Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ภาษาไทยกำลังจะย้ายออกจาก Fandom ตามภาษาอังกฤษในเร็ว ๆ นี้ ดูที่หน้านี้และ Discord สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Clock JE3
บทความนี้ต้องการการอัปเดตข้อมูล 
โปรดช่วยอัปเดตหน้านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอัปเดตหรือข้อมูลใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน
Translation Thai Alphabet
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา
Disambig color บทความนี้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน สำหรับการแลกของกับพิกลิน ดูที่ Bartering
Disambig color บทความนี้เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน ในJava, Bedrock และ PlayStation 4 หลังจาก Village & Pillage อัปเดต สำหรับการแลกเปลี่ยน ในรุ่น Legacy Console หรือก่อน Village & Pillage ดูที่ Trading/Before Village & Pillage

ระบบ การแลกเปลี่ยน เป็นกลไกระบบเกม ที่อนุญาตให้ผู้เล่นแลกเปลี่ยนมรกตเพื่อแลกไอเทม (และในทางกลับกัน) กับชาวบ้านและพ่อค้าเร่ร่อน


ระบบ[]

Villager GUI 1

หน้าตา UI การแลกเปลี่ยนของชาวบ้านในรุ่นจาวา แสดงให้เห็นถึงมีการแลกเปลี่ยนที่ทำได้ 2 รายการ

การกด use ไปที่ชาวบ้าน หรือพ่อค้าเร่ร่อนจะเป็นการเปิดเมนูการใช้ภาพเป็นตัวประสานกับผู้ใช้(GUI) โดยจะเป็นการอนุญาติให้ผู้เล่น แลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน หรือพ่อค้าเร่ร่อน โดยข้อเสนอการแลกเปลี่ยนของชาวบ้านจะขึ้นอยู่กับอาชีพการทำงานของชาวบ้านนั้นๆ โดยการแลกเปลี่ยนอาจเป็นการแลกเปลี่ยนมรกตกับไอเท็ม หรือไอเท็มกับมรกต แต่พ่อค้าเร่ร่อนจะแลกมรกตกับไอเท็มเท่านั้น ซึ่งการแลกเปลี่ยนทั้งหมดจะมีมรกตมาเกี่ยวข้อง

ชาวบ้านจะเสนอการขาย หรือการซื้อไอเท็มที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตัวเอง การแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านยังเป็นวิธีที่จะได้รับglobe banner pattern[JE เท่านั้น] และแผนที่นักสำรวจสำหรับwoodland และocean explorer mapในโหมดเอาชีวิตรอด

อาชีพที่ต่างกันของชาวบ้านนั้น จะขึ้นอยู่กับบล็อกไซต์งานของชาวบ้านแต่ละคน ซึ่งอาชีพของชาวบ้านจะส่งผลต่อข้อเสนอการแลกเปลี่ยน ไอเท็มที่สามารถแลกเปลี่ยนด้วย รวมถึงลักษณะการแต่งกายของชาวบ้าน เช่นชาวบ้านที่ใส่หมวกฟาง จะเป็นชาวบ้านชาวนา ดังนั้นการแลกเปลี่ยนจะเกี่ยวกับการเกษตร และพืชผลต่างๆ

ชาวบ้านที่มีงานทุกคน จะมีระดับทางอาชีพอยู่ 5 ระดับ ซึ่งจะเพิ่มในทุกๆครั้งที่ผู้เล่นแลกเปลี่ยนด้วย โดยชาวบ้านจะมีระดับเริ่มต้นที่เรียกว่าระดับ "น้องใหม่ (Novice)" โดยระดับของชาวบ้านจะสามารถสังเกตได้จากแร่ที่ติดอยู่บริเวณเข็มขัดของชาวบ้าน โดยเป็นหินสำหรับระดับน้องใหม่ (Novice), เหล็ก ลำหรับเด็กฝึกงาน (apprentice), ทอง สำหรับผู้ชำนาญงาน (journeyman), มรกต สำหรับ ผู้เชี่ยวชาญ (Expert), และเพชร สำหรับเช้านาย (master). เมื่อชาวบ้านได้เลื่อนระดับทางอาชีพ ชาวบ้านจะปลดล็อกการแลกเปลี่ยนใหม่ๆ แต่ก็ยังสามารถแลกเปลี่ยนข้อเสนออันเก่าได้อยู่ ชาวบ้านสามารถได้รับค่าประสบการณ์หากผู้เล่นได้แลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน และจะเพิ่มระดับหากชาวบ้านสามารถสะสมค่าประสบการณ์จนเต็มหลอดได้ และเมื่อได้เพิ่มระดับแล้ว ชาวบ้านจะได้รับการฟื้นฟู และจะถูกล้อมรอบด้วยอนุภาคสีเขียว และสีม่วงเป็นเวลาไม่กี่วินาที

ชาวบ้านสามารถล็อกการแลกเปลี่ยนได้ หากผู้เล่นแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านเป็นจำนวนมาก และโอกาศในการล็อกมีค่าที่ต่างกันต่อชนิดของไอเท็ม (ดูได้ที่ตารางข้างล่าง) เมื่อชาวบ้านไปทำงานที่บล็อกไซต์งาน ชาวบ้านจะปลดล็อกการแลกเปลี่ยนที่ได้ล็อกไว้ และชาวบ้านจะไปทำงานที่บล็อกไซต์งานมากถึง 2 ครั้งต่อวัน หากการแลกเปลี่ยนไหนถูกล็อก การแลกเปลี่ยนนั้นจะมีสัญลักษณ์กากบาทสีแดงขึ้นมาบนหน้าตาเมนูการแลกเปลี่ยนของการแลกเปลี่ยนนั้นๆ และชาวบ้านจะแสดงจะแสดงอนุภาคนั้นหากมีการสร้างการแลกเปลี่ยนขึ้น

การแลกเปลี่ยนของผู้เล่นกับชาวบ้าน จะให้ค่าประสบการณ์ 3–6 คะแนน หรือ 8–11 คะแนนหากชาวบ้านนั้นอยู่ในสถาณะพร้อมผสมพันธ์ุ แต่การแลกเปลี่ยนกับพ่อค้าเร่ร่อนจะไม่มอบค่าประสบการณ์แต่อย่างใด

