Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ภาษาไทยกำลังจะย้ายออกจาก Fandom ตามภาษาอังกฤษในเร็ว ๆ นี้ ดูที่หน้านี้และ Discord สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Disambig color บทความนี้เกี่ยวกับthe dimension สำหรับthe achievement ดูที่ Achievements#The End. สำหรับthe advancement ดูที่ Advancements#The End สำหรับother usesดูที่ End (disambiguation)
Split-arrows
It has been suggested that the contents of this page be split into multiple articles named "ดิเอนด์" and "ดิเอนด์(ไบโอม)". [discuss]
The topics presented on this page may be diverse enough to warrant distinct pages.
Reason: เราไม่ได้พูดถึงทุกใบโอมในโลกปกติ ในหน้าของโลกปกติ ดังนั้นทำไมถึงมีอยู่ในหน้านี้ แล้วก็ ไบโอมของเนเธอร์ยังถูกแบบไปยังอีกหน้าเช่นกัน ดังนั้นเราอาจควรปรับปรุงให้เป็นแนวทางเดียวกัน
The End

ทิวทัศน์ของเกาะศูนย์กลาง สามารถมองเห็นมังกรเอนเดอร์ที่กำลังบินไปรอบๆ เสาออบซีเดียน

End Highlands

หนึ่งในเกาะชั้นนอก ที่มีเมืองเอนด์ที่มีเรือเอนด์

ดิเอนด์เป็นมิติหนึ่งที่มีลักษณะมืด คล้ายกับอวกาศ ประกอบด้วยเกาะหลายๆเกาะ ที่ลอยอยู่เหนือความว่างเปล่า

การเข้าถึง[]

บทความหลัก: ประตูมิติเอนด์
Active End Portal

ประตูมิติเอนด์ที่ถูกเปิดใช้งานแล้ว พบได้ในสตรองโฮลด์

ในการเดินทางเข้าดิเอนด์ ผู้เล่นต้องผ่านกระบวนการสำรวจหาสตรองโฮลด์ โดยการใช้ดวงตาแห่งเอนเดอร์ แล้วจึงหาห้องประตูมิติ แล้วทำการเปิดใช้ประตูมิติเอนด์ในห้องประตูมิติ โดยภายในห้องจะมีของประตูมิติเอนด์ขนาด. 5x5 ที่ไม่มีบล็อกมุม ทำให้มีทั้งหมด 12 บล็อก โดยประตูมิติจะถูกแขวนอยู่เหนือบ่อลาวา โดยมีบรรไดพาขึ้นไป และมีบล็อกกำเนิดแมลงสามง่ามตั้งอยู่ขั้นบนสุดของบรรได

ผู้เล่นสามารถเปิดใช้งานประตูมิติโดยการใส่ดวงตาแห่งเอนเดอร์ 12 อันลงในของประตูมิติเอนด์ทั้ง 12 อัน หลังจากใส่ดวงตาแห่งเอนเดอร์ครบแล้ว ประตูมิติจะถูกเปิดออกพร้อมกับส่งเสียงที่ดัง หลังจากถูกเปิดใช้แล้วประตูมิติจะทำลายบล็อกที่อยู่ตรงกลางขนาด 3x3 รวมถึงหินด่าน หรือของประตูมิติเอนด์ด้วย และเอนทิตี้ที่อยูในอาณาเขตนั้นจะถูกส่งไปยังมิติเอนด์ทันที การกระโดดลงประตูมิติ ผู้เล่นจะถึงดิเอนด์โดยทันที พร้อมกับเอนทิตี้ที่อาจโดนส่งมาก่อนหน้า

สิ่งแวดล้อม[]

ดิเอนด์ประกอบด้วยเกาะขนาดใหญ่หนึ่งเกาะ ที่ล้อมรอบไปด้วยเกาะขนาดเล็กอีกหลายๆเกาะ โดยส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหินเอนด์ โดยจะมีช่วงว่างระหว่างเกราะศูนย์กลาง กับเกาะชั้นนอกราวๆ 1000 บล็อก โดยช่องว่างนั้นจะไม่มีอะไรเลยนอกจากความว่างเปล่า.

