Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Zombie (ซอมบี้)
Zombie JE3 BE2.png
Baby Zombie JE2 BE2.png
หลอดเลือด

20 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

ค่าชุดเกราะ

แม่แบบ:Armor

พฤติกรรม

ไม่เป็นมิตร

ความแรงในการโจมตี

ง่าย: 2 (Heart.svg) - 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)
ปานกลาง: 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)
ยาก: 4 (Heart.svgHeart.svg) - 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)

ขนาดฮิตบ็อกซ์

ตัวโตเต็มวัย:
ความสูง: 1.95 บล็อก
ความกว้าง: 0.6 บล็อก
ตัวเล็ก:
ความสูง: 0.975 บล็อก
ความกว้าง: 0.3 บล็อก

การเกิด

ดูที่ การเกิด

เกิดมาพร้อมกับอุปกรณ์

ซอมบี้ (อังกฤษ: Zombie) เป็นม็อบที่ไม่เป็นมิตร ที่จะโจมตีผู้เล่น ชาวบ้าน พ่อค้าเร่ร่อน โกเล็มเหล็ก โกเล็มหิมะ และลูกเต่า และพวกมันจะเหยียบกระทืบไข่เต่า พวกมันจะเผาไหม้ใต้แสงอาทิตย์ เช่นเดียวกับม็อบอันเดตอื่นๆ

การเกิด[]

ตามธรรมชาติ[]

ในโลกปกติ ซอมบี้จะเกิดเป็นฝูง 4 ตัว ในที่ที่มีแสงสว่างระดับ 7 หรือน้อยกว่า ในไบโอมทะเลทราย ซอมบี้ที่ไม่มีอะไรบังอยู่เหนือหัวที่สามารถมองเห็นท้องฟ้าจากเหนือหัวได้นั้นมีโอกาส 80% ที่จะกลายเป็นฮัซค ซอมบี้ที่ไม่กลายเป็น ฮัซค จะมีโอกาส 5% ที่จะกลายเป็นซอมบี้ชาวบ้าน ซึ่งซอมบี้ทั้งหมดนั้นมีโอกาส 5% ที่จะเกิดเป็นลูกซอมบี้ ลูกซอมบี้ ยังมีโอกาศที่จะเกิดพร้อมกับไก่เป็น ไก่ jockey

ฮัซคเมื่อโดนน้ำจะเกิดเป็นซอมบี้ แต่จะเปลี่ยนเป็นซอมบี้ใต้น้ำถ้าหัวจมอยู่ในน้ำ

การล้อมโจมตี[]

หากผู้เล่นอยู่ในหมู่บ้าน ที่มีประตูอย่างน้อย 10 บานและมี ชาวบ้านอยู่อย่างน้อย 20 คน ในตอนเที่ยงคืนซอมบี้จะมีอัตราการเกิดที่สูงถึง 20 ตัว ที่ขอบหมู่บ้าน โดยไม่คำนึงถึงระดับแสงสว่างหรือบล็อกโปร่งใส และเหตุการณ์นี้สามารถเกิดได้ทุกที่ แม้แต่เกาะเห็ด โดยซอมบี้ที่จะล้อมโจมตีนั้นจะเป็นซอมบี้แบบปกติเท่านั้น ฮัซค และ ลูกซอมบี้ จะไม่โอกาสเกิดขึ้น

Monster spawner[]

ซอมบี้สามารถเกิดได้ที่ monster spawners ในดันเจี้ยน

ชนิด[]

Baby zombies[]

An armored baby zombie riding a chicken.

Baby zombies make up 5% of zombie spawns. They behave similar to regular zombies, with the following oddities:

 • They are 30% faster than the normal zombies, yet they have the same HP as normal zombies. This makes baby zombies more dangerous than their full-sized counterparts.
 • The noises they make are higher-pitched than normal zombie sound effects.
 • If a baby zombie is riding a mob that is also rideable by a player, that mob becomes un-rideable by any player.
 • A baby zombie has a 15% chance to become a jockey when it tries attacking a villager, player, or golem.
 • Baby zombie villagers turn into baby villagers if cured.
 • Worn armor shrinks to fit their body size.
 • They are able to fit through 1×1 block gaps.
 • They give 12 experience points when killed by the player or a tamed wolf instead of 5.
 • Unlike most other baby mobs in the game, they remain babies indefinitely, and never become fully-grown zombies.
 • They have a decreased hitbox size.