ระดับทางอาชีพ[]

ในรุ่น Java, ชาวบ้านสามารถมีการแลกเปลี่ยนได้สูงสุดที่ 10 รายการ โดยในแต่ละระดับที่เพิ่มขึ้น จะปลดล็อกการแลกเปลี่ยนใหม่มากถึง 2 การแลกเปลี่ยน ถ้าการเลื่อนระดับสามารถเพิ่มการแลกเปลี่ยนมา 2 รายการใหม่ การแลกเปลี่ยนใหม่นั้นจะเป็นการสุ่มจากเซตของรายการข้อเสนอแลกเปลี่ยน

ในรุ่น Bedrock, ชาวบ้านจะมีสล็อตการแลกเปลี่ยนที่ 8-10 รายการ ซึ่งบางสล็อตที่มีการแลกเปลี่ยนที่เป็นไปได้หลายรายการจะแสดงการซื้อขายเพียงครั้งเดียว เช่นในชาวบ้านชาวนา จะมีการแลกเปลี่ยนที่เป็นไปได้อยู่ 4 รายการในสล็อตแรก ดังนั้นในแต่ละการแลกเปลี่ยนจะมีโอกาส 14 ที่ชาวบ้านจะเลือกขึ้นมาใช้

ชาวบ้านสามารถล็อกการแลกเปลี่ยนได้ หากผู้เล่นแลกเปลี่ยนกับชาวบ้านเป็นจำนวนมาก และโอกาศในการล็อกมีค่าที่ต่างกันต่อชนิดของไอเท็ม (ดูได้ที่ตารางข้างล่าง) เมื่อชาวบ้านไปทำงานที่บล็อกไซต์งาน ชาวบ้านจะปลดล็อกการแลกเปลี่ยนที่ได้ล็อกไว้ และชาวบ้านจะไปทำงานที่บล็อกไซต์งานมากถึง 2 ครั้งต่อวัน หากการแลกเปลี่ยนไหนถูกล็อก การแลกเปลี่ยนนั้นจะมีสัญลักษณ์กากบาทสีแดงขึ้นมาบนหน้าตาเมนูการแลกเปลี่ยนของการแลกเปลี่ยนนั้นๆ และชาวบ้านจะแสดงจะแสดงอนุภาคนั้นหากมีการสร้างการแลกเปลี่ยนขึ้น

โดยราคาของการแลกเปลี่ยนจะสามารถปรับขึ้นและลงได้โดยจะอิงตามอุปสงค์แลพอุปทานของชาวบ้านและผู้เล่น ไอเท็มที่ราคาจะสูงขึ้นหากชาวบ้านทำการรีสต๊อกคือไอเท็มที่มีความต้องการสูง หรือกล่าวคือผู้เล่นได้แลกเปลี่ยนไอเท็มนี้เป็นจำนวนบ่อยครั้ง โดยลักษณะเช่นนี้คืออุปสงค์ของผู้เล่นต่อไอเท็ม อุปสงค์จะแยกเป็นรายไอเท็ม ไม่แยกเป็นรายชาวบ้าน ดั้งนั้นบางรายการของการแลกเปลี่ยนอาจจะมีราคาสูงกว่าไอเท็มอื่นๆที่ชาวบ้านได้เสนอการแลกเปลี่ยนอยู่ได้ การแลกเปลี่ยนที่มีราคาเป็นตัวคูณของ 0 จะไม่ได้รับผลกระทบจากอุปสงค์ เอฟเฟค Hero of the Village จะทำให้รายการแลกเปลี่ยนทุกชนิดมีราคาลดลง ยกเว้นการแลกเปลี่ยนที่ผู้เล่นต้องจ่ายด้วยมรกต

เมื่อผู้เล่นได้แลกเปลี่ยนกับชาวบ้าน ทั้งชาวบ้าน และผู้เล่นจะได้ค่าประสบการณ์ทั้งคู่ ชาวบ้านจะได้เลื่อนระดับทางอาชีพกาแถบค่าปรับการณ์ของชาวบ้านนั้นได้เต็มหลอด[note 1] ซึ่งระดับทางอาชีพของชาวบ้านจะมีอยู่ 5 ระดับได้แก่:

ระดับ สีของป้ายแร่ ชื่อระดับ ค่าประสบการณ์ที่ชาวบ้านต้องการ
Java Edition[note 1] Bedrock Edition
1 Villager badge Novice น้องใหม่ (Novice) ระดับแรกสุดที่เริ่มต้น
2 Villager badge Apprentice เด็กฝึกงาน (apprentice) 10 10
3 Villager badge Journeyman ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 70 70
4 Villager badge Expert ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 150 150
5 Villager badge Master สำหรับเจ้านาย (master) 250 250

ข้อเสนอของชาวบ้าน[]

ชาวบ้านที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนด้วยได้ (ในทุกรุ่น)[]

ชาวบ้าน Nitwit[]

Plains Nitwit

Nitwit.

ชาวบ้าน Nitwits จะใส่ชุดสีเขียว ไม่สามารถแลกเปลี่ยนด้วยได้ และไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอาชีพของพวกเขาได้

ชาวบ้านว่างงาน[]

Plains Villager Base

Unemployed villager.

ชาวบ้านวที่ไม่มีอาชีพ คือชาวบ้านว่างงาน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนด้วยได้ พวกเขาจะใส่ชุดตามไบโอมของเขา แต่จะ"ไม่มี"ชุดเครื่องแต่งกายของอาชีพทับอยู่ ชาวบ้านว่างงานสามารถมีงานทำได้ โดยการประกาศสิทธิบทบล็อกไซต์งานที่ยังไม่ถูกประกาศสิทธิโดยชาวบ้านอื่น และมีเตียงที่ว่างอยู่ใกล้ๆ เช่นบล็อก cartography table ที่ยังไม่ถูกประกาศสิทธิอาจจะทำให้ชาวบ้านที่ว่างงานที่อยู่ใกล้เคียงไปเป็นอาชีพ คนเขียนแผนที่ได้ หากชาวบ้านนั้นได้ประกาศสิทธิในบล็อกนั้น

ข้อเสนอการแลกเปลี่ยนในรุ่น Java[]

แลกเปลี่ยนที่สุ่มรายการมามากถึง 2 รายการในแต่ละระดับ


ช่างชุดเกราะ[]

Plains Armorer

Armorer.