ท้องฟ้าที่ไม่มีดวงดาว และความว่างเปล่าของดิเอนด์ ทั้งคู่จะมองดูว่างเปล่า คงที่ และไม่มีวงจรกลางวัน - กลางคืนเหมือนกับเนเธอร์, ซึ่งถูกแทนที่ด้วยแสงสลัวที่คงที่

ไอเท็ม และบล็อกโดยส่วนใหญ่จะทำงานในดิเอนด์เหมือนกับที่ทำในโลกปกติ, โดยมีข้อยกเว้นน่าสังเกตดังนี้

  • การกดใช้เตียง และหลักจุดเกิด จะทำให้เกิดการระเบิดที่มีความรุนแรงกว่า TNT อยู่ถึง 25% และเกิดไฟอีกด้วย ลักษณะการระเบิดของเตียงเช่นนี้ยังสามารถพบไก้ในเนเธอร์อีกด้วย (แต่ชาวบ้านที่ถูกพามาที่มิติเหล่านี้นั้นจะยังสามารถนอนได้อย่างปลอดภัย)
  • เข็มทิศจะไม่สามารถระบุทิศทางของจุดเกิดได้ เนื่องจากไม่สามารถตั้งจุดเกิดในดิเอนด์ได้
  • นาฬิกาไม่สามารถระบุต่ำแหน่งของดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ได้ เนื่องจากคุณสมบัติของดิเอนด์ที่จะไม่มีวงจรกลางวัน - กลางคืน ดังนั้นหากใช้นาฬิกาในดิเอนด์ จะทำให้มันแสดงผลอย่างยุ่งเหยิง
  • ประตูมิติเนเธอร์จะไม่สามารถเปิดใช้งานโดยผู้เล่นในดิเอนด์ (ถึงแม้ว่าจะสามารถทำงานได้ผ่านการใช้คำสั่ง หรือโปรแกรมแก้ไขภายนอก)
  • ไฟจะลุกติดตลอดเวลาหากจุดไฟบนหินด่าน, แต่ไฟจะไม่แพร่กระจากออกไปโดยธรรมชาติ เหมือนกับหินเนเธอร์
  • สีของน้ำจะออกเป็นสีม่วงๆ‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

เกาะศูนย์กลาง[]

ผู้เล่นทุกคนจะเริ่มการสำรวจดิเอนด์ที่เกาะกลางก่อน ไม่เหมือนกับประตูมิติเนเธอร์, การเข้าไปในประตูมิติเอนด์จะเป็นการนำพาผู้เล่นไปยังดิเอนด์ทันที ซึ่งจะไม่เผื่อเวลาให้ออก เมื่อถึงแล้ว ผู้เล่นจะไปเกิดบนพื้นออกซิเดียนขนาด 5×5×1 โดยมีบล็อกอากาศ 3 ชั้นอยู่ด้านบน โดยพื้นนี้สามารถเกิดบนเกาะ, ในเกาะ หรือนอกเกาะได้ โดยหากเกิดนอกเกาะจะเกิดอยู่ในระยะที่ไม่ได้ไกลมาก อยู่ในระยะที่สามารถโยน ไข่มุกเอนเดอร์ ไปถึงเกาะหลักได้ โดยมันจะถูกสร้างในพิกัด (100, 48, 0) โดยผู้เล่นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเสมอ

หลังจากที่ผู้เล่นได้เข้าถึงดิเอนด์แล้ว ทางเดียวที่จะออกมาได้คือการตาย หรือการเอาชนะมังกรเอนเดอร์ โดยมังกรเอนเดอร์จะเกิดได้ตามธรรมชาติ และบินไปรอบๆ เสาออบซีเดียนทั้ง 10 อันที่ทำมากจากออบซิเดียน ที่เรียนตัวเป็นวงกลมรอบๆน้ำพุที่อยู่ตรงกลาง, ที่จะถูกเติมเมื่อสามารถเอาชนะมังกรเอนเดอร์ โดยบนยอดของแต่ละเสาจะมีคริสตรัลเอนด์อยู่ ซึ่งในบางเสาจะมีลูกกรงเหล็กล้อมรอบป้องกันคริสตัลเอนด์อยู่ โดยคริสตัลเหล่านี้จะทำการฟื้นฟูเลือดให้กับมังกรเอนเดอร์ แต่สามารถถูกทำลายโดยการตีมัน(ถึงแม้จะใช้บอลหิมะก็ตาม) การทำลายคริสตัลในระหว่างที่มังกรกำลังฟื้นฟูเลือดอยู่จะยังฟื้นฟูเลือดมังกรอยู่

