Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Grid Sadzonka (dżungla).png
Artykuł Ziarno generatora jest krótki.
Możesz pomóc poszerzając go.

Pole, gdzie należy wpisać ziarno generatora.

Ziarno generatora (ang. Seed for the world generator) – kombinacja pseudolosowych liczb, dzięki którym generator map gry Minecraft tworzy mapę. Ziarno to podstawa, która została wprowadzona na samym początku istnienia Minecrafta, świat generowany jest metodą "generowania proceduralnego". Dostęp do zmiany ziarna został wprowadzony od wersji Beta 1.3.
Dzięki temu możemy wprowadzać swoje własne ziarno co pozwoli nam uzyskać np. taką samą mapę jak nasz przyjaciel.
Każdy, kto wpisze tą samą kombinację cyfr otrzyma taką samą mapę z innymi punktami spawnu.
Ziarno można sprawdzić w grze za pomocą komendy /seed.
Domyślnie Minecraft jako ziarno wykorzystuje czas systemowy i liczbę losową z zakresu Long. Gdy w polu wyboru seeda nie wpiszemy nic, Minecraft losuje dowolnego seeda. Istnieje dokładnie 18446744073709598071616 różnych ziaren.

Historia[]

Beta
1.3Dodano dostęp do ziarna generatora. Przed tą wersją, aby wygenerować świat z danym ziarnem, istniała konieczność skorzystania z edytora NBT.
1.8Zmieniono liczbę ziaren generujących różny teren z 248 do 264.
Wprowadzono możliwość odczytania ziarna mapy w ekranie debugowania. Dotychczas należało się posłużyć edytorem NBT.
Pełna wersja
1.3.1Ziarna nie można zobaczyć w ekranie debugowania, tylko należy wpisać komendę /seed.

Ciekawostki[]

 • Jeżeli różnica między ziarnami wynosi n * 281474976710656, gdzie n jest liczbą całkowitą, to ziarna są podobne. Jeżeli w dwóch podobnych ziarnach na danych koordynatach generuje się ten sam biom, wszystko jest niemalże identyczne. Jaskinie w podobnych ziarnach generują się tak samo.[1]
 • Dwa podobne ziarna do wersji Beta 1.7.3 generowały ten sam teren. Oznaczało to, że przed Betą 1.8 każde ziarno miało 65535 duplikatów.[1]
 • Aby uzyskać świat z danym (nie losowym) ziarnem w wersji przed Betą 1.3, należy posłużyć się edytorem NBT i usunąć wszystkie chunki. Dzięki edytorowi NBT można również odczytać ziarno danego świata.[1]
 • Świat w trybie demo zawsze wygeneruje się z tym samym ziarnem świata -343522682
 • W niektórych seedach w wyniku błędów obliczeniowych teren powtarza się, tworząc nieskończone jaskinie oraz ukośne rzędy drzew, jezior, gór lodowych i wysp w Kresie.
 • Seed świata można zmienić korzystając z pliku level.dat.

Ziarna znalezione przez graczy[]

 • W 2020 roku za pomocą skomplikowanych obliczeń znaleziono seed świata, który był widoczny w tle menu głównym od wersji Beta 1.8 do 1.12.2. Ten seed to: 2151901553968352745 lub 8091867987493326313 i działa on tylko od wersji Alpha 1.2.0 do Beta 1.7.3. Teren, który był widoczny w menu głównym znajduje się na koordynatach x=60, y=76, z=67[2].
 • W sieci trwała akcja, której celem było znalezienie ziarna świata widocznego w pliku pack.png. Zaangażowani internauci z SalC1 i Earthcomputerem na czele znaleźli seed 5 września 2020 roku metodami podobnymi do tych, którymi znaleziono ziarno świata z ekranu startowego (inżynieria zwrotna). Seed to 3257840388504953787, a koordynaty: x=49, z=0 (zalecana wersja gry to Alpha 1.2.2a, aby wpisać seed należy pobrać program NBTExplorer, otworzyć plik level.dat świata i zmienić następujące wartości: "RandomSeed" oraz koordynaty SpawnX, Y i Z po czym zapisać zmiany i usunąć wszystkie foldery chunków z folderu świata. Po wejściu do gry należy zginąć aby postać odrodziła się na wybranych koordynatach).
 • Dnia 11 września 2020 roku znaleziono dwa seedy do terenu ukrytego za obrazem "Skull on fire" (płonąca czaszka a za nią góra i księżyc w pełni). Te seedy to: -1044887956651363087 albo -6984854390176336655. Koordynaty: x=-249.65 y=91 z=-29.04. Podobnie jak w przypadku pack.png potrzebny będzie NBT Explorer by takowy wygenerować. Wersja, na której trzeba to zrobić to Alpha 1.1.2.
 • W grudniu 2020 roku zostały znalezione seedy światów ze wszystkich czterech ekranów tytułowych z nowszych wersji Java Edition. Grupa Minecraft@home planuje takie projekty dla każdego ekranu głównego z przyszłych wersji gry. [3]

Od Beta 1.8 do 1.12

Seed: 2151901553968352745 lub 8091867987493326313
Wersja: Beta 1.6.6 lub Beta 1.7

1.13 - Update Aquatic

Seed: 1458140401 
Lokacja: /tp @s 1553.76 58.62 -1162.785 30.16 0
Wersja: 18w22a 

1.14 - Village & Pillage

Seed: 2802867088795589976
Lokacja: /tp @s 240.57 78.12 147.38 -145.89 0
Wersja: 18w48a 

1.15 - Buzzy Bees

Seed: -4404205509303106230 
Lokacja: /tp @s 339.691 65.546 -1072.041 -177.364 0
Wersja: 19w40a 

1.16 - Nether Update

Seed: 6006096527635909600
Lokacja: /tp @s 482.208 78.515 -1127.193 90.3 0 (w Netherze)
Wersja: 20w13a 
 • Seed świata z pierwszego zdjęcia Herobrine został ujawniony 22 stycznia 2021 roku, a odkryty tydzień wcześniej.

Seed: 478868574082066804

Wersja: Java Alpha 1.0.16_02

Koordynaty: X=5.06 Y=71 Z=-298.54


Przypisy

Linki zewnętrzne[]

Advertisement