Armorer Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) ถ่าน 15 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 4 0.2 Iron Boots 1 12 แลกเปลี่ยน 1
มรกต 7 0.2 Iron Leggings 1 12 แลกเปลี่ยน 1
มรกต 5 0.2 Iron Helmet 1 12 แลกเปลี่ยน 1
มรกต 9 0.2 Iron Chestplate 1 12 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) แท่งเหล็ก 4 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 36 0.2 ระฆัง 1 12 แลกเปลี่ยน 5
มรกต 1 0.2 Chainmail Boots 1 12 แลกเปลี่ยน 5
มรกต 3 0.2 Chainmail Leggings 1 12 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Lava Bucket 1 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 20
Diamond 1 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 1 0.2 Chainmail Helmet 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 4 0.2 Chainmail Chestplate 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 5 0.2 Shield 1 12 แลกเปลี่ยน 10
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) มรกต 18–35 0.2 Enchanted[note 2] Diamond Leggings 1 3 แลกเปลี่ยน 15
มรกต 11–27 0.2 Enchanted[note 2] Diamond Boots 1 3 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) มรกต 11–27 0.2 Enchanted[note 2] Diamond Helmet 1 3 แลกเปลี่ยน 30[note 3]
มรกต 18–35 0.2 Enchanted[note 2] Diamond Chestplate 1 3 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

คนขายเนื้อ[]

Plains Butcher

Butcher.

Butcher Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) Raw Chicken 14 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
Raw Porkchop 7 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
Raw Rabbit 4 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 1 0.05 Rabbit Stew 1 12 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) ถ่าน 15 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 1 0.05 Cooked Porkchop 5 16 แลกเปลี่ยน 5
มรกต 1 0.05 Cooked Chicken 8 16 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Raw Mutton 7 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
Raw Beef 10 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) Dried Kelp Block 10 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) Sweet Berries 10 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

คนเขียนแผนที่[]

Plains Cartographer

Cartographer.

Cartographer Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) Paper 24 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 7 0.05 Empty Map 1 12 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) Glass Pane 11 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 10
มรกต

Compass

13
1
0.2
0
Ocean Explorer Map[note 4] 1 12 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Compass 1 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 20
มรกต

Compass

14
1
0.2
0
Woodland Explorer Map[note 4] 1 12 แลกเปลี่ยน 10
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) มรกต 7 0.05 Item Frame 1 12 แลกเปลี่ยน 15
มรกต 3 0.051 or 2 of 16 blank Banner

1 12 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) มรกต 8 0.05 Globe Pattern 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

นักบวช[]

Plains Cleric

Cleric.

Cleric Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) Rotten Flesh 32 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 1 0.05 Redstone Dust 2 12 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) Gold Ingot 3 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Lapis Lazuli 1 12 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Rabbit's Foot 2 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 4 0.05 หิน 1 12 แลกเปลี่ยน 10
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) Scute 4 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30
Glass Bottle 9 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30
มรกต 5 0.05 Ender Pearl 1 12 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) Nether Wart 22 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]
มรกต 3 0.05 Bottle o' Enchanting 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

ชาวนา[]

Plains Farmer

Farmer.

Farmer Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) Wheat 20 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
Potato 26 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
Carrot 22 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
Beetroot 15 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 1 0.05 Bread 6 16 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) Pumpkin 6 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Pumpkin Pie 4 12 แลกเปลี่ยน 5
มรกต 1 0.05 Apple 4 16 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) มรกต 3 0.05 Cookie 18 12 แลกเปลี่ยน 10
Melon 4 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) มรกต 1 0.05 Cake 1 12 แลกเปลี่ยน 15
มรกต 1 0.05 1 or 2 of Suspicious Stew [note 5] 1 12 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) มรกต 3 0.05 Golden Carrot 3 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]
มรกต 4 0.05 Glistering Melon Slice 3 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

ชาวประมง[]

Plains Fisherman

Fisherman.

Fisherman Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) String 20 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
ถ่าน 10 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต

Raw Cod

1
6
0.05 Cooked Cod 6 16 แลกเปลี่ยน 1
มรกต 3 0.05 Bucket of Cod 1 16 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) Raw Cod 15 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 10
มรกต

Raw Salmon

1
6
0.05 Cooked Salmon 6 16 แลกเปลี่ยน 5
มรกต 2 0.05 Campfire 1 12 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Raw Salmon 13 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 7–22 0.2 Enchanted[note 2] Fishing Rod 1 3 แลกเปลี่ยน 10
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) Tropical Fish 6 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) Pufferfish 4 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]
Oak Boat 1 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

เฟลต์เชอร์ (คนขายลูกธนู)[]

Plains Fletcher

Fletcher.

Fletcher Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) Stick 32 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 1 0.05 Arrow 16 12 แลกเปลี่ยน 1
มรกต

Gravel

1
10
0.05 Flint 10 12 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) Flint 26 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 2 0.05 Bow 1 12 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) String 14 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 3 0.05 Crossbow 1 12 แลกเปลี่ยน 10
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) Feather 24 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 30
มรกต 7–22 0.05 Enchanted[note 2] Bow 1 3 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) Tripwire Hook 8 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]
มรกต 7–22 0.05 Enchanted[note 2] Crossbow 1 3 แลกเปลี่ยน 15[note 3]
มรกต

Arrow

2
5
0.051 of 15 Tipped Arrow

5 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

ช่างหนังสัตว์[]

Plains Leatherworker

Leatherworker.

Leatherworker Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) Leather 6 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 3 0.2 Leather Pants [note 6] 1 12 แลกเปลี่ยน 1
มรกต 7 0.2 Leather Tunic [note 6] 1 12 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) Flint 26 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 5 0.2 Leather Cap [note 6] 1 12 แลกเปลี่ยน 5
มรกต 4 0.2 Leather Boots [note 6] 1 12 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Rabbit Hide 9 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 7 0.2 Leather Tunic [note 6] 1 12 แลกเปลี่ยน 1
Expert Scute 4 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30
มรกต 6 0.2 Leather Horse Armor 1 12 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) มรกต 6 0.2 Saddle 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]
มรกต 5 0.2 Leather Cap [note 6] 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

บรรณารักษ์[]

Plains Librarian

Librarian.

