Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Clock JE3 BE3.gif
บทความนี้ต้องการการอัปเดตข้อมูล 
โปรดช่วยอัปเดตหน้านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอัปเดตหรือข้อมูลใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน
Information icon.svg
ฟีเจอร์นี้พิเศษเฉพาะใน รุ่น Java 
Disambig color.svg "Advancement (ความก้าวหน้า)" ถูกเปลี่ยนทางมาที่นี่ สำหรับการใช้คำสั่ง ดูที่ Commands/advancement
Dinnerbone-twitter.png ระบบถูกเรียกโดยรวมว่าเป็น "ความก้าวหน้า" (advancements) ซึ่งเป็นเครื่องมือนำทางและติดตามความก้าวหน้าของผู้เล่นตลอดทั้งเกม (ในโหมดเอาชีวิตรอดแบบธรรมดาและการเพิ่มเติมใด ๆ โดยนักสร้างแผนที่หรือม็อด) ความก้าวหน้าเกือบทั้งหมดก็มีความหมายตรงตามตัวอักษร นั่นก็คือการก้าวไปข้างหน้าในเกม
Dinnerbone กล่าวถึงระบบ "ความก้าวหน้า"[1]

ความก้าวหน้า (อังกฤษ: Advancement) คือวิธีการหนึ่งที่ช่วยแนะนำผู้เล่นใหม่ใน Minecraft และให้ความท้าทายแก่พวกเขา ซึ่งคล้ายคลึงกับระบบที่ง่ายกว่า นั่นก็คือ "ความสำเร็จ" (Achievement) ในรุ่น Legacy Console, รุ่น Bedrock และรุ่น New Nintendo 3DS

เนื้อหา

การได้รับ[]

ป๊อปอัพที่ปรากฏเมื่อทำความก้าวหน้าสำเร็จ

ป๊อปอัพที่ปรากฏเมื่อทำความก้าวหน้าแบบเป้าหมายสำเร็จ

ป๊อปอัพที่ปรากฏเมื่อทำความก้าวหน้าแบบท้าทายพิเศษสำเร็จ

ระบบความก้าวหน้าสามารถทำในโหมดเกมใดก็ได้ ซึ่งจะนับเป็นหนึ่งระบบต่อหนึ่งโลกที่บันทึกไว้ ระบบนี้สามารถนำเข้า (และนำออก) ได้โดยใช้คำสั่ง /advancement

แม้จะดูเหมือนว่าความก้าวหน้าจะนำทางผู้เล่นไปตามขั้นตอนในเกม แท้จริงแล้วความก้าวหน้าแต่ละอันเป็นอิสระต่อกัน นั่นคือความก้าวหน้าใด ๆ สามารถบรรลุได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องบรรลุความก้าวหน้า "ที่อยู่ก่อนหน้า"

เมื่อความก้าวหน้าใด ๆ บรรลุผลแล้ว จะปรากฏแถบการแจ้งเตือนด้านมุมบนขวามือ พร้อมทั้งมีข้อความปรากฏในช่องสนทนา สีตัวอักษรของหัวข้อในแถบแจ้งเตือนจะต่างกันตามประเภทของความก้าวหน้า โดยข้อความสีเหลืองหมายถึงความก้าวหน้าปกติและแบบเป้าหมาย (goal advancement) ส่วนข้อความสีชมพูหมายถึงความก้าวหน้าแบบท้าทาย (challenge advancement) เมื่อบรรลุความก้าวหน้าปกติจะมีข้อความขึ้นว่า "Advancement Made!" (ไทย: "ความก้าวหน้าคืบหน้าแล้ว!") เมื่อบรรลุความก้าวหน้าแบบเป้าหมายจะมีข้อความขึ้นว่า "Goal Reached!" (ไทย: "บรรลุเป้าหมาย!") และความก้าวหน้าแบบท้าทายจะมีข้อความขึ้นว่า "Challenge Complete!" (ไทย: "การท้าทายสำเร็จ!")

หน้าต่าง[]

หน้าต่างความก้าวหน้า ในภาพกำลังเลือกความก้าวหน้า "Isn't It Iron Pick"

ปุ่มสำหรับเข้าถึงส่วนต่อประสาน (อินเทอร์เฟซ) ความก้าวหน้าอยู่ในหน้าเมนูเกม (ที่หยุดเกมเอาไว้) นอกจากนี้ยังมีปุ่มลัดโดยการกด L (ซึ่งปุ่มนี้สามารถกำหนดเองได้ในเมนูตัวเลือก)

ระบบความก้าวหน้าประกอบด้วยแผนภาพต้นไม้หลายต้น แต่ละต้นประกอบด้วยความก้าวหน้าต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน ซึ่งเริ่มต้นด้วยความก้าวหน้าแรกและสิ้นสุดที่ความก้าวหน้าแบบเป้าหมายหรือแบบท้าทาย ผู้เล่นสามารถชม "กิ่งก้าน" ต่าง ๆ ของต้นไม้ความก้าวหน้าได้โดยการคลิกแล้วลาก ต้นไม้แต่ละต้นถูกจัดไว้ในแท็บแต่ละอัน ซึ่งปัจจุบันระบบความก้าวหน้าใน Minecraft แบบปกติประกอบด้วยแท็บทั้งหมด 5 แท็บ แสดงพร้อมกับความก้าวหน้าแรก ดังนี้

 • Minecraft: The heart and story of the game. ("หัวใจหลักและเนื้อเรื่องของเกม")
 • Adventure (ผจญภัย): Adventure, exploration, and combat. ("ผจญภัย สำรวจ และต่อสู้")
 • Nether (เนเทอร์): Bring summer clothes. ("นำเสื้อผ้าฤดูร้อนมาด้วยล่ะ")
 • The End (ดิเอนด์): Or the beginning? ("หรือนี่คือจุดเริ่มต้น?")
 • Husbandry (การเกษตร): The world is full of friends and food. ("โลกนี้เต็มไปด้วยอาหารและเพื่อน ๆ")

ภายในแท็บแต่ละแท็บจะมีภาพพื้นหลังแบบซ้ำที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ มีความเป็นไปได้ว่าจะมีการเพิ่มแท็บในอนาคต[2][3]

