Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Minecraft Wiki Polska

Poniżej znajduje się spis zdefiniowanych na tej wiki grup użytkowników, z wyszczególnieniem przydzielonych im uprawnień. Sprawdź stronę z dodatkowymi informacjami o uprawnieniach.

Legenda:

 • Przyznane uprawnienie
 • Odebrane uprawnienie
GrupaUprawnienia
(wszyscy)
 • Zobacz rejestr używanych specjalnych znaczników (tagsreport)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
 • Edycja swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (editmyprivateinfo)
 • Edycja swojej listy obserwowanych stron. Niektóre akcje mogą dodawać strony do obserwowanych bez tego uprawnienia. (editmywatchlist)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
 • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zmiana nazwy użytkownika (renameuser)
 • createnewwiki (createnewwiki)
 • insights (insights)
 • portabilitydashboard (portabilitydashboard)
Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Przenoszenie opublikowanych stron (movestable)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
Autopatrolujący
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
Automatycznie przeglądający
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „przejrzane” (autoreview)
Boty
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „przejrzane” (autoreview)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Drobne zmiany na stronach dyskusji użytkowników nie włączają powiadomienia o nowej wiadomości (nominornewtalk)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • welcomeexempt (welcomeexempt)
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Boty
bot-global
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
 • Oznaczanie edycji jako wykonanych automatycznie (bot)
 • welcomeexempt (welcomeexempt)
Biurokraci
(lista członków grupy)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Możliwość dodawania do grup: Moderator treści, rollback, Administratorzy, Biurokraci, Boty, Autopatrolujący, Administratorzy interfejsu, Redaktorzy, Weryfikatorzy oraz Automatycznie przeglądający
 • Możliwość usuwania z grup: Moderator treści, rollback, Administratorzy, Boty, Autopatrolujący, Administratorzy interfejsu, Redaktorzy, Weryfikatorzy oraz Automatycznie przeglądający
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Biurokraci
Checkuserzy
(lista członków grupy)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
Moderator treści
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • commentdelete (commentdelete)
Sprawdzający treść
(lista członków grupy)
 • Udostępnia narzędzia przeglądu treści (content-review)
Członkowie Zespołu Treści
(lista członków grupy)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
Wolontariusze treści
(lista członków grupy)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
Redaktorzy
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „przejrzane” (autoreview)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Oznaczanie wersji jako „przejrzane” (review)
 • Przeglądanie listy nieprzejrzanych stron (unreviewedpages)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
emailconfirmed
(lista członków grupy)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
News and Stories Wordpress access
(lista członków grupy)
 • fandom-admin (fandom-admin)
Globalni moderatorzy Dyskusji
(lista członków grupy)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
Helperzy
(lista członków grupy)
 • Adjust wiki points of a user directly (wpa_adjust_points)
 • Administracja osiągnięciami (achievement_admin)
 • Administracja punktami (wiki_points_admin)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „przejrzane” (autoreview)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownika i ukrywanie od publiczności (hideuser)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Cofanie osiągnięć (delete_achievements)
 • Create and edit interactive maps (editinteractivemap)
 • Czasowe ograniczenie wykonywania określonych akcji do niektórych grup (protectsite)
 • Czyszczenie profilów użytkowników (clearuserprofile)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna MediaWiki) (smw-admin)
 • Edit access to maintain allowed regular expressions and patterns (Semantic MediaWiki) (smw-patternedit)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja mega osiągnięć (edit_meta_achievements)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron FandomMobile.css oraz FandomMobile.js (edit-fandommobile-customizations)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Edytowanie strony na wielu wiki na raz (multiwikiedit)
