Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Minecraft Wiki
ครีมแมกม่า
Magma Cream JE3 BE2.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

ครีมแมกม่า (อังกฤษ: Magma Cream) เป็นไอเทมที่ใช้เป็นส่วนประกอบในการปรุงยาแห่งการทนไฟและทำบล็อกแมกม่า ครีมแมกม่าได้จากการฆ่าม็อบสไลม์ไฟ

การได้มา[]

จากลูกบาศก์แมกม่า[]

เมื่อลูกบาศก์แมกม่าตัวใหญ่หรือเล็กถูกฆ่าตาย จะมีโอกาส 25% ที่จะให้ครีมแมกม่า 1 ลูก

จากการคราฟ[]

ส่วนผสม สิ่งที่ใส่ » สิ่งที่ได้
ลูกเมือก + ผงปิศาจไฟ


การใช้ประโยชน์[]

ใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงยา[]

น้ำยา ส่วนผสม สูตรการปรุง ความสามารถ ระยะเวลา
(นาที)

น้ำยาปกติ
Mundane Potion
ครีมแมกม่า
+
ขวดน้ำไม่มีผล ใช้เป็นยาต้นกำเนิดของยาแห่งความอ่อนแอ
Potion of Fire Resistance
ยาแห่งการทนไฟ
Potion of Fire Resistance
ครีมแมกม่า
+
ยางุ่มง่ามผู้เล่นทนไฟและลาวาได้ ทนไฟ 3:00

ใช้เป็นวัตถุดิบในการคราฟ[]

ไอเทม ส่วนผสม สิ่งที่ใส่ » สิ่งที่ได้
บล็อกแมกม่า
Magma Block
ครีมแมกม่า

Magma Block

วิดีโอ[]

ประวัติ[]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาส่วนนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
] ]
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9-pre2เพิ่มครีมแมกม่า
Beta 1.9-pre3ครีมแมกม่าสามารถนำไปปรุงเป็นน้ำยาปกติและยาแห่งการทนไฟได้
1.1ลูกบาศก์แมกม่าสามารถให้ครีมแมกม่าได้
1.1016w20aครีมแมกม่าสามารถนำไปคราฟเป็นบล็อกแมกม่าได้
1.1317w47aPrior to The Flattening, this item's numeral ID was 378.
1.1418w43aMagma Cream JE3 BE2.png The texture of magma cream has been changed.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1620w07aMagma cream has a 2109 (~1.83%) chance of being offered by piglins when bartering, in a stack size of 1–3.
20w09aMagma cream now has a 10226 (~4.42%) chance of being offered by piglins when bartering, in a stack size of 1–5.
20w16aMagma cream now generates in bastion remnants chests.
รุ่น Pocket Alpha
0.11.0build 1เพิ่มครีมแมกม่า แต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเก็บจากที่ใดได้นอกจากการโกง
build 8ลูกบาศก์แมกม่าสามารถให้ครีมแมกม่าได้
0.12.1build 1เพิ่มครีมแมกม่าในรายการสิ่งของโหมดสร้างสรรค์
ครีมแมกม่าสามารถคราฟขึ้นมาได้แล้ว
รุ่น Pocket
1.1.3alpha 1.1.3.0Magma cream can now be crafted into magma blocks.
รุ่น Bedrock
1.10.0beta 1.10.0.3Magma Cream JE3 BE2.png The texture of magma cream has been changed.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.16.0beta 1.16.0.57Magma cream can be obtained from bartering with piglin.
Magma cream can now be found in bastion remnants chests.
รุ่น Legacy Console
TU7CU1 1.0 Patch 1เพิ่มครีมแมกม่า
1.90 Magma Cream JE3 BE2.png The texture of magma cream has been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Magma Cream JE2 BE1.png Added magma cream.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ครีมแมกม่า” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Advertisement