เมื่อวางลูกศรเหนือไอคอนความก้าวหน้าแต่ละอันจะปรากฏชื่อความก้าวหน้าพร้อมทั้งคำอธิบาย คำอธิบายดังกล่าวจะมีสีต่างไปจากไอคอน โดยข้อความคำอธิบายความก้าวหน้าธรรมดาและแบบเป้าหมายจะมีสีเขียว ส่วนแบบท้าทายจะมีสีม่วง ไอคอนถัดไปจะปรากฏเฉพาะเมื่อผู้เล่นบรรลุความก้าวหน้าที่อยู่ก่อนหน้า ถึงแม้ว่าความก้าวหน้าจะสามารถบรรลุได้โดยไม่คำนึงถึงลำดับก่อนหลังตามที่ได้กล่าวไป ไอคอนความก้าวหน้าจะแสดงสูงสุด 2 ไอคอนนำหน้าไอคอนความก้าวหน้าที่บรรลุแล้ว

ในกรณีที่ผู้เล่นยังไม่เคยบรรลุความก้าวหน้าใด ๆ เลย หน้าต่างความก้าวหน้าจะแสดงภาพพื้นหลังสีดำพร้อมกับข้อความสีขาวว่า "There doesn't seem to be anything here... :(" หรือ "ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรในนี้เลย... :(" ในภาษาไทย

กรอบไอคอนความก้าวหน้าจะมีลักษณะต่างกันตามประเภทของความก้าวหน้า (ความยาก) ไม่ว่าความก้าวหน้านั้นจะทำสำเร็จแล้วหรือไม่ กรอบไอคอนมีทั้งหมด 3 ประเภทดังนี้

กรอบไอคอน ความหมาย
ปกติ สำเร็จแล้ว
Advancement-plain-raw.png Advancement-plain-worn.png ความก้าวหน้าปกติ
Advancement-oval-raw.png Advancement-oval-worn.png ความก้าวหน้าแบบเป้าหมาย
Advancement-fancy-raw.png Advancement-fancy-worn.png ความก้าวหน้าแบบท้าทาย

ความก้าวหน้าและแท็บสามารถเพิ่มและปรับแต่งเองได้โดยการใช้ไฟล์ JSON ซึ่งมีรายละเอียดในหัวข้อด้านล่าง

รายการความก้าวหน้า[]

Minecraft[]

แผนภาพต้นไม้ของ Advancement ในหน้า "Minecraft"

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-raw.pngMinecraftหัวใจหลักและเนื้อเรื่องของเกม
(The heart and story of the game)
มีโต๊ะคราฟต์อยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/root
Advancement-plain-raw.pngStone Ageขุดหินด้วยอีเต้อใหม่ของคุณ
(Mine stone with your new pickaxe)
Minecraftมีหินหยาบอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/mine_stone
Advancement-plain-raw.pngGetting an Upgradeสร้างอีเต้อที่ดีกว่า
(Construct a better pickaxe)
Stone Ageมีอีเต้อหินอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/upgrade_tools
Advancement-plain-raw.pngAcquire Hardwareหลอมแร่เหล็ก
(Smelt an iron ingot)
Getting an Upgradeมีเหล็กแท่งอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/smelt_iron
Advancement-plain-raw.pngSuit Upป้องกันตัวคุณเองด้วยเกราะเหล็ก
(Protect yourself with a piece of iron armor)
Acquire Hardwareมีเกราะเหล็กชนิดใดก็ได้ในช่องเก็บของminecraft:story/obtain_armor
Advancement-plain-raw.pngHot Stuffเติมลาวาให้เต็มถัง
(Fill a bucket with lava)
Acquire Hardwareมีถังลาวาอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/lava_bucket
Advancement-plain-raw.pngIsn't It Iron Pickอัปเกรดอีเต้อของคุณ
(Upgrade your pickaxe)
Acquire Hardwareมีอีเต้อเหล็กอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/iron_tools
Advancement-plain-raw.pngNot Today, Thank Youปัดลูกศรให้กระเด็นด้วยโล่
(Deflect an arrow with a shield)
Suit Upปัดวัตถุใด ๆ ที่พุ่งมาหาโดยใช้โล่minecraft:story/deflect_arrow
Advancement-plain-raw.pngIce Bucket Challengeสร้างและขุดหินออบซิเดียน
(Form and mine a block of Obsidian)
Hot Stuffมีบล็อกหินออบซิเดียนอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/form_obsidian
Advancement-plain-raw.pngDiamonds!ตามล่าหาเพชร
(Acquire diamonds)
Isn't It Iron Pickมีเพชรอยู่ในช่องเก็บของminecraft:story/mine_diamond
Advancement-plain-raw.pngWe Need to Go Deeperสร้าง จุดไฟและเข้าไปในประตูมิติเนเทอร์
(Build, light and enter a Nether Portal)
Ice Bucket Challengeเข้าไปในมิติเนเทอร์minecraft:story/enter_the_nether
Advancement-plain-raw.pngCover Me With Diamondsเกราะเพชรช่วยชีวิตคุณได้
(Diamond armor saves lives)
Diamonds!มีเกราะเพชรชนิดใดก็ได้ในช่องเก็บของminecraft:story/shiny_gear
Advancement-plain-raw.pngEnchanterร่ายมนตร์ใส่ของที่โต๊ะร่ายมนตร์
(Enchant an item at an Enchanting Table)
Diamonds!minecraft:story/enchant_item
Advancement-oval-raw.pngZombie Doctorทำให้ชาวบ้านผีดิบอ่อนแอลงแล้วรักษาเขาซะ
(Weaken and then cure a zombie villager)
We Need to Go Deeperโยนยาอ่อนแอแบบปาใส่ซอมบี้ชาวบ้านและให้มันกินแอปเปิลทองคำ (โดยประจันหน้ากับซอมบี้แล้วกดปุ่ม use ในขณะผู้เล่นกำลังถือแอปเปิลอยู่) จากนั้นรอให้ชาวบ้านถูกรักษาจนเสร็จminecraft:story/cure_zombie_villager
Advancement-plain-raw.pngEye Spyตามดวงตาแห่งเอนเดอร์ไป
(Follow an Ender Eye)
We Need to Go Deeperเข้าไปในสตรองโฮลด์minecraft:story/follow_ender_eye
Advancement-plain-raw.pngThe End?เข้าไปยังประตูมิติเอนด์
(Enter the End Portal)
Eye Spyเข้าไปในมิติดิเอนด์minecraft:story/enter_the_end

Nether (เนเทอร์)[]

แผนภาพต้นไม้ของ Advancement ในหน้า "Nether"

