Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
ขวาน
Wooden Axe.pngStone Axe.pngIron Axe.pngGolden Axe.pngDiamond Axe.pngNetherite Axe.png
Rarity

Common

Durability

Wood: 59
Stone: 131
Iron: 250
Golden: 32
Diamond: 1561
Netherite: 2031

Renewable

Netherite: No‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0]
All others: Yes

Stackable

No

Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Duncan Geere Mojang avatar.png ขงานถูกเพิ่มเข้ามายัง Minecraft ครั้งแรกในเดือนมกราคม คริสต์ศักราชที่ 2010, ในรุ่น 0.31 โดยในตอรแรกพวกมันมีใบมีดสองหัว แต่ในเวลาต่อมา ได้เอาออกไปหนึ่งอัน แล้วถูกเพิ่มกลับมาใหม่ แล้วก็น้ำออกไปอีกรอบจนมาเป็นอย่างที่เห็นในทุกวันนี้ แล้วพวกมันก็คงอยู่อย่างเดิมมาหลายปีแล้ว – การเปลี่ยนแปลงที่มากที่สุด ถูกเปลี่ยนแปลงใน combat update, ซึ่งได้ปรับแต่งค่าความเร็ว และกำลังในการโจมตี
Duncan Geere[1]

ขวาน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการตัดไอเท็มที่มีโครงสร้างเป็นไม้ได้อย่างรวดเร็วขึ้น และยังสามารถใช้เป็นอาวุธสำหรับการโจมตีระยะใกล้

การได้รับ[]

การคราฟต์[]

ส่วนผสม สูตร Crafting คำอธิบาย
Any Planks หรือ
Cobblestone หรือ
Blackstone หรือ
Iron Ingot หรือ
Gold Ingot หรือ
Diamond +
Stick

Damaged Matching Axe


The durability of the two axes is added together, plus an extra 5% durability.

การอัพเกรด[]

ส่วนประกอบ สูตรการสมิท หมายเหตุ
Diamond Axe +
Netherite Ingot
อัพเกรดอุปกรณ์


[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16.0]

การซ่อมแซม[]

การลับมีด[]

ส่วนผสม สูตร Grinding คำอธิบาย
2x Damaged Wooden Axe or
2x Damaged Stone Axe or
2x Damaged Iron Axe or
2x Damaged Golden Axe or
2x Damaged Diamond Axe or
2x Damaged Netherite Axe[กำลังมา: 1.16]
The durability of the two axes is added together, plus an extra 5% durability.

การซ่่อมแซม[]

An axe can be repaired in an anvil by adding units of the tiers' repair material, with each repair material restoring 25% of the axe's maximum durability, rounded down.

ม็อบs[]

เครื่องมือ[]

บทความหลัก: Drops § Equipped items

A vindicator spawns with an iron axe and has an 8.5% chance (9.5% with Looting I, 10.5% with Looting II and 11.5% with Looting III) of dropping it upon death by the player. It usually has some amount of damage and is sometimes enchanted.

กองปล้นสะดม[]

ในรุ่น Bedrock vindicators and pillagers that spawn in raids have a 4.1% chance (5.12% on hard) to drop a badly-damaged iron axe, which is sometimes enchanted with a random enchantment. It is possible for a vindicator to drop 2 iron axes, one from natural equipment and one from raid drops.

การแลกเปลี่ยน[]

Novice-level Toolsmith villagers have a 25% chance to sell a stone axe for one emerald, journeyman-level Toolsmith villagers have a 25% chance to sell an enchanted iron axe for one emerald, and expert-level Toolsmith villagers have a 50% chance to sell an enchanted diamond axe for 12 emeralds.‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

Novice-level Toolsmith villagers have a 40% chance to sell a stone axe for one emerald, journeyman-level Toolsmith villagers have a 40% chance to sell an enchanted iron axe for 7-22 emeralds, and expert-level Toolsmith villagers have a 23 chance to sell an enchanted diamond axe for 18-35 emeralds.‌[รุ่น Java เท่านั้น]

Novice-level Weaponsmith villagers sell an iron axe for 3 emeralds as one of their trades, and master-level Weaponsmith villagers sell an enchanted diamond axe for 12 emeralds.‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]

Novice-level Weaponsmith villagers have a 23 chance to sell an iron axe for 3 emeralds. Master-level Weaponsmith villagers always offer to sell an enchanted diamond axe for 18-35 emeralds.‌[รุ่น Java เท่านั้น]

The enchantments are the same as the ones obtained from an enchantment table at levels 5–19.

การเกิดตามธรรมชาติ[]

In woodland mansions, a sealed room can appear that has a chest always containing an Efficiency I iron axe.

Item Structure Container Quantity Chance
รุ่น Java
Wooden Axe Bonus chest Chest 1 75%
Stone Axe Bonus chest Chest 1 25%
Igloo Chest 1 14.7%
Underwater ruins Small ruins chest 1 30.2%
Enchanted Golden Axe[FN 1] Bastion remnant Bridge chest 1 11.2%
Hoglin stable chest 1 22.8%
Generic chest 1 9.8%
Ruined portal Chest 1 20.5%
Bedrock Edition
Wooden Axe Bonus chest Chest 1 75%
Stone Axe Bonus chest Chest 1 25%
Igloo Chest 1 14.7%
Underwater ruins Small ruins chest 1 30.2%
Enchanted Golden Axe[FN 1] Bastion remnant Bridge chest 1 11.2%
Hoglin stable chest 1 22.8%
Generic chest 1 9.8%
Ruined portal Chest 1 20.5%
  1. All enchantments are equally probable, including treasure enchantments (except Soul Speed), and any level of the enchantment is equally probable.

