Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Clock JE3 BE3.gif
บทความนี้ต้องการการอัปเดตข้อมูล 
โปรดช่วยอัปเดตหน้านี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอัปเดตหรือข้อมูลใหม่ล่าสุดในปัจจุบัน

แผนผังการปรุงยา (ใช้สูตรที่มีประสิทธิภาพสูงสุด)
อาจแตกต่างไปในรุ่น Bedrock

การปรุงยา (อังกฤษ: Brewing) เป็นวิธีการทำยาโดยการเพิ่มวัตถุดิบต่างๆ ลงในขวดน้ำผ่านแท่นปรุงยา

ต้มยา[]

สูตรการปรุงยาโดยการวางขวดหนึ่งขวดขึ้นไปลงในสามช่องล่างของอินเทอร์เฟซการต้ม ส่วนผสมในช่องบนและ ผงไฟในช่องเชื้อเพลิง คุณจะสามารถกลั่นส่วนผสมลงในแต่ละขวดและปรุงยาที่สามารถดื่มเพื่อให้เอฟเฟกต์กับผู้เล่น. การต้มยา 1 ครั้ง ใช้เวลา 20 วินาที. ผงไฟแต่ละหน่วยจะสามารถใช้ปรุงยาได้ 20 ครั้ง. เชื้อเพลิงนี้จะถูกใช้เพื่อและเมื่อเริ่มกระบวนการ, และจะไม่ได้รับคืนหากการปรุงถูกขัดขวาง (โดยการคึงส่วนผสมหรือขวดยาออกจนหมด)

ยาทุกขวดเริ่มต้นจากขวดน้ำ, โดยเราสามารถหาได้มาจากการเติมจากแหล่งน้ำ ใช้ผงเบลซในการให้พลังงาน หลังจากนั้นให้ใส่ส่วนผสมพื้นฐานลงไปเพื่อทำขวดยาพื้นฐาน โดยยาส่วนมากจะมีส่วนผสมพื้นฐานเป็น หูดเนเทอร์ ในการทำยา Awkward Potion ซึ่งเป็นยาพื้นฐาน จากนั้นใส่ส่วนผสมอื่นๆลงไปเพื่อให้น้ำยามีผลเอฟเฟกต์

อุปกรณ์ในการต้มยา[]

ชื่อ ไอคอน การใช้งาน
แท่นปรุงยา ใช้ในการเพิ่มส่วนผสมลงในขวดน้ำ
หม้อ แต่ละหม้อสามารถจุน้ำได้ 1 ถัง (หลังจากวางไว้แล้ว)
สามารถเติมน้ำใส่ขวดยาได้ 3 ขวด
(หลังจากวางไว้แล้ว)‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น]
ผงเปลวไฟ แหล่งเชื้อเพลิงสำหรับแท่นปรุงยา
ขวดแก้ว ภาชนะสำหรับบรรจุยาทุกชนิด
ขวดน้ำ เป็นส่วนผสมหลักในการปรุงยาทุกชนิด
ทำได้โดยเติมน้ำจากหม้อต้มยา หรือบล็อกน้ำด้วยขวดแก้ว

ส่วนผสม[]

ส่วนผสมพื้นฐาน และส่วนผสมดัดแปลง[]

ส่วนผสมพื้นฐานเป็นส่วนผสมที่ใส่ลงในขวดน้ำโดยตรง และเป็นส่วนผสมแรกของน้ำยาทุกชนิด หูดเนเทอร์เป็นส่วนผสมพื้นฐานที่พื้นฐานที่สุด เนื่องจากยาส่วนมากมีหูดเนเทอร์เป็นส่วนผสมพื้นฐาน

ส่วนผสมดัดแปลงเป็นส่วนผสม ใช้เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติของยาหรือเปลี่ยนเอฟเฟ็กต์ยาให้เป็นยาที่แตกต่างกัน ตาแมงมุมดองนั้นมีความพิเศษไม่เหมือนใครซึ่งเป็นตัวดัดแปลงเพียงตัวเดียวที่สามารถเปลี่ยนขวดน้ำให้เป็นยาที่มีประสิทธิภาพได้โดยตรง