 • Generate points comp reports (points_comp_reports)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • InterwikiEdit (InterwikiEdit)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie komentarzy na profilu (profile-purgecomments)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Ochrona przed blokadą (unblockable)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Określanie sposobów wybrania i wyświetlania wersji opublikowanej (stablesettings)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)
 • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie opublikowanych stron (movestable)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Przywracanie usuniętych osiągnięć (restore_achievements)
 • Przyznawanie osiągnięć (award_achievements)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Umożliwia włączanie, przeglądanie i zarządzanie blokadami opartymi o e-mail (phalanxemailblock)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie komentarzy pod wpisami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zarządzanie czcionkami w menedżerze czcionek (font_manager)
 • Zarządzanie osiągnięciami (edit_achievements)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • becp_user (becp_user)
 • canremovemap (canremovemap)
 • commentdelete (commentdelete)
 • commentedit (commentedit)
 • commentmove (commentmove)
 • createwikilimitsexempt (createwikilimitsexempt)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • deleteprofilev3 (deleteprofilev3)
 • dumpsondemandrequest (dumpsondemandrequest)
 • edithub (edithub)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • editprofilev3 (editprofilev3)
 • editwallarchivedpages (editwallarchivedpages)
 • first-edit-dialog-exempt (first-edit-dialog-exempt)
 • flags-administration (flags-administration)
 • forum (forum)
 • forumoldedit (forumoldedit)
 • gameguidescontent (gameguidescontent)
 • gameguidespreview (gameguidespreview)
 • hideblockername (hideblockername)
 • mcachepurge (mcachepurge)
 • performancestats (performancestats)
 • places-enable-category-geolocation (places-enable-category-geolocation)
 • protectsite-nolimit (protectsite-nolimit)
 • proxyunbannable (proxyunbannable)
 • removeavatar (removeavatar)
 • renameprofilev3 (renameprofilev3)
 • restricted_promote (restricted_promote)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • specialvideosdelete (specialvideosdelete)
 • stafflog (stafflog)
 • taskmanager (taskmanager)
 • tasks-user (tasks-user)
 • templatedraft (templatedraft)
 • walladmindelete (walladmindelete)
 • wallarchive (wallarchive)
 • walledit (walledit)
 • wallfastadmindelete (wallfastadmindelete)
 • wallmessagemove (wallmessagemove)
 • wallremove (wallremove)
 • welcomeexempt (welcomeexempt)
 • wikifeatures (wikifeatures)
 • wteditimagelist (wteditimagelist)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderator treści, threadmoderator, Administratorzy interfejsu, Autopatrolujący, Redaktorzy, Weryfikatorzy oraz Automatycznie przeglądający
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderator treści, threadmoderator, Administratorzy interfejsu, Autopatrolujący, Redaktorzy, Weryfikatorzy, Automatycznie przeglądający oraz Redaktorzy widżetów
Kontrolerzy obrazów
(lista członków grupy)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
Administratorzy interfejsu
(lista członków grupy)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
Interactive map tester
(lista członków grupy)
 • Create and edit interactive maps (editinteractivemap)
Administrator narzędzia Wniosku o bycie zapomnianym
(lista członków grupy)
 • requesttobeforgotten (requesttobeforgotten)
restricted-login-exempt
(lista członków grupy)
Weryfikatorzy
(lista członków grupy)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „przejrzane” (autoreview)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Oznaczanie wersji jako „przejrzane” (review)
 • Oznaczanie wersji jako „sprawdzone” (validate)
 • Przeglądanie listy nieprzejrzanych stron (unreviewedpages)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
rollback
(lista członków grupy)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
SOAP
(lista członków grupy)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Czasowe ograniczenie wykonywania określonych akcji do niektórych grup (protectsite)
 • Czyszczenie profilów użytkowników (clearuserprofile)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Ochrona przed blokadą (unblockable)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • commentdelete (commentdelete)
