Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
คันโยก
Wall Lever (S) JE5 BE2.png
Powered Wall Lever (S) JE5 BE2.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

เครื่องมือ

ชนิดใดก็ได้

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

ไม่

ความโปร่งใส

ใช่

ติดไฟได้

?

ติดไฟจากลาวา

?

Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

คันโยก (อังกฤษ: Lever) นั้นเป็นบล็อกที่ไม่ตัน (Non-solid block) ที่สามารถเป็นสวิตช์เปิดปิดสำหรับการจ่ายพลังงานเรดสโตน

การเกิดขึ้น[]

การเกิดขึ้นตามธรรมชาตื[]

คันโยกจำนวนสามบล็อก จะพบได้ในวิหารป่าดงดิบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และยังสามารถพบได้ในคฤหาสน์กลางป่าได้อีกเช่นกัน

การได้รับ[]

การขุด[]

คันโยกนั้นสามารถขุดได้ด้วยมือเปล่า หรือเครื่องมือใดๆ

บล็อก Lever
ความแข็ง 0.5
Breaking time
มือ 0.75

คันโยกนั้นสามารถขุด และดรอปเป็นตัวมันเองได้ถ้า:

  • บล็อกที่คันโยกยึดติดอยู่นั้นถูกเคลื่อนย้าย นำออก หรือถูกทำลาย
  • น้ำ หรือลาวาไหลผ่านพื้นที่บล็อกของคันโยก, ในรุ่น Java
  • ลูกสูบพยายามผลัก หรือย้ายบล็อกไปยังพื้นที่บล็อกของคันโยก

การคราฟต์[]

สามารถคราฟต์คันโยกได้จากแท่งไม้ และหินหยาบ

Ingredients Input » Output
กิ่งไม้ + ก้อนหิน

การใช้งาน[]

5 จาก 8 ของทิศทางการวางคันโยกที่ปิดที่เป็นไปได้

ดูเพิ่มเติมที่: วงจรเรดสโตน

คันโยกสามารถใช้ในเป็นแหล่งพลังงานที่สามารถเปิดปิดได้โดยผู้เล่น

การวาง[]

A lever can be attached to the top, side, or bottom of any full solid opaque block (stone, dirt, blocks of gold, etc.), or to the top of an upside-down slab or upside-down stairs (but not to the bottom of a right-side-up slab or stairs). When placed on the top or bottom of a block, the lever orients itself in-line with the placing player.

ในรุ่น Bedrock, it can additionally be placed on the top of a fence, stone wall or hopper, and can be placed underwater.

When placed on the side of blocks, down is on and up is off. On the top or bottom of blocks, off is north or west, on is south or east.

การเกิดใช้งาน[]

To activate or deactivate a lever, use the "Use Item/Place Block" control (right-click, by default). A lever can be turned on and off as fast as it can be clicked.

Mobs cannot turn a lever on or off.

พฤติกรรม[]

While active, a lever:

  • powers any adjacent redstone dust (including beneath the lever) to power level 15
  • powers any adjacent redstone comparator or redstone repeater facing away from the lever to power level 15
  • strongly powers its attachment block to power level 15 (only if the attachment block is a full solid opaque block)
  • activates any adjacent mechanism components, including above or below, such as pistons, redstone lamps, etc.
  • emits redstone particles to indicate that it is active

เสียง[]

ทั่วไป[]

แม่แบบ:Sound table/Block/Wood

เฉพาะตัว[]

รุ่น Java:

เสียงคำบรรยายแหล่งที่มาคำอธิบายไอดีเนมสเปซชื่อคีย์ท้องถิ่น
Lever clicksบล็อกActivating the block[sound 1]block.lever.clicksubtitles.block.lever.click
Lever clicksบล็อกDeactivating the block[sound 1]block.lever.clicksubtitles.block.lever.click
  1. a b The lever uses the same sound event for both turning on and off. This has been reported on mojira: MC-177454.

