Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement


Piec hutniczy
Piec hutniczy.png
Piec hutniczy(aktywny).png

Typ

Użytkowy, Strukturalny

Fizyka

Nie

Przezroczystość

Nie

Emisja światła

Tak, 13 (kiedy rozpalony)

Odporność na eksplozje

17,5

Palność

Nie

Narzędzie

Kilof.png

Odnawialne

Tak

Możliwość grupowania

Tak, 64

Piec hutniczy (ang. Blast Furnace) – blok służący graczowi do przetapiania dwa razy szybciej niż w zwykłym piecu wyłącznie rud oraz metalowej zbroi i narzędzi, a także blok pracy osadnika o profesji zbrojmistrza. Nie może przetapiać jedzenia i innych przedmiotów takich jak np. piasek i kaktus. W Java Edition nie może zostać przesunięty za pomocą tłoków.

Otrzymywanie[]

Wydobywanie[]

Blok Twardość Narzędzie Czas niszczenia (w sekundach)
BlockCSS new.png Piec hutniczy 3,5 Kilof.png Ręka Drewniany Kamienny Żelazny Diamentowy Złoty
17,5 2,65 1,35 0,9 0,7 0,45

Naturalne generowanie[]

Piece hutnicze generują się w domach zbrojmistrzów w nowych wioskach.

Wytwarzanie[]

Składniki Wejście » Wyjście
Piec +
Gładki kamień +
Sztabka żelazaGrid layout Arrow (small).png


Zastosowanie[]

Przetapianie[]

Piece hutnicze są używane do szybszego przetapiania rud np. rud żelaza bądź złota, a także metalowej zbroi i narzędzi. Przetapiają przedmioty dwa razy szybciej niż w zwykłym piecu, lecz dają dwa razy mniej doświadczenia przy każdym przetopieniu. Ilość potrzebnego paliwa nie ulega zmianie. W piecach hutniczych nie można piec jedzenia i innych przedmiotów. Po umieszczeniu paliwa i odpowiedniego przedmiotu przednia tekstura pieca hutniczego zaczyna wydzielać światło o natężeniu 13 jednostek. Tak jak w zwykłym piecu leje mogą automatycznie wstawiać przedmioty do pieca hutniczego, jak i zabierać przetopione kruszce.

Dowolna nazwa[]

Piecom hutniczym można nadawać dowolne nazwy w kowadle lub poprzez zmianę zawartości tagu CustomName przy użyciu komendy /data. Po zastosowaniu tej metody zamiast nazwy „Piec hutniczy” w ich interfejsie pojawi się nazwa wymyślona przez gracza.

Zmiana profesji osadnika[]

Jeśli wioska ma piec hutniczy i nie ma tam żadnego osadnika o profesji zbrojmistrza, każdy osadnik (z wyjątkiem Przygłupów) na poziomie nowicjusza, który nie ma przydzielonego bloku miejsca pracy, ma szansę zmienić profesję na zbrojmistrza.

Blokowanie[]

W Java Edition piec hutniczy może być zablokowany poprzez ustawienie mu tagu Lock za pomocą komendy /data. Jeśli tag Lock pieca hutniczego nie jest pusty, nie może być on otwarty, o ile gracz nie posiada w ekwipunku przedmiotu z taką samą nazwą co nazwa tagu Lock.

Przykład: /data merge block ~ ~-1 ~ {Lock:"Klucz do pieca hutniczego"}.

Wartości danych[]

Stany bloku[]

W Java Edition:

Nazwa Dozwolone wartości Opis
facing east

north - domyślna wartość

south

west

Określa kierunek ustawienia przodu pieca hutniczego.
lit false - domyślna wartość

true

Określa, czy piec hutniczy jest rozpalony.

Byt bloku[]

Piec hutniczy ma powiązany z nim byt bloku, który przechowuje dodatkowe dane na jego temat.