A baby zombie riding a chicken is known as a chicken jockey. ในBedrock และ Legacy Console, a baby zombie can ride:

 • Cows
 • Ocelots and Cats
 • Wolves
 • Mooshrooms
 • Adult chickens
 • Pigs
 • Pandas
 • Sheep
 • Polar bears
 • Horses
 • Donkeys
 • Mules
 • Zombie horses (unused jockey variant)
 • Skeleton horses
 • Llamas
 • Adult zombies
 • Adult zombie villagers
 • Adult zombie pigmen
 • Adult husk
 • Adult drowned
 • Spiders
 • Cave spiders (at the baby zombie speed)

Zombie villagers[]

Zombie villagers have a 5% chance of spawning in place of zombies, and may also spawn from a villager killed by a zombie. They can be cured back into villagers using golden apples and weakness potions.

Husks[]

Husks sometimes spawn in desert biomes in place of zombies. They attack like regular zombies, but inflict hunger for several seconds and do not burn under sunlight.

Drowned[]

Drowned spawn in ocean, river and swamp‌[รุ่น Legacy Console เท่านั้น] biomes, or when a normal zombie drowns. They are able to swim and breathe underwater as well as walk on land. Most drowned use melee attacks, but some spawn with tridents and throw them when attacking instead.

Armed zombies[]

An extremely rare variation

Some zombies spawn wearing armor and holding tools, which may be enchanted. The chances of that event are listed below. Zombie villagers can also spawn naturally with armor, weapons or tools. If a zombie spawns wearing multiple pieces of armor, the armor is never mismatched (i.e. all pieces are be made of the same material).

Chances of zombies wearing or picking up armor, per difficulty
Easy Normal Hard
Can Pick Up Loot 0% 0%-55%[note 1] 6.875%-55%[note 1]
Armor 0% 0%-15%[note 1] 1.875%-15%[note 1]
Armor Enchantment[note 2] 0% 0-50%[note 1] 6.25%-50%[note 1]
Weapon[note 3] 1% 1% 5%
Weapon Enchantment[note 2] 0% 0%-25%[note 1] 3.125%-25%[note 1]
 1. a b c d e f g h i Value is based on the regional difficulty.
 2. a b Enchantment is the same as on an enchantment table at level 5–22.[note 1]
 3. 13 chance of an iron sword, 23 chance of an iron shovel

If a zombie does spawn with armor, the chances of specific armor are as follows:

Chances of different armor pieces, per difficulty
Armor Easy & Normal Hard
Helmet 100% 100%
Helmet & Chestplate 75% 90%
Helmet & Chestplate & Leggings 56.25% 81%
Full set 42.19% 72.9%

The chances of it being of a particular material are:

Chances of different armor types
Armor Type Chance
Leather 37.06%
Gold 48.73%
Chain 12.90%
Iron 1.27%
Diamond 0.04%

Armor worn by zombies is not damaged from most damage sources, which means it cannot "wear out" the way player armor does. Helmets (not blocks like pumpkins) on zombies can eventually wear away and break if the zombie is exposed to daylight or has an anvil or other falling block dropped on its head. Zombies also have a natural armor rating of แม่แบบ:Armor, which gives 1.6 - 4%‌[รุ่น Java เท่านั้น]/8%‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] damage reduction from most sources.

Any zombie that spawns with equipment gives 1–3 extra experience points per item when killed.