ค่าข้อมูล[]

ID[]

รุ่น Java:

ชื่อไอดีเนมสเปซรูปแบบชื่อคีย์ท้องถิ่น
Leverlever Block & Itemblock.minecraft.lever

รุ่น Bedrock:

ชื่อไอดีเนมสเปซไอดีตัวเลข รูปแบบชื่อคีย์ท้องถิ่น
Leverlever 69Block & Itemtile.lever.name

ข้อมูลเมต้า[]

ดูเพิ่มเติมที่: Data values

ในรุ่น Bedrock, a lever's block data stores its orientation, and whether it is active:

คันโยก/DV

สถานะบล็อก[]

ดูเพิ่มเติมที่: Block states

คันโยก/BS

วิดิโอ[]

ประวัติ[]

แม่แบบ:Missing information

รุ่น Java Classic
May 21, 2009Notch shows interest in adding levers.
รุ่น Java Alpha
v1.0.1Floor Lever (N) JE1.png Blank.png Blank.png Floor Lever (W) JE1.png
Wall Lever (N) JE1.png Wall Lever (E) JE1.png Wall Lever (S) JE1.png Wall Lever (W) JE1.png
Ceiling Lever (N) JE1.png Blank.png Blank.png Ceiling Lever (W) JE1.png
Powered Floor Lever (N) JE1.png Blank.png Blank.png Powered Floor Lever (W) JE1.png
Powered Wall Lever (N) JE1.png Powered Wall Lever (E) JE1.png Powered Wall Lever (S) JE1.png Powered Wall Lever (W) JE1.png
Powered Ceiling Lever (N) JE1.png Blank.png Blank.png Powered Ceiling Lever (W) JE1.png
Added levers. The data values which would in future be used for ceiling levers had a large cobblestone cuboid in the middle, and floor and "ceiling" levers only existed in north- and west-facing forms.
รุ่น Java Beta
1.7Floor Lever (N) JE2.png Blank.png Blank.png Floor Lever (W) JE2.png
Wall Lever (N) JE2.png Wall Lever (E) JE2.png Wall Lever (S) JE2 BE1.png Wall Lever (W) JE2.png
Ceiling Lever (N) JE2.png Blank.png Blank.png Ceiling Lever (W) JE2.png
Powered Floor Lever (N) JE2.png Blank.png Blank.png Powered Floor Lever (W) JE2.png
Powered Wall Lever (N) JE2.png Powered Wall Lever (E) JE2.png Powered Wall Lever (S) JE2.png Powered Wall Lever (W) JE2.png
Powered Ceiling Lever (N) JE2.png Blank.png Blank.png Powered Ceiling Lever (W) JE2.png
Due to the change of the cobblestone texture, the texture of levers has been updated.
รุ่น Java
1.3.112w22aLevers now generate in jungle temples.
12w24aCeiling Lever (N) JE3.png Blank.png Blank.png Ceiling Lever (W) JE3.png
Powered Ceiling Lever (N) JE3.png Blank.png Blank.png Powered Ceiling Lever (W) JE3.png
Levers can now be placed upside down (on the underside of a block), changing those data values of levers accordingly.
1.513w03aLever orientation is no longer random.
1.814w10aFloor Lever (N) JE3.png Blank.png Blank.png Floor Lever (W) JE3.png
Wall Lever (N) JE3.png Wall Lever (E) JE3.png Wall Lever (S) JE3.png Wall Lever (W) JE3.png
Ceiling Lever (N) JE4.png Blank.png Blank.png Ceiling Lever (W) JE4.png
Powered Floor Lever (N) JE3.png Blank.png Blank.png Powered Floor Lever (W) JE3.png
Powered Wall Lever (N) JE3.png Powered Wall Lever (E) JE3.png Powered Wall Lever (S) JE3.png Powered Wall Lever (W) JE3.png
Powered Ceiling Lever (N) JE4.png Blank.png Blank.png Powered Ceiling Lever (W) JE4.png
Lever models have changed - the UV is now different.
1.1116w39aLevers now generate in woodland mansions.