หลังจากการเอาชนะได้แล้ว มังกรจะลอยไปยังประตูมิติทางออก ที่พิกัด (0, 64, 0), โดยจะค่อยๆลอยขึ้นฟ้า และแตกสลายพร้อมกับลำแสงที่สว่างกระพริบออกมากจากร่างกายมังกร เมื่อแตกสลายจนเสร็จแล้ว, มันจะดรอปค่าประสบการณ์ 70 เลเวล และทำให้ประตูมิติทางออกถูกเปิดขึ้น และสร้างประตูมิติเอนด์เกตเวย์ขึ้นมา 1 อัน, ซึ่งประตูมิตินี้จะทำให้ผู้เล่นสามารถเข้าถึงเกาะชั้นนอกของดิเอนด์ได้ โดยบนยอดของประตูมิติทางออกจะมีคบเพลิง 4 อันปักอยู่ พร้อมกับไข่มังกร. หลังจากการฆ่ามังกรแล้ว ยังสามารถรีสปาวน์มังกรได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยการวาง คริสตัลเอนด์จำนวน 4 อันไว้ที่ด้านข้างของประตูมิติทางออก โดยในแต่ละครั้งที่ผู้เล่นได้รีสปาวน์และฆ่ามังกรสำเร็จ ประตูมิติเอนด์เกตเวย์จะถูกสร้างขึ้นมาอีก และไปสุดที่จำนวน 20 ประตู แต่อย่งไรก็ตามมังกรที่ถูกรีสปาวน์จะไม่ดรอปไข่มังกรอีก และให้ค่าประสบการณ์ที่น้อยกว่า

EnderIslandsRender

กลุ่มก้อนของเกาะชั้นนอกของดิเอนด์ที่กระจายตัวอยู่รอบๆเกาะศูนย์กลางหลัก

หลังจากที่ผู้เล่นได้ออกจากประตูมิติทางออกแล้ว "บทกวีเอนด์" จะถูกแสดงขึ้น ถือเป็นการ"จบ"เกม แล้วผู้เล่นจะถูกรีสปาวน์ไปยังจุดเกิดของผู้เล่นที่ได้ตั้งไว้ในโลกปกติ, และสามารถกลับไปยังดิเอนด์ผ่านทางประตูมิติเดิมได้ (หรืออาจใช้ประตูมิติเอนด์อื่นจาก สตรองโฮลด์อื่นได้เช่นกัน); ดิเอนด์จะยังคงสถาณะเดิมเหมือนกับตอนที่ผู้เล่นได้ออกมา โดยออบซีเดียนจะถูกสร้างใหม่เสมอทุกครั้งที่ผู้เล่นได้เข้าไปดิเอนด์ หมายความว่าบล็อก หรือหีบใดที่ถูกวางในบริเวณ 5×5×4 นี้จะถูกทำลาย และแทนที่ด้วยออบซีเดียน หรือบล็อกอากาศ

เกาะชั้นนอก[]

PortalYellowBeam

ประตูมิติเอนด์เกตเวย์

เกาะชั้นนอกของดิเอนด์นั้นมีความน่าสนใจ และหลากหลายกว่าเกาะศูนย์กลาง เมื่อผู้เล่นได้เข้าประตูมิติเอนด์เกตเวย์ ที่ถูกสร้างขึ้นมาหลังจากได้ฆ่ามังกรสำเร็จแล้ว โดยประตูมิตินี้จะมาผู้เล่นข้ามพื้นที่ว่างไปราวๆ 1000 บล็อกไปยังเกาะชั้นนอก โดยวิธีการใช้ประตูมิติเอนด์เกตเวย์ที่ง่ายที่าุดคือการโยนไข่มุกเอนเดอร์เข้าไป เนื่องจากมีความสูงเพียง 1 บล็อกที่แทรกอยู่ระหว่างบล็อกหินด่าน และยังสามารถเข้าโดยการวางน้ำ และว่ายน้ำเข้าไป หรือการใช้ลูกสูบ หรือประตูกำดักเพื่อบังคับให้ผู้เล่นคลานเข้าไปก็ได้เช่นกัน และยังมีวิธีอื่นในการออกไปยังเกาะชั้นนอกโดยไม่ต้องใช้ประตูมิติได้โดยการต่อบล็อกทอดสะพานยาว 1000 บล็อก หรือการบินโดยการใช้ปีก และจรวดพลุ (ในกรณีที่ผู้เล่นได้รับปีกมาแล้ว), หรือการทำเครื่องบินลูกสูบ; แต่อย่างไรก็ตามวิธีอื่นเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีที่ยาก ใช้ทรัพยากรมาก ลำบาก และในรุ่นLegacy Console Edition, เกาะชั้นนอก และเกาะชั้นในจะถูกกั้นด้วยบาเรีย, ซึ่งหมายความว่าจะมีวิธีการเดียวคือ การใช้ประตูมิติเอนด์เกตเวย์ อีกทั้งประตูมิติเอนด์เกตเวย์ยังง่าย และใช้เวลาในการเดินทางที่น้อยมากๆ