การดรอป[]

เมื่อตาย ซอมบี้จะดรอป 0–2 เนื้อเน่าการดรอปสูงสุดจะเพิ่ม 1 ต่อเลเวล ของ Looting สูงสุด 0-5 เมื่อใช้ Looting III

พวกมันยังดรอปหนึ่งในสิ่งต่อไปนี้เมื่อถูกฆ่าโดยผู้เล่นหรือหมาป่าเชื่อง:

การดรอปนี้มีโอกาส 2.5% ที่จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 1% ต่อระดับ looting แต่ละไอเทมมีโอกาสดรอปดังต่อไปนี้:

 • 1120 (ประมาณ 0.83%)
 • 11600 (ประมาณ 1.83%) ด้วย Looting I
 • 17600 (ประมาณ 2.83%) ด้วย Looting II
 • 23600 (ประมาณ 3.83%) ด้วย Looting III

ซอมบี้จะดรอป หัวซอมบี้ เมื่อถูกฆ่าโดย ชาร์จคริปเปอร์

Any picked-up equipment has 100% chance of dropping, and drops without changing the damage that has accumulated on it.

อุปกรณ์ที่ติดตัวซอมบี้ตอนเกิด[]

 • ฟักทอง [note 1]
 • โคมไฟฟักทอง[รุ่น Java เท่านั้น][note 1]
 • พลั่วเหล็ก
 • ดาบเหล็ก
 • เกราะสุ่ม
 • ซอมบี้มีโอกาส 8.5% ที่จะดรอป naturally-spawned equipment และดรอปด้วยความทนทานแบบสุ่ม แต่ละเลเวลของ Looting เพิ่มโอกาส 1% (11.5% เมื่อใช้ Looting III)

ซอมบี้มีโอกาสเกิด 0.04% พร้อมชุดเกราะเพชรและมีโอกาส 0.02% เป็นซอมบี้ขี่ไก่ใส่ชุดเกราะเพชร

 1. a b ซอมบี้, ซอมบี้ชาวบ้านและซอมบี้ทะเลทราย เกิดพร้อมฟักทองและโคมไฟฟักทอง[รุ่น Java เท่านั้น] ใน ฮาโลวีนเท่านั้น

ค่าประสบการณ์[]

ซอมบี้ตัวโตเต็มวัยดรอป 5 ประสบการณ์ และเพิ่มประสบการณ์ 1-3 ต่อ naturally-spawned equipment ซอมบี้ตัวเล็กดรอป 12 ประสบการณ์

ฮาโลวีน[]

หากซอมบี้ที่สวมฟักทองหรือโคมไฟฟักทอง[รุ่น Java เท่านั้น] ถูกฆ่าโดยใช้อาวุธที่ร่ายมนตร์ Looting จะเพิ่มโอกาศดรอป 1% ต่อ 1 เลเวล Looting สูงสุด 3%

พฤติกรรม[]

การโจมตีผู้เล่น[]

ซอมบี้และม็อบที่ไม่เป็นมิตรอื่นๆ สามารถสร้างความเสียหายให้กับประตูที่ปิดได้

Zombies spawn in groups of 4. They pursue the player on sight from 40 blocks away, as opposed to 16 blocks for other hostile mobs. The detection range of zombies is reduced to half of their normal range (20 blocks) when the player is wearing a zombie mob head.‌[รุ่น Java เท่านั้น] Zombies periodically make groaning sounds, which can be heard up to 16 blocks away. Zombies attempt to avoid obstacles, including sheer cliffs and lava, and try to find the shortest path toward the player.[1] Unlike skeletons, zombies do not try to avoid being hit, and continue to pursue the player even when being attacked. Zombies can sometimes deal damage through a closed door, as shown in the picture to the right. Zombies sink in water, which facilitates their transformation into drowned.

Burning under daylight[]

At dawn, generally when the sun is 15 degrees or more above the ground (that is, when the moon can no longer be seen), zombie variants except for husks and zombie pigmen burn once exposed to direct sunlight. Burning is suppressed when the zombie is:

 • in a sufficiently shaded area: a sunlight level of 11 or less (a 1 block roof overhang provides sufficient protection even if it would have a sunlight level of 14);
 • in water;
 • wearing head armor (the helmet absorbs the damage from light but may take several day cycles to wear out completely).

Zombies may make some attempt to seek out shade during the day, or enter bodies of water to protect themselves from burning up, but they leave protective areas to chase a nearby player or villager.

