Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ภาษาไทยกำลังจะย้ายออกจาก Fandom ตามภาษาอังกฤษในเร็ว ๆ นี้ ดูที่หน้านี้และ Discord สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
ข้าวสาลี
Wheat
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (64)

Disambig color บทความนี้เกี่ยวกับไอเท็มฟาร์มหนึ่ง สำหรับเมล็ดของมัน ดูที่ เมล็ดข้าว

ข้าวสาลี (อังกฤษ: Wheat) คือไอเทมที่ได้จากการทำฟาร์ม เมล็ดข้าวสาลีสามารถหาได้โดยการทำลายต้นหญ้า หรือจาก หีบในดันเจียน ข้าวสาลีสามารถคราฟเป็นขนมปัง,เค้ก(เมื่อรวมกับ น้ำตาล,ไข่ไก่และนม) หรือ คุกกี้ (เมื่อรวมกับ เมล็ดโกโก้)

การได้รับ[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Wheat Dungeon Chest 1–4 34.1%
Igloo Chest 2–3 55.3%
Pillager Outpost Chest 3–5 72.5%
Shipwreck Supply chest 8–21 42.1%
Underwater ruins Small ruins chest 2–3 84.2%
Big ruins chest 2–3 81%
Village Desert house chest 1–7 80.6%
Shepherd's chest 1–6 55.8%
Butcher's chest 1–3 48.6%
Woodland mansion Chest 1–4 34.1%
Bedrock Edition
Wheat Dungeon Chest 1–4 34.1%
Igloo Chest 2–3 55.3%
Pillager Outpost Chest 3–5 72.5%
Shipwreck Supply chest 8–21 42.1%
Underwater ruins Small ruins chest 2–3 84.2%
Big ruins chest 2–3 81%
Village Desert house chest 1–7 80.6%
Shepherd's chest 1–6 55.8%
Butcher's chest 1–3 48.6%
Woodland mansion Chest 1–4 34.1%

การทำฟาร์ม[]

เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวสาลีจะได้ 0 ถึง 3 เมล็ดข้าวสาลี ที่สามารถนำไปปลูกใหม่ได้ เมื่อผู้เล่นหรือสัตว์กระโดดผ่านฟาร์ม มันจะตาย

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting
Hay Bale

การใช้งาน[]

อาหาร[]

New Cattle

การใช้ข้าวสาลีในการล่อวัว

การถือข้าวสาลีไว้ในมือ จะทำให้วัว, แกะ, และวัวเห็ดที่อยู่ใกล้กับผู้เล่นในระยะหนึ่ง เดินตามผู้เล่น จนกว่าผู้เล่นจะเลิกถือข้าวสาลีไว้ในมือ หรือออกจากระยะการมองเห็นของม็อบไป

ข้าวสาลียังสามารถใช้ในการขยายพันธุ์วัว แกะ และวัวเห็ดได้ โดยการกด{{ควบคุม|ใช้} }ป้อนข้าวสาลีไปยังม็อบชนิดเดียวกัน จำนวนสองตัว และหลังจากป้อนข้าวสาลีไปยังม็อบทั้งสองตัวแล้ว ม็อบทั้งสองนั้นก็จะเข้าสู่ "Love Mode"

ข้าวสาลีสามารถใช้ในการฟื้นฟูเลือดของม้าที่ 1 (Half Heart) และสามารถทำให้มันเชื่องขึ้นได้ 3% ในระหว่างการทำให้มันเชื่อง

การเป็นวัตถุดิบในการคราฟ[]

วัตถุดิบ การคราฟ » สิ่งที่ได้
ข้าวสาลี

ไข่ + ข้าวสาลี + นม + น้ำตาล

ข้าวสาลี + เมล็ดโกโก้

การแลกเปลี่ยน[]

ชาวบ้านชาวนาระดับน้องใหม่ นั้นจะมีโอกาส 25%‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] หรือ 40%‌[รุ่น Java เท่านั้น] ที่จะซื้อ ข้าวสาลี 20 อันในราคา 1 มรกต

การหมักปุ๋ย[]

การใส่ข้าวสาลีลงในถังหมักปุ๋ยจะมีโอกาส 65% ที่จะเพิ่มระดับของปุ๋ยมา 1 ระดับ

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
Bake BreadTurn wheat into breadPick up bread from a crafting table output.Xbox OnePS3YesYes15GSilver
Xbox 360PS4, VitaAlt20GBronze
The LieWheat, sugar, milk, and eggs!Pick up a cake from a crafting table output.YesPS3AltYes40GSilver
AltPS4, PSVitaYesAlt30GBronze
RepopulationBreed two cows with wheatBreed two cows or two mooshrooms.YesYesYesYes15GBronze