 • commentedit (commentedit)
 • commentmove (commentmove)
 • deleteprofilev3 (deleteprofilev3)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • editprofilev3 (editprofilev3)
 • editwallarchivedpages (editwallarchivedpages)
 • first-edit-dialog-exempt (first-edit-dialog-exempt)
 • hideblockername (hideblockername)
 • mcachepurge (mcachepurge)
 • renameprofilev3 (renameprofilev3)
 • specialvideosdelete (specialvideosdelete)
 • taskmanager (taskmanager)
 • tasks-user (tasks-user)
 • templatedraft (templatedraft)
 • walladmindelete (walladmindelete)
 • wallarchive (wallarchive)
 • walledit (walledit)
 • wallfastadmindelete (wallfastadmindelete)
 • wallmessagemove (wallmessagemove)
 • wallremove (wallremove)
 • welcomeexempt (welcomeexempt)
 • Możliwość dodania własnego konta do grup: rollback, Boty oraz Administratorzy
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grup: rollback, Boty, Administratorzy oraz Biurokraci
Fandom Staff
(lista członków grupy)
 • Adjust wiki points of a user directly (wpa_adjust_points)
 • Administracja osiągnięciami (achievement_admin)
 • Administracja punktami (wiki_points_admin)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Cofanie osiągnięć (delete_achievements)
 • Create and edit interactive maps (editinteractivemap)
 • Czasowe ograniczenie wykonywania określonych akcji do niektórych grup (protectsite)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja mega osiągnięć (edit_meta_achievements)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron FandomMobile.css oraz FandomMobile.js (edit-fandommobile-customizations)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Edytowanie strony na wielu wiki na raz (multiwikiedit)
 • Generate points comp reports (points_comp_reports)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • InterwikiEdit (InterwikiEdit)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie komentarzy na profilu (profile-purgecomments)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Ochrona przed blokadą (unblockable)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)
 • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Przywracanie usuniętych osiągnięć (restore_achievements)
 • Przyznawanie osiągnięć (award_achievements)
 • Quickly grant rights when approving adoption requests (quickadopt)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Review and approve/unapprove wiki claims (wiki_claims)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Umożliwia włączanie, przeglądanie i zarządzanie blokadami opartymi o e-mail (phalanxemailblock)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie komentarzy pod wpisami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • View or modify subscriptions (subscription)
 • WhereIsExtension (WhereIsExtension)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zarządzanie czcionkami w menedżerze czcionek (font_manager)
 • Zarządzanie osiągnięciami (edit_achievements)
 • Zarządzanie sponsorowanymi odznaczeniami. (sponsored-achievements)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zawsze pokazuj polecane filmy (showfeaturedvideo)
 • Zmiana nazwy użytkownika (renameuser)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • abtestpanel (abtestpanel)
 • becp_user (becp_user)
 • boardedit (boardedit)
 • canremovemap (canremovemap)
 • createnewwiki (createnewwiki)
 • createwikilimitsexempt (createwikilimitsexempt)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • curatedcontent-switchforadmins (curatedcontent-switchforadmins)
 • deleteprofilev3 (deleteprofilev3)
 • dumpsondemandrequest (dumpsondemandrequest)
 • edithub (edithub)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • editprofilev3 (editprofilev3)
 • editwallarchivedpages (editwallarchivedpages)
 • emailsstorage (emailsstorage)
 • exportuserdata (exportuserdata)
 • fandom-admin (fandom-admin)
 • flags-administration (flags-administration)
 • forceview (forceview)
 • forum (forum)
 • forumoldedit (forumoldedit)
 • gameguidescontent (gameguidescontent)
 • gameguidescontent-switchforadmins (gameguidescontent-switchforadmins)
 • gameguidespreview (gameguidespreview)
 • gameguidessponsored (gameguidessponsored)
 • hideblockername (hideblockername)
 • imagereviewstats (imagereviewstats)
 • managewikiahome (managewikiahome)
 • mcachepurge (mcachepurge)
 • messagetool (messagetool)
 • metadata (metadata)
 • minieditor-specialpage (minieditor-specialpage)
 • performancestats (performancestats)
 • removeavatar (removeavatar)
 • renameanotheruser (renameanotheruser)