ชื่อส่วนผสม ไอคอน ผลผลิตจากการปรุงลงขวดน้ำเปล่า ผลผลิตจากการปรุงลงขวยยา
Nether Wart น้ำยาเจือนๆ ไม่มี
Redstone Dust น้ำยาปกติ ขยายเวลาออกฤทธิ์
Glowstone Dust น้ำยาเข้มข้น เพิ่มระดับความเข้มข้นของผลลัพธ์
Fermented Spider Eye ยาอ่อนแอ สำหรับเติมลงให้ยาที่เป็นมีผลเป็นคุณเท่านั้น; เปลี่ยนความสามารถไปในทางลบ
Gunpowder ยาแบบปา เปลี่ยนขวดยาปกติเป็นขวดยาแบบสาด
Dragon's Breath ยาระเหย
(from Splash Water Bottle)
เปลี่ยนขวดยาแบบปาเป็นยาระเหย

เอฟเฟกต์ทางลบ: การเติมตาแมงมุมดองจะเปลี่ยนเอฟเฟกต์ของยาไปในทางลบ

 • ยาที่มีเอฟเฟกต์ทางลบโดยตัวยาก่อนหน้า ก่อนที่จะใส่จาแมงมุมดองลงไปมักจะให้ผลตรงกันข้าม(เช่น การใส่ตาแมงมุมดองลงในยาที่ทำให้วิ่งเร็ว จะเปลี่ยนยาเป็นยาที่ทำให้เชื่องช้า
 • การใส่ตาแมงมุมลงในยาทางลบแล้ว บางตัวยาอาจให้ผลเหมือนเดิมในรูปแบบที่ต่างกัน(เช่น การใส่ตาแมงมุมดองลงในยาพิษที่จะมีผลต่อเนื่อง กลายเป็นยาแห่งความเจ็บปวดที่จะออกผลทันที)
 • ยาล่องหนนั้นเป็นยาทางลบที่คู่กับยามองเห็นในที่มืด

ขวดยาสาด และ ขวดยาระเหย: เป็นยาชนิดใดๆ ก็ตามที่เปลี่ยนไปเป็นยาสาด และยาระเหย

 • ยาสาด และ ยาระเหยนั้นมีจุดประสงค์เหมือนกัน
 • ในรุ่น Bedrock ยาแบบสาดจะมีเวลาให้ผลเพียง 3 ใน 4 ของเวลาที่เทียบกับการดื่มยาปกติ แต่ในรุ่น Java จะให้เวลาเท่ากัน
 • ยาระเหยจะมีเวลาให้ผลเพียง 1 ใน 4 ของเวลาที่เทียบกับการดื่มยาปกติ. เช่น หากยาขวดปกติออกฤทธิ์ 8 นาที, ยาระเหยจะออกฤทธิ์เพียง 2 นาที.

ส่วนผสมที่ให้เอฟเฟกต์[]

ส่วนผสมที่ให้เอฟเฟกต์ ใช้ในการเพิ่มเอฟเฟกต์ให้กับยา แต่จะไม่มีการเพิ่มระดับ หรือเพิ่มเวลาให้กับตัวยา ส่วนประกอบแต่ละชนิดก็จะให้เอฟเฟกต์ที่ต่างกัน โดยยาส่วนมากจะต้องน้ำส่วนผสมใส่ขวดยา Awkward Potion ซึ่งเป็นยาพื้นฐานที่ใช้หูดเนเทอร์ในการทำ

Name Icon เอฟเฟกต์ที่ได้ เอฟเฟกต์ผกผัน
Sugar ความเร็ว ช้าลง
Rabbit's Foot กระโดดสูง
Glistering Melon Slice รักษา การทำให้เสียหาย
Spider Eye ยาพิษ
Pufferfish หายใจใต้น้ำ ไม่มี
Magma Cream ทนไฟ
Golden Carrot มองเห็นในที่มืด ล่องหน
Blaze Powder แข่งแกร่ง ความอ่อนแอ
Ghast Tear การฟื้นฟู
Turtle Shell Turtle Master ไม่มี
Phantom Membrane ตกลงมาด้วยความเร็วช้าๆ

ธาตุ[]

ในรุ่นการศึกษา หรือรุ่น Bedrock ที่เปิดใช้โหมดการศึกษา ธาตุบางชนิดสามารถใช้ในการปรุงยาได้ ส่วนมากจะเป็นเอฟเฟกต์ที่ไม่ดีได้

ธาตุ ไอคอน เอฟเฟกต์ที่ได้
Bismuth Nausea (วิงเวียน)
Calcium Blindness (ตาพร่า)
Cobalt Weakness (อ่อนแอ)
Silver Poison (ยาพิษ)

สูตรการปรุงยา[]

ยาพื้นฐาน[]

