Wielki grzyb to naturalnie występująca struktura, jest ona połączeniem dwóch typów bloków: trzonu i kapelusza.

Występowanie

Naturalne generowanie

Wielkie grzyby naturalnie generują się na wyspach grzybowych oraz w puszczach. W Pocket Edition, dodatkowo generują się na bagnach.

Wyrastanie

Wielkie grzyby można wyhodować z mniejszych grzybów za pomocą mączki kostnej; warunkiem jest niski poziom światła i wyhodowanie ich na bielicy, grzybni, bloku trawy, ziemi lub twardej ziemi. We świetle dziennym wymagane jest użycie większej ilości mączki kostnej na grzybach posadzonych na ziemi lub bielicy niż na grzybni.

Wymagana jest powierzchnia od 7×7×6 do 7×7×8 bloków do wyrośnięcia, zależnie od wysokości grzyba, nie licząc bloków pół przezroczystych. Na najniższym poziomie (tam gdzie grzyb został posadzony) wolna przestrzeń wymagana jest jedynie nad grzybem, przestrzeń po bokach może być zajęta.

Wielkie grzyby wyrosną tylko wtedy gdy jest wystarczająco mały poziom światła, lub gdy rosną na grzybni lub bielicy.

Wielkie grzyby nie mogą wyrosnąć poza limit wysokości.

Struktura

Wysokość grzybów wynosi od 5 do 7 bloków włącznie. Trzony obu grzybów wyrastają na wysokość 4-5 bloków, średnica kapelusza brązowego grzyba ma długość 7 bloków, a czerwonego 5 bloków. W Pocket Edition i od wersji 1.10, wysokość trzonu może sięgać nawet do 13 bloków

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.