Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Minecraft używa do kontroli myszki i klawiatury. Bez tych dwóch elementów niemożliwe jest normalne granie.

Sterowanie standardowe[]

Sterowanie myszką Funkcja
Lewy przycisk myszy Niszczenie bloków (przytrzymaj przycisk), atak (kliknij raz), przenoszenie przedmiotów w plecaku/skrzyni/stole warsztatowym/dozowniku (kliknij i przeciągnij na wybrane miejsce, później znów kliknij).
Rolka Rolką zmienia się używany aktualnie przedmiot.
Kliknięcie na rolce Kliknięcie na rolce podczas patrzenia na dany blok zmienia blok trzymany w ręce na blok, na który patrzy postać (tylko w trybie creative). Kliknięcie na rolce zamiast standardowego przenoszenia przedmiotów w plecaku/skrzyni/stole warsztatowym/dozowniku, spowoduje otrzymanie pełnego stack'a wybranego przedmiotu (tylko w trybie creative).
Prawy przycisk myszy Stawianie bloków, podpalanie, celowanie z łuku, blokowanie, aktywowanie przedmiotów i przycisków/drzwi (kliknij raz), otwieranie menu skrzyń, pieców, stołów warsztatowych i dozowników.
Ruch krążący Zmienianie miejsca patrzenia postaci. W trybie 3 osoby kamera "trzęsie się".
Klawisz Funkcja
W Ruch do przodu
A Ruch w lewo.
S Cofanie się
D Ruch w prawo.
Spacja Skok. Szybkie, podwójne naciśnięcie powoduje latanie (tylko w trybie creative).
Lewy Shift Skradanie. Podczas latania obniża lot (tylko w trybie creative). Przytrzymanie tego klawisza i wybieranie przedmiotów, powoduje automatyczną ich segregację.
1-9 Wybieranie przedmiotów z paska.
E Otwieranie ekwipunku. Przed Beta 1.4, standardowym klawiszem otwierania ekwipunku było "I".
Q Wyrzucanie przedmiotów.
T Czat.
/ Podawanie komend.
Esc Włączenie menu w multiplayer, pauzowanie gry w singleplayer.

Klawisze funkcyjne[]

Istnieje kilka klawiszy, które nie są możliwe do zmienienia w opcjach.

Klawisz Funkcja
F1/fn+F1 (na Mac) Wyłączanie hud'a na ekranie gry. W połączeniu z F2 można stworzyć ładny screenshot.
F2/fn+F2 (na Mac) Klawiszem tym robi się screenshot'y, które zapisywane są w:


Windows - %appdata%\.minecraft\screenshots
Mac OS X - ~/Library/Application Support/minecraft/screenshots
Linux - ~/.minecraft/screenshots

Shift + F2/Shift + fn + F2 (na Mac) W wersji Beta 1.2_02 klawisze te tworzą ogromne zdjęcia w formacie TGA. UWAGA! Zdjęcia są bardzo wysokiej jakości, zajmują około 1.8 GB, a odtworzenie screen'a jest trudne. Ponadto towarzyszą mu dziwne błędy graficzne.
F3/fn + F3 (na Mac) Klawisz ten pokazuje informacje na temat FPS (klatek na sekundę), ilości ładujących się kawałków mapy oraz wykres wydajności gry. Przed wersją Beta 1.3, aby zobaczyć informacje należało przytrzymać klawisz F3, teraz nie trzeba tego robić.
F3 + F/fn + F3 + F (na Mac) Zmienianie poziomu mgły. (Przydatne dla słabszych komputerów)
Shift + F3/ Shift + fn + F3 (na Mac) Od wersji 1.2.4 do wersji 1.4.5 ekran debugowania bez wykresu wydajności. Od wersji 1.4.6 domyślny ekran debugowania (F3) nie zawiera wykresu, a ekran

rozbudowany (Shift + F3) zawiera go. Od wersji 1.8 wykres wydajności nazywa się Pie.

Alt + F3/Alt + fn + F3 (na Mac) Pokazuje wykres FPS stosunkowo podobny do tego w wersji beta. W przeciwieństwie do starszych wersji jest też pokazany wykres TPS (tylko singleplayer). Dodane w wersji 1.8.
F3 + H/ fn + F3 + H (na Mac) Wyświetlanie dodatkowych informacji o przedmiotach. Po najechaniu kursorem w oknie ekwipunku wyświetla się ID przedmiotu, oraz (w przypadku narzędzi, broni i zbroi) ilość pozostałych użyć.
F5/fn + F5 (na Mac) Przełączanie widoku z 1-osobowego do 3-osobowego i na odwrót. Widok z 3 osoby nie jest zalecany do dłuższej rozgrywki z powodu braku widoczności (postać zasłania widok). W wersji 1.8 dodano możliwość widoku z 2 osoby.
F10/fn + F10 (na Mac) Zatrzymuje grę, a na środku ekranu pokazuje się kursor. Miało to służyć do poruszania się po pulpicie bez obaw, jednak kursor jest "uwięziony" w oknie gry przez co funkcja ta jest bezużyteczna.
F11/fn + F11 (na Mac) Włącza tryb pełnoekranowy.