Dane bytu bloku

Dane typowe dla każdego bytu bloku:

 • ID: ID bytu bloku
 • X: współrzędne X bytu bloku
 • Y: współrzędne Y bytu bloku
 • Z: współrzędne Z bytu bloku
 • keepPacked: przyjmuje wartość 0 dla zwykłych bytów bloków, a dla pozostałych - 1.

Pozostałe dane:

 • CustomName: Opcjonalny parametr. Określa dostosowaną nazwę pieca hutniczego w języku JSON, która wyświetla się na miejscu domyślnej nazwy pieca hutniczego w jego interfejsie.
 • Lock: Opcjonalny parametr. Kiedy nie jest pusty, zapobiega otwarciu kontenera, jeśli gracz nie ma przy sobie przedmiotu o tej samej nazwie co nazwa tego tagu.
 • Items: Lista przedmiotów w poszczególnych slotach kontenera.
  • Slot 0: zawiera przedmioty do przetopienia
  • Slot 1: zawiera paliwo
  • Slot 2: zawiera przedmioty po przetopieniu
  • Dane typowe dla każdego przedmiotu:
   • Count: Ilość przedmiotów zgrupowanych w danym slocie w ekwipunku. Przyjmuje wartość do -127 do 128. Wartości równe 1 nie są wyświetlane, a poniżej 1 - są wyświetlane na czerwono.
   • Slot: Określa slot, w którym jest dany przedmiot.
   • id: ID bloku lub przedmiotu.
   • tag: Tag danych, który zawiera dodatkowe informacje na temat przedmiotu.
 • BurnTime: Określa czas w tickach, zanim zużyje się obecnie wykorzystywana sztuka paliwa.
 • CookTime: Określa czas w tickach, który upłynął od momentu rozpoczęcia przetapiania przedmiotu. Przetapianie się kończy, gdy ta wartość wynosi 100. Jeśli parametr BurnTime wynosi 0, wartość tego parametru zostaje ustawiona na 0.
 • CookTimeTotal: Określa ilość ticków potrzebnych przedmiotowi, żeby uległ przetopieniu. Domyślnie wynosi 100.
 • RecipeLocationN: N jest numerem receptury przetapiania, który zaczyna się od 0. Ten tag określa nazwę wykorzystanej receptury w celu obliczenia liczby punktów doświadczenia przekazanych graczowi przy wyjęciu przetopionych przedmiotów.
 • RecipeAmountN: Ten tag określa, ile razy recepturę N wykorzystano. Jest wykorzystywany w celu obliczenia liczby punktów doświadczenia przekazanych graczowi przy wyjęciu przetopionych przedmiotów.
 • RecipeUsedSize: Określa, ile receptur przetapiania wykorzystano. Tworzy odpowiadające mu tagi RecipeLocationN i RecipeAmountN w celu obliczenia liczby punktów doświadczenia przekazanych graczowi przy wyjęciu przetopionych przedmiotów.

Historia[]

Pełna wersja
1.1418w44aDodano piec hutniczy.
Piece hutnicze można wziąć jedynie z ekwipunku trybu kreatywnego.
Interfejs pieca hutniczego można uzyskać tylko poprzez tryb widza.
18w48aPiece hutnicze pojawiają się w domach zbrojmistrza w nowych wioskach na równinach.
18w49aPiec hutniczy można znaleźć w nowych wioskach na tundrze i sawannie.
18w50aPiece hutnicze są funkcjonalne i możliwe do wytworzenia.
Piec hutniczy przetapia surowce dwa razy szybciej niż zwykły piec.
Piec hutniczy można znaleźć w nowych wioskach na pustyni i w tajdze.
19w03aDodano dźwięki do pieca hutniczego.
Bedrock Edition
1.9.0beta 1.9.0.2Dodano piec hutniczy.
1.10.0beta 1.10.0.3Dodano recepturę wytwarzania pieca hutniczego.
Piece hutnicze generują się w nowych wioskach w domach zbrojmistrzów.
1.11.0beta 1.11.0.1Piece hutnicze są funkcjonalne.
PlayStation 4 Edition
1.91Dodano piec hutniczy.
Advertisement