If they attack an entity while burning, they may set it on fire, with a (30 × regional difficulty)% chance, and with a 2 × floor (regional difficulty) second duration. If wearing armor enchanted with Thorns while burning they may set players attacking them on fire with thorns damage alone.

Undead[]

Zombies are undead mobs, harmed by the status effect Healing, healed by the status effect Instant Damage and are unaffected by Regeneration and Poison. The Wither does not attack Zombies. Zombies are affected by the Smite Enchantment.

Picking up items[]

Similar to skeletons, some zombies are capable of automatically picking up dropped items that they come across. Jack o'lanterns[รุ่น Java เท่านั้น], mob heads, and pumpkins are automatically worn on their heads. Zombies can use armor, weapons, or tools. If a zombie encounters another similar item, it may drop the previous item in favor of the new one, if:

 • the new item is armor or a sword and the old item was not (for example, zombies prefer swords to pickaxes, and helmets to pumpkins),
 • both items are armor/swords and the new item is better damage-wise (reduces more damage for armor, or inflicts more damage for swords),
 • both items are armor/swords with the same damage reduction/infliction, the new item has NBT tags while the old does not or the new item is more damaged than the old item, or
 • both items are bows and the new item has NBT tags while the old does not.

Items dropped by mobs in exchange for another cannot be picked up by players or mobs for 10 game ticks (0.5 seconds, barring lag), but can be picked up by hoppers.

A zombie holding a picked-up item will not despawn when left alone.

Picked-up items do not cause the zombie to drop more experience when killed, unlike naturally-spawned gear.

การโจมตีชาวบ้าน[]

A zombie trying to break the door down instead of taking an alternative path.

Zombies target villagers within 42 blocks, and they can always see villagers through walls. Once a zombie has focused on a villager, the zombie ignores any other villagers and the player, until its target is dead or the zombie is attacked.

การโจมตีพ่อค้าเรร่อน[]

Zombies attack wandering traders within 35 blocks, and can see traders through walls. The zombie focuses solely on the trader unless it's attacked, or either it or the target is killed or moved out of range, or under invisibility effect.

ทำลายประตู[]

Up to 14.5% of zombies (depending on regional difficulty) in pursuit of a target can bang on closed wooden doors, and on Hard (and Hardcore) difficulty can succeed in breaking them down. Otherwise, the door cracks, but does not break. Iron doors are always safe.

การโจมตีไอร่อนโกเล็ม[]

ซอมบี้โจมตีไอร่อนโกเล็ม ในระยะ 42 บล็อก ไอร่อนโกเล็ม และโกเล็มหิมะจะโจมตีซอมบี้โดยไม่ต้องโดนโจมตีก่อน

Reinforcements[]

On all difficulty levels, damaged zombies also call all other zombies within a 67×67×21 to 111×111×21 area[n 1] centered on the attacked zombie to target the attacking player, like zombie pigmen.

On Hard difficulty, zombies can spawn additional zombies to “help” when damaged. Each zombie has a "likeliness to call reinforcements" statistic ranging from 0–10%, and "leader" zombies (0–5% depending on regional difficulty) get a bonus of 50–75 percentage points to the stat. When the zombie is damaged by an entity or is damaged while targeting an entity, up to 50 attempts are made to randomly choose a spawn location (0 or ±7–40 blocks away in all three axes) that is above a block with a solid top surface, has light level 9 or lower, has no players within 7 blocks, and has no colliding entities or blocks at which to spawn the reinforcement. Both the damaged zombie and the new zombie has a 5 percentage point penalty to their "likeliness to call reinforcement" stat, preventing infinite zombies from spawning this way.

These effects can be negated by killing the zombie in as few hits as possible, by using environmental damage such as cactus or lava, or by avoiding them completely.

การโจมตีเต่า[]

ซอมบี้โจมตี ลูกเต่าและทำลายไข่เต่า โดยการกระโดดบนไข่เต่าจนกว่าจะร้าวและแตก

Becoming drowned[]

If a zombie is in water, and not in a boat, for 30 seconds it begins converting into a drowned. The zombie shakes, similar to a zombie villager being cured, and after 15 seconds the zombie becomes a drowned. Once this process starts, it cannot be stopped.