Librarian Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) Paper 24 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต

Book

5–64
1
0.2 Enchanted Book [note 7] 1 12 แลกเปลี่ยน 1
มรกต 6 0.05 Bookshelf 3 12 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) Book 4 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต

Book

5–64
1
0.2 Enchanted Book [note 7] 1 12 แลกเปลี่ยน 5
มรกต 1 0.05 Lantern 1 12 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Ink Sac 5 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 20
มรกต

Book

5–64
1
0.2 Enchanted Book [note 7] 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Glass 4 12 แลกเปลี่ยน 10
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) Book and Quill 2 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30
มรกต

Book

5–64
1
0.2 Enchanted Book [note 7] 1 12 แลกเปลี่ยน 15
มรกต 5 0.05 Clock 1 12 แลกเปลี่ยน 15
มรกต 4 0.05 Compass 1 12 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) มรกต 20 0.05 Name Tag 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

ช่างก่อสร้าง[]

Plains Mason

Mason.

Stone Mason Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) Clay 10 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 1 0.05 Brick 10 16 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) หิน 20 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Chiseled Stone Bricks 4 16 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Granite 16 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
Andesite 16 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
Diorite 16 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 1 0.05 Polished Andesite 4 16 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Polished Granite 4 16 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Polished Diorite 4 16 แลกเปลี่ยน 10
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) Nether Quartz 12 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30
มรกต 1 0.051 or 2 of 16 Terracotta

1 12 แลกเปลี่ยน 15
มรกต 1 0.051 or 2 of 16 Glazed Terracotta

1 12 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) มรกต 1 0.05 Quartz Pillar 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]
มรกต 1 0.05 Block of Quartz 1 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

คนเลี้ยงแกะ[]

Plains Shepherd

Shepherd.

Shepherd Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) White Wool 18 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
Brown Wool 18 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
Black Wool 18 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
Gray Wool 18 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 2 0.05 Shears 1 12 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) Black Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 10
Gray Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 10
Lime Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 10
Light Blue Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 10
White Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.051 or 2 of 16 Wool

1 16 แลกเปลี่ยน 5
มรกต 1 0.051 or 2 of 16 Carpet

4 16 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Red Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
Light Gray Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
Pink Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
Yellow Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
Orange Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 3 0.051 or 2 of 16 Bed

1 12 trade 10
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) Green Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 30
Brown Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 30
Blue Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 30
Purple Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 30
Cyan Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 30
Magenta Dye 12 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 30
มรกต 3 0.051 or 2 of 16 blank Banner

1 12 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) มรกต 2 0.05 Painting 3 12 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

ช่างเครื่องมือ[]

Plains Toolsmith

Toolsmith.

Toolsmith Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) ถ่าน 15 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 1 0.2 Stone Axe 1 12 แลกเปลี่ยน 1
มรกต 1 0.2 Stone Shovel 1 12 แลกเปลี่ยน 1
มรกต 1 0.2 Stone Pickaxe 1 12 แลกเปลี่ยน 1
มรกต 1 0.2 Stone Hoe 1 12 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) Iron Ingot 4 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 36 0.2 ระฆัง 1 12 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Flint 30 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 7–22 0.2 Enchanted[note 2] Iron Axe 1 3 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 7–22 0.2 Enchanted[note 2] Iron Shovel 1 3 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 7–22 0.2 Enchanted[note 2] Iron Pickaxe 1 3 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 11–27 0.2 Diamond Hoe 1 3 แลกเปลี่ยน 10
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) Diamond 1 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30
มรกต 18–35 0.2 Enchanted[note 2] Diamond Axe 1 3 แลกเปลี่ยน 15
มรกต 11–27 0.2 Enchanted[note 2] Diamond Shovel 1 3 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) มรกต 18–35 0.2 Enchanted[note 2] Diamond Pickaxe 1 3 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

ช่างอาวุธ[]

Plains Weaponsmith

Weaponsmith.

Weaponsmith Economic Trade
ระดับ ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) ถ่าน 15 0.05 มรกต 1 16 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 3 0.2 Iron Axe 1 12 แลกเปลี่ยน 1
มรกต 7–22 0.05 Enchanted[note 2] Iron Sword 1 3 แลกเปลี่ยน 1
เด็กฝึกงาน (apprentice) Iron Ingot 4 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 36 0.2 ระฆัง 1 12 แลกเปลี่ยน 5
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) Flint 24 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) Diamond 1 0.05 มรกต 1 12 แลกเปลี่ยน 30
มรกต 18–35 0.2 Enchanted[note 2] Diamond Axe 1 3 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) มรกต 11–27 0.2 Enchanted[note 2] Diamond Sword 1 3 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

ข้อเสนอการแลกเปลี่ยนในรุ่น Bedrock[]

ช่างชุดเกราะ[]

Plains Armorer

ช่างชุดเกราะ

Armorer Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 ถ่าน 15 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 5 0.05 Iron Helmet 1 3 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 9 0.05 Iron Chestplate 1 3 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 7 0.05 Iron Leggings 1 3 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 4 0.05 Iron Boots 1 3 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Iron Ingot 4 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 36 0 ระฆัง 1 3 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 3 0.1 Chainmail Leggings 1 3 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.1 Chainmail Boots 1 3 แลกเปลี่ยน 10
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Lava Bucket 1 0 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 1 0.1 Chainmail Helmet 1 3 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 4 0.1 Chainmail Chestplate 1 3 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 5 0.1 Shield 1 3 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Diamond 1 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 มรกต 14 0.05 Enchanted[note 2] Diamond Leggings 1 2 แลกเปลี่ยน 30
มรกต 8 0.05 Enchanted[note 2] Diamond Boots 1 2 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 9 มรกต 8 0.05 Enchanted[note 2] Diamond Helmet 1 2 แลกเปลี่ยน 30[note 3]
มรกต 16 0.1 Enchanted[note 2] Diamond Chestplate 1 2 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

คนขายเนื้อ[]

Plains Butcher

คนขายเนื้อ

Butcher Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 Raw Chicken 14 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
Raw Rabbit 4 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
Raw Porkchop 7 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 1 0.05 Rabbit Stew 1 5 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 ถ่าน 15 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 1 0.05 Cooked Rabbit 5 5 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Cooked Chicken 4 5 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Cooked Porkchop 3 5 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Cooked Mutton 4 5 แลกเปลี่ยน 10
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Raw Beef 10 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
Raw Mutton 8 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 1 0 Cooked Beef 3 5 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Dried Kelp Block 18 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) 8 Sweet Berries 10 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 0

Cartographer[]

Plains Cartographer

Cartographer.