{{Advancements

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน รางวัล
Advancement-plain-raw.pngNetherนำเสื้อผ้าฤดูร้อนมาด้วยล่ะ
(Bring summer clothes)
เข้าสู่มิติเนเทอร์minecraft:nether/root
Advancement-plain-raw.pngThose Were the Days
[กำลังมา: JE 1.16]
Enter a Bastion RemnantNethernether/find_bastion
Advancement-plain-raw.pngHidden in the Depths
[กำลังมา: JE 1.16]
Obtain Ancient DebrisNetherHave ancient debris in your inventory.nether/obtain_ancient_debris
Advancement-fancy-raw.pngSubspace Bubbleใช้เนเทอร์เพื่อเดินทางเป็นระยะทาง 7 กม. ของโลกปกติ
(Use the Nether to travel 7km in the Overworld)
Netherเดินทางในเนเทอร์เป็นระยะทางเทียบเท่า 7,000 บล็อกในแนวราบหรือมากกว่าในโลกปกติ (เทียบเท่าระยะทางราว 875 บล็อกในเนเทอร์)minecraft:nether/fast_travelประสบการณ์ 100
Advancement-plain-raw.pngA Terrible Fortressหาทางเข้าไปในป้อมปราการเนเทอร์
(Break your way into a Nether Fortress)
Netherเข้าไปในป้อมปราการเนเทอร์minecraft:nether/find_fortress
Advancement-plain-raw.pngWho Is Cutting Onions?
[กำลังมา: JE 1.16]
Obtain Crying ObsidianNetherHave crying obsidian in your inventory.nether/obtain_crying_obsidian
Advancement-plain-raw.pngOh Shiny
[กำลังมา: JE 1.16]
Distract Piglins with goldNetherGive a piglin one of these 22 gold-related items while it is aggressive towards you. Other gold-related items, if any, are ignored for this advancement and by the piglin.nether/distract_piglin
Advancement-plain-raw.pngThis Boat Has Legs
[กำลังมา: JE 1.16]
Ride a Strider with a Warped Fungus on a StickNethernether/ride_strider
Advancement-fancy-raw.pngReturn to Senderสังหารแก๊สต์ด้วยลูกไฟ
(Destroy a Ghast with a fireball)
Netherฆ่าแก๊สต์หนึ่งตัวโดยใช้ลูกไฟแก๊สต์minecraft:nether/return_to_senderประสบการณ์ 50
Advancement-plain-raw.pngInto Fireปลดปล่อยเบลซจากแท่งไฟของมัน
(Relieve a Blaze of its rod)
A Terrible Fortressมีแท่งเบลซอยู่ในช่องเก็บของminecraft:nether/obtain_blaze_rod
Advancement-plain-raw.pngSpooky Scary Skeletonได้หัวโครงกระดูกวิทเธอร์มา
(Obtain a wither skeleton's skull)
A Terrible Fortressมีหัวของโครงกระดูกวิทเธอร์อยู่ในช่องเก็บของminecraft:nether/get_wither_skull
Advancement-fancy-raw.pngUneasy Allianceช่วยเหลือแก๊สต์ออกมาจากเนเทอร์และพามันกลับมายังโลกปกติให้ปลอดภัย... แล้วก็ฆ่ามันซะ
(Rescue a Ghast from the Nether, bring it safely home to the Overworld... and then kill it.)
Return to Senderฆ่าแก๊สต์หนึ่งตัวในโลกปกติminecraft:nether/uneasy_allianceประสบการณ์ 100
Advancement-plain-raw.pngLocal Breweryปรุงยา
(Brew a potion)
Into Fireหยิบไอเทมออกจากช่องในแท่นปรุงยาminecraft:nether/brew_potion
Advancement-plain-raw.pngWithering Heightsเรียกวิทเธอร์
(Summon the Wither)
Spooky Scary Skeletonอยู่ภายในเขตลูกบาศก์ขนาด 100.9×100.9×103.5 ที่จุดศูนย์กลางลูกบาศก์เป็นวิทเธอร์ที่เกิดขึ้นมาminecraft:nether/summon_wither
Advancement-fancy-raw.pngA Furious Cocktailมีสถานะยาทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every potion effect applied at the same time)
Local Brewery minecraft:nether/all_potionsประสบการณ์ 100
Advancement-plain-raw.pngWar Pigs
[กำลังมา: JE 1.16]
Loot a chest in a Bastion RemnantThose Were the DaysOpen a chest in a bastion remnant.nether/loot_bastion
Advancement-plain-raw.pngCountry Lode, Take Me Home
[กำลังมา: JE 1.16]
Use a Compass on a LodestoneHidden in the Depthsnether/use_lodestone
Advancement-fancy-raw.pngCover Me in Debris
[กำลังมา: JE 1.16]
Get a full suit of Netherite armorHidden in the Depthsnether/netherite_armor
Advancement-plain-raw.pngNot Quite "Nine" Lives
[กำลังมา: JE 1.16]
Charge a Respawn Anchor to the maximumWho Is Cutting Onions?nether/charge_respawn_anchor
Advancement-fancy-raw.pngHot Tourist Destinations
[กำลังมา: JE 1.16]
Explore all Nether biomesThis Boat Has LegsVisit all of these 5 biomes. The advancement is only for nether biomes. Other biomes, if any, may also be visited, but are ignored for this advancement.nether/explore_nether
Advancement-plain-raw.pngBring Home the Beaconสร้างและวางดวงประทีป
(Construct and place a Beacon)
Withering Heightsอยู่ภายในเขตลูกบาศก์ขนาด 20×20×14 ที่จุดศูนย์กลางลูกบาศก์เป็นดวงประทีปที่เริ่มทำงานminecraft:nether/create_beacon
Advancement-fancy-raw.pngHow Did We Get Here?มีสถานะเอฟเฟกต์ทุกอย่างอยู่ในเวลาเดียวกัน
(Have every effect applied at the same time)
A Furious Cocktail minecraft:nether/all_effectsประสบการณ์ 1,000
Advancement-oval-raw.pngBeaconatorทำให้ดวงประทีปทำงานเต็มพิกัด
(Bring a beacon to full power)
Bring Home the Beaconอยู่ภายในเขตลูกบาศก์ขนาด 20×20×14 ที่จุดศูนย์กลางลูกบาศก์เป็นพีระมิดดวงประทีปขั้นที่ 4 ที่เริ่มทำงานminecraft:nether/create_full_beacon

The End (ดิเอนด์)[]

แผนภาพต้นไม้ของ Advancement ในหน้า "The End"