 • renameprofilev3 (renameprofilev3)
 • restricted_promote (restricted_promote)
 • restrictsession (restrictsession)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • setadminskin (setadminskin)
 • specialvideohandler (specialvideohandler)
 • specialvideosdelete (specialvideosdelete)
 • stafflog (stafflog)
 • taskmanager (taskmanager)
 • tasks-user (tasks-user)
 • templatedraft (templatedraft)
 • textregex (textregex)
 • walladmindelete (walladmindelete)
 • wallarchive (wallarchive)
 • walledit (walledit)
 • wallfastadmindelete (wallfastadmindelete)
 • wallmessagemove (wallmessagemove)
 • wallremove (wallremove)
 • wallshowwikiaemblem (wallshowwikiaemblem)
 • welcomeexempt (welcomeexempt)
 • wikiaquiz (wikiaquiz)
 • wikifeatures (wikifeatures)
 • wteditimagelist (wteditimagelist)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderator treści, threadmoderator, Wiki guardians, Interactive map tester, Autopatrolujący, Automatycznie przeglądający oraz Redaktorzy
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderator treści, threadmoderator, Wiki guardians, Interactive map tester, Autopatrolujący, Automatycznie przeglądający oraz Redaktorzy
Administratorzy
(lista członków grupy)
 • Administracja osiągnięciami (achievement_admin)
 • Administracja punktami (wiki_points_admin)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „przejrzane” (autoreview)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie globalne (globalblock)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Cofanie osiągnięć (delete_achievements)
 • Create and edit interactive maps (editinteractivemap)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja mega osiągnięć (edit_meta_achievements)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Edycja z użyciem interfejsu tłumaczeń (translate)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Importowanie tłumaczeń wykonanych offline (translate-import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe aktualizowanie stron używających DPL (dpl_param_update_rules)
 • Masowe usuwanie komentarzy na profilu (profile-purgecomments)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Masowe usuwanie stron używających DPL (dpl_param_delete_rules)
 • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Określanie sposobów wybrania i wyświetlania wersji opublikowanej (stablesettings)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Oznaczanie wersji stron do przetłumaczenia (pagetranslation)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przeglądanie tłumaczeń (translate-messagereview)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie opublikowanych stron (movestable)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Przywracanie usuniętych osiągnięć (restore_achievements)
 • Przyznawanie osiągnięć (award_achievements)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie komentarzy pod wpisami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik może zdobywać punkty za odznaczenia (nadpisuje uprawnienie uniemożliwiające) (achievements-explicit)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zarządzanie czcionkami w menedżerze czcionek (font_manager)
 • Zarządzanie grupami komunikatów (translate-manage)
 • Zarządzanie osiągnięciami (edit_achievements)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Zmiana status przepływu pracy dla grup komunikatów (translate-groupreview)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • becp_user (becp_user)
 • canremovemap (canremovemap)
 • commentdelete (commentdelete)
 • commentedit (commentedit)
 • commentmove (commentmove)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • deleteinterfacetrusted (deleteinterfacetrusted)
 • deleteprofilev3 (deleteprofilev3)
 • dumpsondemandrequest (dumpsondemandrequest)
 • editwallarchivedpages (editwallarchivedpages)
 • flags-administration (flags-administration)
 • forum (forum)
 • forumoldedit (forumoldedit)
 • gameguidespreview (gameguidespreview)
 • places-enable-category-geolocation (places-enable-category-geolocation)
 • renameprofilev3 (renameprofilev3)
 • search_log (search_log)
 • specialvideosdelete (specialvideosdelete)
 • walladmindelete (walladmindelete)
 • wallarchive (wallarchive)
 • walledit (walledit)
 • wallmessagemove (wallmessagemove)
 • wallremove (wallremove)
 • wikifeatures (wikifeatures)
 • wteditimagelist (wteditimagelist)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grup: threadmoderator, Autopatrolujący, Redaktorzy, Interactive map tester oraz Automatycznie przeglądający
