Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปล
ชัลเกอร์
Shulker.pngWhite Shulker.pngLight Gray Shulker.pngGray Shulker.pngBlack Shulker.pngBrown Shulker.pngRed Shulker.pngOrange Shulker.pngYellow Shulker.pngLime Shulker.pngGreen Shulker.pngCyan Shulker.pngLight Blue Shulker.pngBlue Shulker.pngPurple Shulker.pngMagenta Shulker.pngPink Shulker.png
Shulker Box.pngWhite Shulker Box.pngLight Gray Shulker Box.pngGray Shulker Box.pngBlack Shulker Box.pngBrown Shulker Box.pngRed Shulker Box.pngOrange Shulker Box.pngYellow Shulker Box.pngLime Shulker Box.pngGreen Shulker Box.pngCyan Shulker Box.pngLight Blue Shulker Box.pngBlue Shulker Box.pngPurple Shulker Box.pngMagenta Shulker Box.pngPink Shulker Box.png
หลอดเลือด

30 (Heart.svg × 15)

ค่าชุดเกราะ

แม่แบบ:Armor เมื่อเปลือกปิดอยู่, แม่แบบ:Armor เมื่อเปิดออก

พฤติกรรม

ไม่เป็นมิตร
เป็นมิตร (ที่ความยากเป็นปลอดภัย)

ความแรงในการโจมตี

4 (Heart.svgHeart.svg) + เอฟเฟกต์ Levitation เป็นเวลา 10 วินาที

ขนาดฮิตบ็อกซ์

ปิด:
Height: 1 Block
Width: 1 บล็อก
แอบมอง:
สูง: 1.2 บล็อก
กว้าง: 1 บล็อก
เปิดออก:
สูง: 2 บล็ฮก
กว้าง: 1 บล็อก

การเกิด

เมืองเอนด์

Shulkers (อังกฤษ: ) เป็นม็อบที่ไม่เป็นมิตรลักษณะเป็นกล่องลูกบาศก์ ที่สามารถพบได้ในเมืองเอนด์ โดยพวกมันจะอาศัยซ่อนอยู่ในเปลือกที่กลมกลืนไปกับบล็อก purpur block รอบข้าง และคอยปกป้องสมบัติต่างๆ ที่สามารถพบได้ในเมืองเอนด์

การเกิด[]

ชัลเกอร์จะเกิดระหว่างการสร้างเมืองเอนด์, ซึ่งจะสามารถพบได้กระจายทั่วทั้งเกาะรอบนอกของมิติเอนด์ โดยพวกมันมักจะเกิดอยู่บนพนังของเมืองเอนด์ หรือเรือเอนด์ โดยพวกมันจะไม่หายไปตามธรรมชาติ ถึงแม้ว่าจะตั้งระดับความยากเป็นโหมดปลอดภัยก็ตาม และเมื่อมันถูกฆ่าไปแล้ว มันจะไม่เกิดขึ้นมาใหม่เว้นแต่การใช้งานบล็อกกำเนิด[จนถึง JE 1.17]

Information icon.svg
ฟีเจอร์นี้นั้นมีอยู่เฉพาะในรุ่น Java 1.17[กำลังมา] 

โดยจะมีโอกาสที่ชัลเกอร์ที่จะเกิดขึ้นมาใหม่จะมีสีเดียวกันกับชัลเกอร์ที่ให้กำเนิด จากการโดนยิงด้วยกระสันชัลเกอร์ โดยชัลเกอร์ที่เกิดใหม่ จะเกิดในตำแหน่งที่ที่เชัลเกอร์ตัวเก่าอยู่ ก่อนที่ตัวเก่าจะวาปออกไป โดยโอกาสนี้จะเกิดขึ้นลดลงตามจำนวนของชัลเกอร์ใกล้เคียงในระยะรัศมี 8 บล็อก กล่าวคือ เทื่อมีชัลเกอร์อยู่ในพื้นที่ 5 ตัว ชัลเกอร์จะไม่มีการกำเนิดขึ้นอีก โดยความน่าจะเป็นจะลดลงสำหรับชัลเกอร์ที่มีเลือดอยู่น้อยกว่าครึ่งของเลือดที่มีอยู่

