Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

ในการตกลปานั้นเป็นการรอให้ปลามาติดเบ็ด ซึ่งต้องใช้ความอดทนความเอาใจใส่กับงานที่ทำอยู่ และต้องอาศัยโชคเล็กน้อย

การตกปลา เป็นขั้นตอนที่ใช้เบ็ดตกปลา ในการตกไอเทมต่างๆ ขั้นมา ส่วนมากจะเป็นปลา

ตกปลา[]

เบ็ดตกปลา (ในรุ่น Bedrock)

เบ็ดตกปลาที่มีการร่ายมนตร์

ในการตกปลา ผู้เล่นต้องกดใช้ด้วยเบ็ดตกปลาไปยังผิวน้ำ โดยตำแหน่งของผู้เล่นนั้นจะไม่มีผล ซึ่งผู้เล่นจะอยู่ในน้ำ ใต้น้ำ หรือนั่งเรือ หรือยืนอยู่บนผิวดินก็ได้ ปลาสามารถตกจากบ่อน้ำเล็กเท่าใดก็ได้ หรือตื้นเท่าใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำที่เกิดตามธรรมชาตื หรือผู้เล่นได้สร้างขึ้น ทั้งบนผิวดิน หรือใต้ดิน

ต้องคอยสังเกตุเบ็ดตกปลาตลอดเวลาระหว่างการตกปลา ให้มองหาการกระจายของน้ำใกล้ๆ กับเบ็ดตกปลา

โดยผู้เล่นต้องรอเป็นระยะเวลาอย่างสุ่มระหว่าง 5 ถึง 30 วินาทีจนกว่าเบ็ดจะสามารถจับอะไรสักอย่างใด้

 • โดยในแต่ละเลเวลของการร่ายมนตร์เหยื่อล่อ (Lure) จะลดเวลาที่ต้องรอลง 5 วินาที
 • If the bobber is not directly exposed to sun or moonlight, the wait time is approximately doubled (each tick has a 50% chance of not decrementing the count). For direct exposure, all blocks above the bobber must be transparent to sunlight, such as glass and tripwire, but not leaves.
 • If the bobber's block is being rained on, the wait time is reduced by about 20% (each tick has a 25% chance of counting down 2 instead of 1). The bobber must be located in a biome where it is currently raining and all blocks above it must not block movement (e.g. torch, tripwire).

After a period of waiting, a trail of water particles appears a short distance from the bobber and heads toward the bobber (provided that the Particles Video Setting is not set to Minimal). When the particle trail reaches the bobber, it dips below the surface and the player must immediately use the rod again to reel in the line. The window for reeling in when the bobber submerges is about half a second[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม]. If a bite is missed, the line can simply be recast or left in the water to wait for another bite.

 • A successful reel-in causes a raw cod, raw salmon, pufferfish, tropical fish, junk, or treasure item (see #Junk and treasure below) to appear and fly toward the player. Normally, the item flies directly to the player's position, but if there are blocks in the way, it may hit those and bounce off at an angle.
 • A successful reel-in also spawns an experience orb worth 1–6 experience points at the location of the player doing the fishing.

If the player wanders more than 32 blocks away from the bobber, or if the player stops holding a fishing rod, the bobber and fishing line disappear with no durability reduction to the rod.

The bobber floats up to the water's surface even if the fishing rod is used from underwater unless it hooks onto a mob such as squid or is obstructed by a block.

Reeling in the fishing rod costs durability, although this can vary depending on the circumstances; see below.

Fish mobs do not attempt to bite the fish hook and bobber, but can be hooked and reeled as with other mobs.

กลไก[]

Once the bobber hits water, the waiting time is determined. This time ranges from 5 to 30 seconds (100 to 600 ticks at 20 ticks per second), deducted by 5 seconds per Lure level. If this causes the wait time to be less than 0, a new wait time is generated in the next tick.