 • Możliwość usuwania z grup: threadmoderator, Autopatrolujący, Redaktorzy, Interactive map tester oraz Automatycznie przeglądający
 • Możliwość usunięcia własnego konta z grupy Administratorzy
threadmoderator
(lista członków grupy)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Usuwanie komentarzy pod wpisami na blogach (blog-comments-delete)
 • commentdelete (commentdelete)
 • commentedit (commentedit)
 • commentmove (commentmove)
 • wallarchive (wallarchive)
 • walledit (walledit)
 • wallmessagemove (wallmessagemove)
 • wallremove (wallremove)
Tłumacze Fandomu
(lista członków grupy)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
Użytkownicy
(lista członków grupy)
 • Czyszczenie pamięci podręcznej stron (purge)
 • Czytanie treści stron (read)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja własnych plików CSS (editmyusercss)
 • Edycja własnych plików JSON (editmyuserjson)
 • Edycja własnych plików JavaScript (editmyuserjs)
 • Edycja z użyciem interfejsu tłumaczeń (translate)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Importowanie tłumaczeń wykonanych offline (translate-import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Oznaczanie edycji jako drobnych (minoredit)
 • Podgląd rejestru czarnej listy spamu (spamblacklistlog)
 • Przeglądanie tłumaczeń (translate-messagereview)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Tworzenie nowych klas semantycznych (createclass)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia środowisko testowe przeglądu treści (content-review-test-mode)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapis poprzez interfejs API (writeapi)
 • Zmiana status przepływu pracy dla grup komunikatów (translate-groupreview)
 • edittemplates (edittemplates)
 • templatedraft (templatedraft)
 • wikifeaturesview (wikifeaturesview)
Fandom Utilities
(lista członków grupy)
 • Access to COPPA review tool (wdacreview)
 • Allows access to the Piggyback tool (piggyback)
 • Edycja informacji innych użytkowników (editaccount)
 • Handle COPPA reports (coppatool)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • WhereIsExtension (WhereIsExtension)
 • dmcarequestmanagement (dmcarequestmanagement)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • exportuserdata (exportuserdata)
 • imagereviewstats (imagereviewstats)
 • managewikiahome (managewikiahome)
 • messagetool (messagetool)
 • restrictsession (restrictsession)
 • taskmanager (taskmanager)
 • taskmanager-action (taskmanager-action)
 • tasks-user (tasks-user)
 • templatedraft (templatedraft)
 • usermanagement (usermanagement)
 • walldelete (walldelete)
 • wikiconfig (wikiconfig)
 • wikidomainconfig (wikidomainconfig)
 • Możliwość dodawania do grup: Boty, Administratorzy, Administratorzy interfejsu, Biurokraci, emailconfirmed, Redaktorzy, Weryfikatorzy, Automatycznie przeglądający, threadmoderator, Moderator treści, rollback, Autopatrolujący, Wiki guardians, Interactive map tester, Checkuserzy, Redaktorzy widżetów, Menadżerowie Wiki oraz Członkowie Zespołu Treści
 • Możliwość usuwania z grup: Boty, Administratorzy, Administratorzy interfejsu, Biurokraci, emailconfirmed, Redaktorzy, Weryfikatorzy, Automatycznie przeglądający, threadmoderator, Moderator treści, rollback, Autopatrolujący, Wiki guardians, Interactive map tester, Checkuserzy, Redaktorzy widżetów, Menadżerowie Wiki oraz Członkowie Zespołu Treści
Vanguardzi
(lista członków grupy)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • wikifeatures (wikifeatures)
Volunteer Developers
(lista członków grupy)
 • templatedraft (templatedraft)
Redaktorzy widżetów
(lista członków grupy)
 • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)
Menadżerowie Wiki
(lista członków grupy)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
 • Możliwość dodawania do grup: Autopatrolujący, Automatycznie przeglądający oraz Redaktorzy
 • Możliwość usuwania z grup: Autopatrolujący, Automatycznie przeglądający oraz Redaktorzy
Reprezentanci Wiki
(lista członków grupy)
 • Adjust wiki points of a user directly (wpa_adjust_points)
 • Administracja osiągnięciami (achievement_admin)
 • Administracja punktami (wiki_points_admin)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownika i ukrywanie od publiczności (hideuser)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Cofanie osiągnięć (delete_achievements)
 • Create and edit interactive maps (editinteractivemap)
 • Czasowe ograniczenie wykonywania określonych akcji do niektórych grup (protectsite)