Czasami po włączeniu trybu pełnoekranowego pojawia się czarny ekran. Wtedy należy wcisnąć Alt + Tab, aby pomniejszyć okno.

Sterowanie Classic[]

Są to klawisze stare i nieużywane w obecnej wersji gry.[1]

Klawisz Funkcja
W Ruch do przodu
A Ruch w lewo.
S Cofanie się
D Ruch w prawo.
Spacja Skok.
B Wybieranie bloków.
Enter Ustawianie miejsca spawn'u.
R Teleportowanie do wcześniej ustalonego spawn'u.
F5/fn + F5 (na Mac) Włącza deszcz.
G Spawn'uje ludzi w trybie Creative.
Y Używane do odwracania myszy w trybie Creative.
N Używane do tworzenia nowej mapy w trybie Creative.
T Czat
Esc Włączenie menu w multiplayer, pauzowanie gry w singleplayer.
1-9 Wybieranie przedmiotów z paska.
Q Wyrzucanie przedmiotów.

Xperia PLAY[]

Sterowanie używane w Minecraft Pocket Edition na Xperia PLAY.

Klawisz Funkcja
Prawy Bumper Stawianie bloków, podpalanie, aktywowanie przedmiotów, otwieranie menu skrzyń, pieców, stołów warsztatowych i dozowników.
Lewy Bumper Niszczenie bloków (przytrzymaj przycisk), atak (kliknij raz), aktywowanie przycisków/drzwi (kliknij raz), przenoszenie przedmiotów w plecaku/skrzyni/stole warsztatowym/dozowniku (kliknij i przeciągnij na wybrane miejsce, później znów kliknij).
18px-PlayStationX.svg.png Skok.
18px-PlayStationTriangle.svg.png Otwieranie plecaka.
18px-PlayStationCircle.svg.png Przewijanie przedmiotów na pasku w prawo.
18px-PlayStationSquare.svg.png Przewijanie przedmiotów na pasku w lewo.
Lewy Analog Poruszanie się.
Prawy Analog Poruszanie kamerą.
Menu Włączenie menu w multiplayer, pauzowanie gry w singleplayer.
Dotykowy Ekran Czat (tylko na Multiplayer).
Przycisk Szukania Widok z trzeciej osoby.

Minecraft Pocket Edition (iOS i Android)[]

Sterowanie na telefony komórkowe i tablety z systemem iOS i Android.

(Telefony komórkowe i tablety z systemem iOS i Android mają dotykowe klawisze.)

Xbox 360[]

Sterowanie na konsolę Xbox 360.

Klawisz Funkcja
A Skok.
Prawy Trigger Stawianie bloków, podpalanie, aktywowanie przedmiotów, otwieranie menu skrzyń, pieców, stołów warsztatowych i dozowników.
Lewy Trigger Niszczenie bloków (przytrzymaj przycisk), atak (kliknij raz), aktywowanie przycisków/drzwi (kliknij raz), przenoszenie przedmiotów w plecaku/skrzyni/stole warsztatowym/dozowniku (kliknij i przeciągnij na wybrane miejsce, później znów kliknij).
Y Otwieranie plecaka.
X Otwieranie Craftingu.
B Wyrzucanie przedmiotów.
Start Włączenie menu w multiplayer, pauzowanie gry w singleplayer.
Lewy Bumper Przewijanie przedmiotów na pasku w lewo.
Prawy Bumper Przewijanie przedmiotów na pasku w prawo.

W Craftingu[]

Klawisz Funkcja
A Stwórz przedmiot.
B Wyjdź z Craftingu.
X Pokazuje opis podświetlonego przedmiotu.
Lewy Bumper/Prawy Bumper Zmienianie kategorii Craftingu (zbroja, narzędzia, bloki itp.).

Przyciski debugujące[]

W wersjach 1.9 Pre-release 4-5 i w Snapshocie 12w08a można było korzystać z różnych przycisków debugujących.

Klawisz Funkcja Wersja Obsługująca
F6/fn + F6 (na Mac) Powoli przesuwa kamerę podczas poruszania się. 1.9 Pre-release 4-5 i Snapshot 12w08a
Y Przybliża kamerę. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
H Oddala kamerę. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
Y + H Resetuje zbliżenie kamery. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
N Obrót kamerą w lewo. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
M Obraca kamerę w prawo. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
N + M Resetuje obroty kamery. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
U Przenosi kamerę do przodu. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
O Przenosi kamerę do tyłu. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
I Powoli przenosi kamerę do góry. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
K Powoli przenosi kamerę do dołu. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
J Powoli przenosi kamerę w lewo. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a
L Powoli przenosi kamerę w prawo. 1.9 Pre-release 5 i Snapshot 12w08a


Advertisement