การดรอป[]

ในรุ่น Bedrock, ชัลเกอร์จะดรอป 0-1 [[เปลือกชัลเกอร์] โดยขีดจำกัดของการดรอปจะเพิ่มขึ้นที่ละ 1 อันตามระดับของการร่ายมนตร์ฉกชิง, ซึ่งจะมากที่สุดที่ 0-4 เปลือกชัลเกอร์ กับการร่ายมนตร์ฉกชิง ๓

ในรุ่น Java, ชัลเกอร์มีโอกาส 50% ที่จะดรอปเปลือกชัลเกอร์เมื่อถูกฆ่า และจะเพิ่มโอก่าสที่จะได้ 6.25% ต่อระดับของการร่ายมนตร์ฉกชิง, ซึ่งจะมากที่สุดที่ 68.75% กับการร่ายมนตร์ฉกชิง ๓

ชัลเกอร์จะดรอปค่าประสบการณ์ หรือ XP ที่ 5 เมื่อถูกฆ่าโดยผู้เล่น หรือหมาป่าที่เชื่องแล้ว

พฤติกรรม[]

Shulker shooting.gif

เปลือกของชัลเกอร์นั้นจะมีลักษณะคล้ายคลึงกับpurpur block, ซึ่งลักษณะเช่นนี้จะทำให้ชัลเกอร์สามารถกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมในเมืองเอนด์รอบข้างได้เป็นอย่างดี โดยภายในเปลือกสีม่วงนี้ จะพบหัวชัลเกอร์ทีมีสี่เหลืองขนาดเล็ก และมีดวงตา 2 ดวง ชัลเกอร์นั้นจะไม่มีสี(ไม่มีการย้อมสีทับใดๆ ซึ่งสามารถพบได้เป็นสีคล้ายสีม่วงได้ตามธรรมชาติ) โดยชัลเกอร์นั้นจะอยู่ในสถาณะไม่ถูกย้อมสีโดยพื้นฐาน จาการใช้ไข่เสก, จากการใช้คำสั่ง /summon หรือจากบล็อกกำเนิด โดยสามารถเปลี่ยนสีชัลเกอร์เป็นสีอื่นๆ ได้โดยการคำสั่ง /summon ตามวิธีด้านล่างนี้

ชัลเกอร์นั้นจะอยู่อย่างนิ่งๆ และจะติดกับด้านของบล็อกที่เต็มบล็อก อย่างไรก็ตามถ้าบล็อกที่ชัลเกอรอยู่นั้น เป็นบล็อกใดๆไม่ใ่้อากาศชัลเกอร์จะพบว่าตัวเองไม่ได้ติดกับบล็อกใดๆ อีกต่อไป หรือพบว่าฝาเปลือกของมันไม่สามารถเปิดออกได้ มันจะพยายามที่จะวาปออกไป (พยายาม 5 ครั้งต่อติ๊ก) ไปยังบล็อกอากาศภายในระยะ 17×17×17 บล็อกโดยมีจุดศูนย์กลางเป็นที่ที่ชัลเกอร์เคยอยู่ ถ้ามันไม่สามารถหาบล็อกที่เต็มบล็อกที่จะสามารถไปเกาะติดอยู่ได้ มันจะไม่ย้ายไปไหน

When a shulker is spawned next to another shulker, one of them teleports away. Shulkers avoid teleporting adjacent to another shulker.

Shulkers occasionally open their shell for 1–3 seconds to peer outside. When a target comes within about 16 blocks, it opens fully and shoots guided projectiles that follow the player, moving only along the X, Y, or Z axes and leaving trails of white particles. The projectiles can be destroyed by attacking them or blocked with a shield. If the projectile hits an entity, it does 4 (Heart.svgHeart.svg) of damage and inflicts the Levitation status effect for 10 seconds. (Levitation has no effect underwater, or while riding the mobs.) The shulker continues firing every 1–5.5 seconds while the target remains in range. If the shulker's target dies with projectiles still in flight, they fall to the ground.