โดยเกาะชั้นนอกนั้นจะมีหลายขนาด ในบางครั้งจะมี "หมู่เกาะขนาดเล็ก" อยู่ระหว่างเกาะขนาดใหญ่ โดยส่วนมากกักจะไม่มีสิ่งได้อยู่ด้านบนมัน(มันจะมีประตูมิติเอนด์เกตเวย์ตั้งอยู่). โดยเกาะขนาดใหญ่ก็มีหลากหลายขนาดเช่นกัน และมักจะมีขนาดที่กว่างหลายร้อยบล็อก โดยช่องว่างระหว่างเกราะมักจะอยู่ไม่ไกลกันมาก ยังคงอยู่ในระยะการโยนไข่มุกเอนเดอร์เพื่อข้ามเกาะของผู้เล่นได้อยู่

โดยเกาะชั้นนอกเหล่านี้จะถูกสร้างขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่สิ้นสุด(จนถึงFar Lands), ซึ่งบนเกาะเหล่านี้จะพบต้นคอรัสอยู่มากมาย และยังสามารถเก็บเกี่ยวผลคอรัสได้อีกด้วย, หรืออาจเก็บเกี่ยวดอกไม้คอรัสเพื่อนำกลับไปปลูกที่บ้านได้ ผู้เล่นยังอาจพบเมืองเอนด์ที่กระจายตัวอยู่รอบๆ เกาะชั้นนอกได้ และในบางเมืองเอนด์บางเมืองจะมีเรือเอนด์เทียบท่าอยู่ ซึ่งภายในเรือจะมีสมบัติมีค่ามากมาย รวมถึงปีก และหัวมังกร

ม็อบ[]

สามารถพบม็อบตามธรรมชาติในดิเอนด์ได้ดังนี้:

  • เอนเดอร์แมน จะเกิดตามธรรมชาติทั่งทั้งมิติ
  • มังกรเอนเดอร์ที่จะเกิดตามธรรมชาติเพียงครั้งเดียวบนเกาะศูนย์กลาง แต่สามารถรีสปาวน์มังกรได้โดยการวาง คริสตัลเอนด์ 4 อันไว้แต่ละด้านของประตูมิติทางออก
  • ชัลเกอร์ที่จะพบได้ตามเมืองเอนด์บนเกาะชั้นนอก

ม็อบอื่นๆ ยกเว้นวิทเธอร์ อาจถูกส่งมายังดิเอนด์ผ่านประตูมิติเอนด์ได้

EndermanFace ShulkerFace Enderdragon Face
เอนเดอร์แมน ชัลเกอร์ มังกรเอนเดอร์

การกำเนิด[]

สิ่งก่อสร้างที่กำเนิด[]

