Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Przycisk
Dębowy przycisk.pngBrzozowy przycisk.pngŚwierkowy przycisk.pngTropikalny przycisk.pngAkacjowy przycisk.pngPrzycisk z ciemnego dębu.pngSzkarłatny przycisk.pngSpaczony przycisk.png
Kamienny przycisk.pngWypolerowany czernitowy przycisk.png


Typ

Mechanizm

Fizyka

?

Przezroczystość

Tak

Emisja światła

Nie

Odporność na eksplozje

2.5

Palność

Nie

Narzędzia

Kilof.pngTopór.png

Odnawialne

Tak

Możliwość grupowania

Tak (64)


Przycisk (ang. Button) – blok mechaniczny posiadający dwa rodzaje: kamienny oraz drewniany. Do przycisków kamiennych należą przyciski kamienny oraz wypolerowany czernitowy. Spośród drewnianych przycisków wyróżnia się ich osiem podrodzajów: dębowy, brzozowy, świerkowy, tropikalny, z ciemnego dębu, akacjowy, szkarłatny oraz spaczony.

Kamienny przycisk można utworzyć poprzez ekwipunek gracza kładąc kamień w dowolnym miejscu. Przycisk w chwili aktywacji wysyła sygnał, a po czasie jednej (w przypadku drewnianych przycisków po półtorej) sekundy przerywa go. Po tym sygnał redstone'owy się urywa, a guzik odskakuje do pozycji wyłączonej. Przycisk może być umieszczony na boku, górze lub spodzie bloku. W Java Edition, przycisk ustawiony na górze lub spodzie bloku może być ponadto zwrócony w cztery strony - ustawi się szerokością do osi orientacji gracza.

Kiedy przycisk znajdzie się pod wodą, ulega oderwaniu się od bloku (jak pochodnia).

Najstarszy jest kamienny przycisk. Z kolei w snapshocie 12w34a został dodany dębowy przycisk, który może być aktywowany poprzez strzelenie do niego z łuku. W wersji 17w47a dodano przyciski z pozostałych rodzajów drewna.

Otrzymywanie[]

Wytwarzanie[]

Składniki Wejście » Wyjście Składniki Wejście » Wyjście
Kamień lub Wypolerowany czernitGrid layout Arrow (small).png
Grid layout Shapeless.png
DeskiGrid layout Arrow (small).png Drewniany przycisk

Sosnowe deskiTropikalne deski
Ciemne deski

Grid layout Shapeless.png

Wydobywanie[]

Drewniane przyciski wydobywa się łatwiej siekierą, a kamienne - kilofem.

Blok Drewniane przyciski Kamienny przycisk
Twardość 0.5 0.5
Narzędzie Siekiera Kilof
Czas wydobycia w sekundach
Ręka 0.75 0.75
Drewniany 0.4 0.4
Kamienny 0.2 0.2
Żelazny 0.15 0.15
Diamentowy 0.1 0.1
Netherytowy 0.1 0.1
Złoty 0.1 0.1

Naturalne generowanie[]

Zachowanie[]

  • Drewniane przyciski w odróżnieniu od kamiennych przycisków mogą być aktywowane, jeśli na tą samą ścianę bloku, na której są ustawione, wbije się strzała.
  • W Bedrock Edition, przyciski mogą być nie tylko ustawione na pełnych ścianach nieprzezroczystych bloków, lecz również na szczycie płotów.

Zastosowanie jako paliwo[]

Drewniane przyciski mogą być użyte jako paliwo w piecu, przetapiając 0.5 przedmiotu na przycisk (tylko w Java Edition i na konsoli).

Wartości danych[]

ID[]

Rodzaj przycisku jest określony przez jego ID słowne, zaś jego orientacja i status aktywacji - w danych bloku (Bedrock Edition) lub w stanach bloku (Java Edition).

Nazwa bloku ID słowne (JE) ID słowne (BE) ID numeryczne (BE)
Kamienny przycisk stone_button 77
Dębowy przycisk oak_button wooden_button 143
Akacjowy przycisk acacia_button 395
Brzozowy przycisk birch_button 396
Przycisk z ciemnego dębu dark_oak_button 397
Tropikalny przycisk jungle_button 398
Świerkowy przycisk spruce_button 399

Dane bloku[]

W Bedrock Editon, dane bloku przycisku określają jego orientację i status aktywacji.

Bity Wartości i opis
0x1

0x2

0x4

Trzy bity przechowujące wartości od 0 do 5:
  • 0: Przycisk na spodzie bloku
  • 1: Przycisk na boku bloku, zwrócony na wschód,
  • 2: Przycisk na boku bloku, zwrócony na zachód,
  • 3: Przycisk na boku bloku, zwrócony na południe
  • 4: Przycisk na boku bloku, zwrócony na północ,
  • 5: Przycisk na górze bloku
0x8 Jeśli ten bit jest ustawiony (jest jedynką w kodzie), przycisk jest w danym momencie aktywny.

Stany bloku[]

W Java Edition:

Nazwa stanu Domyślna wartość Dopuszczalne wartości Opis stanu
face wall ceiling

floor

wall

Strona bloku, na którym jest położony przycisk.

floor - podłoga; góra bloku.

ceiling - sufit; spód bloku.

wall - jedna ze ścian (boków) bloku.

facing north east

north

south

west

Kierunek, w stronę którego jest zwrócony przycisk.

Jest on zgodny z kierunkiem widzenia gracza patrzącego na przycisk od frontu.

east - wschód, north - północ, south - południe, west - zachód.

powered false true, false Jeśli wartość = true, przycisk jest aktywowany.

Historia[]

Historia używa dawnego formatu wersji konsolowych
Alpha
1.0.1Dodano w ramach "Sekretnej Piątkowej Aktualizacji 3" kamienny przycisk.
Kamienny przycisk.png
W celu jego wytworzenia należało użyć dwóch sztuk kamienia ustawionych jeden nad drugim.
Beta
1.81.8-pre1Kamienny przycisk występuje w twierdzach.
Pełna wersja
1.0.0Beta 1.9-pre5Zmieniono teksturę kamiennego przycisku.
1.4.212w34aDębowy przycisk.png Dodano dębowy przycisk.
Dębowy przycisk nie posiada receptury tworzenia.
12w34bZmieniono recepturę tworzenia kamiennego przycisku oraz dodano recepturę tworzenia dębowego przycisku.
Tworzy się je z jednego bloku kamienia lub desek.
18w37aZmieniono czas trwania sygnału aktywowanego przycisku z 9 do 12 ticków redstone.
1.814w04aMożna umieszczać przyciski na górze oraz na spodzie bloków.
1.916w02aKamienne przyciski niszczy się szybciej kilofem.
Drewniane przyciski niszczy się szybciej siekierą.
1.1116w33aDrewniane przyciski mogą być spalane w piecach.
1.1317w47aZmieniono ID słowne dębowego przycisku z wooden_button na oak_button.
Dodano przyciski: brzozowe, świerkowe, tropikalne, z ciemnego dębu oraz akacjowe. Mają one odrębne ID słowne.
Brzozowy przycisk.png Świerkowy przycisk.png Tropikalny przycisk.png Przycisk z ciemnego dębu.png Akacjowy przycisk.png
Przyciski nie mogą być umieszczone na tłokach.
Przyciski mają tekstury dla niewidocznej, tylnej strony.
Przyciski na spodzie oraz na górze bloków mogą mieć 4 orientacje.
1.1620w06aDodano szkarłatny i spaczony przycisk.
20w15aDodano wypolerowany czernitowy przycisk.
Pocket Edition Alpha
0.13.0build 1Dębowy przycisk.png Kamienny przycisk.png Dodano dębowy oraz kamienny przycisk.
Bedrock Edition
1.4beta 1.2.13.8Brzozowy przycisk.png Świerkowy przycisk.png Tropikalny przycisk.png Przycisk z ciemnego dębu.png Akacjowy przycisk.png Przyciski są dostępne dla sześciu rodzajów drewna.
1.10beta 1.10.0.3Tropikalne przyciski będą się generować w pustynnych wioskach.
1.4.0beta 1.2.14.2Dodano przyciski z pięciu pozostałych rodzajów drewna.
1.10.0beta 1.10.0.3Przyciski generują się w wioskach.
Zmieniono teksturę kamiennego przycisku.
Zmieniono tekstury drewnianych przycisków.
1.16.0beta 1.16.0.51Dodano szkarłatny i spaczony przycisk.
Console Edition
TU1CU11.00Kamienny przycisk.png Dodano kamienny przycisk.
TU5TU1Kamienny przycisk występuje w twierdzach.
TU9CU1Dębowy przycisk.png Dodano dębowy przycisk.
Zmieniono metodę tworzenia kamiennego przycisku.
TU141.04Strzały aktywują drewniane przyciski.
TU31CU191.22Można umieszczać przyciski na górze oraz na spodzie bloków.
TU59CU571.76Brzozowy przycisk.png Świerkowy przycisk.png Tropikalny przycisk.png Przycisk z ciemnego dębu.png Akacjowy przycisk.png Przyciski są dostępne dla sześciu rodzajów drewna.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0Dębowy przycisk.png Kamienny przycisk.png Dodano dębowy i kamienny przycisk.

Galeria[]

Zobacz również[]

Advertisement