If it's raining on the bobber, the waiting time is reduced by 20% on average. If the player is fishing without skylight access, the wait time is doubled on average.

After the waiting time has passed, fishing particles appear, approaching the bobber in a serpentine path. After 1 to 4 seconds the particles reach the bobber and the player has a half-second to reel in the line before the waiting time resets. Removing the bobber from water during this interval secures the caught item on the line.

ขยะและสมบัติ[]

The fishing rod can occasionally catch treasure or junk instead of fish. An unenchanted fishing rod has an 85% chance of catching fish, a 10% chance of catching junk, and a 5% chance of catching treasure. Each level of the Luck of the Sea enchantment increases the chance of catching a treasure at the expense of reducing the chances of catching fish and junk. The Luck status effect grants the equivalent result.

In order to catch items in the treasure category, the bobber must be in open water. This is technically defined as the 5×4×5 vicinity around the bobber (2 blocks away horizontally, 2 blocks above the water surface, and 1 block deep). Each horizontal layer in this area must consist only of air and lily pads or water source blocks, waterlogged blocks without collision (such as signs or coral), and bubble columns. These conditions are checked every tick to determine if the player is eligible to receive treasure from a fishing attempt. If the conditions are not met, only items in the fish and junk categories can be obtained from fishing.

Catch possibilities outside Jungle biomes
Category Chance in category[note 1] Unenchanted
chance
LotS 1 LotS 2 LotS 3
Fish Weight 85% 84.8% 84.7% 84.5%
Raw cod 60% 51.0% 50.9% 50.8% 50.7%
Raw salmon 25% 21.3% 21.2% 21.2% 21.1%
Tropical Fish 2% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
Pufferfish 13% 11.1% 11.0% 11.0% 11.0%
Treasure Weight 5% 7.1% 9.2% 11.3%
Bow[note 2] 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Enchanted book[note 3] 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Fishing Rod[note 2] 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Name Tag 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Nautilus Shell 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Saddle 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Junk Weight 10% 8.1% 6.1% 4.2%
Lily Pad 17% 1.7% 1.4% 1.0% 0.7%
Bowl 10% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4%
Fishing Rod[note 4] 2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1%
Leather 10% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4%
Leather Boots[note 4] 10% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4%
Rotten Flesh 10% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4%
Stick 5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2%
String 5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.2%
Water Bottle 10% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4%
Bone 10% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4%
Ink Sac (10) 1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.04%
Tripwire Hook 10% 1.0% 0.8% 0.6% 0.4%
