Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Tick to jednostka czasu będąca wyznacznikiem cykliczności w grze.
W normalnych warunkach pętla gry operuje w tempie 20 ticków na sekundę, więc 1 tick trwa 50 milisekund. Czas ten może się wydłużyć, jeśli komputer z grą działa zbyt wolno. Ilość ticków na sekundę (często skracane do TPS) jest zależna od ilości FPS.
Dzień i noc trwają po 12 000 ticków (10 minut), co łącznie daje 24 000 ticków (20 minut).

Czas w grze[]

Aby zobaczyć, jaka jest pora dnia/nocy w grze, należy włączyć ekran debugowania, a następnie w linii obok napisu Local difficulity odczytać, jaki jest dzień gry oraz aktualny tick.

Zmienianie czasu[]

Przy pomocy komendy /time można m.in. zmienić aktualny czas gry.
Celem zmiany czasu, należy użyć owej komendy z parametrem set (/time set), a następnie podać tick, na który chce się zmienić czas (innym sposobem jest zamiast podania liczbowego parametry, użycie stałych, np. day przesunie czas na 1 000, a night na 13 000).

Obwody z redstone[]

Żeby stworzyć niektóre mechanizmy potrzebne jest opóźnienie, które daje Przekaźnik. Można go ustawić na jeden (domyślne; 2 ticki opóźnienia), dwa (4 ticki opóźnienia), trzy (6 ticków opóźnienia) lub cztery (8 ticków opóźnienia). Bez skorzystania z tej możliwości niektóre mechanizmy mogą nie działać prawidłowo.

Advertisement