Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

แถบเลือดของกลุ่มปล้นสะดมในรุ่น Java

กลุ่มปล้นสะดม (อังกฤษ: Raid) เป็นกลุ่มของอิลเลจเจอร์ที่เกิดในหมู่บ้านเมื่อผู้เล่นซึ่งติดเอฟเฟกต์สถานะลางร้ายเข้ามาในหมู่บ้าน

การเกิด[]

A raid can spawn near villages (of any size) with at least one bed and a villager who owns it. A player with the Bad Omen status effect will trigger the raid. This status effect is obtained when a player kills an illager captain, which can be found at Pillager Outposts or in Illager patrols (the mob wearing the Illager Banner).

If a player kills more captains, the Bad Omen accumulates up to Bad Omen VI, causing members of the raiding party to have an increased chance of having enchanted weapons; ในรุ่น Java, Ravagers spawn starting at wave 2 (with a chance of Pillagers, Vindicators, and Evokers riding on top of them), witches appear starting at wave 3, and evokers starting at wave 5. A patrol captain gives 1–5 Bad Omen levels when killed ในรุ่น Java. Killing an outpost captain always gives 1 level. These effects also stack to spawn more difficult raids.

ในรุ่น Bedrock, the Bad Omen effect does not stack by killing more captains. The number of waves is 3 on easy, 5 on normal, and 7 on hard like ในรุ่น Java. There are no extra waves. Vindicators spawn starting at wave 2, ravagers starting at wave 3, witches starting at wave 4, and evokers starting at wave 5.

พฤติกรรม[]

การเข้าปล้น[]

Upon entering a village with the Bad Omen, the effect immediately disappears and a bossbar labeled "Raid" appears. Once the bar finishes charging up, its charge decreases for every mob killed, showing the number of mobs still alive when there are less than three remaining. A horn sounds at the start of each wave, and villagers will also ring the village bell while the bossbar is charging. Each subsequent wave is larger, with more illagers (and witches), and more types of illagers.

กำลังเสริม[]

ในรุ่น Java, Illagers not spawned by a raid, except naturally spawned witches, may join a wave in a raid and be counted by the bossbar (for example, if an illager patrol spawns near the raid). Illusioners can also join the raid.

ในรุ่น Bedrock, Illagers cannot join raids. If a new raid is triggered after all beds are destroyed and then replaced, previously remaining illagers are not counted in the new raid bossbar.

Illager captains are unused in Bedrock Edition.

หัวหน้า[]

When a wave captain is killed ในรุ่น Java, other illagers in the raid will try to pick up the banner dropped by the previous leader; the illager that retrieves the banner becomes the new wave captain. A player does not receive the Bad Omen effect when killing the patrol captain within a village. The captain is always a vindicator upon spawning, if possible.

กองกำลังกลุ่มปล้นสะดม[]

When a raid begins, the event spawns mobs 0-52 blocks away from the village to be raided. Raids can spawn in any biome and in any dimension. The mobs spawned will arrive in groups, wave after wave. The following mob groups can appear in each wave.

รุ่น Java[]

The number of waves depends on difficulty, with one additional wave if the Bad Omen level is higher than one. There are 3 waves in Easy difficulty, 5 in normal, and 7 in hard. The mobs in each wave follow this table:

Number of mobs in each wave.
Mobs Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 Wave 7
Pillagers [note 1] 4-5 3-4 3-4 4-5 4-5 4-5 2-3
Vindicators [note 1] 0-1 2-3 0-1 1-2 4-5 2-3 5-6
Ravagers 1
Witches [note 2] 0-1 3 0-1 0-1 1-2
Evokers 1 1 2
Pillager riding ravager 1
Vindicator riding ravager 1
Evoker riding ravager 1
 1. a b On Hard mode, there is a chance of 1 additional Pillager and/or Vindicator spawning.
 2. Witches do not spawn on Easy.

In waves 1-3, vindicators wield wooden axes, and in waves 4-5, they wield stone axes. In waves 6 and 7, vindicators wield iron axes, as they do in woodland mansions.

รุ่น Bedrock[]

ในรุ่น Bedrock, จำนวนยกขึ้นอยู่กับความยาก โดยไม่คำนึงถึงระดับของเอฟเฟกต์ลางร้าย (Bad Omen) โดยมียกเพิ่มเติม มี 3 ยกในความยากง่าย 5 ในปกติและ 7 ในความยาก

Number of mobs in each wave.
Mobs Wave 1 Wave 2 Wave 3 Wave 4 Wave 5 Wave 6 Wave 7
Pillagers 4 3 3 4 5
Vindicators 2 4 2 6
Ravagers 1 1
Witches 3 1 1
Evokers 1 1 2
Pillager riding ravager 1 1
Evoker riding ravager 1

ลูท[]

In Bedrock Edition, pillagers and vindicators that spawn from raids additionally can drop:

And an additionally drop depend on difficulty, 65% chance of dropping on easy and normal, while 80% chance of dropping on hard
They can drop one of these;

 • 0-1 Emerald (1039 chance)
 • 2-3 Emerald (539 chance)
 • 4-5 Emerald (239 chance)
 • 1 Enchanted Book (239 chance)
 • 1 Iron Axe (578 chance)
 • 1 Iron Shovel (578 chance)
 • 1 Iron Sword (578 chance)
 • 1 Iron Helmet (578 chance)
 • 1 Iron Chestplate (578 chance)
 • 1 Iron Leggings (578 chance)
 • 1 Iron Boots (578 chance)

Note:

 • Iron equipment from raider drops has 50% chance of being enchanted with random enchantment.
 • Iron equipment from raider drops will be badly damaged.
 • These drop also affected by Looting enchantment.
 • Emerald is both a regular raider drop and an additional raider drop.