ยาพื้นฐานนั้น เป็นยาที่ไม่ให้เอฟเฟกต์ใดๆ สามารถทำได้โดยการเติมส่วนผสมอย่าหนึ่ง ลงไปยังขวดน้ำในแท่นปรุงยา

ยา ส่วนผสม ทำให้เป็น

Awkward Potionน้ำยาพื้นฐาน

Mundane Potionไม่มี

Thick Potionไม่มี

ยาเอฟเฟกต์[]

ยาเอฟเฟกต์ส่วนใหญ่จะถูกสร้างโดยใช้ Awkward potion เป็นน้ำยาพื้นฐาน โดยน้ำยาพวกนี้สามารถทำให้เป็นเอฟเฟกต์ทางลบได้โดยการเติมตาแมงมุมดองลงไปในขั้นตอตถัดไปส่วนน้ำยาที่ทำให้อ่อนแอทำได้ง่าย โดยการใส่ตาแมงมุมดองลงไปในน้ำเปล่าโดยตรงได้เลย

เอฟเฟกต์ทางบวก[]

ยา ส่วนผสม การขยายเวลา การเพิ่มระดับ เอฟเฟกต์ที่ได้
Potion of Healing
Potion of HealingPotion of Healing
Potion of Healing
Instant Health
เติมเลือดโดย 4 (Heart.svgHeart.svg).

เพิ่มระดับ:
Instant Health II
เพิ่มเลือดโดย 8 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg).

Potion of Fire Resistance
Potion of Fire Resistance
( 3:00)Potion of Fire Resistance
Potion of Fire Resistance
( 8:00)
Fire Resistance
สร้างภูมิคุ้มกันจากความเสียหายจากไฟ ลาวา บล็อกแมกม่า และการโจมตีระยะไกลของเบลซ
Potion of Regeneration
Potion of Regeneration
( 0:45)Potion of Regeneration
Potion of Regeneration
( 1:30)
Potion of Regeneration
Potion of Regeneration
( 0:22)
Regeneration
เติมเลือด Half Heart.svg ทุกๆ 2 วินาที

การเพิ่มระดับ:
Regeneration II
เติมเลือด Half Heart.svg ทุกๆ 1.2 วินาที

Potion of Strength
Potion of Strength
( 3:00)Potion of Strength
Potion of Strength
( 8:00)
Potion of Strength
Potion of Strength
( 1:30)
Strength
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิดของผู้เล่นโดย 3 (Heart.svgHalf Heart.svg).

การเพิ่มระดับ:
Strength II
เพิ่มความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิดของผู้เล่นโดย 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg).

Potion of Swiftness
Potion of Swiftness
( 3:00)Potion of Swiftness
Potion of Swiftness
( 8:00)
Potion of Swiftness
Potion of Swiftness
( 1:30)
Speed
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ความเร็วในการวิ่ง และความยาวของการกระโดด 20%

การเพิ่มระดับ:
Speed II
เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ ความเร็วในการวิ่ง และความยาวของการกระโดด 40%.

Potion of Night Vision
Potion of Night Vision
( 3:00)Potion of Night Vision
Potion of Night Vision
( 8:00)
Night Vision
ทำให้ทุกอย่างดูเหมือนจะอยู่ในระดับแสงสูงสุดรวมถึงบริเวณใต้น้ำ
Potion of Invisibility
Potion of Invisibility
( 3:00)Potion of Night Vision
Potion of Invisibility
Potion of Invisibility
( 8:00)
Invisibility
ทำให้ผู้อื่นไม่สามารถมองเห็นผู้เล่นได้ โดยชุดเกราะ และไอเท็มที่ถืออยู่จะยังองเห็น
Potion of Water Breathing
Potion of Water Breathing
( 3:00)Potion of Water Breathing
Potion of Water Breathing
( 8:00)
Water Breathing
ทำให้แถบออกซิเจนเต็มตลอดเวลา เมื่ออยู่ใต้น้ำ
Potion of Leaping
Potion of Leaping
( 3:00)Potion of Leaping
Potion of Leaping
( 8:00)
Potion of Leaping
Potion of Leaping
( 1:30)
Jump Boost
เพิ่มความสูงของการกระโดดโดย 1⁄2 บล็อก

การเพิ่มระดับ:
Jump Boost II
เพิ่มความสูงของการกระโดดโดย 1 1⁄4 บล็อค

Potion of Slow Falling
Potion of Slow Falling
( 1:30)Potion of Slow Falling
Potion of Slow Falling
( 4:00)
Slow Falling
ทำให้ผู้เล่นตกลงมาในอัตราที่ช้าลงและไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ เมื่อกระทบกับพื้นดิน

