 – Unable to launch the game with custom JVM arguments
0.9.1 Java Java 10 มิถุนายน
0.9 Java Java 10 มิถุนายน
 • Now includes a Profile Editor tab.
  • Choosing the game's version can only be done by double clicking your profile and changing the version in the drop down list.
 • Changes to the Version Selector area.
 • MCL-87 – Version selection doesn't persist between launches
0.8.3 Java Java 7 มิถุนายน
0.8.2 Java Java 27 พฤษภาคม
0.8.1 Java Java 21 พฤษภาคม
 • Client window now uses Crafting Table icon for main window when a snapshot build is selected; Launcher window still uses Grass Block icon
  • Selecting release builds on Windows currently uses the basic Java icon
0.8 Java Java 20 พฤษภาคม
0.7.2 Java Java 15 พฤษภาคม
 • ไม่ทราบ
0.7 Java Java 13 พฤษภาคม
 • Launcher downgraded to 0.7
0.7.1 Java Java 4 พฤษภาคม
 • ไม่ทราบ
0.7 Java Java 2 พฤษภาคม
 • ไม่ทราบ
0.6 Java Java 25 เมษายน
 • ไม่ทราบ
0.5 Java Java 23 เมษายน
 • Added 1.5.1 to the list of available versions in the launcher
 • MCL-123 – Mac Firewall Issue
0.4 Java Java 23 เมษายน
 • Re-enabled crash reporting
0.3 Java Java 22 เมษายน
 • Added Local Version Editor (NYI) tab to the launcher
 • Added window to check server status
0.2 Java Java 19 เมษายน
 • Added Development Console tab to the launcher
 • Fixed starting game trouble
0.1 Java Java 18 เมษายน
 • .minecraft directory structure is changed:
  • "assets" folder; stores resources such as language packs and sounds.
   • All music discs now use .ogg format instead of .mus format.
  • "library" folder; stores Java libraries such as LWJGL and jinput.jar.
  • "versions" folder; there are file "versions.json" (meta data) and folders that stores minecraft.jar for each versions (but its name is same as its version. e.g. for 13w16a, "versions/13w16a/13w16a.jar").
 • The launcher is an executable.

อ้างอิง[แก้ไข | แก้ไขต้นฉบับ]

 1. https://twitter.com/slicedlime/status/1141006123383869440
 2. a b https://twitter.com/slicedlime/status/1141006124650569731
 3. “An updated beta version of the Minecraft Launcher is now rolling out.
  Changes in this version:
  - Fixed a bug causing some players to be unable to log in.
  - Updated translations.”
  @slicedlime
 4. https://twitter.com/slicedlime/status/1115610896242495488
 5. https://twitter.com/slicedlime/status/1098875758607519744
 6. “A new beta version of the Minecraft Launcher is rolling out.”@slicedlime, February 14, 2019
 7. “Event organizers: try out Kiosk Mode in the Java Minecraft launcher! This removes logout/account info. Keep users logged into that station!”@Marc_IRL, September 26, 2018
 8. https://twitter.com/Dinnerbone/status/408246271921901568[ตรวจสอบ]
 9. “A new version of the Minecraft Launcher will be going out shortly, it has new translations & a fix for those stuck/crashing on "Preparing"”@Dinnerbone, May 30, 2017
 10. https://twitter.com/MansOlson/status/826811016038248449
 11. https://twitter.com/MansOlson/status/826116586515865601
 12. https://twitter.com/Dinnerbone/status/803235460386537472
 13. https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/5apvpl/help_us_test_the_new_minecraft_launcher_todays/?st=iv1jq8z1&sh=7908cfe7
 14. https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/59b7m0/help_us_test_the_new_minecraft_launcher_check_the/
 15. https://twitter.com/MansOlson/status/790926060611309568
 16. https://twitter.com/MansOlson/status/730062943627423745
 17. https://twitter.com/MansOlson/status/730747694956810240
 18. https://twitter.com/Dinnerbone/status/357945823235031041
 19. https://twitter.com/MansOlson/status/654680140614492163
 20. https://twitter.com/Dinnerbone/status/561096640086700032
 21. https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/2pkxpx/we_need_your_help_testing_the_new_minecraft
 22. https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/2p31cu/we_need_your_help_testing_a_new_launcher
 23. https://twitter.com/Dinnerbone/status/494220782244208640
 24. https://twitter.com/Dinnerbone/status/492715318645882880
 25. https://twitter.com/Dinnerbone/status/408246271921901568
 26. https://twitter.com/Dinnerbone/status/405366855785021440
 27. https://twitter.com/Dinnerbone/status/403111179859812352
 28. https://twitter.com/Dinnerbone/status/402434001451098112
 29. https://twitter.com/Marc_IRL/status/378280823180361729
 30. https://twitter.com/Dinnerbone/status/374887108932288512
 31. https://twitter.com/Dinnerbone/status/365040968644296705
 32. https://twitter.com/Dinnerbone/status/364699262233223169
 33. https://twitter.com/_grum/status/364699271708151808
 34. https://twitter.com/_grum/status/361126093777936384
 35. http://hopper.minecraft.net/
 36. https://twitter.com/Dinnerbone/status/354595929925496832
 37. https://twitter.com/Dinnerbone/status/354351963288248321
 38. https://twitter.com/Dinnerbone/status/352109843731070976

Hju