เอฟเฟกต์ลางร้าย[]

นอกจากการโจมตีแล้ว ระดับเอฟเฟกต์สถานะลางร้าย (Bad Omen) ของผู้เล่นยังส่งผลต่อการโจมตีด้วย เมื่อระดับลางร้ายของการโจมตีสูงกว่าหนึ่ง ยกต่อไปจะเกิดพร้อมกับความแรงเท่ากับยกสุดท้าย ด้วยระดับของลางร้ายในการโจมตีที่สูงขึ้น พวก Pillagers ในการจู่โจมมีโอกาสสูงที่จะมีอาวุธหรือชุดเกราะที่ร่ายมนตร์ เมื่อการจู่โจมจบลงด้วยชัยชนะ ผู้เล่นจะได้รับเอฟเฟกต์ Hero of the Village ในระดับเดียวกับระดับลางร้าย ของการจู่โจม‌[รุ่น Java เท่านั้น]

การจบการปล้น[]

ในรุ่น Java ถ้าหมู่บ้านที่ถูกโจมตี (เช่น ชาวบ้านทั้งหมดถูกฆ่าตายหรือเตียงทั้งหมดถูกทำลาย) การต่อสู้จะสิ้นสุดลง แถบการจู่โจมจะแสดง "Raid - Defeat" และพวกพิลเลจเจอร์ ทั้งหมดจะเฉลิมฉลอง: ยกมือขึ้น กระโดด และทุกคนก็เปล่ง "เสียงแห่งความสุข" ซึ่งรวมถึงผู้ทำลายล้าง หาก Pillagers ทั้งหมดถูกฆ่าในยกสุดท้าย ผู้เล่นที่ฆ่า Pillager ใน raid จะได้รับเอฟเฟกต์ Hero of the Village‌[รุ่น Java เท่านั้น] ชาวบ้านจะยิงพลุ และ Raid bar จะแสดง "Raid - Victory"‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] ในกรณีที่ชาวบ้านตายหรือเตียงทั้งหมดถูกทำลายในการบุก ผู้เล่นทุกคนที่อยู่ใกล้เคียงจะได้รับเอฟเฟกต์ลางร้าย อีกครั้ง การบุกจะจบลงอย่างเป็นธรรมชาติไม่ได้ถ้าหากยังมีเด็กชาวบ้านอย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ เนื่องจากผู้โจมตีไม่สามารถโจมตีลูกชาวบ้าน และทำลายเตียงได้

ชาวบ้าน[]

During a raid, villagers emit "sweat particles".‌[รุ่น Java เท่านั้น] Villagers also run inside their houses as if it were to be nighttime or a storm.

แม่มด[]

ในรุ่น Java, witches participating in a raid often help other illagers by splashing a regeneration potion or healing. The witches also attack villagers and throw harmful potions at them.

ในรุ่น Bedrock, witches participating in a raid do not heal other illagers, but still attack the player and iron golems.

ม็อบ[]

PillagerFace.png VindicatorFace.png EvokerFace.png VexFace.png WitchFace.png RavagerFace.png IllusionerFace.png
Pillager Vindicator Evoker Vex (Spawned by Evoker) Witch Ravager Illusioner (Cannot spawn in raids but existing ones can join waves)

โครงสร้าง NBT[]

บทความหลัก: raids.dat format

ความก้าวหน้า[]

บทความหลัก: ความก้าวหน้า
ไอคอน ความก้าวหน้า คำอธิบายในเกม ก่อนหน้านี้ ความต้องการที่แท้จริง (ถ้าแตกต่าง) ไอดีภายใน
Advancement-fancy-raw.pngHero of the Villageปกป้องหมู่บ้านจากกลุ่มปล้นสะดมได้สำเร็จ
(Successfully defend a village from a raid)
Voluntary Exileminecraft:adventure/hero_of_the_village

The minecraft:voluntary_exile advancement trigger will be triggered when a raid is initiated; the minecraft:hero_of_the_village advancement trigger will be triggered when a raid ends in the player's victory.

ประวัติ[]

รุ่น Java
1.1418w47aAdded raids.
18w49aThere are now two waves per Bad Omen level.
Players now have to complete a wave before the next one starts.
The raid boss bar will now slowly fill up when a raid is triggered or when a wave is cleared.
18w50aPatrol captains now give 1–3 bad omen levels when killed. Outpost captains always give 1 only.
Captains can now spawn at outposts.
Ravagers start at wave 2, witches at wave 4, evokers at wave 5.
19w13aPatrol captains now give 1–5 bad omen levels when killed.
Players will now get the Hero of the Village effect after completing raids.
รุ่น Bedrock
1.11.0beta 1.11.0.1Added raids, available only through experimental gameplay, which is unused at this time and uses a pink boss bar color.
beta 1.11.0.3Raids can now be triggered by the player, making them no longer unused.
A bell ringing sound can now be heard during raids.
beta 1.11.0.4Players will now get the Hero of the Village effect after completing raids.
beta 1.11.0.5Players will now get Bad Omen if a village is no longer registered as a village during a raid.
beta 1.11.0.7A message will now appear when a raid expires after 2-3 in-game days.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “กลุ่มปล้นสะดม” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

แกลเลอรี[]

ดูเพิ่ม[]

 • การล้อมโจมตีของซอมบี้
Advertisement