When its shell is closed, a shulker has 20 (Armor.svg × 10) armor points and deflects arrows. When the shell opens, it loses this natural armor and takes damage as normal. When at less than half health, a shulker has a 25% chance of teleporting (as described above) after taking damage. When a shulker is attacked, other shulkers in the area target the attacker as well.

ในรุ่น Java, shulkers don't take burning damage from lava or fire, but ในรุ่น Bedrock they are not immune to fire damage. They drown in water, but try to teleport away when water or lava flows into the block they occupy. They do not take damage if they touch water, unlike endermen.

In Peaceful difficulty, shulkers exist within the world, but do not attack, like vindicators and evokers.

Shulkers are treated differently than true blocks. For example, mobs are unable to pathfind around[1] or jump over them,[2] and falling on them from a height does not produce particles.[3] Their spawn egg also does not destroy blocks such as grass.[4]

Shulkers can be hooked by a fishing rod. However, they cannot be reeled.

ในรุ่น Bedrock, they apply Levitation II instead of I.

กระสุนชัลเกอร์[]

Shulker bullet
Shulker Bullet.png
ขนาดฮิตบ็อกซ์

Height: 0.3125 Blocks
Width: 0.3125 Blocks

ไอดีเน็ตเวิร์ก

JE: 67

A shulker bullet is a guided projectile that is shot from shulkers, and they follow the targeted entity along the X, Y, or Z axis and leave trails of white particles. A shulker bullet that hits a mob or player deals damage and affects them with levitation for ten seconds.

The shulker's projectiles also have entity data that control its movement.

The bullet can be destroyed by hitting it with any item, shooting it with an arrow, or blocking it with a shield. It explodes upon contact with a block. The explosion does not destroy any blocks and does not damage nearby mobs or players.

การย้อมสี[]

ในรุ่น Bedrock, shulkers can be dyed in a similar fashion to sheep. Using a dye on a shulker gives it the color of the dye.

Transportation[]

A shulker is transported overland in the End by boat. Pistons raise the boat uphill.

Shulkers can be moved by boats or minecarts; pushing a boat/cart into a shulker causes it to board. In a boat, the shulker retains the orientation it had before it was put in the boat. For example, if a shulker is attached to the ceiling: it is possible to build a platform adjacent to the shulker and slide a boat under it, at which point the shulker moves into the boat but appears upside-down. A boat's sides block some of a shulkers projectiles (more if it is upside-down).

A shulker pushed through the exit portal gets transported to the origin in the Overworld. Since shulkers teleport when not adjacent to a solid block they must be pushed down the central pillar of the exit portal with a piston.

เสียง[]

ชื่อของเสียงคำบรรยายแหล่งที่มาของเสียงคำอธิบายไอดีเนมสเปซTranslation keyความดังระดับเสียงระยะห่างที่ได้ยิน
Shulker lurks? ? entity.shulker.ambientsubtitles.entity.shulker.ambient? ? 16
Shulker closes? ? entity.shulker.closesubtitles.entity.shulker.close? ? 16
Shulker dies? ? entity.shulker.deathsubtitles.entity.shulker.death? ? 16
Shulker hurts? ? entity.shulker.hurtsubtitles.entity.shulker.hurt? ? 16
Shulker opens? ? entity.shulker.opensubtitles.entity.shulker.open? ? 16
Shulker shoots? ? entity.shulker.shootsubtitles.entity.shulker.shoot? ? 16
Shulker teleports? ? entity.shulker.teleportsubtitles.entity.shulker.teleport? ? 16
Shulker hurts? ? entity.shulker.hurt_closedsubtitles.entity.shulker.hurt? ? 16
Shulker bullet explodes? ? entity.shulker_bullet.hitsubtitles.entity.shulker_bullet.hit? ? 16
Shulker bullet breaks? ? entity.shulker_bullet.hurtsubtitles.entity.shulker_bullet.hurt? ? 16