Cartographer Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 Paper 24 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 1 0.05 Empty Map 1 5 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Glass Pane

11

0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 7 0.05 Item Frame 1 5 แลกเปลี่ยน 2
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 มรกต 5 0.05 Empty Locator Map 1 5 แลกเปลี่ยน 10
มรกต

Compass

12
1
0.1
0
Ocean Explorer Map[note 8] 1 2 แลกเปลี่ยน 10
มรกต

Compass

12
1
0.1
0
Woodland Explorer Map[note 8] 1 2 แลกเปลี่ยน 10
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 6 Compass 1 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
7 มรกต 3 0.05one of 16 blank Banner

1 5 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 8 มรกต 1 0.05 Flower Charge Banner Pattern 1 2 แลกเปลี่ยน 0
มรกต 2 0.05 Field Masoned Banner Pattern 1 2 แลกเปลี่ยน 0
มรกต 2 0.05 Bordure Indented Banner Pattern 1 2 แลกเปลี่ยน 0

Cleric[]

Plains Cleric

Cleric.

Cleric Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 Rotten Flesh 32 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 1 0.05 Redstone Dust 4 5 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Gold Ingot 3 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 1 0.05 Lapis Lazuli 1 5 แลกเปลี่ยน 10
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Rabbit's Foot 4 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 4 0.05 Glowstone dust 1 5 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Scute 4 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Glass Bottle 9 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 20
8 มรกต 5 0.05 Ender Pearl 1 5 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 9 Nether Wart 22 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 0
10 มรกต 3 0.05 Bottle o' Enchanting 1 5 แลกเปลี่ยน 0

Farmer[]

Plains Farmer

Farmer.

Farmer Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 Wheat 20 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
Potato 26 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
Carrot 22 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
Beetroot 15 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 1 0.05 Bread 6 5 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Pumpkin 6 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 1 0.05 Pumpkin Pie 4 5 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Apple 4 5 แลกเปลี่ยน 10
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Melon Slice 4 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 3 0.05 Cookie 18 4 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Egg 16 0 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 มรกต 1 0.05 Cake 1 5 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 9 มรกต 1 0.05 Suspicious Stew[note 5] 1 5 แลกเปลี่ยน 30[note 3]
มรกต 3 0.05 Golden Carrot 3 5 แลกเปลี่ยน 30[note 3]
มรกต 4 0.05 Glistering Melon 3 5 แลกเปลี่ยน 30[note 3]

Fisherman[]

Plains Fisherman

Fisherman.

Fisherman Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 String 20 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
ถ่าน 10 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 3 0.05 Bucket of Cod 1 4 แลกเปลี่ยน 2
มรกต

Raw Cod

1
6
0.05
0
Cooked Cod 6 5 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Raw Cod 15 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 5 0.05 Campfire 1 4 แลกเปลี่ยน 10
มรกต

Raw Salmon

1
6
0.05
0
Cooked Salmon 6 5 แลกเปลี่ยน 2
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Raw Salmon 13 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 6 0.1 Enchanted[note 2] Fishing Rod 1 2 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Tropical Fish 1 0 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Oak Boat 1 0 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Birch Boat 1 0 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Spruce Boat 1 0 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Jungle Boat 1 0 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Acacia Boat 1 0 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Dark Oak Boat 1 0 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
สำหรับเจ้านาย (master) 8 Pufferfish 1 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 0

Fletcher[]

Plains Fletcher

Fletcher.

Fletcher Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 Stick 32 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 1 0.05 Arrow 16 5 แลกเปลี่ยน 2
มรกต

Gravel

1
10
0.05
0
Flint 10 5 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Flint 26 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 2 0.05 Bow 1 5 แลกเปลี่ยน 10
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 String 14 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 20
6 มรกต 3 0.05 Crossbow 1 5 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Feather 24 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 มรกต 8 0.05 Enchanted[note 2] Bow 1 2 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 9 Tripwire Hook 8 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 0
10 มรกต 8 0.05 Enchanted[note 2] Crossbow 1 2 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Night Vision 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Invisibility 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Leaping 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Fire Resistance 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Swiftness 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Slowness 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Water Breathing 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Healing 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Harming 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Poison 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Regeneration 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Strength 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Weakness 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of Decay 5 3 แลกเปลี่ยน 0
มรกต

Arrow

2
5
0.05
0
Arrow of the Turtle สำหรับเช้านาย (master) 5 3 แลกเปลี่ยน 0

Leatherworker[]

Plains Leatherworker

Leatherworker.

Leatherworker Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 Leather 6 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 3 0.1 Leather Pants 1 2 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 7 0.1 Leather Tunic 1 2 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Flint 26 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 5 0.1 Leather Cap 5 2 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 4 0.1 Leather Boots 1 2 แลกเปลี่ยน 10
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Rabbit Hide 9 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 7 0.1 Enchanted[note 2] Leather Tunic 1 2 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Scute 4 0.05 มรกต 1 4 แลกเปลี่ยน 15
8 มรกต 6 0.1 Leather Horse Armor 1 5 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 9 มรกต 5 0.1 Enchanted[note 2] Leather Cap 1 2 แลกเปลี่ยน 0
มรกต 6 0.1 Saddle 1 3 แลกเปลี่ยน 0

Librarian[]

Plains Librarian

Librarian.