เอฟเฟกต์ทางลบ[]

ยา ส่วนผสม การขยายเวลา การเพิ่มระดับ เอฟเฟกต์ที่ใด้
Potion of Poison
Potion of Poison
( 0:45)Potion of Poison
Potion of Poison
( 1:30)
Potion of Poison
Potion of Poison
( 0:21)
Poison
ทำให้เสียเลือด 1 (Half Heart.svg) ทุกๆ 2.5 วินาที

การขยายเวลา:
Poison II
ทำให้เสียเลือด 1 (Half Heart.svg) ทุกๆ 1.2 วินาที

Potion of Weakness
Potion of Weakness
( 1:30)Potion of Weakness
Potion of Weakness
( 4:00)
Weakness
ลดความเสียหายจากการโจมตีระยะประชิดของผู้เล่นโดย 4 (Heart.svgHeart.svg).
Potion of Harming
Potion of HarmingPotion of HealingPotion of Poison
Potion of Harming
Potion of Harming
Instant Damage
สร้างตวามเสียหายโดยลดเลือดลงโดย 6 (Heart.svgHeart.svgHeart.svg)

การเพิ่มระดับ:
Instant Damage II
สร้างตวามเสียหายโดยลดเลือดลงโดย 12 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

Potion of Slowness
Potion of Slowness
( 1:30)Potion of SwiftnessPotion of Leaping
Potion of Slowness
Potion of Slowness
( 4:00)
Potion of Slowness
Potion of Slowness
( 0:20)
Slowness
ลดความเร็วของผู้เล่นลงที่ 85% ของความเร็วปกติ

การเพิ่มระดับ:
Slowness IV
ลดความเร็วของผู้เล่นลงที่ 40% ของความเร็วปกติ

เอฟเฟกต์ทางบวก และทางลบ[]

Potion Reagent, base Extended Enhanced Effects
Potion of the Turtle Master
Potion of the Turtle Master
(0:20)Potion of the Turtle Master
Potion of the Turtle Master
(0:40)
Potion of the Turtle Master
Potion of the Turtle Master
(0:20)
Slowness IV, Resistance III
ทำให้ผู้เล่นช้าลงถึง 40% และลดความเสียหายที่ได้รับลงเป็น 40% จากความเสียหายปกติ

Enhanced:
Slowness VI, Resistance IV
ทำให้ผู้เล่นช้าลงถึง 10% และลดความเสียหายที่ได้รับลงเป็น 20% จากความเสียหายปกติ

ยาที่ไม่สามารถในการปรุงได้[]

The potion of Luck‌[Java และ Legacy Console เท่านั้น] และ the potion of Decay‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] จะไม่สามารถปรุงได้แต่จะสามารถพบได้ในช่องเก็บของในโหมดสร้างสรรค์ ในรุ่น Bedrock, potions of Decay สามารถเก็บได้จากหม้อต้มยาในกระท่อมแม่มด


วิดีโอ[]

Brewing/video

History[]

ยาที่ปรุงในหม้อต้มยา (1.9 pre2).

