Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
CommentCSS.png
Oryginalna treść pochodzi z Wikipedii i jest objęta licencją CC BY-SA

Podpisywanie się na wszelkich stronach dyskusji (ale nie w treści artykułów) nie tylko należy do dobrego tonu, ale po prostu umożliwia znacznie szybsze porozumienie się z danym rozmówcą na dyskutowany temat. Dyskusje są bardzo ważną częścią wspólnej pracy nad Minecraft Wiki. Często pomagają w zrozumieniu motywacji innych użytkowników, jak również pozwalają na prześledzenie rozwoju danego artykułu, lub po prostu omówienie ważnego problemu.


Cel podpisywania się[]

Podpis wstawiony w treści dyskusji identyfikuje danego Minepedystę. Podpisy niejako "zachęcają" do prowadzenia dialogu – każda podpisana wypowiedź pozwala na zidentyfikowanie autora danego komentarza, jak również czasu i daty danego wpisu. Jeśli w podpisie umieszczony jest jeszcze skrót do dyskusji użytkownika, pozwala to na bardzo szybką wymianę zdań (znacznie szybszą niż e-mail, chociaż wolniejszą niż rozmowa na TeamSpeak).

Kiedy powinno używać się podpisów?[]

Każdy wpis dodany do stron dyskusji użytkownika, dyskusji dowolnego artykułu, jak również dowolnego głosowania, powinien być podpisany. Oczywiście edycji wewnątrz artykułów encyklopedycznych nie należy podpisywać – autorstwo poszczególnych fragmentów artykułu można prześledzić, klikając na zakładkę "Historia", gdzie widoczne są nicki autorów każdej zmiany. Jeśli zachodzi konieczność nieużywania podpisów w innych miejscach, jest to zazwyczaj wyjaśnione na konkretnej stronie.

Jak się podpisać?[]

strzałka wskazuje umiejscowienie przycisku

Są dwa sposoby wstawienia podpisu:

  1. Na końcu swojego komentarza/wpisu wystarczy dodać cztery tyldy (~), czyli: ~~~~.
  2. Podczas edycji kliknąć przycisk podpisu PomocSygnaturyPodpisIkona.png na górze okienka edycyjnego – spowoduje to automatyczne wpisanie czterech tyld (--~~~~), które po użyciu przycisku Podgląd lub Zapisz zostaną zamienione na podpis. Wcześniej należy jednak ustawić swój podpis w Preferencjach (zobacz również opis na końcu tej strony).

Rezultat będzie taki sam w obydwu sytuacjach:

kod wpisany kod wynikowy wyświetlony tekst
~~~~ [[Użytkownik:Nazwa_loginu|Nazwa_loginu]] ([[Dyskusja użytkownika:Nazwa_loginu:|dyskusja]]) 12:34, 12 sie 2006 (UTC) Nazwa_loginu (dyskusja) 12:34, 12 sie 2006 (UTC)

Jest możliwe technicznie podpisanie się trzema tyldami (~~~), jednak jest to niezalecane, z uwagi na brak daty. Z kolei użycie pięciu tyld (~~~~~) powoduje wyświetlenie samej daty, w praktyce jednak rzadko stosuje się te dwie opcje (tzn. 3 lub 5 tyld).

Należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli edycja dokonywana jest bez zalogowania, również należy użyć właściwego podpisu. W takim przypadku nie można użyć tyld, ponieważ spowoduje to wyświetlenie adresu IP zamiast loginu (czyli np. 192.0.2.58). Oczywiście dla niezarejestrowanych użytkowników podpisanie się adresem IP to jedyna możliwość. Niektórzy użytkownicy mogą sądzić, że podpisanie się adresem IP pozwala na zachowanie większej prywatności lub anonimowości. W praktyce jednak okazuje się, że to właśnie zalogowani użytkownicy są bardziej "bezpieczni" – są darzeni większym zaufaniem. Zaś nawet jeśli niezalogowany użytkownik nie podpisze się, to ZAWSZE jego adres IP jest wyświetlony w historii edycji strony, czyli ZAWSZE jest możliwe ustalenie, kto dokonał danej edycji. Oczywiście nie ma tutaj znaczenia, czy dana niezalogowana osoba nie podpisuje się, czy też podpisuje się nieistniejącym loginem – w każdym przypadku zachowywany jest bowiem adres IP takiej osoby.

Jeśli zachodzi potrzeba wstawienia podpisu kiedy jest się niezalogowanym, wówczas należy ręcznie wpisać odpowiedni kod (zobacz tabela powyżej oraz jaki jest zalecany podpis).

Jaki jest zalecany podpis?[]

Zaleca się stosowanie następującego kodu:

[[Użytkownik:Nazwa loginu|Nazwa_loginu]] ([[Dyskusja użytkownika:Nazwa loginu|dyskusja]])

który należy wpisać w pole Twój podpis na stronie Preferencji. Należy również zaznaczyć pole Bez automatycznego linku i kliknąć Zapisz preferencje. Po wpisaniu czterech tyld (~~~~) lub kliknięciu w przycisk PomocSygnaturyPodpisIkona.png znajdujący się u góry pola edycyjnego (co spowoduje wpisanie --~~~~) i zapisaniu lub podejrzeniu strony efekt będzie następujący:

--Nick_użytkownika (dyskusja) 12:34, 12 sie 2006

Advertisement