 • Czyszczenie profilów użytkowników (clearuserprofile)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Dostęp do zarządzania (Semantyczna MediaWiki) (smw-admin)
 • Edit access to maintain allowed regular expressions and patterns (Semantic MediaWiki) (smw-patternedit)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja mega osiągnięć (edit_meta_achievements)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS innych użytkowników (editusercss)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON innych użytkowników (edituserjson)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript innych użytkowników (edituserjs)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron FandomMobile.css oraz FandomMobile.js (edit-fandommobile-customizations)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Edytowanie strony na wielu wiki na raz (multiwikiedit)
 • Generate points comp reports (points_comp_reports)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • InterwikiEdit (InterwikiEdit)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie komentarzy na profilu (profile-purgecomments)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Może wyświetlać działania adresów IP na wszystkich wiki (multilookup)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Ochrona przed blokadą (unblockable)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
 • Podgląd rejestrów prywatnych (suppressionlog)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Podgląd, ukrywanie i odkrywanie wersji ukrytych przed wszystkimi (suppressrevision)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Przeglądanie ustawień preferencji użytkowników (lookupuser)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Przywracanie usuniętych osiągnięć (restore_achievements)
 • Przyznawanie osiągnięć (award_achievements)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Review and approve/unapprove wiki claims (wiki_claims)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)
 • Tworzenie ogłoszeń na wiki (announcements)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Udostępnia Special:SendEmail (access-sendemail)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie i odtwarzanie określonej wersji strony (deleterevision)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Usuwanie komentarzy pod wpisami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Usuwanie wielu stron na jednej wiki lub jednej strony na wielu wiki (multidelete)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zarządzanie czcionkami w menedżerze czcionek (font_manager)
 • Zarządzanie osiągnięciami (edit_achievements)
 • Zarządzenie globalnymi blokadami i filtrami spamu (phalanx)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Znajdowanie stron na wielu wiki (multiwikifinder)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • canremovemap (canremovemap)
 • commentdelete (commentdelete)
 • commentedit (commentedit)
 • commentmove (commentmove)
 • createwikilimitsexempt (createwikilimitsexempt)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • deleteprofilev3 (deleteprofilev3)
 • dumpsondemandrequest (dumpsondemandrequest)
 • edithub (edithub)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • editprofilev3 (editprofilev3)
 • editwallarchivedpages (editwallarchivedpages)
 • first-edit-dialog-exempt (first-edit-dialog-exempt)
 • flags-administration (flags-administration)
 • forum (forum)
 • forumoldedit (forumoldedit)
 • gameguidescontent (gameguidescontent)
 • gameguidespreview (gameguidespreview)
 • hideblockername (hideblockername)
 • mcachepurge (mcachepurge)
 • performancestats (performancestats)
 • protectsite-nolimit (protectsite-nolimit)
 • proxyunbannable (proxyunbannable)
 • removeavatar (removeavatar)
 • renameprofilev3 (renameprofilev3)
 • restricted_promote (restricted_promote)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • specialvideosdelete (specialvideosdelete)
 • stafflog (stafflog)
 • taskmanager (taskmanager)
 • tasks-user (tasks-user)
 • templatedraft (templatedraft)
 • videoupload (videoupload)
 • walladmindelete (walladmindelete)
 • wallarchive (wallarchive)
 • walledit (walledit)
 • wallfastadmindelete (wallfastadmindelete)
 • wallmessagemove (wallmessagemove)
 • wallremove (wallremove)
 • welcomeexempt (welcomeexempt)
 • wikianavlocal (wikianavlocal)
 • wikiconfig (wikiconfig)
 • wikidomainconfig (wikidomainconfig)
 • wikifeatures (wikifeatures)
 • wteditimagelist (wteditimagelist)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)
