Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Tablica wyników – element obsługiwany przez komendy i bloki poleceń.
Umożliwia wyświetlanie różnych informacji na temat gracza, np.: liczba śmierci, liczba zabitych graczy, liczba zabitych mobów, status życia.
Pozwala również na tworzenie drużyn, w których mogą obowiązywać szczególne zasady takie jak blokada PVP w obrębie jednej drużyny, widzenie gracza z drużyny mimo użytej Mikstury.
Tablica może być wyświetlana w trzech miejscach: w tabeli graczy on-line (po wciśnięciu klawisza Tab), przy prawej krawędzi oraz nad postacią gracza (w formie tekstowej).

Cele[]

Baza celu Opis Czy może być zmodyfikowany?
dummy Nie jest związane z żadnym wydarzeniem, może zostać zmienione tylko dzięki komendom. Tak
deathCount Zwiększa się automatycznie po śmierci. Tak
playerKillCount Zwiększa się automatycznie po zabiciu innego gracza. Tak
totalKillCount Zwiększa się automatycznie po zabiciu jakiegokolwiek moba. Tak
health Pokazuje ile dany gracz ma życia, 1 to pół serduszka. Nie
air Pokazuje powietrze. Od 0 do 300. Nie
xp Pokazuje doświadczenie Nie

W snapshocie 13w36a dodano również setki nowych i bardziej zaawansowanych celów. Nowe cele posiadają dużo więcej wartości, są one oddzielane kropką ("."). Na przykład cel podający ilość śmierci gracza przez byt "zombie" zapisuje się tak: "stat.entityKilledBy.Zombie". Lista znanych celów znajduje się poniżej:


Baza celu Opis Czy może być zmodyfikowany? Ilość podcelów
achievement Akceptowalne pod kryteria: "makeBread", "bakeCake", "diamondsToYou", "killCow", "portal", "buildFurnace", "buildSword", "cookFish", "enchantments", "mineWood", "openInventory", "exploreAllBiomes", "buildWorkBench", "theEnd", "blazeRod", "spawnWither", "buildBetterPickaxe", "acquireIron", "theEnd2", "bookcase", "flyPig", "ghast", "snipeSkeleton", "diamonds", "killWither", "fullBeacon", "buildHoe", "breedCow", "onARail", "overkill", "killEnemy", "potion", "buildPickaxe". Wartość celu jest zależna od ilości razy wykonanego osiągnięcia(np. gdy gracz stworzy piec a cel nosi nazwę "achievement.buildFurnace" to każdy stworzony piec powiększa wartość o 1). Tak 33
stat Rejestrowane statystyki graczy: "damageDealt", "damageTaken", "leaveGame", "minecartOneCm", "swimOneCm", "walkOneCm", "horseOneCm", "pigOneCm", "flyOneCm", "boatOneCm", "fallOneCm", "climbOneCm", "diveOneCm", "fishCaught", "junkFished", "treasureFished", "playOneMinute", "playerKills", "mobKills", "animalsBred", "jump", "drop", "deaths". Za każdym razem gdy gracz wykona pewną akcję(np. wyjdzie z gry) wartość celu automatycznie podnosi się o 1. Tak 23
stat.craftItem Pod kryteria tej bazy są numerami id przedmiotów które mogą zostać zdobyte poprzez crafting bądź przetapianie. Wartość podnosi się gdy gracz wyjmie określony przedmiot z pola wyjściowego pieca lub stołu warsztatowego. Wartość jest również zależna od tego w jaki sposób wyjmujemy przedmiot. Przyciskając klawisz shift który automatycznie przenosi przedmioty do ekwipunku mnoży wartość przez 2(np. wyjmując 10 przepalonego szkła z pieca przekładając ręcznie zwiększa wartość celu o 10 zaś gdy wyjmiemy szkło używając klawiszu shift wartość powiększy się o 20 czyli 200%). Takie przedmioty jak ciasto czy kamienny kilof możemy również rejestrować używając odpowiedniego pod kryterium bazy achievement. Tak 202
stat.useItem Pod kryteria bazy stat.useItem tak jak w przypadku stat.craftItem są numerami id odpowiednich przedmiotów lub bloków. Akceptowane są wszystkie numery id pomijając 0, 26, 34, 36, 55, 59, 63, 64, 68, 71, 74, 75, 83, 92, 93, 94, 104, 105, 115, 117, 118, 124, 132, 140, 144, 149, 150 oraz wszystkie bloki które nie mają formy przedmiotu. Użycie może być zdefiniowane na wiele sposobów:

