Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Zzombifikowany piglin
Zombifikowany piglin.pngZombifikowany Piglin 2.png
Mały zombie piglin.pngMały zombie piglin 2.png
Punkty zdrowia

20 (Heart.svg × 10)

Punkty pancerza

2 (Armor.png)

Zachowanie

Neutralne

Siła ataku

Uzbrojony
Łatwy: 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
Normalny: 8 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHeart.svg)
Trudny: 12 (Heart.svg × 6)
Nieuzbrojony:
Łatwy: 3 (Heart.svgHalf Heart.svg)
Normalny: 5 (Heart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)
Trudny: 7 (Heart.svgHeart.svgHeart.svgHalf Heart.svg)

Rozmiar hitboxa

Java Edition:
Dorosły:
Wysokość: 1,95 bloku
Szerokość: 0,6 bloku
Dziecko:
Wysokość: 0,975 bloku
Szerokość: 0,3 bloku
Bedrock Edition:
Dorosły:
Wysokość: 1,9 bloku
Szerokość: 0,6 bloku
Dziecko:
Wysokość: 0,95 bloku
Szerokość: 0,3 bloku

Odradzanie
Naturalne wyposażenie

ItemCSS.png Złoty miecz (8,5% szans na zaklęty)
ItemCSS.png Kusza (Czasami, gdy jest po przemianie z Piglina, nie może jednak strzelać)
BlockCSS new.png Wykrawana dynia (22,5% szans, tylko w Halloween, tylko JE)
BlockCSS new.png Jack o'Lantern (2,5% szans, tylko w Halloween, tylko JE)
ItemCSS.png Złota siekiera (gdy po przemianie z Piglina okrutnika)
ItemCSS.png Spaczony grzyb na patyku (jako jeździec)

Zzombifikowany piglin (w Bedrock Edition: piglin zombie, ang. Zombified Piglin) to neutralny mob dodany w wersji Alpha 1.2.0.

Występowanie[]

Nether[]

Zzombifikowane pigliny pojawiają się w Netherze w grupach do czterech osobników niezależnie od poziomu światła.

Portal Netheru[]

Istnieje mała szansa (12000 (0.05%) na poziomie łatwym, 11000 (0.1%) na poziomie normalnym i 32000 (0.15%) na poziomie trudnym), aby zzombifikowany piglin pojawił się w portalu do Netheru. Osobnik, który pojawił się w ten sposób nigdy nie przeteleportuje się do Netheru.

Świnia[]

Gdy podczas burzy piorun uderzy w świnię, zamieni się ona w zzombifikowanego piglina.

Zachowanie[]

Zzombifikowane pigliny wędrują bez celu unikając skał, ghastów i lawy. Jeśli staniemy w pobliżu piglina zombie, pokaże nam swoją głowę przez kilka sekund, a następnie kontynuuje wędrówkę. Po zaatakowaniu osobnika, reszta z okolicy będzie atakować gracza. Jeśli gracz oddali się na pewną odległość od grupki i poczeka chwilę staną się ponownie neutralne. Stanie się tak również gdy przełączymy poziom trudności na pokojowy.

Łup[]

 • 0-1 ItemCSS.png Zgniłe mięso. Maksymalna ilość jest zwiększana o 1 na każdy poziom zaklęcia Grabież, maksymalnie 0-4 z Grabież III.
 • 0-1 ItemCSS.png Bryłka złota. Maksymalna ilość jest zwiększana o 1 na każdy poziom zaklęcia Grabież, maksymalnie 0-4 z Grabież III.
 • Jest 2.5% szansy, że zzombifikowany piglin upuści ItemCSS.png sztabkę złota jeżeli zostanie zabity przez gracza bądź oswojonego wilka. Maksymalna ilość jest zwiększana o 1% na każdy poziom zaklęcia Grabież, maksymalnie 5.5% z Grabież III.
 • Jest 8.5% szansy na upuszczenie ItemCSS.png złotego miecza jeżeli mob zostanie zabity przez gracza lub oswojonego wilka. Maksymalna ilość jest zwiększana o 1% na każdy poziom zaklęcia Grabież, maksymalnie 11.5% z Grabież III.
 • Zzombifikowane pigliny mają 8.5% szans na upuszczenie ich ItemCSS.png spaczonego grzyba na patyku jeżeli zespawnowane na EntityCSS.png Magmołazie i zabite przez gracza lub oswojonego wilka. Ta szansa jest zwiększana o 1% na każdy poziom zaklęcia Grabież, maksymalnie 11.5% z Grabież III.
 • Zzombifikowane pigliny mają 8.5% na upuszczenie ich ItemCSS.png kuszy, jeśli zostały zzombifikowane z EntityCSS.png piglina i zabite przez gracza lub oswojonego wilka. Szansa ta jest zwiększana o 1% na każdy poziom zaklęcia Grabież, maksymalnie 11.5% z Grabież III.
 • Gdy piglin zostanie przemieniony w zzombifikowanego piglina, po śmierci upuszcza zdobytą zbroję i trzymaną broń.
 • 5 punktów doświadczenia dla dorosłych osobników i 12 dla małych, jeśli zostaną zabite przez gracza bądź oswojonego wilka.