 • Możliwość dodawania do grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderator treści, threadmoderator, Administratorzy interfejsu, Autopatrolujący, Redaktorzy, Weryfikatorzy oraz Redaktorzy widżetów
 • Możliwość usuwania z grup: rollback, Boty, Administratorzy, Biurokraci, Moderator treści, threadmoderator, Administratorzy interfejsu, Autopatrolujący, Redaktorzy, Weryfikatorzy oraz Redaktorzy widżetów
Wiki Specjaliści
(lista członków grupy)
 • Adjust wiki points of a user directly (wpa_adjust_points)
 • Administracja osiągnięciami (achievement_admin)
 • Administracja punktami (wiki_points_admin)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Bypass all abusefilters (abusefilter-bypass)
 • Cofanie osiągnięć (delete_achievements)
 • Create and edit interactive maps (editinteractivemap)
 • Czyszczenie profilów użytkowników (clearuserprofile)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja mega osiągnięć (edit_meta_achievements)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron (edit)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Generate points comp reports (points_comp_reports)
 • Geokodowanie (geocode)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe usuwanie komentarzy na profilu (profile-purgecomments)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Może wyświetlać edycje użytkownika w całej sieci Fandomu (lookupcontribs)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Ochrona przed blokadą (unblockable)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-private)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przesyłanie plików z adresu URL (upload_by_url)
 • Przywracanie usuniętych osiągnięć (restore_achievements)
 • Przyznawanie osiągnięć (award_achievements)
 • Quickly revert and delete spam and vandalism (quicktools)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)
 • Tworzenie stron (niebędących stronami dyskusji) (createpage)
 • Tworzenie stron dyskusji (createtalk)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie komentarzy pod wpisami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Użytkownik nie może zdobywać punktów za odznaczenia (achievements-exempt)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Wyłączenie z ograniczeń wykonywania akcji na wiki (protectsite-exempt)
 • Wyłączony z blokad Phalanx (phalanxexempt)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zarządzanie czcionkami w menedżerze czcionek (font_manager)
 • Zarządzanie osiągnięciami (edit_achievements)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • commentdelete (commentdelete)
 • commentedit (commentedit)
 • commentmove (commentmove)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • editinterfacetrusted (editinterfacetrusted)
 • editwallarchivedpages (editwallarchivedpages)
 • proxyunbannable (proxyunbannable)
 • schedule-update-special-pages (schedule-update-special-pages)
 • specialvideosdelete (specialvideosdelete)
 • templatedraft (templatedraft)
 • videoupload (videoupload)
 • walladmindelete (walladmindelete)
 • walledit (walledit)
 • wallmessagemove (wallmessagemove)
 • wallremove (wallremove)
 • welcomeexempt (welcomeexempt)
 • wikiconfig (wikiconfig)
 • wikidomainconfig (wikidomainconfig)
 • wikifeatures (wikifeatures)
Wiki guardians
(lista członków grupy)
 • Administracja osiągnięciami (achievement_admin)
 • Administracja punktami (wiki_points_admin)
 • Anulowanie wszystkich zmian wykonanych przez podany filtr nadużyć (abusefilter-revert)
 • Automatyczne oznaczanie własnych edycji jako „sprawdzone” (autopatrol)
 • Blokowanie globalne (globalblock)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości edycji (block)
 • Blokowanie użytkownikom możliwości wysyłania wiadomości (blockemail)
 • Brak ograniczeń przepustowości (noratelimit)
 • Cofanie osiągnięć (delete_achievements)
 • Dostęp do panelu administratora (admindashboard)
 • Edycja blogów (blog-articles-edit)
 • Edycja danych interwiki (interwiki)
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
 • Edycja mega osiągnięć (edit_meta_achievements)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla administratorów” (editprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla redaktorów” (editoreditprotected)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Dozwolone tylko dla użytkowników automatycznie zatwierdzonych” (editsemiprotected)
 • Edycja wyglądu wiki przy użyciu Kreatora motywu. (themedesigner)
 • Edycja z użyciem interfejsu tłumaczeń (translate)
 • Edycja zabezpieczonych pól formularzy (editrestrictedfields)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Importowanie stron poprzez przesłanie pliku (importupload)