The converted drowned keeps any items worn or held when it was a zombie. In Bedrock Edition, an empty-handed zombie converted to drowned has a small chance of holding a nautilus shell or a trident after conversion.

Only normal zombies can become drowned; zombie villagers and husks cannot be converted.[2] Husks, however, convert into zombies if they drown, and then this zombie converts into a drowned as a normal zombie does.

ค่าข้อมูล[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

ซอมบี้ ซอมบี้ชาวบ้าน และฮัซค มีข้อมูลเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกัน มีคุณสมบัติต่างๆ ของม็อบ ไอดีเอนทิตีคือzombie, zombie_villager และ husk ตามลำดับ

ซอมบี้[]

ซอมบี้/ED

ซอมบี้ชาวบ้าน[]

ซอมบี้/ED1

ฮัซค[]

ซอมบี้/ED2

ความสำเร็จ[]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Zombie DoctorCure a zombie villager.Throw a splash potion of weakness at a zombie villager and give it a golden apple (by facing the zombie and pressing the use key with a golden apple in your hand)Xbox OneYesYesYes40GGold
Xbox 360Alt20G

ความก้าวหน้า[]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-oval-raw.pngZombie Doctorทำให้ชาวบ้านผีดิบอ่อนแอลงแล้วรักษาเขาซะ
(Weaken and then cure a zombie villager)
We Need to Go Deeperโยนยาอ่อนแอแบบปาใส่ซอมบี้ชาวบ้านและให้มันกินแอปเปิลทองคำ (โดยประจันหน้ากับซอมบี้แล้วกดปุ่ม use ในขณะผู้เล่นกำลังถือแอปเปิลอยู่) จากนั้นรอให้ชาวบ้านถูกรักษาจนเสร็จminecraft:story/cure_zombie_villager
Advancement-plain-raw.pngAdventureผจญภัย สำรวจ และต่อสู้
(Adventure, exploration, and combat)
ฆ่าเอนทิตี้ชนิดใด ๆ หรือถูกฆ่าโดยเอนทิตี้ชนิดใด ๆminecraft:adventure/root
Advancement-plain-raw.pngMonster Hunterฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
(Kill any hostile monster)
Adventure การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_a_mob
Advancement-fancy-raw.pngMonsters Huntedฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรูทุกชนิดอย่างละตัว
(Kill one of every hostile monster)
Monster Hunter การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_all_mobs

วิดีโอ[]

ประวัติ[]

{{History||(February 14, 2010, 1) ตอนนี้ซอมบี้ติด[[ไฟ]เมื่อถูกแสงอาทิตย์}}

{{History||1.5.0|snap=beta 1.5.0.1|ตอนนี้ซอมบี้จมน้ำได้ |ตอนนี้ซอมบี้ทะเลทรายเปลี่ยนเป็นซอมบี้แทนที่จะตายจากการจมน้ำ |ตอนนี้ซอมบี้เปลี่ยนเป็นซอมบี้ใต้น้ำเมื่อจมน้ำ

