ขวดน้ำผึ้ง

จาก Minecraft Wiki
ขวดน้ำผึ้ง
Honey Bottle JE1 BE2.png
ความหายาก

ปกติ

สร้างทดแทนใหม่ได้

ได้

กองรวมกันได้

ได้ (16)

ความอิ่ม

6 (Hunger.svgHunger.svgHunger.svg)

เอฟเฟกต์ของสถานะ

Clears poison