Minecraft Wiki

Minecraft Wiki ไม่ถือว่าเป็นวิกิอย่างเป็นทางการของ Microsoft อีกต่อไป ดังนั้นจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการเกิดขึ้น ซึ่งรวมไปถึงโลโก้ของวิกิด้วย โปรดอ่านที่ประกาศนี้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

READ MORE

Minecraft Wiki
Advertisement
กรวด
Upload กรวด.png
สร้างทดแทนใหม่ได้

Yes

กองรวมกันได้

Yes (64)

เครื่องมือ

ความต้านทานระเบิด

?

ความแข็ง

?

ความสว่าง

No

ความโปร่งใส

No

ติดไฟได้

No

ติดไฟจากลาวา

No

Gear (item).gif
บทความนี้อยู่ในช่วงการเขียน 
โปรดช่วยเราในการขยายและสร้างบทความนี้ได้โดย การเพิ่มหรือปรับปรุงข้อมูล ซึ่งในหน้าพูดคุยอาจมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อยู่
Translation Thai Alphabet.png
บทความนี้มีเนื้อหาบางส่วนเป็นภาษาต่างประเทศ 
คุณสามารถช่วยพัฒนาบทความนี้ได้ด้วยการแปลเนื้อหา

กรวด (อังกฤษ: Gravel) นั้นเป็นบล็อกที่ได้รับผลจากแรงโน้มถ่วง

การได้รับ[]

การเกิดตามธรรมชาติ[]

กรวด is generated in disks on beaches, near small pools of water, river, in gravelly mountains biomes covering most of the surface, and underwater covering the bottom of normal, cold, frozen ocean biomes, and deep variants.

Gravel can generate in the Overworld in the form of mineral veins. Gravel attempts to generate 8 times per chunk in veins of size 0-160, at all levels and in all biomes. ‌In Java Edition 1.17[กำลังมา], gravel only generates at level 0 and above. It can replace stone, granite, andesite, diorite, tuff, and deepslate.

Gravel also generate as part of cold underwater ruins.

In the Nether, gravel generates naturally in multiple-block-deep layers, along the shores of the lava ocean. It often generates without blocks below it, in which case it falls when updated.

Veins of gravel attempt to replace netherrack 2 times per chunk in veins of size 0-160, from levels 5 to 41, in all Nether biomes except basalt deltas.

การขุด[]

Gravel can be broken using any tool, but a shovel is the quickest. When broken, it has a 10% chance of dropping flint instead of the gravel itself. The flint received can be controlled with enchantments. Silk Touch removes the chance of dropping flint. Fortune increases the chance to 14% at the level I, 25% at level II, and 100% at level III.

บล็อก Gravel
ความแข็ง 0.6
เครื่องมือ
เวลาในการทุบ[note 1]
มือ 0.9
ไม้ 0.45
หิน 0.25
เหล็ก 0.15
เพชร 0.15
ทอง 0.1
  1. เวลาในที่นี้คือการใช้เครื่องมือที่ไม่มีการร่ายมนตร์ใด ๆ ในหน่วยเวลาวินาที

If gravel falls onto a non-full block, it drops as an item and does not drop flint.

Bartering[]

Piglins may barter 8-16 gravel when given a gold ingot.

  • This may be automated with a bartering farm.

การใช้งาน[]

If the supporting block below a block of gravel is removed, it falls until it lands on the next available block. More specifically, the gravel block turns into a "falling block" entity, which is affected by gravity; when the falling block lands on a block with a solid top surface, it becomes a block again. More information about the falling block entity are available in the main article listed above.

When gravel falls on a player or mob, it can engulf the head, resulting in suffocation inside gravel until destroying the block, moving out of it, or dying. If falling gravel lands in a space occupied by a non-solid block (such as torches, slabs, rails, or redstone dust) or soul sand, it breaks and turns into a gravel item. Gravel falls slowly through a cobweb until it passes completely through, or until it touches any block, at which point it drops and becomes a gravel item.

Gravel can be placed on a non-solid block without falling.

Bamboo can be placed and grown on gravel.

การคราฟต์[]

แม่แบบที่ใช้ในส่วนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก
หากต้องการเข้าถึงข้อมูลส่วนนี้ให้ไปที่วิกิภาษาอังกฤษแทน

การแลกเปลี่ยน[]

Novice-level fletcher villagers have a 50%‌[รุ่น Bedrock เท่านั้น] or 23[รุ่น Java เท่านั้น] chance to buy 10 gravel and one emerald for 10 flint as part of their trade.

บล็อกโน้ต[]

Gravel can be placed under note blocks to produce "snare drum" sound.

เสียง[]

แม่แบบ:Sound table/Block/Gravel

Data values[]

ID[]

รุ่น Java:

ชื่อไอดีเนมสเปซBlock tags (JE)Translation key
Gravelgravel bamboo_plantable_on
enderman_holdable
lush_plants_replaceable‌[กำลังมา: JE 1.17]
block.minecraft.gravel

รุ่น Bedrock:

ชื่อไอดีเนมสเปซไอดีเลข Translation key
Gravelgravel 13tile.gravel.name

Falling block entity[]

Falling Block/Infobox

Falling Block/ED

ประวัติ[]

รุ่น Java Classic
May 21, 2009Notch shows interest in adding gravel.
May 23, 2009Notch says he accomplished adding sand. This claim may also extend to gravel.
0.0.14aGravel JE1.png Added gravel.
Gravel behaves similarly to sand, which was also added during this update.
Rather than falling by turning into a falling block entity, gravel instantly appears at the lowest point it can go when placed above an air block, without any sort of falling animation. This behavior that lasted until the Seecret Friday 1 update, in Infdev.
Map editors can now be used to create floating gravel, although the server crashes if the gravel is affected from its state.
0.0.15a (Multiplayer Test 1)Gravel JE2 BE1.png The texture of gravel has been changed.
0.0.23aA glitch occurring at this time allows players to raise the height of a fluid block by placing gravel over it. The gravel stays suspended in mid-air until it is broken. When broken, a fluid block corresponding to the type below the gravel appears where the block was. The suspended fluid block remains immobile until a block was placed next to it, causing a flood.
รุ่น Java Indev
Minecraft Indev20100219Gravel now has a 10% chance of dropping flint.
รุ่น Java Infdev
Minecraft Infdev20100227-1Gravel has been removed during map tests.[1]
20100413Gravel has been re-added.
20100617-2Gravel now generates as mineral veins underground, along with dirt, for more varied caves.
20100618The gravel now turns into an entity while falling, which makes them fall more smoothly and realistically.
รุ่น Java Alpha
v1.2.0_01Some soul sand is replaced with gravel in the Nether.
รุ่น Java Beta
1.2FallingSand entities now behave better in multiplayer.
1.8Pre-releaseTerrain generation has been changed, removing gravel beaches.
รุ่น Java
1.0.0Beta 1.9 Prerelease 5Gravel JE3 BE2.png The texture of gravel has been changed.
1.3.112w21aGravel JE4 BE3.png The texture of gravel has been changed again.
12w22aGravel is now able to be used in the trading system: buying flint costs 1 emerald and 10 gravel.
1.4.212w38aGravel now has new sounds when being walked on.
1.814w25aGravel can now be used to craft coarse dirt.
1.1016w20aFalling dust particles for unsupported gravel have been added.
1.1217w06aGravel is now used to craft concrete powder.
1.1317w47aPrior to The Flattening, this block's numeral ID was 13.
18w09aGravel now generates in underwater ruins.
1.1418w43aGravel JE5 BE4.png The texture of gravel has been changed.
1.14.1?Soul Sand and gravel now generate around lava sea level instead of between y level 60 and 65.[2]
1.1620w07aGravel now has a 5109 (~4.59%) chance of being given by the new piglins when bartering, in a stack size of 4–12, making it renewable.
20w09aGravel now has a 10113 (~8.82%) chance of being given by piglins when bartering, in a stack size of 1–5.
รุ่น Java ที่กำลังจะมา
1.1721w06aGravel veins are now able to generate below Y=0.
21w07aGravel veins no longer generate below Y=0.
รุ่น Pocket Alpha
Pre-releaseGravel JE2 BE1.png Added gravel. It is currently unobtainable.
v0.1.0Gravel (inventory) BE1.png The texture of gravel icon in the inventory has been added.
v0.2.0Gravel JE3 BE2.png Gravel (inventory) BE2.png The textures of gravel and icon in the inventory have been changed.
Gravel is now obtainable in both Survival and Creative mode.
v0.4.0Gravel (inventory) BE3.png The texture of gravel icon in the inventory has been changed.
v0.5.0Gravel (inventory) BE4.png The texture of gravel icon in the inventory has been changed, once again.
v0.6.0Gravel (inventory) BE5.png The texture of gravel icon in the inventory has been changed, once again.
Gravel is now affected by gravity.
v0.8.0build 2Gravel JE4 BE3.png The texture of gravel has been changed.
The inventory icon of gravel is now rendered block instead of texture.
build 8Falling gravel now drops a resource when landing on a non-solid block.
v0.9.0build 1Gravel no longer falls when generated.
Gravel now appears in villages.
v0.10.0build 1Falling dust particles for unsupported gravel have been added.
v0.11.0build 1Gravel no longer generates as a village path.
v0.12.1build 1Gravel now generates in the Nether.
รุ่น Pocket
1.0.4alpha 1.0.4.010 gravel can now be used to trade with fletcher villagers for 6-10 flint.
1.1.0alpha 1.1.0.0Gravel is now used to craft concrete powder.
รุ่น Bedrock
1.2.0beta 1.2.0.2Gravel can now be used to craft coarse dirt.
1.4.0beta 1.2.20.1Gravel now generates in underwater ruins.
1.10.0beta 1.10.0.3Gravel JE5 BE4.png The texture of gravel has been changed.
1.11.0beta 1.11.0.4Trading has been changed, fletcher villagers now have a 50% chance to buy 10 gravel and one emerald for 10 flint as part of their first tier trade.
1.16.0beta 1.16.0.57Gravel now has a 10106 (9.43%) chance of being given by piglins when bartering, in a stack size of 8–16, making it renewable.
Gravel now generates below lava sea layer in the Nether.
รุ่น Legacy Console
TU1CU1 1.0 Patch 11.0.1Gravel JE3 BE2.png[ตรวจสอบ] Added gravel.
TU9Gravel JE4 BE3.png The texture of gravel has been changed.
1.90 Gravel JE5 BE4.png The texture of gravel has been changed.
รุ่น New Nintendo 3DS
0.1.0Gravel JE4 BE3.png Added gravel.

ปัญหา[]

ปัญหาเกี่ยวกับ “กรวด” จะถูกซ่อมแซมให้ดีขึ้นได้ที่ ติดตามปัญหา โดยที่จะต้องรายงานปัญหาที่นี่

Trivia[]

  • Explosions launch falling gravel.
  • If a player stands on a stack of sand or gravel, and the stack falls onto a non-solid block, the player falls fast enough to take damage or even die.
  • Gravel often falls into caves, making a mock dead end. If a player encounters a gravel dead-end while mining, removing the gravel may reveal additional passageways.

Gallery[]

Java Edition[]

Bedrock Edition[]

References[]


Advertisement