Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Bot.png
Ten użytkownik jest botem, wszystkie jego akcje są kontrolowane przez Ksawi999.
Jeżeli bot sprawia problemy, napisz na dyskusji użytkownika odpowiadającego za tego bota.

KsawiBOT to konto bota pracującego na Minecraft Wiki Polska.

Ogólne informacje[]

Bot został napisany w całości w języku Python i jest rozwijany przez jedną osobę, Ksawi999.

Bot zajmuje się głównie plikami typu grid i stronami, które ich używają.

Bot jest uruchamiany wyłącznie, gdy zajdzie taka potrzeba (możesz ją zgłosić na stronie dyskusji).

Funkcje[]

  • Porządkowanie gridów (funkcja uruchamiana domyślne lub za pomocą P) - zamienia niepotrzebne i zastąpione gridy na Szablon:InvSprite oraz poprawia niepoprawne nazwy w wywołaniu tego szablonu (drugą część wykonuje półautomatycznie - gdy ma wątpliwości pyta się użytkownika, czy dobrze to zrobił a w razie problemów nazwa może zostać przez niego poprawiona lub wspomniana na stronie dyskusji). Przy wywoływaniu funkcji można określić zastrzeżone sekcje (domyślnie jest to historia), których zawartość nie będzie porządkowana. Wykonuje maksymalnie jedną edycję na stronę.
  • Usuwanie gridów (funkcja uruchamiana domyślnie po wywołaniu podstawowej funkcji lub osobno za pomocą klawisza U) - usuwa wszystkie nieużywane gridy (można usunąć również dowolny plik grid, gdy wpisze się jego nazwę w oknie dialogowym wyświetlającym się po zakończeniu funkcji).
  • Standaryzacja gridów (S) - wspomina o standaryzacji gridu na jego stronie dyskusji, gdy odstępuje on od normy gridów (np. ma rozmiar 34x21 lub jest plikiem o rozszerzeniu jpeg, svg, mp3, mp4 itd.).
  • Ujednolicenie modułu InvSprite/IDs (wykonywany przy każdej funkcji operującej na module lub osobno za pomocą M) - ujednolica moduł, jednocześnie poprawiając jego przejrzystość i możliwość przetworzenia przez inne skrypty.
  • Tworzenie przekierowań (T) - tworzy przekierowania na stronach o nazwach z Moduł:InvSprite/IDs (gdy strony nie istnieją).
  • Dodawanie nazw do /nazwy (funkcja uruchamiana domyślnie po wywołaniu podstawowej funkcji lub osobno za pomocą klawisza N) - pomaga w porządkowaniu gridów. Dodaje wszystkie nazwy odwołujące się do istniejących oraz nieistniejących plików grid razem z ich nowymi nazwami do strony /nazwy. Używa nazw z tej strony do następnych operacji.
  • Wszystko jednocześnie (W lub A) - wykonuje wszystkie funkcje jednocześnie (w kolejności: ujednolicenie modułu, kategoryzacja, porządkowanie, usuwanie, standaryzacja).

Historia[]

Wersja Data Zmiany
- 11.05.2021 Utworzenie konta bota.
- 12.05.2021 Nadanie botowi miana bota i administratora.
0.1 13.05.2021 Pierwsze próbne uruchomienie. Bot został skonfigurowany. Skrypt nie jest jeszcze gotowy.
0.2 15.05.2021 Pierwsze uruchomienie skryptu. Nie wszystkie funkcje jeszcze działają.
0.3 25.05.2021 Utworzono i uruchomiono funkcję dodającą nazwy do zmienienia do strony /nazwy.
Advertisement