ค่าข้อมูล[]

ID[]

รุ่น Java:

ชื่อไอดีเนมสเปซTranslation key
Shulkershulker entity.minecraft.shulker
Shulker Bulletshulker_bullet entity.minecraft.shulker_bullet

รุ่น Bedrock:

ชื่อไอดีเนมสเปซไอดีเลข Translation key
Shulkershulker 54entity.shulker.name
Shulker Bulletshulker_bullet 76entity.shulker_bullet.name

ข้อมูลเอนทิตี้[]

ดูเพิ่มเติมที่: Chunk format

Shulkers have entity data associated with them that contains various properties.

ชัลเกอร์/ED

Shulker bullets have entity data associated with them that contains various properties. ชัลเกอร์/ED1

ความสำเร็จ[]

ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Great View From Up HereLevitate up 50 blocks from the attacks of a ShulkerYesYesYesYes20GBronze

ความก้าวหน้า[]

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-fancy-raw.pngHow Did We Get Here?มีสถานะเอฟเฟกต์ทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every effect applied at the same time)
A Furious Cocktail minecraft:nether/all_effects
Advancement-fancy-raw.pngGreat View From Up Hereลอยขึ้น 50 บล็อกจากการโจมตีของชัลเกอร์
(Levitate up 50 blocks from the attacks of a Shulker)
The City at the End of the Gameเคลื่อนที่ในแนวตั้งเป็นระยะทาง 50 บล็อกจากผลของสถานะตัวเบา (levitation)minecraft:end/levitate
Advancement-plain-raw.pngAdventureผจญภัย สำรวจ และต่อสู้
(Adventure, exploration, and combat)
ฆ่าเอนทิตี้ชนิดใด ๆ หรือถูกฆ่าโดยเอนทิตี้ชนิดใด ๆminecraft:adventure/root
Advancement-plain-raw.pngMonster Hunterฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
(Kill any hostile monster)
Adventure การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_a_mob
Advancement-fancy-raw.pngMonsters Huntedฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรูทุกชนิดอย่างละตัว
(Kill one of every hostile monster)
Monster Hunter การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_all_mobs