ชื่อ คำอธิบาย ภาพ
เกาะศูนย์กลาง เกาะศูนย์กลางเป็นเกาะที่มีลักษณะคล้ายกับดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ ที่ประกอบมากจากหินเอนด์, ลอยอยู่เหนทิความว่างเปล่า และมักมีเกราะขนาดเล็กลอยอยู่รอบๆ End
เกาะชั้นนอก เป็นเกาะที่อยู่รอบนอก ห่างจากเกาะศูนย์กลางราวๆ 1000 บล็อก และใีหลากหลายขนาดตั้งแต่ใหญ่ไปถึงเล็ก และมักจะพบสิ่งก่อสร้างเช่นเมืองเอนด์ และเรือเอนด์ พร้อมกับต้นคอรัสที่มีอยู่มากมาย. ผู้เล่นสามารถเดินทางไปยังเกาะชั้นนอกผ่านการใช้ประตูมิติเอนด์เกตเวย์ ChorusFields
เสาออบซีเดียน สิ่งก่อสร้่าง]]ในดิเอนด์ที่ทำมาจากออบซีเดียน, โดยมีบล็อกหินด่าน และคริสตัลเอนด์อยู่ด้านบนสุดของในแต่ละเสา โดยเสาเหล่านี้มีลักษณะเป็นทรงกระบอกยาว และในบางครั้งอาจพบลูกกรงเหล็กล้อมรอบปกป้องคริสตัลเอนด์อยู่ด้วย ObsidianSquare
พื้นออบซีเดียน พื้นออบซิเดียนเป็นพื้นที่ทำมาจากออบซีเดียนจนาด 5x5 ที่จะถูกสร้างขึ้นหาผู้เล่นได้เข้าไปยังดิเอนด์ (หมายเหตุไว้ว่าออบซีเดียนจะถูกทำลาย หรือบล็อกที่ว่างอยู่เหนือพื้นออบซีเดียนนี้หากผู้เล่นได้เข้าไปยังมิติเินด์อีกครั้ง) End-Platform-inGround
ประตูมิติทางออก ประตูมิติทางออก(หรือรู้จักในอีกชื่อคือ น้ำพุเอนด์) เป็นสิ่งก่อสร้างที่จะสามารถพาผู้เล่นกลับไปยังiโลกปกติได้, ซึ่งจะถูกเปิดใช้งานหลังสามารถเอาชนะมังกรเอนเดอร์ได้แล้ว Exit portal
ประตูมิติเอนด์เกตเวย์ ประตูมิติเอนเกตเวย์คือสิ่งก่อสร้าง ที่จะถูกสร้างขึ้นหลังจากการพิชิตการฆ่ามังกรเอนเดอร์ได้แล้ว ใช้ในการเข้าถึงเกาะชั้นนอกได้อย่างรวดเร็ว และยังพาผู้เล่นกลับมาเกาะศูนย์กลางได้ End Midlands
เมืองเอนด์ ชัลเกอร์]] และยังเป็นที่เก็บสมบัติที่มีค่าต่างๆ ไว้อีกด้วย SingleTower
เรือเอนด์ เรือเอนด์เป็นสิ่งก่อสร้างที่หาได้ยาก โดยจะเกิดอยู่พร้อมกับเมื่องเอนด์ต่างๆ โดยพวกมันเป็นที่ที่ และวิธีเดียวที่สามารถพบและรับปีก และหัวมังกร EndShipBow
ต้นคอรัส ต้อนคอรัสนั้นทีลักษณะที่สูง คล้ายกับปะการัง และพบได้ทั่วไปบนเกาะชั้นนอก โดยพวกมันยังประกอบไปด้วยลำต้นคอรัส และผลคอรัส. คล้ายกับไม้ไผ่ และต้นอ้อย, พวกมันจะทำลายตัวเองหากบล็ฮกด้านล่างมันถูกทำลาย/ขุด ChorusPlants

บล็อก[]

บล็อกที่เกิดตามธรรมชาติ[]

บล็อกที่เกิดตามธรรมชาติ เกิดขึ้นพร้อมกับการสร้างโลกในตอกแรกสุด

ภาพ ชื่อ
อากาศ
Bedrock หินด่าน
Obsidian ออบซีเดียน
End Stone หินเอนด์
Chorus Plant ต้นคอรัส
Chorus Flower ดอกไม้คอรัส

บล็อกที่ถูกสร้างโดยธรรมชาติ[]

เป็นบล็อกที่ถูกสร้างขึ้นจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกืดขึ้น และไม่ได้วางโดยผู้เล่น

ภาพ ชื่อ
อากาศ
Bedrock หินด่าน
Obsidian ออบซีเดียน
Wall Torch คบเพลิง
Fire ไฟ
End Portal ประตูมิติเอนด์
Dragon Egg ไข่มังกร
End Gateway เอนด์เกตเวย์

สิ่งก่อสร้าง[]

บล็อกเหล่านี้เป็ยบล็อกที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยจะพบเมื่อเปิดตัวเลือก "สร้างสิ่งก่อสร้าง" ไว้