การใช้งาน[]

การตัดไม้[]

An axe is used to break logs and blocks derived from wood faster than by using other tools. An axe uses 1 durability to break 1 block. For blocks that break instantly, it uses 0 durability.

ความทนทาน[]

Each tier of axe has a different durability:

วัสดุ Durability
Wood 59
Stone 131
Iron 250
Diamond 1561
Golden 32
Netherite[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16] 2031

ความเร็ว[]

The following table summarizes the speed at which axes of different qualities perform.

บล็อก เวลาในการทุบ[FN 1]
ปกติ ไม้ หิน เหล็ก เพชร เนเธอร์ไรต์ ทอง
Wooden Trapdoors 4.5 2.25 1.15 0.75 0.6 0.5 0.4
Wooden Doors 4.5 2.25 1.15 0.75 0.6 0.5 0.4
Chest 3.75 1.9 0.95 0.65 0.5 0.45 0.35
Trapped Chest 3.75 1.9 0.95 0.65 0.5 0.45 0.35
Lectern 3.75 1.9 0.95 0.65 0.5 0.45 0.35
Smithing table 3.75 1.9 0.95 0.65 0.5 0.45 0.35
Loom 3.75 1.9 0.95 0.65 0.5 0.45 0.35
Cartography table 3.75 1.9 0.95 0.65 0.5 0.45 0.35
Fletching table 3.75 1.9 0.95 0.65 0.5 0.45 0.35
Barrel 3.75 1.9 0.95 0.65 0.5 0.45 0.35
Fences 3 1.5 0.75 0.5 0.4 0.35 0.25
Fence Gates 3 1.5 0.75 0.5 0.4 0.35 0.25
Jukebox 3 1.5 0.75 0.5 0.4 0.35 0.25
Logs 3 1.5 0.75 0.5 0.4 0.35 0.25
Planks 3 1.5 0.75 0.5 0.4 0.35 0.25
Wooden Slabs 3 1.5 0.75 0.5 0.4 0.35 0.25
Wooden Stairs 3 1.5 0.75 0.5 0.4 0.35 0.25
Campfire 3 1.5 0.75 0.5 0.4 0.35 0.25
Bookshelf 2.25 1.15 0.6 0.4 0.3 0.25 0.2
Banners 1.5 0.75 0.4 0.25 0.2 0.2 0.15
Jack o'Lantern 1.5 0.75 0.4 0.25 0.2 0.2 0.15
Melon 1.5 0.75 0.4 0.25 0.2 0.2 0.15
Pumpkin 1.5 0.75 0.4 0.25 0.2 0.2 0.15
Sign 1.5 0.75 0.4 0.25 0.2 0.2 0.15
Note Block 1.2 0.6 0.3 0.2 0.15 0.15 0.1
Wooden Pressure Plate 0.75 0.4 0.2 0.15 0.1 0.1 0.1
Beehive 0.9 0.45 0.25 0.15 0.15 0.1 0.1
Ladder 0.6 0.3 0.15 0.1 0.1 0.1 0.05
Bee Nest 0.45 0.25 0.15 0.1 0.1 0.05 0.05
Composter 0.9 0.45 0.25 0.15 0.15 0.1 0.1
Bamboo 1.5 0.75 0.4 0.25 0.2 0.2 0.15
Bed 0.3 0.15 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05
Cocoa 0.3 0.15 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05
Daylight Detector 0.3 0.15 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05
Mushroom Block 0.3 0.15 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05
Vines 0.3 0.15 0.1 0.05 0.05 0.05 0.05
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปดูได้ที่ การทำลาย § ความเร็ว

Stripped logs/wood[]

Using an axe on a log or wood block causes it to become a stripped log or a stripped wood block, respectively. This consumes one point of durability from the axe.

Weapon[]

Java Edition[]

Damage done when using an axe as a weapon is more than that of a sword, though they take longer than a sword to recover.

The difference between the two is that a sword does a swipe attack, spreading a splash damage to multiple nearby entities, while an axe concentrates its damage on a single target. An axe loses 2 points of durability when used as a weapon. The damage dealt and cooldown time depends on the type:

Material Wooden Gold Stone Iron Diamond Netherite‌[กำลังมา: JE 1.16 & BE 1.16]
Attack damage Heart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg Heart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg
Attack Speed 0.8 1.0 0.8 0.9 1.0 1.0
Recovery time 1.25 วินาที (25 ติ๊กในเกม) 1 วินาที (20 ติ๊กในเกม) 1.25 วินาที (25 ติ๊กในเกม) 1.11 วินาที (22.2 ติ๊กในเกม) 1 วินาที (20 ติ๊กในเกม) 1 วินาที (20 ติ๊กในเกม)
DPS 5.6 7.0 7.2 8.1 9.0 10.0
Lifetime damage inflicted[note 1] Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg