Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement

Rzeka (ang. river) to techniczny, częsty biom. Rzeki często funkcjonują jako granice pomiędzy biomami i zwykle prowadzą do oceanów, lecz mogą też formować pętle.

Opis[]

Rzeki to wąskie i długie biomy, które często generują się na świecie. Zwykle rozdzielają one dwa różne biomy, ale mogą też dzielić pojedynczy biom. Są one wypełnione wodą do wysokości morza, ale w niektórych miejscach mogą być suche, ze względu na wysokie wzniesienia rzek. Widoczna przy rzekach trawa przybiera niebieskawo-zieloną barwę. Koryta rzek składają się z ziemi, piasku i gliny oraz są jednym z niewielu miejsc, gdzie glina generuje się. W korycie może wygenerować się trawa morska, a na brzegu pojawia się trzcina cukrowa. Pasywne i agresywne(tylko BE) moby (z wyjątkiem utopców) nie spawnują się w biomie rzeki, ale często do niego wchodzą z okolicznych biomów. Utopce mogą pojawić się pod wodą, podobnie jak łososie i kałamarnice.

Gdy rzeki generują się pomiędzy dwoma wysokimi biomami, takimi jak góry i wzniesienia, mogą wydawać się ryzykowne, ze względu na możliwy upadek. Jednak w innych przypadkach są zwykle nieszkodliwe.

Gdy biom zostanie wybrany w trybie jednego biomu, będzie przypominał płytki ocean głęboki na maksymalnie 10 bloków. Jego dno będzie pokryte głównie piaskiem, ziemią, gliną i żwirem. Będą się również pojawiać rzadkie trawiaste wyspy, na których rzadko będą występowały drzewa, a jeszcze rzadziej dynie.

Warianty[]

W grze występują 2 warianty rzeki.

Rzeka[]

Rzeka
Rzeka.png
Typ

Umiarkowany

Rzadkość

Częsty

Temperatura

0,5

Stworzony z

BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Trawa
BlockCSS new.png Ziemia
BlockCSS new.png Glina
BlockCSS new.png Piasek
BlockCSS new.png Żwir
BlockCSS new.png Trzcina cukrowa
BlockCSS new.png Trawa morska

Struktury

Dyski
Ścieżki roślinności

Wymiar

Świat

Standardowy wariant rzeki. Łososie i kałamarnice mogą się tutaj pojawiać. Jest to trzeci najczęściej występujący biom w grze, w częstotliwości wyprzedzają go równiny i lasy.

Mob Szansa spawnu Wielkość grupy
Wodne moby
EntityCSS.png Kałamarnica 22 1-4
Otoczenie
EntityCSS.png Nietoperz 1010 8
Agresywne moby
EntityCSS.png Pająk 100615 4
EntityCSS.png Zombie 95615 4
EntityCSS.png Utopiec 100615 1
EntityCSS.png Osadnik zombie 5615 1
EntityCSS.png Szkielet 100615 4
EntityCSS.png Creeper 100615 4
EntityCSS.png Szlam[1] 100615 4
EntityCSS.png Enderman 10615 1-4
EntityCSS.png Wiedźma 5615 1
Wodne otoczenie
EntityCSS.png Łosoś 55 1-5

Bedrock Edition:

Mob Szansa spawnu Wielkość grupy
Wodne moby
EntityCSS.png Kałamarnica 88 2-4
Agresywne moby
EntityCSS.png Utopiec 55 2-4
Wodne otoczenie
EntityCSS.png Łosoś 1616 3-5

Zamarznięta rzeka[]

Zamarznięta rzeka
Zamarznięta rzeka.png
Typ

Śnieżny

Rzadkość

Rzadki

Temperatura

0,0

Stworzony z

BlockCSS new.png Lód
BlockCSS new.png Woda
BlockCSS new.png Trawa
BlockCSS new.png Ziemia
BlockCSS new.png Glina
BlockCSS new.png Piasek
BlockCSS new.png Żwir

Wymiar

Świat

Zamarznięta rzeka zastępuje zwykłą rzekę i generuje się tylko razem z biomem zaśnieżonej tundry. Jak wskazuje nazwa, górna warstwa wody jest całkowicie zamarznięta, jednak poniżej lodu generuje się standardowo piasek, żwir i glina. Trawa morska się tu nie generuje. Trzcina cukrowa może się wygenerować na brzegu zamarzniętej rzeki, jednak zaraz po generacji wykorzenia się z powodu zamarzniętej wody.

W Bedrock Edition razem z łososiami i utopcami, mogą się tutaj pojawić również tułacze, króliki i niedźwiedzie polarne. Nie mogą się tu pojawić agresywne moby, nawet pod ziemią.

Zamarznięta rzeka może przecinać tylko zaśnieżoną tundrę, żadne inne jej warianty. Rzeka, która oddziela zaśnieżoną tundrę od innych biomów jest częściowo zamarznięta.

W Java Edition zamarznięta rzeka używa takich samych szans spawnowania mobów wodnych i otoczenia jak zwykła rzeka. Dla pozostałych obowiązują te zasady:

Mob Szansa spawnu Wielkość grupy
Agresywne moby
EntityCSS.png Pająk 100516 4
EntityCSS.png Zombie 95516 4
EntityCSS.png Utopiec 1516 1
EntityCSS.png Osadnik zombie 5516 1
EntityCSS.png Szkielet 100516 4
EntityCSS.png Creeper 100516 4
EntityCSS.png Szlam[1] 100516 4
EntityCSS.png Enderman 10516 1-4
EntityCSS.png Wiedźma 5516 1

W Bedrock Edition zamarznięta rzeka używa tych samych wartości dla wodnych mobów co standardowy wariant rzeki. Dla pozostałych kategorii:

Mob Szansa spawnu Wielkość grupy
Agresywne moby
EntityCSS.png Utopiec 5125 2-4
EntityCSS.png Tułacz 96125 1-2
EntityCSS.png Szkielet 24125 1-2
Pasywne moby
EntityCSS.png Kałamarnica 813 2-4
EntityCSS.png Królik[2] 413 2-3
EntityCSS.png Niedźwiedź polarny 113 1-2

Wartości danych[]

ID[]

Java Edition:

Nazwa ID słowne Klucz tłumaczeń
Rzeka river biome.minecraft.river
Zamarznięta rzeka frozen_river biome.minecraft.frozen_river

Bedrock Edition:

Biom Nazwa ID słowne ID numeryczne
Rzeka Nazwa nie jest wyświetlana river 7
Zamarznięta rzeka Nazwa nie jest wyświetlana frozen_river 1

Historia[]

Beta
18 sierpnia 2011Notch opublikował screenshot pokazujący odnowioną rzekę.
1.8Pre-releaseDodano rzeki. Poprzednio były one generowane jako część generowania terenu.
Pocket Edition Alpha
0.1.0Dodano biomy, w tym rzeki.
0.13.0build 1Dodano króliki, które pojawiają się na zamarzniętych rzekach.
0.15.0build 1Dodano tułaczy spawnujących się na zamarzniętych rzekach.
Pocket Edition
1.0.0alpha 0.17.0.1Dodano niedźwiedzie polarne, które mogą pojawić się na zamarzniętych rzekach.
Bedrock Edition
1.4.0Beta 1.2.13.8Dodano utopców, którzy pojawiają się w biomach rzecznych.
Beta 1.2.14.2Dodano łososie pojawiające się w rzekach.
W rzekach może generować się trawa morska.
1.13.0Beta 1.13.0.9Kałamarnice mogą się teraz pojawiać w rzekach.

Ciekawostki[]

  • Technicznie, jeziora mogą pojawiać się w rzekach i zamarzniętych rzekach. Można to łatwo zauważyć jako dziury w lodzie, gdy wygenerujemy świat typu bufet z biomem ustawionym na zamarzniętą rzekę.
  • Zwykłe rzeki mogą przecinać zamarznięte rzeki.
  • Oba typy rzek nadpisują wąwozy na poziomie morza lub w jego pobliżu. Sprawia to, że wąwóz jest przecięty przez ścianę kamienia. Jednak, gdy wąwóz jest odpowiednio długi, jest on kontynuowany po drugiej stronie rzeki.
    • Wąwozy mogą się wygenerować pod rzeką i wtedy nie są one przecięte.

Galeria[]


Przypisy[]

Poniżej znajduje się lista przypisów na tej stronie.

  1. 1,0 1,1 Spawnowanie następuje tylko w szlamowych chunkach.
  2. 80% królików jest białych, pozostałe 20% czarnobiałe.
Advertisement