Upuszczone złote miecze mają od jednego do pełnej ilości punktów wytrzymałości.

Jeżeli zzombifikowany piglin z założoną wykrawaną dynią lub Jack o'Lantern zostanie zabity przy użyciu narzędzia zaklętego na Grabież, istnieje szansa na upuszczenie tych bloków, równoważna poziomowi zaklęcia Grabież, maksymalnie 3% z Grabież III.

Historia[]

Historia używa dawnego formatu wersji konsolowych
Alpha
1.2.0Zombie pigman.pngDodano zombie pigmana.
Zombie pigman nie zapomina o graczu, który go zaatakował.
Zabity osobnik upuszcza do dwóch sztuk pieczonego schabu.
Beta
1.5Świnia uderzona przez piorun zamieni się w zombie pigmana[1].
1.8Od teraz osobniki upuszczają zgniłe mięso, nie pieczony schab.
Pełna wersja
1.0.0Beta 1.9-pre1Zombie pigmany mogą upuścić samorodek złota.
Beta 1.9-pre5Zombie pigman, szkielety i zombie mogą doznawać obrażeń od miotanych mikstur leczenia i leczone dzięki miotanym miksturom szkody.
Miecz z zaklęciem Pogromca nieumarłych zada dodatkowe obrażenia zombie pigmanowi.
1.2.112w06aZombie pigman posiada małą szansę na wyrzucenie sztabek złota, złotych hełmów lub nawet ich własnych złotych mieczy, także jako ulepszona wersja. Miecz taki będzie ulepszony o losowe ulepszenie poziomu 5.
1.3.112w22aZombie pigman może pojawić się w świecie niedaleko portalu do Netheru.
1.4.212w32aZombie pigman może być uzbrojony w zaklęty miecz.
12w34bZombie pigmany są chętniejsze do powrotu przez portal do Netheru.
12w36aModele zombie pigmana zostały zmienione (brak zmian w wyglądzie).
1.6.2Zombie pigman, podobnie jak zombie, może pojawić się jako dziecko.
1.7.413w49aDodano kurzego jeźdźca - połączenie zombie i kurczaka. Owe pojawiają się tylko w Netherze.
1.814w03aZombie pigman upuszcza samorodki złota i złote miecze, tylko, gdy zostanie zabity przez gracza. W przeciwnym wypadku upuszcza tylko zgniłe mięso.
14w04aPowyższa zmiana została wycofana.
14w06aZombie pigmany staną się neutralne po upływie 20-39.95 sekund jednakże będą kontynuowały atak dopóki gracz nie oddali się na odpowiedni dystans.
14w07aMałe zombie pigmany nigdy nie przebaczają.
14w11aZombie pigmany uciekają od eksplodujących creeperów.
1.8-pre1Małe zombie pigmany ponownie przebaczają.
1.8.11.8.1-pre1Zombie pigmany już nie uciekają od eksplodujących creeperów.
1.915w34aZombie pigmany posiadają animację ataku bez broni.
1.1116w32aZmieniono ID zombie pigmanów z PigZombie na zombie_pigman
Ich nazwa w grze, która jest wyświetlana gdy mają włączoną funkcję CustomNameVisible to teraz "Zombie Pigman" zamiast "Zombie"
1.1620w09aZombifikowany piglin.pngZmieniono model zombie pigmana oraz zmieniono nazwę na „Zzombifikowany Piglin”.
Pocket Edition Alpha
0.5.0Dodano zombie pigmany, które pojawiają się tylko po uruchomieniu reaktora Netheru. Są wrogo nastawione do wszystkich graczy.
0.7.2Dodano nowe dźwięki dla świń zombie.
0.8.1Teraz zombie pigmany nie otrzymują obrażeń, płonąc w świetle słońca.
0.9.0Teraz zombie pigman może zostać przywołany za pomocą jaja przyzywającego.
0.9.2Zombie pigman wyświetla teraz animację ataku.
0.11.0build 1Ulepszono inteligencję zombie pigmanów.
Zombie pigmany nie palą się już w słońcu.
build 2Dodano dziecięcą wersję zombie pigmana.
0.12.1build 1Zombie pigmany generują się w Netherze.
Zombie pigmany mają nowe AI.
Zombie pigmany nie są już wrogie, lecz neutralne.
Zombie pigman może nosić zbroję.
build 11Zombie pigman może generować się z zaklętym mieczem.
Console Edition
TU1CU11.00Dodano zombie pigmany.
TU19CU71.12Dodano dziecięcą wersję zombie pigmana.
TU31CU191.22Zombie pigmany staną się neutralne po upływie 20-39.95 sekund jednakże będą kontynuowały atak dopóki gracz nie oddali się na odpowiedni dystans.