ภาพ ชื่อ
อากาศ
Obsidian ออบซีเดียน
Chest หีบ
Ender Chest หีบเอนเดอร์
Purple Stained Glass กระจกสีม่วง
Brewing Stand แท่นปรุงยา
End City Banner ธงสีบานเย็น
End Rod แท่งเอนด์
Purpur Block บล็อกเพอร์เพอร์
Purpur Pillar เสาบล็อกเพอร์เพอร์
Purpur Slab แผ่นเพอร์เพอร์
Purpur Stairs บันไดเพอร์เพอร์
End Stone Bricks อิฐบล็อกเอนด์
Dragon Head หัวมังกร

ไยโอม[]

มีไบโอมในดิเอนด์อยู่ทั้งสิ้น 5 ไบโอม(ในรุ่น Java) แต่ในรุ่น Bedrock ทุกๆไบโอมเหล่านี้จะถูกนับเป็นไบโอมเดียวซึ่งคือ the_end. ในรุ่น Java, ถ้าไบโอมของดิเอนด์ถูกตั้งอยู่บนโลกปกติ ท้องฟ้าจะเป็นสีเทาอ่อนเหมือนกับท้องฟ้าปกติ เเต่เตียงจะยังคงระเบิดในไบโอมนี้ ถึงแม้ว่าจะอยู่บนโลกปกติก็ตาม ซึ่งไม่รู้ว่าละกษณะเช่นนี้จะเกิ้นขึ้นในรุ่น Bedrock ด้วยหรือไม่

ดิเอนด์[]

ดิเอนด์
The End
ชนิด

N/A

ความหายาก

N/A

อุณหภูมิ

0.5

สิ่งปลูกสร้าง

Obsidian pillars
Obsidian platform
Exit portal
End gateways

บล็อก

End stone
Obsidian
Bedrock

ค่าข้อมูล

 dec: 9 hex: 9 bin: 1001

ไอดีไบโอม
the_end

This biome is used to generate the circle of radius 1000 centered at the 0,0 coordinates in the End. The End central island is generated at the center of this circle, surrounded by emptiness all the way to the edge of the biome. Most of the End features are exclusive to that island, including the ender dragon, the obsidian pillars, the end crystals, the 5×5 spawn platform, the exit portal, and the 20 central end gateways. Large amounts of endermen spawn in this biome. Most of the End's structure is provided by the dimension itself rather than the biome. It does not rain or snow in this biome, unlike the other low-temperature biomes. The outer islands, in the End, can be accessed using the end gateway portal after the ender dragon has been defeated. If the biome is used for a superflat world, the sky appears nearly black, and only endermen spawn at night.

เกาะเอนด์ขนาดเล็ก[]

เกาะเอนด์ขนาดเล็ก
Small End Islands
ชนิด

N/A

ความหายาก

N/A

อุณหภูมิ

0.5

สิ่งปลูกสร้าง

End gateways

บล็อก

End stone

ค่าข้อมูล

 dec: 40 hex: 28 bin: 101000

ไอดีไบโอม
small_end_islands

This biome generates as part of the outer islands of the End and consists of the empty expanse between the larger islands, populated only by smaller, circular islands.

เกาะเอนด์ตอนกลาง[]

เกาะเอนด์ตอนกลาง
End Midlands
ชนิด

N/A

ความหายาก

N/A

อุณหภูมิ

0.5

สิ่งปลูกสร้าง

End city
End gateways

บล็อก

End stone
Chorus Plant
Chorus Flower

ค่าข้อมูล

 dec: 41 hex: 29 bin: 101001

ไอดีไบโอม
end_midlands

This biome generates as part of the outer islands of the End, forming the gradual slope from the hilltops of each island down to the cliffs around the edge. End cities generate here, but chorus trees do not.

ที่สูงเอนด์[]

ที่สูงเอนด์
End Highlands
ชนิด

N/A

ความหายาก

N/A

อุณหภูมิ

0.5

สิ่งปลูกสร้าง

End city
Chorus trees
End gateways

บล็อก

End stone
Chorus Plant
Chorus Flower

ค่าข้อมูล

 dec: 42 hex: 2A bin: 101010

ไอดีไบโอม
end_highlands

This biome generates as part of the outer islands of the End, forming the hilltops of each island, and is the only biome in which both chorus trees and end cities can generate.

