Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement

งานหัตถกรรม หรือ การคราฟต์ (อังกฤษ: Crafting) เป็นวิธีการที่ไอเทมและบล็อกส่วนใหญ่ถูกสร้างขึ้นใน Minecraft ตามลำดับในการที่จะคราฟต์ของ ผู้เล่นจะต้องเริ่มจากตารางคราฟต์ในช่องเก็บของ (Inventory) ก่อน โดยตารางคราฟต์ 2×2 สามารถเข้าถึงได้จากช่องเก็บของของผู้เล่น และตารางคราฟต์ 3×3 สามารถเข้าถึงได้จากการใช้โต๊ะคราฟต์ (Crafting table)

ระบบคราฟต์ในรุ่น Java Edition[]

ช่องคราฟต์ขนาด 2×2 (ช่องเก็บของ)

Crafting Table Grid

ช่องคราฟต์ขนาด 3×3 (โต๊ะคราฟต์)

สำหรับไอเท็มบางชนิดนั้น การจัดเรียงส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบนั้นเป็นสิ่ง ไม่ ทำสำคัญ หรือเรียกว่า "สูตรไร้แบบแผน" เช่น fermented spider eye สามารถทำโดยวางวัตถุดิบไว้ในช่องยังไงก็ได้[note 1]

ในทางกลับกัน สิ่งต่างๆจะต้องวางตามตำแหน่ง ตามแบบถึงจะคราฟต์ได้ หรือเรียกว่า "สูตรมีแบบแผน"

วัตถุดิบสูตรมีแบบแผนสามารถ "เลื่อน" ขึ้น, ลง, ซ้าย, หรือขวาได้ และยังสามารถพลิกแนวนอนได้อีกด้วย

เช่น การคราฟแบบ 3×1 ช่อง, เช่น bread (ขนมปัง), สามารถวางไว้ที่แถวบนสุด ตรงกลาง หรือล่างสุดก็ได้ ของช้อง 3x3, และ bow (ธนู) สามารถคราฟโดยวางเส้นใยไว้ที่ด้านขวา หรือซ้ายก็ได้

นอกจากนี้ยังมีวิธีการคราฟต์ที่ไม่สามารถขยับ หรือพลิกแนวนอนได้เลย เรียกว่า "สูตรมีแบบแผนชัดเจน"[note 2]

ผู้เล่นจะสามารถเข้าถึงการคราฟแบบ 2x2 ในหน้า ช่องเก็บของ การคราฟแบบ 2x2 ทั้งหมดจะสามารถคราฟต์ที่นี่ได้ เช่น แผ่นไม้, แท่งไม้, โต๊ะคราฟต์, คบเพลิง. ส่วนการคราฟต์แบบ 3×3 นั้น, จะต้องคราฟต์ โต๊ะคราฟต์ ก่อนวางไว้ที่ไหนก็ได้ แล้วจึงคลิกขวาที่โต๊ะ จะเป็นการเปิดหน้าคราฟต์แบบ 3x3 ขึ้นมา ซึ่งสามารถคราฟต์ทุกอย่างได้

โน้ต
  1. บนวิกินี้ สูตรไร้แบบจะมีเครื่องหมายลูกศรกำกับไว้ในรูปวิธีการคราฟ ซึ่งเครื่องหมายนี้ในตัวเกมจะไม่ปรากฎ
  2. บนวิกินี้ สูตรไร้แบบจะมีเครื่องหมายตกใจ หรืออัศเจรีย์ กำกับไว้ในรูปวิธีการคราฟต์ ซึ่งเครื่องหมายนี้ในตัวเกมจะไม่ปรากฎ

หนังสือสูตร[]

บทความหลัก: Recipe book

หนังสือสูตรเป็น เป็นที่รวบรวมวิธีการคราฟสิ่งต่างๆ ไว้ โดยจะแสดงวิธีการคราฟต์ทุกอย่างตามวัตถุดิบที่ผู้เล่นมี

หนังสือสูตรจะมีการจัดเรียงหน้า แบ่งตามประเภทดังนี้:

  • ในช่องแรกจะเป็นช่องที่รวมทุกๆ สูตรจากทุกๆ หน้ารวมไว้
  • ในหน้าที่สอง จะเป็นของจำพวก เครื่องมือ อาวุธ และชุดเกราะต่างๆ
  • ในหน้าที่สาม จะเป็นวัสดุก่อสร้างต่างๆ
  • ในหน้าที่สี่ จะเป็นของจำพวกอาหาร
  • ในหน้าที่ห้าจะเป็นวัสดุ หินแดง 

ระบบคราฟต์ในคอลโซล[]

Gear (item).gif
บทความนี้อยู่ในช่วงการเขียน 
โปรดช่วยเราในการขยายและสร้างบทความนี้ได้โดย การเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูล ซึ่งในหน้าพูดคุยอาจมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อยู่
หมายเหตุ: 4

The crafting system on the Legacy Console Edition may be changed to use the system from the Java Edition by checking the "Classic Crafting" option under "User Interface" in the options menu.