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน รางวัล
Advancement-plain-raw.pngThe Endหรือนี่คือจุดเริ่มต้น?
(Or the beginning?)
เข้าไปในมิติดิเอนด์minecraft:end/root
Advancement-plain-raw.pngFree the Endโชคดี
(Good luck)
The Endฆ่ามังกรเอนเดอร์minecraft:end/kill_dragon
Advancement-oval-raw.pngThe Next Generationถือไข่มังกร
(Hold the Dragon Egg)
Free the Endมีไข่มังกรอยู่ในช่องเก็บของminecraft:end/dragon_egg
Advancement-plain-raw.pngRemote Getawayหนีออกจากเกาะ
(Escape the island)
Free the Endเดินหรือขว้างไข่มุกเอนเดอร์เข้าไปในทางผ่านเอนด์ (End gateway)minecraft:end/enter_end_gateway
Advancement-oval-raw.pngThe End... Again...ให้กำเนิดมังกรแห่งเอนเดอร์อีกครั้ง
(Respawn the ender dragon)
Free the Endเรียกมังกรเอนเดอร์โดยใช้คริสตัลเอนด์minecraft:end/respawn_dragon
Advancement-oval-raw.pngYou Need a Mintเก็บลมหายใจของมังกรลงในขวดแก้ว
(Collect dragon's breath in a glass bottle)
Free the Endมีขวดลมหายใจมังกรอยู่ในช่องเก็บของminecraft:end/dragon_breath
Advancement-plain-raw.pngThe City at the End of the Gameไปต่อเลย จะได้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
(Go on in, what could happen?)
Remote Getawayเข้าไปในเอนด์ซิตี (End city)minecraft:end/find_end_city
Advancement-oval-raw.pngSky's the Limitตามล่าหาปีก
(Find Elytra)
The City at the End of the Gameมีปีกคู่หนึ่งอยู่ในช่องเก็บของminecraft:end/elytra
Advancement-fancy-raw.pngGreat View From Up Hereลอยขึ้น 50 บล็อกจากการโจมตีของชัลเกอร์
(Levitate up 50 blocks from the attacks of a Shulker)
The City at the End of the Gameเคลื่อนที่ในแนวตั้งเป็นระยะทาง 50 บล็อกจากผลของสถานะตัวเบา (levitation)minecraft:end/levitateประสบการณ์ 50

Adventure (ผจญภัย)[]

แผนภาพต้นไม้ของ Advancement ในหน้า "Adventure"

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน รางวัล
Advancement-plain-raw.pngAdventureผจญภัย สำรวจ และต่อสู้
(Adventure, exploration, and combat)
ฆ่าเอนทิตี้ชนิดใด ๆ หรือถูกฆ่าโดยเอนทิตี้ชนิดใด ๆminecraft:adventure/root
Advancement-plain-raw.pngVoluntary Exileฆ่าหัวหน้ากลุ่มปล้นสะดม
บางทีอาจจะต้องออกห่างจากหมู่บ้านไปสักพักนะ
(Kill a raid captain.
Maybe consider staying away from villages for the time being...)
Adventureminecraft:adventure/voluntary_exile
Advancement-plain-raw.pngMonster Hunterฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรู
(Kill any hostile monster)
Adventure การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_a_mob
Advancement-plain-raw.pngWhat a Deal!แลกเปลี่ยนของกับชาวบ้านให้สำเร็จ
(Successfully trade with a Villager)
Adventureนำไอเทมออกจากช่องแลกเปลี่ยนของชาวบ้าน และเก็บไว้ในช่องเก็บของของคุณminecraft:adventure/trade
Advancement-plain-raw.pngOl' Betsyยิงหน้าไม้
(Shoot a crossbow)
Adventureminecraft:adventure/ol_betsy
Advancement-plain-raw.pngSweet dreamsเปลี่ยนจุดเกิดใหม่ของคุณ
(Change your respawn point)
Adventureนอนลงบนเตียง ความก้าวหน้านี้จะบรรลุทันทีที่ผู้เล่นนอนลงบนเตียงโดยไม่คำนึงว่าผู้เล่นจะหลับสำเร็จหรือไม่minecraft:adventure/sleep_in_bed
Advancement-fancy-raw.pngHero of the Villageปกป้องหมู่บ้านจากกลุ่มปล้นสะดมได้สำเร็จ
(Successfully defend a village from a raid)
Voluntary Exileminecraft:adventure/hero_of_the_villageประสบการณ์ 100
Advancement-plain-raw.pngA Throwaway Jokeปาตรีศูลใส่บางอย่าง
ข้อควรระวัง: การปาอาวุธชิ้นเดียวของคุณออกไปไม่ใช่สิ่งที่ดีนัก
(Throw a trident at something.
Note: Throwing away your only weapon is not a good idea.)
Monster Hunterminecraft:adventure/throw_trident
Advancement-plain-raw.pngTake Aimยิงอะไรสักอย่างด้วยลูกธนูและคันธนู
(Shoot something with a bow and arrow)
Monster Hunterminecraft:adventure/shoot_arrow
Advancement-fancy-raw.pngMonsters Huntedฆ่ามอนสเตอร์ที่เป็นศัตรูทุกชนิดอย่างละตัว
(Kill one of every hostile monster)
Monster Hunter การฆ่าม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/kill_all_mobsประสบการณ์ 100
Advancement-oval-raw.pngPostmortalใช้เครื่องรางคลาดแคล้วเพื่อหนีจากความตาย
(Use a Totem of Undying to cheat death)
Monster Hunterminecraft:adventure/totem_of_undying
Advancement-oval-raw.pngHired Helpเรียกโกเลมเหล็กเพื่อไปช่วยปกป้องหมู่บ้าน
(Summon an Iron Golem to help defend a village)
What a Deal!เรียกโกเลมเหล็กหนึ่งตัวminecraft:adventure/summon_iron_golem
Advancement-fancy-raw.pngTwo Birds, One Arrowฆ่าแฟนท่อมด้วยธนูแหลมทะลุ
(Kill two Phantoms with a piercing arrow)
Ol' Betsyminecraft:adventure/two_birds_one_arrowประสบการณ์ 65
Advancement-plain-raw.pngWho's the Pillager Now?มอบกองโจรด้วยรสชาติแห่งยาขมของเขาเอง
(Give a Pillager a taste of their own medicine)
Ol' Betsyฆ่าพิลเลเจอร์หนึ่งตัวโดยใช้หน้าไม้minecraft:adventure/whos_the_pillager_now
Advancement-fancy-raw.pngArbalisticฆ่าม็อบ 5 ตัวที่แตกต่างกันด้วยการยิงหน้าไม้ครั้งเดียว
(Kill five unique mobs with one crossbow shot)
Ol' Betsyminecraft:adventure/arbalisticประสบการณ์ 85
Advancement-fancy-raw.pngAdventuring Timeค้นพบไบโอมทุกชนิด
(Discover every biome)
Sweet dreams การท่องไปในไบโอมนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:adventure/adventuring_timeประสบการณ์ 500
Advancement-plain-raw.pngVery Very Frighteningโจมตีชาวบ้านด้วยสายฟ้า
(Strike a Villager with lightning)
A Throwaway Jokeโจมตีชาวบ้านหนึ่งคนด้วยสายฟ้าซึ่งสร้างจากตรีศูลที่ีร่ายมนตร์สายฟ้าพิฆาต (Channeling)minecraft:adventure/very_very_frightening
Advancement-fancy-raw.pngSniper duelฆ่าโครงกระดูกจากระยะทางอย่างต่ำ 50 เมตร
(Kill a skeleton from more than 50 meters away)
Take Aimฆ่าโครงกระดูกหนึ่งตัวโดยใช้อาวุธพุ่งไกลในขณะที่อยู่ห่างจากมันอย่างน้อย 50 บล็อกในแนวราบminecraft:adventure/sniper_duelประสบการณ์ 50
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-fancy-raw.pngBullseye
[กำลังมา: JE 1.16]
Hit the bullseye of a Target block from at least 30 meters away.Take AimShoot the center of a target with a projectile from at least 30 meters away.adventure/bullseye

