Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Zwykły świat

Przykładowy wygląd terenu, który można napotkać w Minecrafcie

Mesa Plateau M

Widok na badlandy

Powierzchnia (ang. Overworld), potocznie nazywana „światem podstawowym” lub „zwykłym światem”, jest pierwotnym wymiarem, w którym zaczynamy naszą grę.

Tworzenie

Jego wygląd jest tworzony, wraz z pierwszym wejściem, podczas generowania mapy. Postać rodzi się w jego centralnej części, na powierzchni. Obszar świata ograniczony jest od spodu warstwą skały macierzystej, odgradzającej go od próżni. Na granicy mapy znajduje się bariera (zobacz: Granica świata). Wysoko nad ziemią widoczne są chmury, a nocą także gwiazdy.

Nether i End nie są tworzone aż do momentu, w którym gracz wstąpi do portalu prowadzących do jednego z tych wymiarów.

Ziarno generatora świata

Information icon Osobny artykuł: Ziarno generatora.

Świat Minecrafta tworzony jest przy pomocy tzw. ziarna, będącego liczbą całkowitą używaną jako punkt wyjścia dla formuły generowania świata. W opcjach tworzenia nowego świata gracz może ustalić własne ziarno. Jest to użyteczne, gdy chcemy stworzyć kilka takich samych światów mających inne ustawienia lub podzielić się nim z innymi osobami. Jeżeli użytkownik nie poda żadnego ziarna, zostanie ono wygenerowane losowo. Jeśli generator świata otrzyma wartość nieliczbową, przekonwertuje ją na liczbę całkowitą. Na przykład ziarno Parówka po konwersji wyniesie 875516475.

Kolejne światy wygenerowane przy użyciu jednakowego ziarna będą niemal identyczne, jeżeli wersja gry, jej edycja i niestandardowe ustawienia świata są takie same przy ich tworzeniu. Ziarna w Bedrock Edition, Education Edition i New Nintendo 3DS Edition również generują identyczne światy dla tej samej wersji i typu świata, ale są one całkowicie różne od światów generowanych przez te ziarna w innych edycjach.

Warunki

W przeciwieństwie do Netheru i Endu, na powierzchni występują zmiany pogody oraz cykl dobowy. Jest to niezwykle złożone środowisko zaopatrzone w dużą różnorodność.

Biomy

Information icon Osobny artykuł: Biom.
Góry lodowe

Góry lodowe wygenerowane pośrodku oceanu

Cała otwarta powierzchnia podzielona jest na biomy różniące się wyglądem. Każdy biom ma swoje własne cechy charakterystyczne i niemal każdy z nich ma kilka wariantów o różniących się nieznacznie cechach, które pozwalają na tworzenie bardziej realistycznych scenerii. Typ biomu wpływa również na jego wielkość, określa, które moby mogą się w nim pojawiać oraz wpływa na zachowanie środowiska takie jak np. pogoda.

Struktury

Information icon Osobny artykuł: Układy generowane.
Wioska na równinie

Wioska wygenerowana w pobliżu rzeki

Powierzchnia składa się różnego pokroju formacji, zwanych strukturami. Ich ułożenie i kształt różni się w zależności od ziarna generatora. Na każdy świat składa się zestaw różnorodnych struktur. Mają one na celu naśladowanie formacji występujących w realnym świecie takich jak jeziora, góry czy jaskinie. Czasami zdarza się, że gracz natknie się na formacje, które nie mogą fizycznie występować w rzeczywistości, na przykład latające wyspy.

Wraz z ukształtowaniem terenu naturalne struktury obejmują naturalnie generowane budynki takie jak wioski, lochy czy kopalnie.

Cykl dobowy

Information icon Osobny artykuł: Cykl dnia i nocy.

Cykl dobowy występuje tylko na powierzchni. Nie istnieją tu strefy czasowe jak w realnym świecie. Na całym świecie panuje ta sama godzina nawet dla dwóch graczy będących na krańcach rzekomo nieskończonej mapy.

Słońce nadaje światu poziom oświetlenia równy 15, co jest maksymalnym poziomem światła, jaki można osiągnąć w Minecrafcie. Światło słoneczne jest wystarczająco silne, aby wpływać na sposób odradzania się mobów oraz wzrostu roślin. W nocy księżyc jest jedynym naturalnym źródłem światła. Jednak światło księżyca jest stosunkowo słabe — poziom światła spada do minimum 4, co pozwala na pojawianie się wrogich mobów. Gracze mogą spać tylko w nocy lub podczas burzy.