Librarian Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 Paper 24 0.05 มรกต 1 4 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 6 0.05 Bookshelf 1 5 แลกเปลี่ยน 2
มรกต

Book

15-64
1
0.05
0
Enchanted Book [note 9] 1 2 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Book 4 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 1 0.05 Lantern 1 5 แลกเปลี่ยน 10
มรกต

Book

15-64
1
0.1
0
Enchanted Book [note 9] 1 2 แลกเปลี่ยน 10
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Ink Sac 5 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 1 0 Glass 3 5 แลกเปลี่ยน 20
มรกต

Book

15-64
1
0.1
0
Enchanted Book [note 9] 1 2 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Book and Quill 1 0 มรกต 1 2 แลกเปลี่ยน 15
8 มรกต 4 0.05 Compass 1 5 แลกเปลี่ยน 30
มรกต 4 0.05 Clock 1 5 แลกเปลี่ยน 30
มรกต

Book

15-64
1
0.1
0
Enchanted Book [note 9] 1 2 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 9 มรกต 20 0.05 Name Tag 1 5 แลกเปลี่ยน 0

Shepherd[]

Plains Shepherd

Shepherd.

Shepherd Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 White Wool 18 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
Gray Wool 18 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
Brown Wool 18 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
Black Wool 18 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 2 0.05 Shears 1 5 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Light Blue Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
Orange Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
Purple Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
Black Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
Brown Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 1 0.05One of 16 Wool

1 5 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05One of 16 Carpet

4 5 แลกเปลี่ยน 10
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Lime Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
Cyan Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
Gray Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
White Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
Green Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 3 0.05One of 16 Bed

1 5x trade 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Yellow Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Red Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Light Gray Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Magenta Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Blue Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
Pink Dye 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 มรกต 3 0.05One of 16 Blank Banner

1 5 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 9 มรกต 2 0.05 Painting 3 5 แลกเปลี่ยน 0

Stone Mason[]

Plains Mason

Stone Mason.

Stone Mason Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 Clay 10 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 1 0.05 Brick 16 5 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 หิน 20 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 1 0.05 Chiseled Stone Bricks 4 5 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Polished Granite 4 5 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Polished Diorite 4 5 แลกเปลี่ยน 10
มรกต 1 0.05 Polished Andesite 4 5 แลกเปลี่ยน 10
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Granite 16 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
Diorite 16 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
Andesite 16 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 1 0.05One of 16 Colored Terracotta

4 5 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Nether Quartz 12 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 มรกต 1 0.05One of 16 Glazed Terracotta

1 5 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 9 มรกต 1 0.05 Block of Quartz 1 5 แลกเปลี่ยน 0
มรกต 1 0.05 Quartz Pillar 1 5 แลกเปลี่ยน 0

Toolsmith[]

Plains Toolsmith

Toolsmith.

Toolsmith Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 ถ่าน 15 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 1 0.1 Stone Axe 1 3 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 1 0.1 Stone Pickaxe 1 3 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 1 0.1 Stone Shovel 1 3 แลกเปลี่ยน 2
มรกต 1 0.1 Stone Hoe 1 3 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Iron Ingot 4 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 36 0 ระฆัง 1 2 แลกเปลี่ยน 20
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Flint 30 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 1 0.05 Enchanted[note 2] Iron Axe 1 2 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 2 0.1 Enchanted[note 2] Iron Shovel 1 2 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 3 0.1 Enchanted[note 2] Iron Pickaxe 1 2 แลกเปลี่ยน 20
มรกต 4 0.1 Enchanted[note 2]

Diamond Hoe

1 2 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Diamond 1 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 มรกต 12 0.1 Enchanted[note 2] Diamond Axe 1 2 แลกเปลี่ยน 30
มรกต 5 0.1 Enchanted[note 2] Diamond Shovel 1 2 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 9 มรกต 13 0 Enchanted[note 2] Diamond Pickaxe 1 2 แลกเปลี่ยน 0

Weaponsmith[]

Plains Weaponsmith

Weaponsmith.

Weaponsmith Economic Trade
ระดับ Trade slot ไอเทมที่ต้องการ จำนวนเริ่มต้น ตัวคูณราคา ไอเทมที่ได้รับ จำนวน แลกเปลี่ยนจนกว่าจะปิด XP ที่ชาวบ้านได้รับ
น้องใหม่ (Novice) 1 ถ่าน 15 0.05 มรกต 1 6 แลกเปลี่ยน 1
2 มรกต 3 0.05 Iron Axe 1 3 แลกเปลี่ยน 2
เด็กฝึกงาน (apprentice) 3 Iron Ingot 4 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 5
4 มรกต 2 0.05 Enchanted[note 2] Iron Sword 1 2 แลกเปลี่ยน 10
ผู้ชำนาญงาน (journeyman) 5 Flint 24 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 10
6 มรกต 36 0 ระฆัง 1 2 แลกเปลี่ยน 20
ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) 7 Diamond 1 0.05 มรกต 1 5 แลกเปลี่ยน 15
8 มรกต 8 0.05 Enchanted[note 2] Diamond Sword 1 2 แลกเปลี่ยน 30
สำหรับเจ้านาย (master) 9 มรกต 12 0.05 Enchanted[note 2] Diamond Axe 1 2 แลกเปลี่ยน 0

การแลปเปลี่ยนกับพ่อค้าเร่ร่อน[]

Wandering Trader

Wandering Trader.

Unlike other villagers, the wandering trader does not buy items in exchange for emeralds – it only sells items, using emeralds as a currency. Therefore, the leftmost column of the following tables is how many emeralds the player needs to receive the items listed in the middle column of the table.

Java Edition sales[]

The wandering trader offers five random trades from the list below.

Price Item Trades until disabled
1 emerald 12
8
 • Lily of the Valley
7
 • Red Sand (×4)
6
 • Lily Pad (×2)
5
4
2 emeralds 5
3 emeralds 12
 • Cactus
 • Brain Coral Block
 • Bubble Coral Block
 • Fire Coral Block
 • Horn Coral Block
 • Tube Coral Block
8
4 emeralds 5
5 emeralds
 • Saplings
8
5

The other random trade is chosen from the table below. It is always the wandering trader's final trade offer.

Price Items Trades until disabled
1 emerald 8
3 emeralds 6
5 emeralds 4
6 emeralds 6

Bedrock Edition sales[]

ในรุ่น Bedrock, wandering traders sell 6 random trades. Their trades are unaffected by demand.