Husbandry (การเกษตร)[]

แผนภาพต้นไม้ของ Advancement ในหน้า "Husbandry"

ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน รางวัล
Advancement-plain-raw.pngHusbandryโลกที่เต็มไปด้วยอาหารและเพื่อน ๆ
(The world is full of friends and food)
กินสิ่งใด ๆ ที่กินได้minecraft:husbandry/root
Advancement-plain-raw.pngTotal BeelocationMove a Bee Nest, with 3 bees inside, using Silk TouchHusbandryhusbandry/silk_touch_nest
Advancement-plain-raw.pngThe Parrots and the Batsผสมพันธุ์สัตว์สองตัวด้วยกัน
(Breed two animals together)
Husbandryminecraft:husbandry/breed_an_animal
Advancement-plain-raw.pngBest Friends Foreverทำให้สัตว์เชื่อง
(Tame an animal)
Husbandryminecraft:husbandry/tame_an_animal
Advancement-plain-raw.pngFishy Businessตกปลาให้ได้สิ!
(Catch a fish)
Husbandryใช้คันเบ็ดตกปลา 1 ตัวminecraft:husbandry/fishy_business
Advancement-plain-raw.pngBee Our GuestUse a Campfire to collect Honey from a Beehive using a Bottle without aggravating the beesHusbandryUse a bottle on a beehive or bee nest[กำลังมา: JE 1.16] while not angering the bees.husbandry/safely_harvest_honey
Advancement-plain-raw.pngA Seedy Placeหว่านเมล็ดและเฝ้าดูมันโต
(Plant a seed and watch it grow)
Husbandry การปลูกพืชชนิดอื่นไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/plant_seed
Advancement-fancy-raw.pngTwo by Twoผสมพันธุ์สัตว์ทั้งหมดเลย!
(Breed all the animals!)
The Parrots and the Bats การผสมพันธุ์ม็อบนอกเหนือจากนี้ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/bred_all_animalsประสบการณ์ 100
Advancement-fancy-raw.pngA Complete Catalogueเลี้ยงแมวทุกชนิด
(Tame all cat variants!)
Best Friends Foreverminecraft:husbandry/complete_catalogueประสบการณ์ 50
Advancement-plain-raw.pngTactical Fishingตกปลา.. โดยไม่ใช้เบ็ดตกปลา!
(Catch a fish... without a fishing rod!)
Fishy Businessใช้ถังน้ำกับม็อบปลาเพื่อทำถังใส่ปลาminecraft:husbandry/tactical_fishing
Advancement-fancy-raw.pngA Balanced Dietกินทุกอย่างที่กินได้ แม้ว่ามันจะไม่ดีสำหรับคุณ
(Eat everything that is edible, even if it's not good for you)
A Seedy Place การกินอาหารชนิดอื่น เช่น เค้ก ไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/balanced_dietประสบการณ์ 100
Advancement-fancy-raw.pngSerious Dedication
[จนถึง JE 1.16]
ใช้จอบเพชรอย่างสมบูรณ์ แล้วประเมินชีวิตของคุณใหม่
(Completely use up a diamond hoe, and then reevaluate your life choices)
A Seedy Placeใช้จอบเพชรจนพังminecraft:husbandry/break_diamond_hoeประสบการณ์ 100
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-fancy-raw.pngSerious Dedication
[กำลังมา: JE 1.16]
ใช้แท่งเนเทอร์ไรต์ในการอัพเกรดจอบ, แล้วประเมินชีวิตของคุณใหม่
(Use a Netherite ingot to upgrade a hoe, and then reevaluate your life choices)
A Seedy Placeมีจอบเนเทอร์ไรต์ อยู่ในช่องเก็บของhusbandry/break_diamond_hoe

JSON Format[]

Custom advancements in data packs of a Minecraft world store the advancement data for that world as separate JSON files.

All advancement JSON files are structured according to the following format:

 • The root tag.
  •  display: The optional display data.
   •  icon: The data for the icon.
    •  item: The item id.
    •  nbt: The nbt data of the item.
   •  title: The title for this advancement.
   •  title: A JSON text component (containing text and formatting like used in /tellraw and various other commands. Also translate tag can be used here).
   •  frame: The optional type of frame for the icon. challenge for a tile with a more fancy spiked border as it is used for the kill all mobs advancement, goal for a tile with a rounded border as it is used for the full beacon advancement, task for a normal tile (default.)
   •  background: The optional directory for the background to use in this advancement tab (only used for the root advancement).
   •  description: The description of the advancement.
   •  description: A JSON text component (containing text and formatting like used in /tellraw and various other commands. Also translate tag can be used here).
   •  show_toast: Can be true or false. Whether or not to show the toast pop up after completing this advancement. Defaults to true.
   •  announce_to_chat: Can be true or false. Whether or not to announce in the chat when this advancement has been completed. Defaults to true.
   •  hidden: Can be true or false. Whether or not to hide this advancement and all its children from the advancement screen until this advancement have been completed. Has no effect on root advancements themselves, but will still affect all their children. Defaults to false.
  •  parent: The optional parent advancement directory of this advancement. If this field is absent, this advancement is a root advancement. Circular reference will cause a loading failure.
  •  criteria: The required criteria that have to be met.
   •  <criterionName>: A name given to the criterion (can be any string, must be unique).
    •  trigger: The trigger for this advancement; specifies what the game should check for the advancement.
    •  conditions: All the conditions that need to be met when the trigger gets activated.
  •  requirements: An optional list of requirements (all the <criteriaNames>). If all criteria are required, this may be omitted. With multiple criteria: requirements contains a list of lists with criteria (all criteria need to be mentioned). If all of the lists each have any criteria met, it will complete the advancement. (basically AND grouping of OR groups)
  •  rewards: An optional object representing the rewards provided when this advancement is obtained.
   •  recipes: A list of recipes to unlock.
    • A namespaced ID for a recipe.
   •  loot: A list of loot tables to give to the player.
    • A namespaced ID for a loot table.
   •  experience: An amount of experience.
   •  function: A function to run. Function tags are not allowed.