รุ่น Java
?The brewing system was originally meant to be procedural, meaning that the recipes were meant to be different each time one generated a Minecraft world.[1]
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 2Initially, the cauldron was where potions were brewed, though cauldrons were not assigned a block ID, rendering potions unobtainable except through modding the cauldron so that it would be obtainable. When the cauldron was obtained, potions could be brewed by adding water to the cauldron followed by certain ingredients. Correctly combined ingredients would confer purely beneficial potion effects, and incorrect combinations added negative effects. The system was complicated, lacked a GUI, and formed many duplicate potions (i.e. two potions that were exactly the same could be made in several different ways), so Notch and Jeb came up with a new brewing method using a brewing stand.[2]
Beta 1.9 Prerelease 3A brewing GUI was added and most duplicate potions were removed (the total possible potions went down from 150 combinations to only 25 different potions in 31 combinations). Some status effects available in earlier 1.9 pre-releases as potions became inaccessible (e.g. Nausea, Blindness, and Invisibility).
Beta 1.9 Prerelease 4Throwable splash potions introduced, brewed by placing gunpowder and any potion together in a brewing stand.
Glistering melon was added to be the ingredient for the potion of Healing; the ghast tear, which previously served this purpose, is now used for the potion of Regeneration instead.
Converted certain ingredients into base-secondary ingredients (the spider eye, glistering melon and blaze powder made mundane potion when brewed into a water bottle in addition to their previous functions), bringing the potion total to 28 different potions in 35 combinations.
1.112w01aThe time to brew potions was decreased to 20 seconds.
1.4.212w34aBrewing recipes for potions of Night Vision and Invisibility added.
1.513w01aHoppers added, which can move items in and out of brewing stands.
1.7.213w36aPotion of Water Breathing added.
1.814w27aPotion of Leaping added.
1.8.1pre1The potion of Leaping can now be extended using redstone.
1.915w31aGlowstone and redstone can no longer be added to already extended or enhanced potions.
Fermented spider eyes can no longer be added to enhanced potions of Speed or Leaping, but can still be added to extended potions of Poison.
Potions of Weakness can no longer be made using a thick potion, mundane potion, awkward potion, potion of Regeneration, or potion of Strength.
Potions of Slowness can no longer be made using a potion of Fire Resistance.
Potions of Harming can no longer be made using a potion of Water Breathing.
Removed reverted potions and "extended" mundane potion, as well as unused potion IDs. See Java Edition removed features § Potions for more information.
Splash potions can now be created from all potions, including water bottles.
15w33aAdded lingering potions.
15w42aBlaze powder is now required as fuel for brewing.
15w43aBlaze powder as fuel reduced from 30 points to 20.
1.1318w07aPotion of the Turtle Master added.
18w14aPotion of Slow Falling added.
รุ่น Pocket Alpha
0.12.1build 1Added potions and brewing.
รุ่น Pocket
1.0.0alpha 0.17.0.1Added lingering potions.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Blaze powder is now required as fuel for brewing.
1.4.0beta 1.2.20.1Added four new potions known as cures: antidote, elixir, eye drops, and tonic.
1.5.0beta 1.5.0.4Potion of the Turtle Master added.
1.6.0beta 1.6.0.5Potion of Slow Falling added.
รุ่น Legacy Console
TU7CU1 1.0 Patch 1Added potions and brewing.
TU14 1.04 Potions of Night Vision and Invisibility added.
TU46CU36 1.38 Patch 15Lingering potions added.
Blaze powder is now required as fuel for brewing.

Potion type history[]

แม่แบบ:Needs testing

Based on information found in minecraft.jar/lang/en_US.lang, the current potion types are listed below:

 • Potion of Swiftness
 • Potion of Slowness
 • Potion of Strength
 • Potion of Weakness
 • Potion of Healing
 • Potion of Harming
 • Potion of Regeneration
 • Potion of Fire Resistance
 • Potion of Water Breathing
 • Potion of Poison
 • Potion of Night Vision
 • Potion of Invisibility
 • Potion of Leaping
 • Potion of the Turtle Master
 • Potion of Slow Falling

Due to changes in the brewing system, the following potions are currently not accessible:

 • Potion of Haste
 • Potion of Dullness
 • Potion of Nausea
 • Potion of Blindness
 • Potion of Hunger
 • Potion of Decay
 • Potion of Resistance

Some potions also do not have a real name in Minecraft, and are currently not accessible:

 • Potion of potion.healthBoost.postFix
 • Potion of potion.absorption.postFix
 • Potion of potion.saturation.postFix

Trivia[]

Splash potion brewed using gunpowder.

 • As long as at least one of the three bottom spaces is filled, the brewing will continue, and additional bottles of water or potion can be added. However, if the ingredient is removed, or the bottom three slots are emptied at any time during the process, the process will stop and nothing will have been brewed.
 • The three potions do not necessarily have to be the same.
 • Upgrading the effect of a potion that has no time parameter (e.g. Instant Health) with glowstone dust has no downsides.
 • Upgrading the time of a potion that has no level II effect (e.g. Fire Resistance) with redstone has no downsides.
 • Although Jeb said that in the 1.9 pre-release 3 there were 161 possible different potion combinations with 2,653 in the future, in the actual third pre-release only 22 different potions could be made without the use of external programs. Of those, 19 potions had one of 8 different effects.
 • Undead mobs take damage from potions of Healing, gain health from potions of Harming, and are unaffected by potions of Poison and Regeneration.
 • By modifying the item NBT using an editor or commands, it is possible to get a potion that cannot be upgraded into a splash potion.


แกลเลอรี[]

ดูเพิ่ม[]

โน้ต[]


อ้างอิง[]

Advertisement