Minecraft Wiki Polska

Chcesz pomóc, ale nie wiesz, od czego zacząć? Sprawdź listę artykułów do rozszerzenia lub zilustrowania czy potrzebnych zmian.

CZYTAJ WIĘCEJ

Minecraft Wiki Polska
Advertisement
Piec
Piec.png
Aktywny piec.png

Typ

Użytkowy, Strukturalny

Fizyka

Nie

Przezroczystość

Nie

Emisja światła

Tak, 13 (podczas przetapiania)

Odporność na eksplozje

17,5

Palność

Nie

Narzędzie

Kilof.png

Odnawialne

Tak

Możliwość grupowania

Tak, 64


Piec (ang. Furnace) – użytkowy i strukturalny blok. Służy do przetapiania i wypalania przedmiotów.

Otrzymywanie[]

Wydobywanie[]

Blok Twardość Narzędzie Czas niszczenia (w sekundach)
BlockCSS new.png Piec 3,5 Kilof.png Ręka Drewniany Kamienny Żelazny Diamentowy Złoty
17,5 2,65 1,35 0,9 0,7 0,45

Wytwarzanie[]

Składniki Wejście » Wyjście Uwagi
Bruk, Czernit lub Łupkowy bruk

Grid layout Arrow (small).png
Naturalne generowanie[]

Edytowanie danych[]

W Java Edition rozpalony piec można otrzymać za pomocą komendy /give @p furnace{BlockStateTag:{lit:"true"}}, choć w ekwipunku nie wygląda na rozpalony. W Bedrock Edition można go otrzymać tylko poprzez edytowanie ekwipunku. Taki piec zawsze pozostaje rozpalony, nawet gdy nie ma w nim żadnych przedmiotów.

Zastosowanie[]

Zachowanie[]

Jeśli piec jest rozpalony, emituje z przedniej części światło o natężeniu 13 oraz cząsteczki dymu i ognia. W Java Edition i na konsolach nie może być przesunięty przez tłoki.

Wytwarzanie[]

Składniki Wejście » Wyjście
Piec
+
WagonikGrid layout Arrow (small).png Wagonik z piecem


Składniki Wejście » Wyjście
Piec
+
Sztabka żelaza
+
Gładki kamieńGrid layout Arrow (small).png


Składniki Wejście » Wyjście
Piec
+
Dowolny pień / drewno (może być okorowany)


Grid layout Arrow (small).pngPrzetapianie[]

Information icon.svg Osobny artykuł: Przetapianie.

Po kliknięciu przycisku "użyj" (domyślnie: prawym przyciskiem myszy) na piecu, pojawia się menu przetapiania. Składa się z trzech pól: na przedmioty do wypalenia (u góry), paliwa (na dole) oraz przedmiotów wyjściowych (po prawej stronie). Wypalanie jednego przedmiotu trwa 10 sekund.

Przedmioty są przetapiane, nawet gdy interfejs pieca jest zamknięty, lecz wymagane jest dokładanie paliwa. Ikona ognia reprezentuje czas, w którym spala się jedno paliwo. Gdy ikona ognia opadnie na dół, wtedy spalany jest następny przedmiot. Gdy wszystkie przedmioty zostaną przetopione, piec przestanie zużywać paliwo. Jeżeli piec nie będzie miał paliwa, przetapianie zostanie przerwane. Gracz, który wyjmie przetopione przedmioty z pieca, może otrzymać punkty doświadczenia.

Możliwe jest użycie lejów w celu automatyzacji przetapiania. Lej nad piecem może dostarczać surowce do przetopienia z kontenera powyżej, z boku - paliwo, a pod nim - może zebrać produkty i przekazać je do kontenera poniżej. Jednak automatyczne zabieranie przedmiotów przetworzonych w piecu uniemożliwia graczowi zdobycie doświadczenia.

Dowolna nazwa[]

Piecowi można nadać dowolną nazwę w kowadle lub poprzez zmianę zawartości tagu CustomName przy użyciu komendy /data. Po zastosowaniu tej metody w menu przetapiania zamiast nazwy "Piec" pojawi się nazwa wymyślona przez gracza.

Blokowanie[]

W Java Edition piec może być zablokowany poprzez ustawienie mu tagu Lock za pomocą komendy /data. Jeśli tag Lock pieca nie jest pusty, nie może być on otwarty, o ile gracz nie posiada w ekwipunku przedmiotu z taką samą nazwą co nazwa tagu Lock.

Przykład: /data merge block ~ ~-1 ~ {Lock:"Klucz do pieca"}.

Redstone[]

Komparator podłączony do pieca daje sygnał zależny od poziomu zapełnienia pieca.