1.1317w47aFloor Lever (E) JE1.png Floor Lever (S) JE1.png
Ceiling Lever (E) JE1.png Ceiling Lever (S) JE1.png
Powered Floor Lever (E) JE1.png Powered Floor Lever (S) JE1.png
Powered Ceiling Lever (E) JE1.png Powered Ceiling Lever (S) JE1.png
Floor and ceiling levers can now be placed facing east or south. This changes the texture rotation.
Flicking a lever on now displays redstone particles.
Levers can no longer be placed on top of pistons.
Prior to The Flattening, this block's numeral ID was 69.
1.1418w43aFloor Lever (N) JE4.png Floor Lever (E) JE2.png Floor Lever (S) JE2.png Floor Lever (W) JE4.png
Wall Lever (N) JE4.png Wall Lever (E) JE4.png Wall Lever (S) JE4.png Wall Lever (W) JE4.png
Ceiling Lever (N) JE5.png Ceiling Lever (E) JE2.png Ceiling Lever (S) JE2.png Ceiling Lever (W) JE5.png
Powered Floor Lever (N) JE4.png Powered Floor Lever (E) JE2.png Powered Floor Lever (S) JE2.png Powered Floor Lever (W) JE4.png
Powered Wall Lever (N) JE4.png Powered Wall Lever (E) JE4.png Powered Wall Lever (S) JE4.png Powered Wall Lever (W) JE4.png
Powered Ceiling Lever (N) JE5.png Powered Ceiling Lever (E) JE2.png Powered Ceiling Lever (S) JE2.png Powered Ceiling Lever (W) JE5.png
The textures used by levers have changed.
18w50aFloor Lever (N) JE5.png Floor Lever (E) JE3.png Floor Lever (S) JE3.png Floor Lever (W) JE5.png
Wall Lever (N) JE5.png Wall Lever (E) JE5.png Wall Lever (S) JE5 BE2.png Wall Lever (W) JE5.png
Ceiling Lever (N) JE6.png Ceiling Lever (E) JE3.png Ceiling Lever (S) JE3.png Ceiling Lever (W) JE6.png
Powered Floor Lever (N) JE5.png Powered Floor Lever (E) JE3.png Powered Floor Lever (S) JE3.png Powered Floor Lever (W) JE5.png
Powered Wall Lever (N) JE5.png Powered Wall Lever (E) JE5.png Powered Wall Lever (S) JE5 BE2.png Powered Wall Lever (W) JE5.png
Powered Ceiling Lever (N) JE6.png Powered Ceiling Lever (E) JE3.png Powered Ceiling Lever (S) JE3.png Powered Ceiling Lever (W) JE6.png
The cobblestone texture has changed, changing levers as well.
19w03cLevers now use correct cullface arguments, and a redundant face (internal end of the handle; visible only from within) was deleted.
รุ่น Pocket Alpha
v0.13.0build 1Wall Lever (S) JE2 BE1.png[ตรวจสอบ] Added levers.
v0.15.0build 1Levers now generate in jungle temples.
รุ่น Pocket
1.1.0alpha 1.1.0.0Levers now generate in woodland mansions.
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Wall Lever (S) JE5 BE2.png[ตรวจสอบ] The texture of levers has been changed.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Wall Lever (S) JE2 BE1.png[ตรวจสอบ] Added levers.
TU14 1.04 Levers can now be placed upside down (on the underside of a block).
1.90 Wall Lever (S) JE5 BE2.png[ตรวจสอบ] The texture of levers has been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Wall Lever (S) JE2 BE1.png[ตรวจสอบ] Added levers.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “คันโยก” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

อ้างอิง[]


Advertisement