Do określenia pory dnia użyć można zegara. Komenda /time pozwala graczom na przyspieszenie i zmianę godziny w grze.

Słońce wschodzi na wschodzie i zachodzi na zachodzie, podobnie jak w rzeczywistości. Stanowi ono łatwy sposób na określenie kierunków świata bez użycia kompasu.

Przyroda

Na obszarze pierwotnego świata występuje większość dostępnych w grze bloków, przede wszystkim minerałów. Występują one pod ziemią zależnie od głębokości. Bardzo powszechna jest woda otaczająca wszystkie partie lądu i wyspy, co jest analogiczne do występowania lawy w Netherze. Świat odróżnia się od tego wymiaru także mobami; rodzi się więcej rodzajów stworzeń, zarówno przyjaznych, neutralnych jak i agresywnych.

Ograniczenia świata

Information icon Osobny artykuł: Granica świata.
Animowana granica świata

Granica świata

Świat Minecrafta jest praktycznie nieskończony, ale liczba bloków, do których dostęp ma gracz, jest ograniczona.

W Java Edition świat jest ograniczony przeźroczystą ścianą z animowanymi, niebieskimi, ukośnymi liniami. Ściana ta ciągnie się wzdłuż współrzędnych x oraz z równych ±29 999 984. Gdy gracz podejdzie do owej granicy, na ekranie pojawi się czerwona winieta. Choć granicy świata nie da się przekroczyć w zwyczajny sposób, możliwe jest teleportowanie się na drugą jej stronę. Gracze będący poza granicą świata, niebędący w trybie kreatywnym bądź trybie widza, zaczną otrzymywać obrażenia do momentu, aż znów wrócą do obrębu świata. Gracz, wyszedłszy poza granicę świata, może poruszać się dalej, aż do momentu, w którym napotka niewidzialną ścianę wzdłuż współrzędnej x/z równej ±29 999 999. Przekroczenie tej ściany jest również możliwe. Gracz ma możliwość dostać się na drugą stronę tej granicy, wjeżdżając w nią wagonikiem, konno lub na świni, a także używając enderperły. Po pewnym czasie (czas ten różni się w zależności od komputera), bloki przestaną być renderowane, a dalsza podróż stanie się niemożliwa. Po zejściu z wybranego środka transportu, gracz zostanie teleportowany z powrotem do x/z równej ±29 999 999.

W starszych wersjach, w miejscach tych występowały tzw. odległe lądy.

W Bedrock Edition światy starego typu są ograniczone do 256 bloków wzdłuż współrzędnej x i 256 wzdłuż z. Granicę świata stanowi niewidzialna bariera. Światy typu nieskończonego nie mają stałych horyzontalnych ograniczeń, ale generowanie terenu zatrzymuje się lub gra zaczyna zachowywać się anormalnie (niektóre szczegóły zależą od platformy). Eksperymenty sugerują jednak, że gracze mogą na ogół osiągnąć co najmniej x/z = ±12 550 000, zanim pojawią się takie problemy.

W Xbox 360 Edition, PlayStation 3 Edition, PlayStation Vita Edition i Wii U Edition świat ma wymiary 864 × 864. Dodatkowo, w edycjach Xbox One Edition, PlayStation 4 Edition i Nintendo Switch Edition gracz ma możliwość dalszego wyboru rozmiaru swoich światów od małego (1024 × 1024) i średniego (3072 × 3072) po duży (5120 × 5120, z wyjątkiem edycji Nintendo Switch Edition). Krawędzie tych światów otoczone są niewidzialną barierą, a za nią rozlega się bezkresny ocean.

Ciekawostki

  • Od wersji 1.7.2 do wersji 1.8 nie było możliwości przejścia za 30-milionową kratkę, gdyż gracza blokowała niewidzialna ściana. Aczkolwiek, przed tą wersją po przekroczeniu 30 milionów kratek w koordynatach X lub Z wchodziło się w odległe lądy. Bloki w świecie widmo przenikały przez nas i nie było możliwości zbudowania tam czegokolwiek.
  • Maksymalna liczba bloków, które można wygenerować na powierzchni, to około 921,6 biliardów (9,216 × 1017) bloków, przy założeniu odległości 30 000 000 bloków w obu kierunkach.
    • Powierzchnia ta wynosi około 8 razy więcej niż powierzchnia Ziemi lub w przybliżeniu powierzchnia Neptuna.
    • To znaczy, że aby móc zapisać w pełni wygenerowany świat na dysku, potrzeba by 3,6864 trylionów (3,6864 × 1018) bitów, czyli 409 petabajtów wolnego miejsca.

Zobacz także

Advertisement