ที่แห่งแล้งเอนด์[]

ที่แห่งแล้งเอนด์
End Barrens
ชนิด

N/A

ความหายาก

N/A

อุณหภูมิ

0.5

สิ่งปลูกสร้าง

End gateways

บล็อก

End stone

ค่าข้อมูล

 dec: 43 hex: 2B bin: 101011

ไอดีไบโอม
end_barrens

This biome generates as part of the outer islands of the End, forming the outer rims of each island, with steep cliffs below the edge. Neither end cities nor chorus trees can generate in this biome.

Technical information[]

ID[]

ชื่อตัวระบุ(JE)ไอดีตัวเลข
The Endthe_end1

โฟลเดอร์[]

ในรุ่น Java, the End is saved in the same way normal worlds are, in the DIM1 subdirectory of the world save. Deleting the DIM1 directory resets the End, including all player-made changes.

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
The End?Locate the EndEnter an end portal.YesPSVitaYesYes20GBronze
PS3, PS4Gold
The End.Defeat the Ender DragonEnter the end exit portal.YesPS4YesYes40GBronze
PS3, PSVitaGold
You Need a MintCollect dragon's breath in a glass bottleHave a dragon's breath bottle in your inventoryYesYesYesYes30GSilver
The End... Again...Respawn the ender dragonYesYesYesYes30GSilver
Great View From Up HereLevitate up 50 blocks from the attacks of a ShulkerYesYesYesYes20GBronze

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-rawThe End?เข้าไปยังประตูมิติเอนด์
(Enter the End Portal)
Eye Spyเข้าไปในมิติดิเอนด์minecraft:story/enter_the_end
Advancement-plain-rawThe Endหรือนี่คือจุดเริ่มต้น?
(Or the beginning?)
เข้าไปในมิติดิเอนด์minecraft:end/root
Advancement-plain-rawFree the Endโชคดี
(Good luck)
The Endฆ่ามังกรเอนเดอร์minecraft:end/kill_dragon
Advancement-oval-rawThe Next Generationถือไข่มังกร
(Hold the Dragon Egg)
Free the Endมีไข่มังกรอยู่ในช่องเก็บของminecraft:end/dragon_egg
Advancement-plain-rawRemote Getawayหนีออกจากเกาะ
(Escape the island)
Free the Endเดินหรือขว้างไข่มุกเอนเดอร์เข้าไปในทางผ่านเอนด์ (End gateway)minecraft:end/enter_end_gateway
Advancement-oval-rawThe End... Again...ให้กำเนิดมังกรแห่งเอนเดอร์อีกครั้ง
(Respawn the ender dragon)
Free the Endเรียกมังกรเอนเดอร์โดยใช้คริสตัลเอนด์minecraft:end/respawn_dragon
Advancement-oval-rawYou Need a Mintเก็บลมหายใจของมังกรลงในขวดแก้ว
(Collect dragon's breath in a glass bottle)
Free the Endมีขวดลมหายใจมังกรอยู่ในช่องเก็บของminecraft:end/dragon_breath
Advancement-plain-rawThe City at the End of the Gameไปต่อเลย จะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
(Go on in, what could happen?)
Remote Getawayเข้าไปในเอนด์ซิตี (End city)minecraft:end/find_end_city
Advancement-oval-rawSky's the Limitตามล่าหาปีก
(Find Elytra)
The City at the End of the Gameมีปีกคู่หนึ่งอยู่ในช่องเก็บของminecraft:end/elytra
Advancement-fancy-rawGreat View From Up Hereลอยขึ้น 50 บล็อกจากการโจมตีของชัลเกอร์
(Levitate up 50 blocks from the attacks of a Shulker)
The City at the End of the Gameเคลื่อนที่ในแนวตั้งเป็นระยะทาง 50 บล็อกจากผลของสถานะตัวเบา (levitation)minecraft:end/levitate

ประวัติ[]