Cele nie rejestrują takich rzeczy jak konsumpcja mleka czy mikstur ani żadnego przedmiotu który da się spożyć; przedmiotów które pozwalają rozmnażać zwierzęta, znakować je, oswajać, karmić, osiodłać, przywiązywać.

Tak 320
stat.breakItem Ta baza rejestruje jedynie przedmioty ze swoją określoną wytrzymałością(np.miecz czy nożyce), wykrywa zniszczenie danego przedmiotu. Po stat.breakItem podobnie jak w stat.useItem podaje się numer id. Oznacza to że gdy jakieś narzędzie zużyjemy całkowicie i zniknie nam z paska, wartość celu z wcześniej wpisanym odpowiednim ID powiększa się o jeden. Tak 50
stat.mineBlock Po tym pod kryterium winno się wpisać numer id interesującego nas bloku innego niż bloki z numerem 0, 7, 8, 9, 10, 11, 26, 34, 36, 51, 52, 55, 59, 63, 64, 68, 71, 74, 75, 83, 92, 93, 94, 96, 104, 105, 117, 118, 124, 132, 140, 141, 142, 144, 149 oraz 150. Wartość zwiększa się gdy gracz wykopie blok z odpowiednim id. Wykopanie zdefiniowane jest jako blok zniszczony na trybie survival z włączoną zasadą doTileDrops oraz w przypadku gdy blok wypadnie. Oznacza to że gdy wykopiemy na przykład szkło ręką wartość nie zwiększy się, lecz gdy szkło wykopiemy kilofem z zaklęciem jedwabny dotyk oraz szkło wypadnie, wartość zostanie zwiększona. Tak 134
stat.killEntity Jako pod kryterium powinno się wpisać nazwę moba. Poprawne nazwy to "Silverfish", "Ocelot", "Zombie", "Blaze", "Pig", "Creeper", "Cow", "Ghast", "Witch", "Squid", "Spider", "Villager", "Enderman", "LavaSlime", "PigZombie", "Wolf", "Sheep", "EntityHorse", "Chicken", "Slime", "Skeleton", "Bat", "MushroomCow", "CaveSpider". Wartość podnosi się gdy gracz zabije wcześniej określonego moba. Przykład: wpisany cel nosi nazwę stat.killEntity.Spider, za każdym razem gdy gracz zabije danego moba wartość celu zostanie zwiększona o jeden. Tak 24
stat.entityKilledBy Jest to odwrotność bazy stat.killEntity. Rejestruje po prostu ilość śmierci gracza spowodowanych przez danego moba. Pod kryteria są te same co w bazie stat.killEntity czyli "Silverfish", "Ocelot", "Zombie", "Blaze", "Pig", "Creeper", "Cow", "Ghast", "Witch", "Squid", "Spider", "Villager", "Enderman", "LavaSlime", "PigZombie", "Wolf", "Sheep", "EntityHorse", "Chicken", "Slime", "Skeleton", "Bat", "MushroomCow", "CaveSpider". Mimo że na liście pod kryteriów znajdują się moby pasywne ich wartość nigdy nie zostanie zwiększona, gdyż moby pasywne w żadnym wypadku nie zaatakują gracza. Tak 24