Catch possibilities in Jungle biomes[note 5]
Category Chance in category[note 1] Unenchanted
chance
LotS 1 LotS 2 LotS 3
Fish[note 6] Weight 85% 84.8% 84.7% 84.5%
Raw cod 60% 51.0% 50.9% 50.8% 50.7%
Raw salmon 40%‌[BE เท่านั้น]
25%‌[JE เท่านั้น]
34.0%‌[BE เท่านั้น]
21.3%‌[JE เท่านั้น]
33.9%‌[BE เท่านั้น]
21.2%‌[JE เท่านั้น]
33.9%‌[BE เท่านั้น]
21.2%‌[JE เท่านั้น]
33.8%‌[BE เท่านั้น]
21.1%‌[JE เท่านั้น]
Tropical Fish[JE เท่านั้น] 2% 1.7% 1.7% 1.7% 1.7%
Pufferfish[JE เท่านั้น] 13% 11.1% 11.0% 11.0% 11.0%
Treasure Weight 5% 7.1% 9.2% 11.3%
Bow[note 2] 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Enchanted book[note 3] 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Fishing Rod[note 2] 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Name Tag 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Nautilus Shell 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Saddle 16.7% (16) 0.8% 1.2% 1.5% 1.9%
Junk Weight 10% 8.1% 6.1% 4.2%
Lily Pad 14.2% (17120)‌[BE เท่านั้น]
15.5% (17110)‌[JE เท่านั้น]
1.4%‌[BE เท่านั้น]
1.5%‌[JE เท่านั้น]
1.1%‌[BE เท่านั้น]
1.2%‌[JE เท่านั้น]
0.9% 0.6%
Bamboo 8.3% (10120)‌[BE เท่านั้น]
9.1% (10110)‌[JE เท่านั้น]
0.8%‌[BE เท่านั้น]
0.9%‌[JE เท่านั้น]
0.7% 0.5%‌[BE เท่านั้น]
0.6%‌[JE เท่านั้น]
0.3%‌[BE เท่านั้น]
0.4%‌[JE เท่านั้น]
Cocoa Beans[BE เท่านั้น] 8.3% (10120) 0.8% 0.7% 0.5% 0.3%
Bowl 8.3% (10120)‌[BE เท่านั้น]
9.1% (10110)‌[JE เท่านั้น]
0.8%‌[BE เท่านั้น]
0.9%‌[JE เท่านั้น]
0.7% 0.5%‌[BE เท่านั้น]
0.6%‌[JE เท่านั้น]
0.3%‌[BE เท่านั้น]
0.4%‌[JE เท่านั้น]
Fishing Rod[note 4] 1.7% (2120)‌[BE เท่านั้น]
1.8% (2110)‌[JE เท่านั้น]
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
Leather 8.3% (10120)‌[BE เท่านั้น]
9.1% (10110)‌[JE เท่านั้น]
0.8%‌[BE เท่านั้น]
0.9%‌[JE เท่านั้น]
0.7% 0.5%‌[BE เท่านั้น]
0.6%‌[JE เท่านั้น]
0.3%‌[BE เท่านั้น]
0.4%‌[JE เท่านั้น]
Leather Boots[note 4] 8.3% (10120)‌[BE เท่านั้น]
9.1% (10110)‌[JE เท่านั้น]
0.8%‌[BE เท่านั้น]
0.9%‌[JE เท่านั้น]
0.7% 0.5%‌[BE เท่านั้น]
0.6%‌[JE เท่านั้น]
0.3%‌[BE เท่านั้น]
0.4%‌[JE เท่านั้น]
Rotten Flesh 8.3% (10120)‌[BE เท่านั้น]
9.1% (10110)‌[JE เท่านั้น]
0.8%‌[BE เท่านั้น]
0.9%‌[JE เท่านั้น]
0.7% 0.5%‌[BE เท่านั้น]
0.6%‌[JE เท่านั้น]
0.3%‌[BE เท่านั้น]
0.4%‌[JE เท่านั้น]
Stick 4.2% (5120)‌[BE เท่านั้น]
4.5% (5110)‌[JE เท่านั้น]
0.4%‌[BE เท่านั้น]
0.5%‌[JE เท่านั้น]
0.3%‌[BE เท่านั้น]
0.4%‌[JE เท่านั้น]
0.3% 0.2%
String 4.2% (5120)‌[BE เท่านั้น]
4.5% (5110)‌[JE เท่านั้น]
0.4%‌[BE เท่านั้น]
0.5%‌[JE เท่านั้น]
0.3%‌[BE เท่านั้น]
0.4%‌[JE เท่านั้น]
0.3% 0.2%
Water Bottle 8.3% (10120)‌[BE เท่านั้น]
9.1% (10110)‌[JE เท่านั้น]
0.8%‌[BE เท่านั้น]
0.9%‌[JE เท่านั้น]
0.7% 0.5%‌[BE เท่านั้น]
0.6%‌[JE เท่านั้น]
0.3%‌[BE เท่านั้น]
0.4%‌[JE เท่านั้น]
Bone 8.3% (10120)‌[BE เท่านั้น]
9.1% (10110)‌[JE เท่านั้น]
0.8%‌[BE เท่านั้น]
0.9%‌[JE เท่านั้น]
0.7% 0.5%‌[BE เท่านั้น]
0.6%‌[JE เท่านั้น]
0.3%‌[BE เท่านั้น]
0.4%‌[JE เท่านั้น]
Ink Sac (10) 0.8% (1120)‌[BE เท่านั้น]
0.9% (1110)‌[JE เท่านั้น]
0.1%
0.1%
0.1%
0.03%‌[BE เท่านั้น]
0.04%‌[JE เท่านั้น]
Tripwire Hook 8.3% (10120)‌[BE เท่านั้น]
9.1% (10110)‌[JE เท่านั้น]
0.8%‌[BE เท่านั้น]
0.9%‌[JE เท่านั้น]
0.7% 0.5%‌[BE เท่านั้น]
0.6%‌[JE เท่านั้น]
0.3%‌[BE เท่านั้น]
0.4%‌[JE เท่านั้น]