Wartości danych[]

ID[]

W Java Edition:

Piec ID słowne
BlockCSS new.png Jako blok furnace
BlockCSS new.png Jako byt bloku

W Bedrock Edition:

Piec ID słowne ID
BlockCSS new.png Zgaszony furnace 61
BlockCSS new.png Rozpalony lit_furnace 62
BlockCSS new.png Jako byt bloku Furnace -

Dane bloku[]

W Bedrock Edition, piec używa następujących wartości danych (DV):

Bity Wartości
0x1

0x2

0x4

Trzybitowa dana o wartości od 2 do 5:
 • 2: Piec zorientowany na północ
 • 3: Piec zorientowany na południe
 • 4: Piec zorientowany na zachód
 • 5: Piec zorientowany na wschod
0x8 Dana nieużywana.

Stany bloku[]

W Java Edition:

Nazwa Dozwolone wartości Opis
facing east

north - domyślna wartość

south

west

Określa kierunek, na który jest zwrócony przód pieca.
lit false - domyślna wartość

true

Określa, czy piec jest rozpalony.

Byt bloku[]

Piec ma powiązany z nim byt bloku, który przechowuje dodatkowe dane na jego temat.

Dane bytu bloku

Dane typowe dla każdego bytu bloku:

 • ID: ID bytu bloku
 • X: współrzędne X bytu bloku
 • Y: współrzędne Y bytu bloku
 • Z: współrzędne Z bytu bloku
 • keepPacked: przyjmuje wartość 0 dla zwykłych bytów bloków, a dla pozostałych - 1.

Pozostałe dane:

 • CustomName: Opcjonalny parametr. Określa dostosowaną nazwę pieca w języku JSON, która wyświetla się na miejscu domyślnej nazwy pieca w jego interfejsie.
 • Lock: Opcjonalny parametr. Kiedy nie jest pusty, zapobiega otwarciu kontenera, jeśli gracz nie ma przy sobie przedmiotu o tej samej nazwie co nazwa tego tagu.
 • Items: Lista przedmiotów w poszczególnych slotach kontenera.
  • Slot 0: zawiera przedmioty do przetopienia
  • Slot 1: zawiera paliwo
  • Slot 2: zawiera przedmioty po przetopieniu
  • Dane typowe dla każdego przedmiotu:
   • Count: Ilość przedmiotów zgrupowanych w danym slocie w ekwipunku. Przyjmuje wartość do -127 do 128. Wartości równe 1 nie są wyświetlane, a poniżej 1 - są wyświetlane na czerwono.
   • Slot: Określa slot, w którym jest dany przedmiot.
   • id: ID bloku lub przedmiotu.
   • tag: Tag danych, który zawiera dodatkowe informacje na temat przedmiotu.
 • BurnTime: Określa czas w tickach, zanim zużyje się obecnie wykorzystywana sztuka paliwa.
 • CookTime: Określa czas w tickach, który upłynął od momentu rozpoczęcia przetapiania przedmiotu. Przetapianie się kończy, gdy ta wartość wynosi 200. Jeśli parametr BurnTime wynosi 0, wartość tego parametru zostaje ustawiona na 0.
 • CookTimeTotal: Określa ilość ticków potrzebnych przedmiotowi, żeby uległ przetopieniu. Domyślnie wynosi 200.
 • RecipeLocationN: N jest numerem receptury przetapiania, który zaczyna się od 0. Ten tag określa nazwę wykorzystanej receptury w celu obliczenia liczby punktów doświadczenia przekazanych graczowi przy wyjęciu przetopionych przedmiotów.
 • RecipeAmountN: Ten tag określa, ile razy recepturę N wykorzystano. Jest wykorzystywany w celu obliczenia liczby punktów doświadczenia przekazanych graczowi przy wyjęciu przetopionych przedmiotów.
 • RecipeUsedSize: Określa, ile receptur przetapiania wykorzystano. Tworzy odpowiadające mu tagi RecipeLocationN i RecipeAmountN w celu obliczenia liczby punktów doświadczenia przekazanych graczowi przy wyjęciu przetopionych przedmiotów.

