กระต่าย

จาก Minecraft Wiki
Edit-clear.png
บทความนี้อาจต้องได้รับเก็บกวาด เพื่อให้มีแนวทางการเขียนเหมือนกับคำแนะนำในการเขียน
คุณสามารถปรับปรุงแก้ไขบทความนี้ได้ และนำป้ายนี้ออก หน้าพูดคุยอาจมีข้อเสนอแนะอยู่
กระต่าย
Brown Rabbit JE2 BE2.pngWhite Rabbit JE2 BE2.pngBlack Rabbit JE2 BE2.pngBlack & White Rabbit JE3 BE2.pngGold Rabbit JE2 BE2.pngSalt & Pepper Rabbit JE2 BE2.pngKiller Bunny JE5.png
Baby Brown Rabbit JE2 BE2.pngBaby White Rabbit JE2 BE2.pngBaby Black Rabbit JE2 BE2.pngBaby Black & White Rabbit JE3 BE2.pngBaby Gold Rabbit JE2 BE2.pngBaby Salt & Pepper Rabbit JE2 BE2.pngBaby Killer Bunny JE5.png
หลอดเลือด

3 (Heart.svgHalf Heart.svg)

ค่าชุดเกราะ

Killer Bunny only:
แม่แบบ:Armor

พฤติกรรม

Passive (normal)
Hostile (killer bunny)

ความแรงในการโจมตี

Killer Bunny only:
Easy: 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
Normal: 8 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
Hard: 12 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)

ขนาดฮิตบ็อกซ์

Adult:
Height: 0.5 Blocks
Width: 0.4 Blocks
Baby:
Height: 0.25 Blocks
Width: 0.2 Blocks

การเกิด

See Spawning

Rabbits ส่วนใหญ่จะไม่เป็นอันตรายและเป็นสัตว์รักสงบ mobs.พวกมันจึงเป็นที่มาของ rabbit's footและ rabbit hideรวมถึงmeat.ด้วย