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.915w31aShulker.png Added shulkers.
15w32bShulkers no longer teleport by themselves if NoAI is set to 1.
Shulkers can now be teleported using /tp or /spreadplayers.
15w40aShulkers no longer target players or attack in Peaceful difficulty.
Shulker bullets now despawn in Peaceful.
15w45aAdded sounds for shulkers being damaged.
15w47aShulkers now drop experience.
15w47bAdded ambient, aggravated and death sounds for shulkers, and added sounds for their bullets dealing and taking damage.
1.1116w32aThe entity ID of shulkers has been changed from Shulker to shulker.
The bullet's entity ID is changed from ShulkerBullet to shulker_bullet.
16w39aShulkers now drop shulker shells.
White Shulker JE1 BE1.png Orange Shulker JE1 BE1.png Magenta Shulker JE1 BE1.png Light Blue Shulker JE1 BE1.png Yellow Shulker JE1 BE1.png Lime Shulker JE1 BE1.png Pink Shulker JE1 BE1.png Gray Shulker JE1 BE1.png Light Gray Shulker JE1 BE1.png Cyan Shulker JE1 BE1.png Blue Shulker JE1 BE1.png Brown Shulker JE1 BE1.png Green Shulker JE1 BE1.png Red Shulker JE1 BE1.png Black Shulker JE1 BE1.png The color of a shulker can now be changed through commands using a new byte tag Color.
16w39cShulkers can now be spawned on the sides and bottoms of blocks through the usage of spawn eggs.
1.1217w16aWhite Shulker.png Orange Shulker.png Magenta Shulker.png Light Blue Shulker.png Yellow Shulker.png Lime Shulker.png Pink Shulker.png Gray Shulker.png Light Gray Shulker.png Cyan Shulker.png Purple Shulker.png Blue Shulker.png Brown Shulker.png Green Shulker.png Red Shulker.png Black Shulker.png Shulkers have been retextured, none of them are now like purpur blocks.
17w17aShulker.png The purple shulker's color has been reverted to the previous color.
1.1318w10bShulker.png Added a default shulker.
Purple Shulker.png The purple shulker texture has been changed to the one used in 17w16a.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1720w45aNew shulkers now have a chance to spawn when one shulker hits another shulker with a shulker bullet.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1White Shulker JE1 BE1.png Orange Shulker JE1 BE1.png Magenta Shulker JE1 BE1.png Light Blue Shulker JE1 BE1.png Yellow Shulker JE1 BE1.png Lime Shulker JE1 BE1.png Pink Shulker JE1 BE1.png Gray Shulker JE1 BE1.png Light Gray Shulker JE1 BE1.png Cyan Shulker JE1 BE1.png Shulker.png Blue Shulker JE1 BE1.png Brown Shulker JE1 BE1.png Green Shulker JE1 BE1.png Red Shulker JE1 BE1.png Black Shulker JE1 BE1.png Added shulkers.
Shulkers can now be dyed in Creative mode by long-tapping any dye on a shulker, or through an interact button.
alpha 1.0.0.1Shulkers now drop shulker shells.
1.0.4alpha 1.0.4.0The shulker's models can now be edited using add-ons.
1.1.0alpha 1.1.0.9White Shulker.png Orange Shulker.png Magenta Shulker.png Light Blue Shulker.png Yellow Shulker.png Lime Shulker.png Pink Shulker.png Gray Shulker.png Light Gray Shulker.png Cyan Shulker.png Purple Shulker.png Blue Shulker.png Brown Shulker.png Green Shulker.png Red Shulker.png Black Shulker.png The textures' shulkers have been changed.
?Shulker.png The purple shulker's color has been reverted to the previous color.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Shulker.png Added a default shulker.
Purple Shulker.png The purple shulker color has been changed to the new palette.
รุ่น Legacy Console
TU46CU36 1.38 Patch 15Shulker.png Added shulkers and spawn eggs for the shulkers.
รุ่น New Nintendo 3DS
1.7.10Shulker.png Added shulkers.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ชัลเกอร์” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • Originally, shulkers were going to camouflage with a nearby block (shulkers next to purpur would look like purpur, and shulkers next to end stone would look like end stone). However, Jeb decided this was too difficult to code, so instead, shulkers were just purple mobs that would open and shoot.[1]
 • The word "shulker" is a portmanteau of "shell lurker".[2]
 • A shulker named 'Dinnerbone' or 'Grumm' flips upside-down, revealing a spiral pattern on the base. This appears to also lift the shulker by the same height as a pressure plate.
 • Shulkers can attack each other, in which case they shoot fully guided bullets at each other, but are unaffected by levitation when hit. The normal teleportation habits apply during these battles.
 • By using commands, they can be made to be part of a team to attack other teams and can be used as defense mobs. In that case, it doesn't attack its teammates but targets most hostile mobs without provocation.
 • Walking toward a shulker at the same level as the player's head pushes the player down to the one-block crawling position if there is space beneath.
 • If given the invisibility effect, only the shulker's shell becomes invisible. This is different to most other mobs such as armored mobs and saddled pigs, where the living part of the mob turns invisible with the outer areas remaining visible.
 • In the game's texture files, the shulker bullet is named "spark.png".
 • If a creeper has been hit by a shulker bullet and has the Levitation effect, it leaves a lingering levitation cloud where it explodes. [เฉพาะรุ่น Je]
 • Gravity blocks glitch when on top of a shulker. Sand on top of a extended shulker is higher than sand on one block but the sand is solid.
 • If the shulker was initially attached to the ground and there is a block on the side and on the top, the shulker becomes attached onto the block beside.
 • The mechanic of "breeding" shulkers by having them hit each other with shulker bullets may be referencing the fact that certain mollusks breed by shooting each other with "love darts".

แกลเลอรี่[]

อ้างอิง[]


Advertisement