Wszystkie cele oprócz health możemy modyfikować za pomocą komend. W łatwy sposób możemy również sprawdzić wartość celu gracza za pomocą komendy wpisywanej w bloku poleceń oraz przy pomocy komendy /testfor (usunięto w 1.13) oraz argumentów score_nazwa i score_nazwa_min. W tych argumentach "nazwa" to ciąg znaków który wpisaliśmy przy tworzeniu celu, "score_nazwa" to maksymalna wartość celu jaką posiadać ma gracz a "score_nazwa_min" to minimalna wartość jaką posiadać ma cel gracza. Na przykład komendą testfor @p[score_śmierci=5,score_śmierci_min=1] możemy sprawdzić czy najbliższa osoba zginęła od 1 do 5 razy. Aby uzyskać wynik należy podłączyć komparator(postawić tyłem do bloku poleceń) oraz zasilić blok poleceń. W przypadku gdy komparator zostanie zasilony to cel został spełniony czyli w użytym przykładzie oznacza to że gracz zginął od jeden do pięciu razy, jednak gdy komparator nie zostanie zasilomy oznacza to że gracz nigdy nie umarł albo że umarł więcej niż 5 razy.

Komendy związane z celami:

  • scoreboard <cel> <nick> <drużyny> - Dodaje cel.
  • scoreboard objectives add <nazwa> <cel> <nazwa wyświetlana> - Dodaje cel.
  • scoreboard objectives remove <nazwa> - Usuwa cel.
  • scoreboard objectives setdisplay <sposób wyświetlania> <cel> - Pokazuje wyniki w jednym z trzech sposobów.
  • scoreboard players list <nick> - pokazuje wyniki graczy.
  • scoreboard players set <nick> <cel> <liczba punktów> - Ustawia tyle punktów wybranemu graczowi.
  • scoreboard players reset <player> - Resetuje danemu graczowi punkty (na 0).
  • scoreboard players operation <nazwaCelu> <cel> <operacja> <selektor> <cel> - np.sumuje wyniki graczy w jeden itd.

Wyświetlanie punktów[]

Dzięki komendzie "scoreboard objectives setdisplay" możemy ustawić gdzie tabela wyników ma się wyświetlać. Aktualnie do wyboru są trzy możliwości umieszczenia tablicy wyników.

Miejsce (komenda) Opis
list Wyświetla żółty numer bez obramowania w menu pod tabulatorem, gdzie pokazywani są aktualni gracze. Wyświetla się również w trybie gry pojedynczej.
sidebar Pokazuje nowe okno po prawej stronie ekranu. Ustawia graczy chronologicznie, kierując się punktami. Okno ma obramowanie i pokazuje jako tytuł wyświetlaną nazwę, którą wybraliśmy przy wpisywaniu komendy. Mogą być pokazani gracze, których aktualnie nie ma na serwerze.
belowName Wyświetla punkty i wyświetlaną nazwę nad nazwą gracza. Odległość widzenia wynosi około 10 bloków. Jest niewidzialna kiedy gracz się skrada. Tabela nie jest widoczna w trybie dla jednego gracza.

Drużyny[]

Drużyny składają się z nazwy, nazwy wyświetlanej i koloru nicku członków.

Komenda Opis
scoreboard teams list [teamname] Pokazuje wyniki wybranych drużyn.
scoreboard teams add <nazwa drużyny> <nazwa wyświetlana> Tworzy drużynę.
scoreboard teams remove <nazwa drużyny> Usuwa drużynę.
scoreboard teams empty <nazwa drużyny> Czyści drużynę z graczy.
scoreboard teams join <nazwa drużyny> <nick> Dodaje graczy do drużyny.
scoreboard teams leave <nick> Usuwa graczy z drużyny w której się aktualnie znajdują.
scoreboard teams option <team> <friendlyfire/color> <value> Ustawia przyjacielski ogień.
scoreboard teams option <team> color/friendlyfire/seeFriendlyInvisibles <value> color - Ustawia kolor drużyny. Dostępne kolory to "black", "dark_blue", "dark_green", "dark_aqua", "dark_red", "dark_purple", "gold", "gray", "dark_gray", "blue", "green", "aqua", "red", "light_purple", "yellow", "white" i "reset" (podstawowy kolor).

friendlyfire - Ustawia możliwość PVP w danej drużynie. Jako <value> należy podać TRUE/FALSE.

seeFriendlyInvisibles - Ustawia możliwość widzenia graczy, którzy użyli Mikstury niewidzialności w obrębie drużyny. Jako <value> należy podać TRUE/FALSE.

Historia[]

Pełna wersja
1.513w04aDodano tablice wyników.
13w05aDodano drużyny.
Advertisement