Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Dark Oak Sapling.png
บทความ นี้ยังเป็นโครง 
คุณสามารถช่วยเราได้โดยการเพิ่มข้อมูล
ฉกชิง
ระดับสูงสุด

๓ (III)

ไอเทมปฐมภูมิ

ไอเทมทุติยภูมิ

ไม่มี

น้ำหนักการร่ายมนตร์

2

ฉกชิง (อังกฤษ: Looting) นั้นเป็นการร่ายมนตร์หนึ่งสำหรับเพิ่มความสามารถของดาบต่างๆ โดยทำให้ม็อบต่างๆ นั้นดรอปไอเทมได้มากขึ้น ซึ่งจะไม่มีผลต่อค่า XP ที่ได้รับ

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 3เพิ่มการร่ายมนตร์ฉกชิง ซึ่งสามารถนำไปร่ายมนตร์ให้กับดาบ
1.814w04aการร่ายมนตร์ฉกชิงตอนนี้จะให้โอกาสเพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ต่อระดับของการร่ายมนตร์ในรายการดรอปที่หายาก
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
Combat TestsCombat Test 4การร่ายมนตร์ฉกชิงตอนนี้สามารถใช้ร่ายมนตร์ให้กับขวานได้แล้ว
รุ่น Pocket Alpha
0.12.1build 1เพิ่มการร่ายมนตร์ฉกชิง
รุ่น Legacy Console
TU7????เพิ่มการร่ายมนตร์ฉกชิง

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ฉกชิง” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Advertisement