รุ่น Java Classic
August 14, 2009Teased ซอมบี้
0.24_SURVIVAL_TESTZombie JE3 BE2.png เพิ่มซอมบี้ พวกมันเป็นเป็นม็อบที่ 2 ที่เพิ่มใน Minecraft พวกมันวิ่งได้เร็วเท่ากับผู้เล่น, ซอมบี้สวมเกราะเป็นครั้งคราว, แต่ไม่มีผลในการป้องกันแถบเลือด, เมื่อถูกฆ่าซอมบี้ให้ 80 points ต่อผู้เล่น ,แต่พวกมันจะไม่ลดเกราะของพวกมัน พวกมันยังมีภาพเคลื่อนไหวแกว่งแขนเมื่อพวกมันโจมตี[3]
รุ่น Java Indev
0.31February 1, 2010, 2Zombies' เกราะถูกลบไปแล้ว, เช่นเดียวกับภาพเคลื่อนไหวการโจมตีแกว่งแขน
February 18, 2010The chances of zombies catching on fire in sunlight have been tweakedโอกาสของซอมบี้ที่ติดไฟในแสงแดดได้ถูกปรับแต่ง
Zombies now burn only when the sunlight level is greater than 7, and not due to torches at night[ตรวจสอบ].
February 19, 2010ตอนนี้ซอมบี้ดรอป 0-2 ขน เมื่อตาย ก่อนที่จะเพิ่มไก่ใน Minecraft Notch confessed[4] เขาทำให้ซอมบี้ดรอปขนเพราะเขาไม่มีไอเดียว่าควรจะดรอปอะไรเมื่อถูกฆ่า
รุ่น Java Beta
1.8Pre-releaseตอนนี้ซอมบี้ดรอปเนื้อเน่าแทนที่จะเป็น ขน
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 4Zombies can now be harmed by splash potions of healing, and healed by splash potions of harming.
Zombies have now become immune to poison and regeneration.
1.2.112w03aThe zombies' AI has been improved, giving them a much better sense of direction when pursuing the player, allowing them to navigate obstacles, and even small mazes if constructed, to get to the player.
Zombies have now been given the ability to 'see' through windows, the first mob able to do so intelligently (not counting spiders, who are able to see through all blocks).
12w04aThe zombies' AI has been improved again to cope with catching fire in sunlight. If a zombie is exposed to sunlight and bursts into flames, it searches for a body of water to douse the flames, or at least a shelter to hide from sun.
12w06aZombies now chase and attack villagers, attack doors (breaking them on Hard and Hardcore difficulties).
Zombies now sometimes drop iron ingots, helmets, shovels and swords as a rare drop.
Zombies now sometimes attack villagers in preference to the player, and always chose the shortest way to the target, even if there is a door in the way.
12w07aอัตราการดรอปของ ดรอป rate จากซอมบี้น้อยลง
1.4.2?Baby Zombie JE2 BE2.png Added baby zombies. They cannot spawn naturally and can be spawned only through map editors and NBT editing.
12w32aZombie armor has now been added back into the game, and they can now wear any type of armor.
Zombies can now hold an iron sword or iron shovel.
Zombies now have a chance of dropping these items, if they have them.
Iron helmets, swords and shovels have now been removed as rare drops from zombies.
Zombies now use their attack animation like they did in Survival Test. This shows only when a zombie is holding a weapon. When a zombie holds a weapon the damage it does is equal to the damage the player would do with the weapon added to the normal damage of the zombie.
Armor worn by zombies now work the same as it does for the player, each piece gives a certain amount of armor points, where each แม่แบบ:Armor gives 4% damage reduction, but the total damage reduction is limited to 80%.
Zombie Villager.pngBaby Zombie Villager.png Added zombie villagers. 5% of zombies now spawned as zombie villagers.
Villagers now become infected when killed by a zombie.
When a zombie infects a baby villager, it now creates a baby zombie villager, which is faster than a normal zombie and does not age.