June 14, 2009Notch believed that Survival mode should have some sort of goal, which he had not yet formulated: "While it could be fun to just see how long you can survive in survival mode, I believe there might be a need for some kind of goal. Make the most money in a month? Kill a big evil mob in the shortest time? I don't know yet."
รุ่น Java Indev
0.31January 6, 2010
Indev
Added a map type called "Floating". It generated floating islands full of terrain based on the selected map theme. Falling from these islands meant death, as the "surface" was covered in bedrock. Map types were later removed in Infdev.
รุ่น Java Beta
May 19, 2011
Sky Dimension 1
Notch tweeted several pictures of the third playable dimension, then known as the Sky Dimension. It had Overworld blocks and mobs, as well as a sky similar to that of the Overworld.
July 30, 2011Notch first mentioned the End with his comment regarding the theoretical name-change of the endermen - some players petitioned Mojang to have the mob renamed "Far Landers", a reference to the Far Lands. He joked that instead of renaming the mobs Far Landers, he was more likely to change the name of the Far Lands to "the End".
October 6, 2011Reddit user "cptqwashi" posted the idea that the new dimension would be called "the Ender", and would be home to the endermen and ender dragons. Notch soon gave more information and said that cptqwashi was "100% correct."[1] However, it was later revealed that it was just called "the End" and that there would be only one ender dragon there.[2]
October 7, 2011Notch tweeted the first image of the End and the ender dragon flying overhead.
October 10, 2011Notch released a video showing a small clip of the End that also shows the ender dragon fly into the top of the frame. "Brightened version here".
October 12, 2011The original concept of the Sky Dimension was officially rebranded as "the End."
Several years later, Jeb explained the reason behind the shift from the Sky Dimension to The End: "[The Sky Dimension] didn't work so well because of how light is calculated [...] The Sky Dimension originally had this top down light that the Overworld has, so you get like shadows in caves and such. But performance wise, it didn't work - it was extremely slow. So we removed the sun – now everything is evenly lit unless you've got a torch."[3]
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 4Added the End. The End portal now functions to access it.
An ender dragon spawned near a portal that it would destroy, but end portal blocks would continue to function even if the frame was destroyed. The ability to create end portal frame blocks in Creative Singleplayer mode was also removed.
1.3.112w23aAdded end portal frames to the creative inventory.
12w25aThe End's sky is now a dark shade of purple static instead of the multicolor noise it originally was.
2013 Music UpdateAmbient music track added for the End.
1.814w17aThe End's biome name is now "The End" instead of "Sky".
1.915w31aA set amount of differently-sized pillars are arranged in a circular fashion. The tallest pillars have iron bars around the end crystals.
The exit portal is pre-generated, but without the dragon egg and portal blocks.
Added infinitely generating outer islands, separated from the central island by a gulf of about 1000 blocks.
Added End cities and End ships that generate in the outer islands.
15w32cThe beacons in End ships have been replaced with pumpkins.
15w33cReplaced pumpkin in End ships with a hopper containing a book written by Searge in it.
15w41aReplaced the hopper and book with a pair of elytra in an item frame.
16w07bRemoved the cages that were protecting the crystals during the dragon fight.
pre1Re-added cages, which now protect the crystals of some of the shorter obsidian pillars.
1.1116w39aMaps now work in the end.
Added return portals, which can be found randomly throughout the islands.
1.1318w06aThe outer islands of the End biome are now divided up into four separate biomes: The End - Floating Islands, The End - Medium island, The End - High island, and The End - Barren island.
18w07aPhantoms now spawn in the End.
18w09aPhantoms no longer spawn in the End.
18w19aRenamed The End - Floating island to Small End Islands.
Renamed The End - Medium island to End Midlands.
Renamed The End - High island to End Highlands.
Renamed The End - Barren island to End Barrens.
pre5Changed the biome ID sky to the_end.
Changed the biome ID sky_island_low to small_end_islands.
Changed the biome ID sky_island_medium to end_midlands.
Changed the biome ID sky_island_high to end_highlands.
Changed the biome ID sky_island_barren to end_barrens.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Added the End.
รุ่น Legacy Console
TU9CU1 1.00 Patch 1Added the End. Obsidian pillars are generated in a spiral circling. The bedrock shell of the Exit portal generates when the player enters the End, and is activated when the ender dragon is killed.
TU14 1.04 The End's sky is now a dark shade of purple static instead of the multicolor noise it originally was.
TU46CU36 1.38 Patch 15The exit portal is pre-generated, but without the dragon egg and portal blocks.
Added infinitely generating outer islands, separated from the central island by a gulf of about 1000 blocks.
Added end cities and end ships that generate in the outer islands.
รุ่น New Nintendo 3DS
1.7.10Added The End.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ดิเอนด์” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

  • ในรุ่น Windows 10, [player|ผู้เล่น]]สามารถตั้งค่า render distance ได้มากสุดที่ 72 chunk (1152 บล็อก), ทำให้สามารถมองเห็นเกาะชั้นนอกได้จากเกาะศูนย์กลาง

แกลเลอรี่[]

Credits[]

References[]

Advertisement