Display[]

Within the root tag of an advancement JSON object, the  display field and the  parent field, both optional, are related to the display of the advancement.

If the  display tag is present, it must have both the  title and  description fields present in order to be a valid advancement display data.

The  parent field, albeit not directly associated with the display data of an advancement, only affects the display data effectively. When an advancement does not have a display data and none of its children has a display data, the parent of the advancement has no effect to the advancement itself.

Tab creation[]

To create a tab in the advancement menu, define a root advancement (an advancement without a parent) with a display. When the data pack containing the advancement is loaded, the root advancement will have a tab in the advancement menu when any of the advancements in its advancement tree is granted to the player viewing the menu.

When a background is not specified for a root advancement, the tab will still be created. However, the background of the tab will be the missing texture.

Presence[]

For a non-root advancement (i.e. an advancement with a parent defined), these conditions must be met in order to have it displayed in a tab when unlocked:

 1. Its root advancement must be a valid tab.
 2. It must have a display.

Position[]

The game will automatically arrange advancements and position them when it loads advancements from data packs and send the arrangement to the client. Each advancement will have an arrow from its closest visible ancestor (i.e. if its parent does not have a display, it will have a link from its grandparent, so on). The root advancement will be on the leftmost column while each arrow will point to an advancement in the next column.

Lack of Display[]

Some advancements, such as the vanilla recipe unlocking advancements, may lack a display so that they can utilize triggers and rewards instead of excessive commands or functions for more functionalities and a more flexible control. These advancements should not have  display or  parent fields defined in order to hide from users and enjoy a better loading performance.

List of triggers[]

 • minecraft:bred_animals[]

  Triggers after the player breeds 2 animals. Available conditions:

  minecraft:brewed_potion[]

  Triggers after the player takes any item out of a brewing stand. Available conditions:

  •  conditions:
   •  potion: A brewed potion ID.

  minecraft:changed_dimension[]

  Triggers after the player travels between two dimensions. Available conditions:

  •  conditions:
   •  from: The dimension the entity traveled from. Accepts these 3 values.
   •  to: The dimension the entity traveled to. Same accepted values as above.

  minecraft:channeled_lightning[]

  Triggers after the player successfully uses the Channeling enchantment on an entity. Available conditions:

  minecraft:construct_beacon[]

  Triggers after the player changes the structure of a beacon. (When the beacon updates itself). Available conditions:

  •  conditions:
   •  level: The tier of the updated beacon structure.
   •  level:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.

  minecraft:consume_item[]

  Triggers when the player consumes an item. Available conditions:

  minecraft:cured_zombie_villager[]

  Triggers when the player cures a zombie villager. Available conditions:

  minecraft:effects_changed[]

  Triggers after the player gets a status effect applied or taken from them. Available conditions:

  •  conditions:
   •  effects: A list of status effects the player has.
    •  <minecraft:effect_name>: A status effect with the key name being the status effect name.
     •  amplifier: The effect amplifier.
     •  amplifier:
      •  max: The maximum value.
      •  min: The minimum value.
     •  duration: The effect duration in ticks.
     •  duration:
      •  max: The maximum value.
      •  min: The minimum value.

  minecraft:enchanted_item[]

  Triggers after the player enchants an item through an enchanting table (does not get triggered through an anvil, or through commands). Available conditions:

  •  conditions:
   •  item: The item after it has been enchanted.
   •  levels: The levels spent by the player on the enchantment.
   •  levels:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.

  minecraft:enter_block[]

  Triggers when the player stands in a block. Checks every tick and will try to trigger for each successful match (up to 8 times, the maximum amount of blocks a player can stand in), which only works if the advancement is revoked from within the advancement using a function reward. Available conditions:

  •  conditions:
   •  block: The block that the player is standing in. Accepts block IDs.
   •  state: The block states of the block.
    •  <state_name>: A single block state, with the key name being the state name and the value being the required value of that state.

  minecraft:entity_hurt_player[]

  Triggers after a player gets hurt. Available conditions:

  minecraft:entity_killed_player[]

  Triggers after an entity kills a player. Available conditions:

  minecraft:filled_bucket[]

  Triggers after the player fills a bucket. Available conditions:

  minecraft:fishing_rod_hooked[]

  Triggers after the player successfully catches an item with a fishing rod or pulls an entity with a fishing rod. Available conditions:

  minecraft:hero_of_the_village[]

  Triggers when the player defeats a raid and checks where the player is. Available conditions:

  minecraft:impossible[]

  Triggers only using commands.

  minecraft:inventory_changed[]

  Triggers after any changes happen to the player's inventory. Available conditions:

  •  conditions:
   •  items: A list of items in the player's inventory. All items in the list must be in the player's inventory, but not all items in the player's inventory have to be in this list.
   •  slots:
    •  empty: The amount of slots empty in the inventory.
    •  empty:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  full: The amount of slots completely filled (stacksize) in the inventory.
    •  full:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  occupied: The amount of slots occupied in the inventory.
    •  occupied:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.

  minecraft:item_durability_changed[]

  Triggers after any item in the inventory has been damaged in any form. Available conditions:

  •  conditions:
   •  delta: The difference in durability.
   •  delta:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  durability: The remaining durability of the item.
   •  durability:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  item: The item before it was damaged, allows you to check the durability before the item was damaged.

  minecraft:killed_by_crossbow[]

  Triggers after the player hurts a mob or player. Available conditions:

  •  conditions:
   •  unique_entity_types: The exact count of types of entities killed.
   •  unique_entity_types: The acceptable range of count of types of entities killed.
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.
   •  victims: A predicate for any of the killed entities.
   •  victims: A list of predicates for any of the killed entities. All of the predicates must be matched, and one killed entity may match only one predicate.

  minecraft:levitation[]

  Triggers when the player has the levitation status effect. Available conditions:

