Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Tick – jednostka czasu będąca wyznacznikiem cykliczności w grze.
W normalnych warunkach pętla gry operuje w tempie 20 ticków na sekundę, więc 1 tick trwa 50 milisekund. Czas ten może się wydłużyć, jeśli komputer z grą działa zbyt wolno. Ilość ticków na sekundę (często skracane do TPS) jest zależna od ilości FPS.
Dzień i noc trwają po 12 000 ticków (10 minut), co łącznie daje 24 000 ticków (20 minut).

Czas w grze[]

Aby zobaczyć, jaka jest pora dnia/nocy w grze, należy włączyć ekran debugowania, a następnie w linii obok napisu Local difficulity odczytać, jaki jest dzień gry oraz aktualny tick.

Zmienianie czasu[]

Przy pomocy komendy /time można m.in. zmienić aktualny czas gry.
Celem zmiany czasu, należy użyć owej komendy z parametrem set (/time set), a następnie podać tick, na który chce się zmienić czas (innym sposobem jest zamiast podania liczbowego parametry, użycie stałych, np. day przesunie czas na 1 000, a night na 13 000).

Obwody z redstone[]

Żeby stworzyć niektóre mechanizmy potrzebne jest opóźnienie, które daje Przekaźnik. Można go ustawić na jeden (domyślne; 2 ticki opóźnienia), dwa (4 ticki opóźnienia), trzy (6 ticków opóźnienia) lub cztery (8 ticków opóźnienia). Bez skorzystania z tej możliwości niektóre mechanizmy mogą nie działać prawidłowo.

Advertisement