By default, Legacy Console Edition uses a simplified crafting system. It does not require the player to place items in the correct place in the crafting interface, but instead displays the ingredients required to craft the selected item and allows the player to craft that item as long as the player has the required crafting ingredients. The crafting table orders all craftable items into seven categories: Structures, Tools & Weapons, Food, Armor, Mechanisms, Transportation, and Decoration. Two alternative side tabs can be used to craft Banners or Fireworks. A third side tab is used to dye armor or certain blocks.

Pressing X button or Square button opens the 2×2 crafting menu, or the 3×3 crafting menu if looking at a Crafting Table. The Armor tab is missing in the 2×2 crafting menu as armor recipes require the 3×3 crafting grid.

The PlayStation Vita and Wii U versions do not have the ability to craft using touch input.

รายการสูตรทั้งหมด[]

To save space, some recipes are animated (requires JavaScript). Shapeless recipes are marked with a pair of intertwined arrows on the crafting table graphic, and fixed recipes with an exclamation mark.

Shaped Recipes Shapeless Recipes Fixed Recipes

Building blocks

บทความหลัก: Crafting/Building blocks
[แก้ไข]

Decoration blocks

บทความหลัก: Crafting/Decoration blocks
[แก้ไข]

Redstone

บทความหลัก: Crafting/Redstone
[แก้ไข]

Transportation

บทความหลัก: Crafting/Transportation
[แก้ไข]

Foodstuffs

บทความหลัก: Crafting/Foodstuffs
[แก้ไข]

Tools

บทความหลัก: Crafting/Tools
[แก้ไข]

Combat

บทความหลัก: Crafting/Combat
[แก้ไข]

Brewing

บทความหลัก: Crafting/Brewing
[แก้ไข]

Materials

บทความหลัก: Crafting/Materials
[แก้ไข]

Miscellaneous

บทความหลัก: Crafting/Miscellaneous
[แก้ไข]

Removed recipes[]

บทความหลัก: Java Edition removed features § Crafting recipes, Bedrock Edition removed features § Crafting recipes และ Legacy Console Edition removed features § Crafting recipes

Some items were craftable previously, but cannot be crafted in the current version of Minecraft.

วิดีโอ[]

หมายเหตุ: Does not mention the newly added Recipe Book in version 1.12.

การคราฟต์/video

ประวัติ[]

รุ่น Java Indev
0.31 (January 29, 2010)Crafting implemented.
A more controllable inventory was added, which was vital to crafting.
Early recipes included sticks, pickaxes, torches, swords, axes, and gold and iron blocks.
0.31 (January 30, 2010)Indev was updated again with many other recipes. As new blocks and items were implemented into the game, new crafting recipes were made accordingly.
รุ่น Java Beta
1.2Shapeless recipes added.
1.8?Holding shift while grabbing a crafting output now automatically takes the maximum amount of outputs from the ingredients it was given.
รุ่น Java
1.814w30aFixed recipes added.
1.1217w13aThe crafting GUI now includes a recipe tab, allowing players to know how to craft previously-crafted items, automatically fill in the recipe and filter out the recipes to what they can make from their inventory. This can be used in a crafting table and without, but the inventory crafting only shows 2x2 crafted items.
Recipes can be unlocked using a Knowledge Book without having to craft the item.
1.1317w48aCustom recipes are now loaded from data packs in data/(namespace)/recipes/(name).json.
Turning off the vanilla data pack will also remove all recipes.
17w49aRecipes can now refer to a tag instead of an item.
รุ่น Pocket Alpha
April 17, 2012Daniel Kaplan released preview images of the Minecraft Advanced Touch Technology Interface System (MATTIS) crafting system in creative mode.
0.3.0The MATTIS crafting system was implemented.
0.6.0Added the stonecutter. This was used to make stone-related blocks.
0.9.0build 1Improved the layout of the crafting screen by organizing blocks and items into category.
The crafting screen shows only craftable recipes.
0.13.0?Removed the crafting functionality of stonecutter. All recipes requiring it are available through the crafting table and inventory.
0.14.0build 1Added the ability to access the crafting system in creative mode.
รุ่น Pocket
1.0alpha 0.17.0.1Added classic crafting system to mobile device, available in advanced video settings.
รุ่น Bedrock
1.2beta 1.2.0.2Replaced the MATTIS crafting system with the classic crafting system + recipe book.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 1A simplified crafting system for the Xbox 360 was implemented with the first version release.
TU25CU14 1.17 Added classic crafting system.

แกลเลอรี[]

ดูเพิ่ม[]

Advertisement