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-rawA Seedy Placeหว่านเมล็ดและเฝ้าดูมันโต
(Plant a seed and watch it grow)
Husbandry การปลูกพืชชนิดอื่นไม่ถือเป็นความก้าวหน้าminecraft:husbandry/plant_seed

แม่แบบ:ประวัติ[]

ส่วนนี้ยังมีเนื้อหาบางส่วนที่เป็นภาษาต่างประเทศ คุณสามารถช่วยพัฒนาส่วนนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
รุ่น Java Indev
February 6, 2010Wheat JE1 BE1 เพิ่มข้าวสาลี
ข้าวสาลีนั้นสามารถใช้ในการคราฟต์ขนมปัง
รุ่น Java Infdev
June 25, 2010, 2สามารถพบข้าวสาลีได้ในหีบของดันเจี้ยนได้แล้ว
รุ่น Java Beta
1.2ข้าวสาลีตอนนี้สามารถใช้ในการคราฟต์เค้กได้แล้ว
1.4ข้าวสาลีตอนนี้สามารถใช้ในการคราฟต์คุกกี้ได้แล้ว
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2ข้าวสาลีตอนนี้สามารถใช้ในการขยายพันธุ์สัตว์ได้แล้ว
1.3.112w21aWheat can now be sold to farmer villagers, at 18–21 wheat for 1 emerald.
1.4.212w36aChickens and pigs no longer use wheat to breed.
1.6.113w16aHorses can now be healed by being fed wheat.
Foals can now have their growth increased by being fed wheat.
13w17aHorses can now have their tempers lowered with wheat.
13w18aNine wheat can now be crafted to make a hay bale.
1.814w02aTrading has been changed: farmer villagers now buy 18–22 wheat for 1 emerald.
1.915w43aWheat may now be found in igloo basement chests.
15w44aThe average yield of wheat in dungeon chests has been decreased.
1.1116w39aWheat can now be found in the new woodland mansion chests.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this item's numeral ID was 296.
18w09aWheat can now generate in the chests of underwater ruins.
18w11aWheat can now generate in shipwreck chests.
1.1418w43aWheat JE2 BE2 The texture of wheat has now been changed.
18w47aWheat can now generate inside of loot chests on top of pillager outposts.
19w03aPlacing wheat into the new composter has a 50% chance of raising the compost level by 1.
19w05aWheat now has a 65% chance of increasing the compost level in a composter by 1.
รุ่น Pocket Alpha
0.4.0Wheat JE1 BE1 เพิ่มข้าวสาลี
0.7.0Wheat can now be used to craft cake.
0.8.0build 2Wheat can now be used to breed cows and sheep.
Wheat can now be used to craft hay bales.
0.9.0build 1Wheat crops now naturally spawn in villages.
Wheat can now be used to craft cookies.
0.15.0build 1Wheat can now be used to grow, increase tame and heal horses, donkeys and mules.
0.16.2Wheat can now be found in the chests inside of large houses in ice plains and cold taiga villages.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Wheat can now be found in igloo basement chests.
1.0.4alpha 1.0.4.0Farmer villagers now buy 18–22 wheat for 1 emerald.
1.1.0alpha 1.1.0.0Wheat can now be found in the new woodland mansion chests.
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.14.2Wheat can now be found inside shipwreck chests.
beta 1.2.20.1Wheat can now be found inside underwater ruins chests.
1.10.0beta 1.10.0.3Wheat can now be found in pillager outpost chests.
Wheat JE2 BE2 The texture of wheat has now been changed.
1.11.0beta 1.11.0.1Wheat can now be found in desert village house chests, village shepherd and butcher house chests.
Wheat can now be used to fill up composters.
beta 1.11.0.4Trading has changed, farmer villagers now have a 25% chance to buy 20 wheat for one emerald as part of their first tier trade.
1.13.0beta 1.13.0.1Added foxes, which can drop wheat.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Wheat JE1 BE1 เพิ่มข้าวสาลี
1.90 Wheat JE2 BE2 The texture of wheat has now been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Wheat JE1 BE1 เพิ่มข้าวสาลี

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “ข้าวสาลี” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

หมายเหตุ[]

  • การใช้ข้าวสาลีทำคุกกี้จะมีประสิทธิภาพมากกว่าใช้ข้าวสาลีทำขนมปัง แต่วัตถุดิบในการทำคุกกี้สามารถพบได้ในดันเจียนเท่านั้น
  • ข้าวสาลี 1-4 อันสามารถพบได้ในหีบดันเจียน
  • ในเวอร์ชั่น Beta 1.9 Pre-release 2, ข้าวสาลีสามารถใช้เพื่อ เพาะพันธุ์สัตว์
Advertisement