หมายเหตุ[]

 1. This does not vary depending on enchantments.
 2. Bows and Fishing Rods caught from the Treasure category are enchanted at a random level between 22-30, but also badly damaged. Enchantment probabilities are the same as a level-30 enchantment on an enchanting table. These can also include treasure enchantments that are unavailable via an enchanting table.
 3. Enchantment probabilities are the same as a level-30 enchantment on an enchanting table, but the chance of multiple enchantments is not reduced. These can also include treasure enchantments that are unavailable via an enchanting table.
 4. Fishing Rods and Leather Boots caught from the Junk category are 10%–100% damaged, and always unenchanted.
 5. This fishing loot can be caught only when the player is fishing in one of the following biomes: Jungle, Jungle hills, Jungle edge, Bamboo jungle, Modified jungle, Modified jungle edge & Bamboo jungle hills. The percentages for Unenchanted chance and Luck of the Sea of Junk item may be inaccurate.
 6. ในรุ่น Bedrock, the player can catch only cod and salmon while fishing in jungle biomes and variants.

ความทนทานของเบ็ดตกปลา[]

ดูเพิ่มเติมที่: Fishing Rod § Usage

The fishing rod has 64 units of durability and can be used 64 times before breaking. This number can be increased if the Unbreaking or Mending enchantments are applied.

 • Reeling in while the bobber is in the air or in the water with nothing caught on it costs no durability.
 • Reeling in and successfully catching fish, junk or treasure costs 1 durability.
 • Reeling in while the bobber is stuck in a solid block costs 2 durability.
 • Reeling in a dropped item costs 3 durability.
 • Reeling in an entity that is not a dropped item costs 4 durability.
 • A fishing rod with the Mending enchantment has infinite durability if used for fishing only. The rod incrementally repairs itself using the experience gained each time a player reels in a fish, even if starting from nearly 0% durability. Players wearing damaged Mending armor have a lower average rate of repair, because the mending mechanic can cause damage to the rod while repairing armor instead. Unbreaking III can nearly guarantee that the rod does not break, unless it's already at low durability.

The durability cost is subtracted on reel-in, rather than on impact. Therefore, no penalty is levied for switching to another item or dropping the rod instead of reeling in.

ประวัติ[]