  •  conditions:
   •  distance:
    •  absolute:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  horizontal:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  x:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  y:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  z:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
   •  duration: The duration of the levitation in ticks.
   •  duration:
    •  max: The maximum value.
    •  min: The minimum value.

  minecraft:location[]

  Triggers every 20 ticks (1 second) and checks where the player is. Available conditions:

  minecraft:nether_travel[]

  Triggers when the player travels to the Nether and then returns to the Overworld. Available conditions:

  •  conditions:
   •  distance: The overworld distance between where the player entered the Nether and where the player exited the Nether.
    •  absolute:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  horizontal:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  x:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  y:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.
    •  z:
     •  max: The maximum value.
     •  min: The minimum value.

  minecraft:placed_block[]

  Triggers when the player placed a block. Available conditions:

  •  conditions:
   •  block: The block that was placed. Accepts block IDs.
   •  item: The item that was used to place the block before the item was consumed.
   •  location: The location of the block that was placed.
   •  state: The block states of the block.
    •  <state_name>: A single block state, with the key name being the state name and the value being the required value of that state.

  minecraft:player_hurt_entity[]

  Triggers after the player hurts a mob or player. Available conditions:

  minecraft:player_killed_entity[]

  Triggers after a player is the source of a mob or player being killed. Available conditions:

  minecraft:recipe_unlocked[]

  Triggers after the player unlocks a recipe (using a knowledge book for example). Available conditions:

  •  conditions:
   •  recipe: The recipe that was unlocked.

  minecraft:shot_crossbow[]

  Triggers when the player placed a block. Available conditions:

  minecraft:slept_in_bed[]

  Triggers when the player enters a bed. Available conditions:

  minecraft:summoned_entity[]

  Triggers after an entity has been summoned. Works with iron golems (pumpkin and iron blocks), snow golems (pumpkin and snow blocks), the ender dragon (ender crystals) and the wither (wither skulls and soul sand). Using dispensers to place the wither skulls or pumpkins will still activate this trigger. Spawn eggs, commands and mob spawners will not work however. Available conditions:

  minecraft:tame_animal[]

  Triggers after the player tames an animal. Available conditions:

  minecraft:tick[]

  Triggers every tick (20 times a second).

  minecraft:used_ender_eye[]

  Triggers when the player uses an eye of ender (in a world where strongholds generate). Available conditions:

  •  conditions:
   •  distance: The horizontal distance between the player and the stronghold.
   •  distance:
    •  max: A maximum value.
    •  min: A minimum value.

  minecraft:used_totem[]

  Triggers when the players uses a totem. Available conditions:

  minecraft:villager_trade[]

  Triggers after the player trades with a villager or a wandering trader. Available conditions:

  minecraft:voluntary_exile[]

  Triggers when the player causes a raid and checks where the player is. Available conditions:

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.12February 16, 2017Dinnerbone tweets that he had spent an entire day designing "a new thing" with Darngeek.
February 20, 2017The design on "this thing" is now done and can begin to be implemented; he later hints at the feature's name.[4]
February 22, 2017He states that he is "advancing" on the feature; "So. Many. Json. Files." he adds.
Later that day he states that the project is growing bigger, and that he may need a command "even more complicated than /scoreboard"
March 6, 2017The backend of the mysterious feature is finished, but the UI needs work, he tweets.
"I made a tabthulhu today," he later adds,[5] indicating this feature may use a large number of tabs.
March 13, 2017He again references the name of the feature in a tweet, stating that he is almost done with "this new feature advancement".
March 14, 2017He tweets that the UI is now working, and that the project took many days and a few research papers to accomplish.
March 22, 2017The feature now "awards players with things", he states while making another reference to the feature name.
March 23, 2017Dinnerbone states that the feature requires around 500 JSON files.
He later tweets a teaser of what the feature holds,[6] though it is hidden behind an encrypted .zip file disguised as a .png image, which he clarifies in later tweets.[7][8][9] This .zip file contains custom recipe JSON files.
He posts another encrypted .zip file soon afterwards, containing a few more recipes.[10]
March 24, 2017"A deafening metallic condor keeps distracting me", Dinnerbone states. Users quickly pinpointed this bizarre message to this Gfycat URL officially showcasing advancements for the first time.
He reveals that the UI can have several tabs with advancement trees that are themselves advancements.[2] He clarifies that that's what he meant by "tabthulhu."[11]
All of the UI is data-driven, including positioning and layout, with no hardcoded data or positions.[12]
17w13aAdvancements added, replacing Achievements.
17w14aAdded new advancements, including a new "adventure" tab.
Added new notifications for when players advance, which have a sliding effect, and come in two colors: yellow for normal advancements, and pink for special challenges.
17w15aAdded advancement descriptions and changed several titles.
Added the "Adventuring Time" advancement.
17w16bAdded trigger minecraft:item_durability_changed.
17w17aAdded new advancements and two new tabs: "The End" and "Nether"
Added trigger levitation.
Added feature condition to the location trigger.
Advancements can now execute commands when achieved.
Advancement icons will now allow data values.
Added five modifiers to the /advancement grant and /advancement revoke commands: "everything", "from", "until", "through", and "only".
17w17bThe default advancements will now all receive their titles and descriptions from the localization files.
Added a new number display to track progress while completing certain advancements.
Added the changed_dimension trigger, which takes two optional conditions: to and from, both being strings that accept "overworld", "the_nether", or "the_end".
The "location" shared object has a new dimension string (same values as above).
17w18aRe-introduced announcements to chat when someone earns an advancement.
Added new Adventure advancements: "Best Friends Forever", "The Parrots and the Bats", and "Two by Two".
Added new minecraft:tick and minecraft:tame_animal triggers.
Added new show_toast and announce_to_chat display options.
Added /gamerule announceAdvancements, which toggles announcing of advancements, replacing the old server.properties entry
"entity" objects and the minecraft:levitation trigger will now use a shared "distance" object. They check if the player is within or outside of the specified range on the x, y, or z axis. absolute and horizontal ranges check if the player is within range on all axes, though horizontal will exclude the Y axis.
The "Great View From Up Here" advancement will now requires 50 vertical blocks, instead of levitating for 30 seconds.
Changed the "Sniper Duel" advancement to horizontal distance.
Advancement loading is now strict JSON.
17w18bAdded a new "Husbandry" tab and several new advancements: "A Seedy Place", "Serious Dedication", "A Balanced Diet", and "Hired Help".
The advancements added in the previous snapshot were moved to the new Husbandry tab.
Added new advancement triggers: consume_item, placed_block, and arbitrary_player_tick.
The "Monster Hunter" and "Monsters Hunted" advancements now use 22 mobs instead of 23, removing the illusioner from the list.
pre1Added new advancements: "A Furious Cocktail", "Postmortal", "Subspace Bubble", and "Uneasy Alliance".
Added hidden field to advancement display info, which defaults to false.
Added new effects_changed, used_totem, and nether_travel advancements triggers.
Removed commands from advancement rewards, replaced with function.
Advancement trees are now centered in the UI.
Items and entities in advancements will now have an extra NBT field.
Entities in advancements now have an extra effects and location field.
Removed arbitrary_player_tick advancement trigger.
pre2Added new hidden advancement: "How Did We Get Here?", which rewards 100 experience.
pre3Advancement "How Did We Get Here?" will now include the Resistance status effect, and will now reward 1000 experience.
Advancement "Balanced Diet" will now include all fish types (raw and cooked if possible) and an enchanted golden apple.
Advancements will now remember the tab the player last selected.
pre5All recipe unlock advancements will now have a parent of minecraft:recipes/root.
Several recipe unlock advancements were renamed.
pre7Added experience rewards to all "challenge" advancements.
releaseAdded sounds to the toast notifications.
1.1317w43aCustom Advancements have been moved into data packs.
17w45aAdded an advancement selector argument to test for obtained advancements.
18w14aAdded new advancements: "Fishy Business", "Tactical Fishing", "A Throwaway Joke" and "Very, Very Frightening".
18w14bAdvancements "A Furious Cocktail" and "How Did We Get Here?" will now include the Slow Falling status effect.
18w19aAdvancement "How Did We Get Here?" will now include the Conduit Power status effect.
18w22aAdvancement "Sniper Duel" description changed to not mention it has to be with an arrow (as it can be achieved with a Trident too).
pre6Added a nbt field to the advancement icon section.
pre7Normal and goal advancements will now have green descriptions, and challenge advancements have purple descriptions.
1.1418w43aAdded new advancements: "Ol' Betsy", "Who's the Pillager Now?", "Two Birds, One Arrow" and "Arbalistic".
18w44aAdded new advancement: "A Complete Catalogue".
Advancements "The Parrots and the Bats" and "Best Friends Forever" now require cats, instead of ocelots.
Advancement "Two by Two" now requires pandas.
19w11aAdvancement "A Balanced Diet" now requires Suspicious Stew and Sweet Berries.
Advancement "How Did We Get Here" now requires the Bad Omen status effect.
Advancement "The Parrots and the Bats" can now be obtained by breeding foxes.
19w12aAdvancement "Two by Two" now requires foxes.
19w14aAdvancements "Monster Hunter" and "Monsters Hunted" no longer require polar bears to be killed.
Pre-Release 2Added 2 new advancements: "Voluntary Exile" and "Hero of the Village".