12w34aZombies now have two new rare drops – carrots and potatoes.
12w34bZombies can now pick up and equip dropped items.[5][6] If killed, the zombie drops the item it is holding.
Zombies can now survive in sunlight, if they are wearing a helmet or a pumpkin.[7]
12w36aThe zombie and zombie pigmen models and texture layouts have now been changed (no visual change, but breaks texture packs).
12w38aZombies have now been given new sounds.
?On Halloween, zombies can now spawn wearing pumpkins or jack o'lanterns.
1.513w03aZombies are now able to set the player on fire, if they are on fire and they attack the player.
Zombies can now call other zombies from the nearby area (radius dependent on difficulty) to attack the player, making packs of zombies approach shortly after damaging the zombie.
ตอนนี้ซอมบี้สร้างความเสียหายมากขึ้น เมื่อ เลือดของพวกมันต่ำ
1.6.113w17aWhen damaged, zombies now have a low chance to spawn more zombies.
13w21aZombie damage increasing with decreasing health has now been removed.
13w23bZombie AI and mechanics have been changed – this has now made them much more horde-like.
Zombies are now able to detect the player up to 40 blocks.
1.6.2preBaby zombies now spawn among regular zombies, with the same percentage of spawning as zombie villagers.
1.7.213w36aตอนนี้ซอมบี้ตัวเล็กดรอป loop และประสบการณ์
1.7.413w49aเพิ่ม chicken jockeys – a rare version of the baby zombie.
1.814w11aZombies now run away from creepers that are about to explode.
14w30aZombies now drop their head when killed by a charged creeper.
1.8.1pre1ซอมบี้จะไม่หนีจากคริปเปอร์ที่กำลังจะระเบิดอีกต่อไป
1.915w32aThe detection range of zombies is now halved when the player is wearing a zombie mob head.
15w33cThe detection range for players wearing the zombie mob head has now been adjusted, now 37.5% of the normal range.
15w34aZombies now have an attack animation similar to the one they had in Survival Test, even without weapons.
15w36aThe detection range for players wearing the zombie mob head has been changed to 50% of the normal range again.
1.10pre1The chance of a zombie setting its target on fire when burning, and the duration of the effect, now depend on raw regional difficulty.
1.1116w32aไอดีเอนทิตี Zombie is now zombie, zombie_villager และ husk for those respective mobs.
Removed the ZombieType tag, added the Profession tag to zombie_villager only, and made ConversionTime apply to zombie_villager only.
1.1318w07aZombies now intentionally stomp on turtle eggs and attack baby turtles.
18w10dตอนนี้ซอมบี้ถูกเผาเมื่อเจอดวงอาทิตย์
18w11aตอนนี้ซอมบี้จมลงใต้น้ำ
ตอนนี้ซอมบี้เปลี่ยนเป็นซอมบี้น้ำ แทนที่จะตายจากการจมน้ำ
18w21bตอนนี้ซอมบี้ทะเลทรายเปลี่ยนเป็นซอมบี้เมื่อจมน้ำ
1.1419w05aZombies attack the new wandering trader.
รุ่น Pocket Alpha
0.2.0เพิ่มซอมบี้
0.4.0ตอนนี้ซอมบี้สามารถดรอปขนนก
0.5.0ตอนนี้ซอมบี้มีภาพเคลื่อนไหวใหม่
0.8.0build 2ตอนนี้ซอมบี้เกิดบ่อยขึ้น
Zombies now have rare drops of carrots and potatoes.
0.9.0build 1ตอนนี้ AI ซอมบี้และกลไกมีการเปลี่ยนแปลง - ทำให้พวกมันฉลาดขึ้นมาก
0.9.4ตอนนี้ซอมบี้มี แม่แบบ:Armor เกราะ, การป้องกัน 8% ของความเสียหาย
0.11.0build 1เพิ่มซอมบี้ตัวเล็กและซอมบี้ขี่ไก่
ตอนนี้ซอมบี้ดรอปเนื้อเน่า
0.12.1build 1ตอนนี้ซอมบี้สามารถเกิดพร้อมเกราะได้แล้ว
Zombies now have the ability to pick up items.
ตอนนี้ซอมบี้สามารถทำลายประตูได้แล้ว
ตอนนี้ซอมบี้สามารถมองเห็นผู้เล่นได้สูงสุด 40 บล็อค