Historia[]

Historia używa dawnego formatu wersji konsolowych
Indev
0.3129 stycznia 2010Dodano przetapianie. Można przetapiać rudy wrzucając je w ogień.[1]
19 lutego 2010Piec stary.png Dodano piec.
23 lutego 2010Dodano pierwszy przedmiot możliwy do przetopienia - bruk - przetapia się on na kamień.
Infdev
20 marca 2010Piece są w pełni funkcjonalne.
Alpha
1.0.14Piec jest potrzebny, by wytworzyć wagonik z piecem.
1.2.0Stawiając piece, te będą ustawione przodem do gracza.[2]
Beta
1.2Furnace przed Texture Update.png Furnace (Active) przed Texture Update.png Górna tekstura pieca została zmieniona na podobną do bruku, a nie do kamienia.
1.8Beta 1.8-pre1Piece można spotkać w kuźniach w wioskach.
Pełna wersja
1.0.0Beta 1.9-pre1Zmniejszono czas wydobywania pieca.
1.2.4Koty od teraz będą próbować siąść na piecu, przez co gracze nie będą mogli z niego korzystać.
1.2.51.2.5-preMożna automatycznie przemieścić przedmioty z pieca do ekwipunku i vice versa używając klawisza ⇧ Shift.
1.3.112w22aPo przetopieniu czegoś za pomocą lawy, pozostaje po niej wiadro.
Po przetopieniu czegokolwiek, gracz może otrzymać doświadczenie.
Obrócono wizerunek pieca w ekwipunku.
1.4.212w39aWcześniej piece świeciły wokół siebie, od teraz świecą tylko przed siebie.[3][4]
12w40aPowyższa zmiana została usunięta.
1.4.612w49aSkradając się można postawić jakiś blok (typu pochodnia, płot itp.) na piecu.
1.513w02aMożna zmienić tytuł interfejsu piecu, zmieniając jego nazwę w kowadle przed umieszczeniem.
1.814w02aGdy podczas przetapiania skończy się paliwo, poziom przetopienia się zatrzymuje, a nie resetuje.
14w04aGdy podczas przetapiania skończy się paliwo, poziom przetopienia cofa się dwa razy szybciej niż postępuje.
14w26aNa slocie paliwa w piecu można umieścić tylko paliwo lub puste wiadro.
1.915w43aPiec można spotkać w igloo.
15w49aUsunięto możliwość uzyskania rozpalonego pieca jako przedmiotu.
15w50aDodano dźwięk gdy piec jest aktywny. (block.furnace.fire_crackle)
1.1317w47aUtworzono wspólne ID słowne pieca.
Dodano stan bloku pieca lit.
Zlikwidowano ID numeryczne pieca i rozpalonego pieca, które wynosiły 61 i 62.
1.1418w43aPiec.png Aktywny piec.png Zmieniono teksturę pieca.
18w50aPiec służy do wytwarzania wędzarki i pieca hutniczego.
Pocket Edition Alpha
0.3.2Furnace przed Texture Update.png Furnace (Active) przed Texture Update.png Dodano piec.
0.9.0build 1Piece można spotkać w kuźniach w wioskach.
0.15.0build 1Tłoki mogą przesuwać piece.
0.16.0build 1Dodano napisy opisujące sloty pieca (Przed wypaleniem, Po wypaleniu, Paliwo).
Pełna wersja Pocket Edition
1.0build 1Piec można spotkać w igloo.
Bedrock Edition
1.10.0beta 1.10.0.3Piec.png Aktywny piec.png Zmieniono teksturę pieca.
Piec służy do wytwarzania wędzarki i pieca hutniczego.
Piece generują się w nowych wioskach, ale w innych miejscach.
1.11.0beta 1.11.0.1Piec można znaleźć w skrzyniach w domach w nowych tundrowych wioskach.
Console Edition
TU1CU11.0Furnace przed Texture Update.png Furnace (Active) przed Texture Update.png Dodano piec.
TU12Koty od teraz będą próbować siąść na piecu, przez co gracze nie będą mogli z niego korzystać.
TU141.04Po przetopieniu czegoś za pomocą lawy, pozostaje po niej wiadro.
Drewniane narzędzie pozwala na przetopienie jednego przedmiotu.
TU31CU191.22Gdy podczas przetapiania skończy się paliwo, poziom przetopienia cofa się dwa razy szybciej niż postępuje.
Na slocie paliwa w piecu można umieścić tylko paliwo lub puste wiadro.
TU53CU431.49Więcej przedmiotów można użyć jako paliwa.
PlayStation 4 Edition
1.90Piec.png Aktywny piec.png Zmieniono teksturę pieca.
New Nintendo 3DS Edition
0.1.0Furnace przed Texture Update.png Furnace (Active) przed Texture Update.png Dodano piec.

Ciekawostki[]

 • Gdy patrząc się na płonący piec pójdzie się spać ogień będzie skierowany w stronę gracza kiedy stał.
 • W bardzo wczesnych wersjach Indev przed powstaniem pieca, przedmioty przetapiało się za pomocą krzesiwa. Był to znacznie szybszy sposób na przetapianie przedmiotów, lecz zostało to usunięte w nowszych wersjach kiedy piec został dodany.


Przypisy[]

Poniżej znajduje się lista przypisów na tej stronie.

Advertisement