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ความก้าวหน้า” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • Fourteen of the old Java Edition achievements were re-implemented as advancements: Benchmarking (called Minecraft), Getting an Upgrade, Acquire Hardware, We Need to Go Deeper, The End?, Return to Sender, Into Fire, Local Brewery, The Beginning? (called Withering Heights), Beaconator, DIAMONDS! (called Diamonds!), Adventuring Time, Monster Hunter and Sniper Duel.
 • Six achievements from other editions were re-implemented as advancements: Body Guard (called Hired Help), Cheating Death (called Postmortal), Zombie Doctor, You Need a Mint, The End... Again... and Great View From Up Here.
 • Though bearing similar names, Voluntary Exile advancement does not use voluntary_exile criterion trigger, unlike most other advancements.

การอ้างถึง[]

 • The Adventuring Time advancement is a reference to the Cartoon Network cartoon 'Adventure Time'.
 • The Withering Heights advancement is possibly a reference to the book 'Wuthering Heights' by Emily Brontë.
 • The Isn't it Iron Pick advancement is a reference to Alanis Morissette's 'Ironic'.
 • The Very Very Frightening advancement is a reference to Queen's 'Bohemian Rhapsody'.
 • The Ol' Betsy advancement is possibly a reference to Disney's Robin Hood.[13]
 • The We Need To Go Deeper advancement is a reference to the film "Inception," often used as an innuendo.
 • The Not Today, Thank You advancement is a reference to a quote by Bilbo Baggins in the novel The Hobbit.
 • The Spooky Scary Skeleton advancement is a reference to the song of the same name by Andrew Gold.
 • The The Next Generation advancement is a reference to the TV show, Star Trek: The Next Generation.

แกลลอรี[]

เพิ่มเติม[]

 • คู่มือการทำความก้าวหน้า

อ้างอิง[]

 1. https://www.reddit.com/r/Minecraft/comments/64pk6r/dinnerbone_working_on_giving_advancements/dg4uiou?context=1
 2. a b “The tabs are alternate trees that are themselves advancements too. We support a lot, but we'll use 4/5 in vanilla. http://media.dinnerbone.com/uploads/2017-03/screenshots/24_09-23-41_rYLfqg0Q52.png”@Dinnerbone, March 24, 2017
 3. “4 or 5 tabs. Probably: "mine & craft", "nether", "end", "combat", "engineering" or some variant of.”@Dinnerbone, March 27, 2017
 4. “Getting this implemented in a nice way would be a real advancement for the game.”@Dinnerbone, February 20, 2017
 5. “I made a tabthulhu at work today. This is an interesting project!”@Dinnerbone, March 06, 2017
 6. “This is a super big spoiler of what I'm working on. Totally unfinished and may change a lot, but gives you an idea. http://media.dinnerbone.com/uploads/2017-03/screenshots/23_15-00-52_ttcfj9tDnV.png”@Dinnerbone, March 23, 2017
 7. “(No I'm not adding emoji.)”@Dinnerbone, March 23, 2017
 8. “(P.s. there was more to that picture than meets the eye. May need a bit of trickery.)”@Dinnerbone, March 23, 2017
 9. “Did the filesize seem a bit big?”@Dinnerbone, March 23, 2017
 10. “Okay so I think my webserver proxy messed that up. Technology is difficult. Here's a more fun image, in a zip: http:// media.dinnerbone.com/uploads/2017-0 3/screenshots/23_15-00-52_ttcfj9tDnV.zip”@Dinnerbone, March 23, 2017
 11. “(Thus "tabthulu" tweets from a few weeks back. :D)”@Dinnerbone, March 24, 2017
 12. “Also worth noting: all of that UI is data driven. Positioning and layout included. No hardcoded data in UI, no hardcoded positions in data.”@Dinnerbone, March 24, 2017
 13. https://youtube.com/watch?v=Gixvg1JZmso
Advertisement