 • Importowanie stron z innych wiki (import)
 • Importowanie tłumaczeń wykonanych offline (translate-import)
 • Lokalne nadpisywanie pliku istniejącego w repozytorium mediów (reupload-shared)
 • Ma dostęp do panelu analitycznego (analytics)
 • Masowe aktualizowanie stron używających DPL (dpl_param_update_rules)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Masowe usuwanie stron używających DPL (dpl_param_delete_rules)
 • Moderowanie profili użytkowników (profile-moderate)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Nadpisywanie istniejącego pliku (reupload)
 • Nadpisywanie wcześniej przesłanego pliku (reupload-own)
 • Obejście blokad, automatycznych blokad i blokad zakresów adresów IP (ipblock-exempt)
 • Odblokowanie samego siebie (unblockself)
 • Odtwarzanie usuniętych stron (undelete)
 • Oznaczanie edycji jako „sprawdzone” (patrol)
 • Oznaczanie rewertu jako edycji bota (markbotedits)
 • Oznaczanie wersji stron do przetłumaczenia (pagetranslation)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd listy stron nieobserwowanych (unwatchedpages)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Podgląd usuniętych wersji bez przypisanego im tekstu (deletedhistory)
 • Pominięcie zabezpieczenia CAPTCHA (skipcaptcha)
 • Przeglądanie tłumaczeń (translate-messagereview)
 • Przenoszenie blogów (blog-articles-move)
 • Przenoszenie plików (movefile)
 • Przenoszenie stron (move)
 • Przenoszenie stron bez tworzenia przekierowania w miejscu starej nazwy (suppressredirect)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przenoszenie stron razem z ich podstronami (move-subpages)
 • Przenoszenie stron użytkowników (move-rootuserpages)
 • Przesyłanie plików na serwer (upload)
 • Przeszukiwanie usuniętych stron (browsearchive)
 • Przywracanie usuniętych osiągnięć (restore_achievements)
 • Przyznawanie osiągnięć (award_achievements)
 • Szybkie wycofywanie zmian wprowadzonych przez użytkownika, który jako ostatni edytował stronę (rollback)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Tworzenie nowych kont użytkowników (createaccount)
 • Umożliwia klasyfikowanie wielu szablonów na raz (template-bulk-classification)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie komentarzy pod wpisami na blogach (blog-comments-delete)
 • Usuwanie stron (delete)
 • Usuwanie stron z długą historią edycji (bigdelete)
 • Użytkownik może wysłać prośbę o zrzut bazy danych na żądanie za pomocą Specjalna:Statystyka (dumpsondemand)
 • Użytkownik może zdobywać punkty za odznaczenia (nadpisuje uprawnienie uniemożliwiające) (achievements-explicit)
 • Wyłączenie z ograniczeń prędkości zakładanych na IP (autoconfirmed)
 • Włączanie komentarzy do blogów (blog-comments-toggle)
 • Zabezpieczanie blogów (blog-articles-protect)
 • Zarządzanie grupami komunikatów (translate-manage)
 • Zarządzanie osiągnięciami (edit_achievements)
 • Zmiana poziomu zabezpieczenia i edycja stron zabezpieczonych kaskadowo (protect)
 • Zmiana status przepływu pracy dla grup komunikatów (translate-groupreview)
 • Zwiększony limit w zapytaniach wykonywanych poprzez interfejs API (apihighlimits)
 • becp_user (becp_user)
 • canremovemap (canremovemap)
 • commentdelete (commentdelete)
 • commentedit (commentedit)
 • commentmove (commentmove)
 • curatedcontent (curatedcontent)
 • deleteinterfacetrusted (deleteinterfacetrusted)
 • deleteprofilev3 (deleteprofilev3)
 • dumpsondemandrequest (dumpsondemandrequest)
 • editwallarchivedpages (editwallarchivedpages)
 • flags-administration (flags-administration)
 • forum (forum)
 • forumoldedit (forumoldedit)
 • gameguidespreview (gameguidespreview)
 • places-enable-category-geolocation (places-enable-category-geolocation)
 • renameprofilev3 (renameprofilev3)
 • reportedcontent (reportedcontent)
 • search_log (search_log)
 • specialvideosdelete (specialvideosdelete)
 • walladmindelete (walladmindelete)
 • wallarchive (wallarchive)
 • walledit (walledit)
 • wallmessagemove (wallmessagemove)
 • wallremove (wallremove)
 • wikifeatures (wikifeatures)
 • wteditimagelist (wteditimagelist)
 • Łączenie historii edycji stron (mergehistory)

Ograniczenia przestrzeni nazw

Przestrzeń nazwUprawnienia pozwalające użytkownikom na edytowanie
MediaWiki
 • Edycja interfejsu użytkownika (editinterface)
Szablon
 • edittemplates (edittemplates)
Widget
 • Tworzenie i edycja widżetów w przestrzeni nazw Widget (editwidgets)
Gadżet
 • Edycja gadżetów JavaScript oraz stron CSS (gadgets-edit)
Definicja gadżetu
 • Edycja definicji gadżetów (gadgets-definition-edit)