Five of the random trades are shown in the table below:

จนถึง Bedrock Edition 1.16.0:

Price Regular Offer Single Offer[note 10] Trades until disabled
1 emerald
 • Large Fern
 • Sugar Cane
 • Red Sand (×4)
 • Red Sandstone (x4)
 • Lily Pad (×2)
 • Dandelion
 • Poppy
 • Blue Orchid
 • Allium
 • Azure Bluet
 • Red Tulip
 • Orange Tulip
 • Pink Tulip
 • White Tulip
 • Oxeye Daisy
 • Cornflower
 • Lily of the Valley
 • Sunflower
 • Rose Bush
 • Lilac
 • Peony
16
 • Red Dye (×3)
 • Yellow Dye (×3)
 • Orange Dye (×3)
 • Lime Dye (×3)
 • Green Dye (×3)
 • Cyan Dye (×3)
 • Light Blue Dye (×3)
 • Purple Dye (×3)
 • Magenta Dye (×3)
 • Pink Dye (×3)
 • Gray Dye (×3)
 • Light Gray Dye (×3)
 • Lapis Lazuli (x3)
 • Cocoa Beans (x3)
 • Bone Meal (x3)
 • Ink Sac (x3)
 • Brown Mushroom
 • Red Mushroom
 • Brain Coral Block (x3)
 • Bubble Coral Block (x3)
 • Fire Coral Block (x3)
 • Horn Coral Block (x3)
 • Tube Coral Block (x3)
8
2 emeralds 16
 • Glowstone
8
3 emeralds 16
8
4 emeralds 16
5 emeralds 8
 • Oak Sapling
 • Birch Sapling
 • Spruce Sapling
 • Dark Oak Sapling
 • Acacia Sapling
 • Jungle Sapling
16

‌In Bedrock Edition 1.16.0[กำลังมา]:

Price Regular Offer Single Offer[note 10] Trades until disabled
1 emerald
 • Fern
 • Vines
 • Dandelion
 • Poppy
 • Blue Orchid
 • Allium
 • Azure Bluet
 • Red Tulip
 • Orange Tulip
 • Pink Tulip
 • White Tulip
 • Oxeye Daisy
 • Cornflower
 • Lily of the Valley
 • Sunflower
 • Rose Bush
 • Lilac
 • Peony
12
 • Red Dye (×3)
 • Yellow Dye (×3)
 • Orange Dye (×3)
 • Lime Dye (×3)
 • Green Dye (×3)
 • Cyan Dye (×3)
 • Light Blue Dye (×3)
 • Purple Dye (×3)
 • Magenta Dye (×3)
 • Pink Dye (×3)
 • Gray Dye (×3)
 • Light Gray Dye (×3)
 • Lapis Lazuli (x3)
 • Cocoa Beans (x3)
 • Bone Meal (x3)
 • Ink Sac (x3)
 • Brown Mushroom
 • Red Mushroom
8
 • Red Sand (×4)
6
 • Lily Pad (×2)
5
4
2 emeralds 5
 • Glowstone
3 emeralds 12
 • Brain Coral Block
 • Bubble Coral Block
 • Fire Coral Block
 • Horn Coral Block
 • Tube Coral Block
8
4 emeralds 5
5 emeralds
 • Oak Sapling
 • Birch Sapling
 • Spruce Sapling
 • Dark Oak Sapling
 • Acacia Sapling
 • Jungle Sapling
8
5

The other random trade is shown below (these items are chosen for each wandering trader and always offered but only one of them):

Price Items Trades until disabled
1 emerald 16[จนถึง 1.16.0]
8‌[กำลังมา: 1.16.0]
3 emeralds 8[จนถึง 1.16.0]
6‌[กำลังมา: 1.16.0]
5 emeralds 4
6 emeralds 16[จนถึง 1.16.0]
6‌[กำลังมา: 1.16.0]

ความสำเร็จ[]

บทความหลัก: ความสำเร็จ
ไอคอน Achievement คำอธิบายในเกม ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) มีอยู่ Xbox points earned Trophy type (PS)
Xbox PS Pocket Nintendo
The HagglerAcquire or spend 30 Emeralds by trading with villagers.Xbox OneYesYesYes30GSilver
Xbox 360Alt20G
Treasure HunterAcquire a map from a cartographer villager, then enter the revealed structureVisit the structure indicated while the purchased map is in your main hand (hotbar).NoNoYesNo40G
Buy Low, Sell Highแลกเปลี่ยนราคาที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้
(Trade for the best possible price)
YesPS4YesNo50GGold

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-plain-rawWhat a Deal!แลกเปลี่ยนของกับชาวบ้านให้สำเร็จ
(Successfully trade with a Villager)
Adventureนำไอเทมออกจากช่องแลกเปลี่ยนของชาวบ้าน และเก็บไว้ในช่องเก็บของของคุณminecraft:adventure/trade

วิดีโอ[]

จัดทำโดย slicedlime:

ประวัติ[]