Ciekawostki[]

 • Zzombifikowane pigliny mają o 4 (Heart.svgHeart.svg) więcej życia niż pigliny, posiadające 16 (Heart.svg × 8) punktów życia.
 • Czasami można zobaczyć zzombifikowanego piglina bez miecza.
 • Bezpośrednie trafienie przez pocisk Ghasta spowoduje, że zzombifikowany piglin zacznie biec bezpośrednio w kierunku Ghasta i spróbuje go zaatakować. Jednak do ataku ruszy tylko ten mob uderzony przez kulę, a wszystkie inne zzombifikowane pigliny nie zmienią zachowania.
 • Sprowokowany zzombifikowany piglin porusza się z prędkością zbliżoną do normalnej prędkości gracza.
 • Na teksturze zombie pigmana było napisane "THX XAPHOBIA". Jest to podziękowanie dla twórcy tekstury: XaPhobia.
 • Pomimo odporności na ogień i lawę, zzombifikowane pigliny toną, jeżeli są pod wodą lub lawą zbyt długo. Oznacza to, że podobnie jak inne moby i gracz potrzebują do życia tlenu.
 • Zzombifikowany piglin może chodzić po drabinie.
 • Miecze upuszczane przez osobniki mają zazwyczaj ten sam stopień uszkodzenia (26/33 możliwych użyć). Miecze nieuszkodzone są upuszczane wyjątkowo rzadko.
 • Gdy zzombifikowany piglin zostanie zaatakowany, cała grupa wydaje złowieszcze nawoływania. Można dzięki temu określić ilość i przybilżoną odległość zzombifikowanych piglinów, które stały się agresywne.
 • Zzombifikowanego piglina można sprowokować jajkami, śnieżkami lub zarzucając na niego spławik.
 • Zzombifikowany piglin używa tych samych atrybutów co zombie. Może to powodować błędy, takie jak spawn zombie podczas walki z zombifikowanym piglinem.
 • Zzombifikowany piglin posiada nieużywany wariant, który używa kodu zarażonego osadnika. W wersjach 1.7 nie posiadał on czaszki. Od 1.8 wygląda normalnie. Można go zespawnować komendą /summon zombified_piglin ~ ~ ~ {IsVillager:1}
 • Zombie pigman przed aktualizacją 10 listopada 2010, nigdy nie wybaczał graczowi atakowania innych pigmanów. Teraz, po pewnej ilości czasu od ataku, stają się ponownie neutralne.
 • Jeśli gracz zbuduje portal, przywoła za pomocą jaja przyzywającego zzombifikowanego piglina i uderzy go, stojąc w portalu, z Netheru wyjdą inne pigliny i zaczną go atakować.
 • Zanim do Pocket Edition dodano Nether, używany był Reaktor Netheru. Jedną z jego funkcji było przywoływanie zombie pigmanów, które zawsze były agresywne.
 • Do wersji 1.16 jeśli zombie pigmany zaatakowały żelaznego golema i on nie zabił całej grupy, to zombie pigmany ruszały na gracza.
 • Zzombifikowany piglin, który został zzombifikowany z piglina mającego kuszę potrafi się ją posługiwać, ale taki, który nie został zzombifikowany z piglina, a kuszę otrzymał za pomocą poleceń, już nie potrafi się nią posługiwać.
 • Ten mob przeszedł najwięcej zmian w wyglądzie, niż inne neutralne moby.
 • Jako jedyny z "rodziny świnii" nie pali się w Lawie.

Galeria[]


Przypisy[]

Poniżej znajduje się lista przypisów na tej stronie.

Advertisement