sectionนี้ขาดข้อมูลเกี่ยวกับthe chance to get leather pants instead of boots when fishing; when this was the case and when was it changed in pocket/bedrock edition. 
โปรดขยายความsectionนี้เพื่อรวมข้อมูลที่มี รายละเอียดเพิ่มเติมที่จำเป็นอาจมีอยู่ในหน้าพูดคุย.
รุ่น Java Alpha
v1.2.0?Added fishing.
The algorithm is as follows: each tick has a 1500 chance of catching a fish, unless it's raining, in which case it's a 1300 chance instead. Rain reduces the average time between catches from 346 ticks to 207 ticks, a 40% decrease. This algorithm remained unchanged until 1.7.2.
รุ่น Java
1.4.212w37aFishing now gives the player experience with each fish caught.
1.7.213w36aFishing rewards and mechanics have been massively changed, with new rewards including enchanted books, saddles, enchanted fishing rods, name tags, and such.
Fishing now shows particles when a fish is approaching the bobber.
There is now a chance of fishing "bad" items (junk) such as sticks, bones, and such.
1.915w43cThe Lure enchantment no longer affects the chances of catching things, only the delay.
The Luck of the Sea enchantment is broken due to a typo in the new fishing loot table.
Fished junk is now less damaged (0%–90% durability remaining) while treasure is more damaged (0%–25% durability remaining).
Ink sacs can now be caught singly with weight 10 (formerly a stack of 10 with weight 1).
1.1116w38aInk sac chances have been changed from 10 chances for 1 ink sac to 1 chance for 10 ink sacs.
1.1318w15aAdded nautilus shells, obtainable as a treasure item when fishing.
1.1418w43aAdded bamboo, obtainable as a junk item when fishing in jungles.
1.1620w12aTreasure can now be obtained only through fishing in open water.
Open water is defined as a 5×4×5 area around the bobber, in which only air, water source blocks, or waterlogged blocks without collision can be present.
Bubble columns and lily pads both invalidate open water.
20w13aOpen water is now calculated differently.
Each layer in the area around the bobber is checked, and each layer must have only air or water (or similar).
Bubble columns no longer invalidate water layer checks and lily pads no longer invalidate air layer checks.
20w21aLily Pads now are junk loot instead of treasure.
รุ่น Pocket Alpha
March 13, 2015Daniel Wustenhoff tweets an image of the player fishing.
0.11.0build 1Added fishing.
0.12.1build 1Fishing rewards can now be enchanted upon capture (enchanted books, etc).
Fishing now reward experience.
0.13.0build 1Tripwire hooks are now obtainable from fishing.
0.15.0build 1Added name tags, which can be obtained from fishing.
รุ่น Bedrock
1.4.0beta 1.2.20.1Added nautilus shells, obtainable as a treasure item when fishing.
1.8.0beta 1.8.0.8Fishing loot has been changed in jungles. When fishing in a jungle biome, the fish rewarded are now raw cod and raw salmon only.
Added bamboo, obtainable as a junk item when fishing in jungles.
Cocoa bean can now be obtained as junk item when fishing in jungles.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1Added fishing.
TU31CU19 1.22 Patch 3Fishing now has particle effects - bubbles appear moving toward the bobber, just before the player has something on the hook. This has the appearance of a fish swimming toward the hook.
Treasure and junk items can now be caught while fishing.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “การตกปลา” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

เกร็ดความรู้[]

 • The maximum distance the player can get between the bobber and themselves is 33 blocks. Any further and the bobber and line disappears.
 • If the players casts the bobber into a waterfall, the bobber floats up the waterfall until it reaches the top and remains there until the player either pulls it back in or catches fish on the line. If a fish is caught on the line, the bobber then falls down the waterfall.
 • The player's position truly does not matter, as the player can just as easily catch fish if they and the bobber occupy the same block space.
 • If the player casts the line into an End Portal, the line and bobber disappear, although it doesn't teleport to the Overworld/End.
 • The player can switch from one fishing rod to another, at any time, even after hooking a fish or snagging something. This means that one rod can hook an item and another can reel it in, and the durability cost is subtracted from the rod currently equipped.[ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม]
 • The player can obtain the achievement 'Cow Tipper' from reeling in leather[BE เท่านั้น].
 • If the bobber is too close to the land, the small splashes, as well as the trail of particles heading toward the bobber, can be seen on the land.
 • The player is still able to fish while using the fishing rod in their off-hand slot.‌[JE เท่านั้น]
 • When in third person mode, the fishing rod is hidden, but the line and bobber are still shown.
 • When the player casts the fishing rod in the air, it goes up. If it hits the water, the bobber bounces quickly and makes water particles. It is still possible to fish if this happens. [ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม]
Advertisement