0.14.0build 1Baby zombies and baby zombie villagers have a 15% chance of becoming a jockey. Before becoming a jockey, upon nearing the player, they check for one of the following to mount prior attacking: adult chickens, adult ocelots, adult wolves, adult zombies, adult zombie villager, adult zombie pigmen, cows, pigs, sheep, cave spiders or spiders.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Baby zombie variants can now mount polar bears.
1.1.0alpha 1.1.0.0Baby zombies can now mount llamas.
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.20.1ตอนนี้ซอมบี้ตัวเล็กถูกเผาในเวลากลางวัน
beta 1.5.0.4ตอนนี้ซอมบี้โจมตีเต่าตัวเล็ก และเหยียบบนไข่เต่า
1.8.0beta 1.8.0.8Baby zombies can mount adult strays cats and panda
1.10.0beta 1.10.0.3ตอนนี้ซอมบี้โจมตีพ่อค้าเร่ร่อน
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.00 Patch 1Added zombies.
TU5ตอนนี้ซอมบี้ดรอปเนื้อเน่า แทนขนนก
TU12The zombies' AI has been improved, which gives them a much better sense of direction when pursuing the player, allowing them to navigate obstacles, and even small mazes if constructed, to get to the player.
ตอนนี้ซอมบี้สามารถ 'ดู' ผ่านหน้าต่าง
If a zombie is exposed to sunlight and bursts into flames, it now search for a body of water to douse the flames.
Zombies now chase and attack villagers and now attack doors (breaking them on Hard difficulty).
Zombies now attack villagers in preference to the player, and always chose the shortest way to the target, even if there is a door in the way.
ตอนนี้บางครั้งซอมบี้จะดรอปแท่งเหล็ก, หมวก, พลั่วและดาบ ซึ่งเป็นดรอป rare
TU15 1.05 เปลี่ยนการดรอปของ ซอมบี้ rare เป็น แครอท, มันฝรั่งหรือแท่งเหล็ก
TU19CU7 1.12 Zombies can now pick up items.
ตอนนี้ซอมบี้เกิดพร้อมชุดเกราะและ/หรือ อาวุธเป็นครั้งคราว
เพิ่มซอมบี้ตัวเล็ก
TU31CU19 1.22 Patch 3ตอนนี้ซอมบี้ตัวเล็กดรอปประสบการณ์
ตอนนี้ซอมบี้จะดรอปหัวของพวกมันเมื่อถูกฆ่าโดยชาร์จครีปเปอร์
TU60CU51 1.64 Patch 30Baby zombies now have a 15% chance of becoming a jockey. Before becoming a jockey, upon nearing the player, they check for one of the following to mount prior attacking: adult chickens, adult ocelots, adult wolves, adult zombies, cows, pigs, sheep, spiders or cave spidersตอนนี้ซอมบี้ตัวเล็กมีโอกาส 15% ที่จะกลายเป็น jockey ก่อนที่จะเป็นผู้จัดรายการเมื่อใกล้ ผู้เล่น พวกมันจะตรวจสิ่งต่อไปนี้เพื่อโจมตีก่อน: ไก่ ตัวใหญ่, แมวป่า ตัวใหญ่, หมาป่า ตัวใหญ่, ผู้ใหญ่ ซอมบี้, วัว s, หมู s, แกะ, แมงมุม s หรือ แมงมุมแมงมุม
TU69 1.76 Patch 38ตอนนี้ซอมบี้ตัวเล็กสามารถถูกแสงอาทิตย์เผา
ตอนนี้ซอมบี้สามารถจมน้ำได้
ตอนนี้ซอมบี้แทนที่จะตายเปลี่ยนเป็นจมน้ำแทน
ตอนนี้ซอมบี้ทะเลทรายเปลี่ยนเป็นซอมบี้เมื่อจมน้ำ
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0เพิ่มซอมบี้

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ซอมบี้” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[]

Painting JE2 BE2.png
หน้านี้จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มรูปภาพให้มากขึ้น 
กรุณานำประกาศนี้ออกเมื่อคุณได้เพิ่มรูปภาพที่เหมาะสมแล้ว คำแนะนำเฉพาะ: Zombies สวม "plate.png" ใน Classic, Husks, zombie village, Baby zombie และอื่น ๆ สวมใส่ชุดเกราะแต่ละระดับ (แม้ว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้สุดท้ายจะเหมาะกับบทความของพวกเขาด้วยเหตุผลที่ชัดเจน)

เกราะ[]

เครื่องมือ[]

หมวก[]

ในสื่ออื่นๆ[]

โน้ต[]

 1. The inradius is based on the followRange stat: base value is 35, ±5% random spawn bonus, then plus 0–50% random zombie-spawn bonus

อ้างอิง[]

Advertisement