รุ่น Java Beta
August 31, 2010The first time Notch hinted at plans for a possible future trading system was in an interview during MinecraftCon. The implementation of villages themselves and their inhabitants wasn't even confirmed at this point, but Notch still had a couple of ideas: If you treat the villagers well, they become friendly to you and might start throwing things at you as gifts. If you treat them badly though by attacking and killing them they hate you and might chase you.
Notch also mentioned a meter of how much the villagers like you.
รุ่น Java
May 21, 2012Jeb released a screenshot of himself testing the Trading System. The image showed buying and selling areas.
An ore block can be seen in the background later revealed in snapshot 12w21a to be Ruby Ore, it was changed to emerald ore before 12w21a because Dinnerbone is colorblind.[1]
1.3.112w21aAdded villager trading.
12w22aEyes of Ender are now sold by priests instead of bought, and rotten flesh is no longer bought.
The trading UI has been changed where an extra input space has been added where tools can be placed for buying enchantments and/or repair.
12w23a Before this snapshot, librarian defaulted to written books instead of gold ingots, since the written books had a potential offer of 1.3.
1.4.212w32aThe librarian's paper offer was adjusted to 24-35 paper per emerald, and the farmer's arrow offer was corrected to 9-12 per emerald.
The offer probability mechanic was changed: as more offers exist for a villager, the probability of all offers rise. When an offer's probability goes beyond a certain limit, its probability goes down. The net effect is that rarer offers become more common when a villager has many offers, and common offers become rarer.
The offer removal mechanic has been replaced with an offer disabling mechanic.
All offers begin with 7 uses, allowing the offer to be traded up to seven times.
After this, even if the player has not left the trading GUI, the offer is disabled.
If a player trades the last offer on the list and closes the GUI, waiting for particles to appear around the villager, all disabled offers are renewed with 2-12 additional uses added to them.
It is possible for the final offer slot to be disabled, at which point no new offers can be generated and no existing offers can be renewed.
Trading with the last offer slot available increases your popularity with the village by one point. Note that your popularity applies to the village as a whole, and other players' popularity is not affected.
1.4.612w49aEnchanted books were added, and villagers could offer them.
1.513w04aA villager spawned from a renamed spawn egg shows its name in the trading interface in place of "Villager".
1.814w02aVillager trading has been revamped. See here for offers before 1.8.
14w03aVillager Clerics no longer buy Ender Pearls, as they did in 14w02a.
14w31aClerics now sell Bottle o' Enchantings, prices range from 3 to 11 emeralds each.
1.915w41aClerics no longer sell Eyes of Ender.
Clerics now sell Ender Pearls, prices range from 4 to 7 emeralds each.
15w43aLibrarians charge double for books with "treasure" enchantments.
1.1116w33aFarmers now sell 5 to 7 apples and 6 to 10 cookies for an emerald instead of just 5 and 6 respectively.
16w39aAdded new trades through the Cartographer career.
1.1419w11aVillager trading prices now depend on player's popularity in the village.
Villagers now resupply their trades up to two times a day, if they get to work at a job site block.
1.1519w45aLibrarians now sell one bookshelf for nine emeralds, instead of three bookshelves for six emeralds.
รุ่น Pocket
1.0.4alpha 1.0.4.0Added villager trading.
1.1.0alpha 1.1.0.3Added new trades through the Cartographer career.
รุ่น Bedrock
1.2.0?Added Curse of Binding and Curse of Vanishing enchantments, which at this time can be obtained only via trading with librarians.
?Removed the curse enchantments in enchanted books from librarian trading.
1.10.0beta 1.10.0.3Added new trades through the stone mason villager profession and wandering trader.
1.11.0beta 1.11.0.1Added economic trades, where players can unlock multiple tiers at once by leveling up villagers.
Villagers now have a demand in which their emerald cost can change higher or lower than usual.
beta 1.11.0.4Changed trading for villagers.
Villager no longer instantly resupply their trades when disabled, as now they need to work at a job site block to resupply themselves.
Hero of the Village now gives a trading price discount, except for one emerald trades (as it already costs one emerald).
beta 1.11.0.7Pressing use on a trade now auto-trades items.
Reverted cake trade from farmer villagers, increased max amount of some trade until disabled for สำหรับเช้านาย (master) level stone mason and wandering trader.
1.12.0beta 1.12.0.3Changed some trades for both villager and wandering trader.
beta 1.12.0.4Removed regular sand from the wandering trader trades and adjusted the cost of a diamond hoe on the toolsmith.
1.13.0beta 1.13.0.1Cartographer villager now buy 11 glass panes, rather than 10.
beta 1.13.0.15Farmer villager now sell suspicious stew.
รุ่น Bedrock ที่กำลังจะมา
1.16.0beta 1.16.0.57Villager trade values have been changed to closely match Java Edition.
รุ่น Legacy Console
TU14CU1 1.04 Patch 1Added villager trading.
TU20CU8 1.13 Librarian villagers now may offer name tags for sale.
TU31CU19 1.22 Patch 3Changed villager trades to offers as of Java Edition 1.8.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “Trading”, “Trades”, หรือ ”Trade“ จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • Right-clicking on a villager or wandering trader pauses that villager's or wandering trader's pathfinding.
 • If a villager takes damage while trading, the trading GUI closes.
 • ในรุ่น Bedrock, while inside the trading GUI, an emerald appears above the villager's or wandering trader's head.

แกลเลอรี่[]

โน๊ต[]

 1. MC-156866 จะทำให้แถบได้รับการรีเซ็ต และจะทำให้แถงประสบการณ์ของชาวบ้านดูมีน้อยกว่าความเป็นจริง โดยบัคนี้จะปรากฎในรุ่น Java เท่านั้น
 2. กก กข กค กง กจ กฉ กช กซ กด When creating an enchantment offer, the game uses a random enchantment level from 5 – 19. The enchantments are never treasure enchantments.
 3. As the villager cannot level up any further, they do not actually gain any experience.
 4. In worlds that do not have the structure, this trade is not offered.
 5. The stew grants one of the effects as if crafted from a flower.
 6. The leather armor has a random color created by two dyes (possibly the same dye twice.)
 7. The enchantment is chosen randomly with equal chance of any enchantment type occurring and equal chance to get any level of it, so high-level enchantments are as likely to get as low-level enchantments. The price in emeralds depends on the enchantment level and "treasure" status. The possible values are 5–19 emeralds for Lvl I, 8–32 for Lvl II, 11–45 for Lvl III, 14–58 for Lvl IV, and 17–71 for Lvl V. For "treasure" enchantments the price is doubled. Note that the cost is capped to 64, meaning that for example Lvl V books truly range from 17 - 64 emeralds with costs at the upper end of the range being more common.
 8. If explorer maps are bought when in the Nether, the End or a superflat world, the explorer map does not show a destination structure, and buying it in an Old world causes the game to freeze
 9. The enchantment is chosen randomly with equal chance of any enchantment type occurring and equal chance to get any level of it, so high-level enchantments are as likely to get as low-level enchantments. The price in emeralds depends on the enchantment level and "treasure" status. The possible values are 15 – 19 emeralds for Lvl I, 18 – 32 for Lvl II, 21 – 45 for Lvl III, 24 – 58 for Lvl IV, and 27 – 71 for Lvl V. For "treasure" enchantments the price is doubled. Note that the cost is capped to 64, meaning that for example Lvl V books truly range from 27 - 64 emeralds with costs at the upper end of the range being more common.
 10. Only one item is offered (e.g. wandering trader cannot sell both cocoa beans and pink dye). Each group of single-offer trades has the same chance to be chosen as a normal trade. For example, each individual sapling does not have the same chance of being offered as a slimeball; instead, the sapling group as a whole has the same chance of being offered as a slimeball.

อ้างอิง[]

Advertisement